Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Скачати 63.63 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Дата26.08.2012
Розмір63.63 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»


Затверджено

Приймальною комісією

Протокол №3 від 5.03.2012 р.

Голова приймальної комісії


___________________________В.П.Коцур


Програма

вступного випробування з

музичного мистецтва з методикою викладання


При вступі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»


Переяслав-Хмельницький – 2012

^ МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО З МЕТОДИКОЮ ВИКЛАДАННЯ

Пояснювальна записка


Програма вступних випробувань розроблена на основі Типових навчальних програм підготовки фахівців ВНЗ ІІІ-IV рівня акредитації і спрямована на виявлення професійної компетентності вступників у відповідності до Державних стандартів вищої освіти.

Вступні випробування проходять відповідно Правил прийому та «Положення про організацію та проведення вступних випробувань у формі письмового тестування в ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».


Програма творчого конкурсу


Умови творчого конкурсу передбачають:

 • тестування,

 • інструментальне виконавство,

 • виконання пісні.


Для абітурієнтів на за ОКР «спеціаліст» тести включають завдання із історії зарубіжної музики, історії української музики, методики музичного виховання. Вступник виконує три інструментальних твори: поліфонія, п’єса та етюд та співає два вокальних твори.

Інструментальне виконавство передбачає виявлення умінь та навичок гри на музичному інструменті. Пісенний репертуар добирається із творів українських композиторів.

На практичне вступне випробування абітурієнт повинен прийти із власним музичним інструментом (окрім фортепіано).


^ Критерії оцінювання (максимальна кількість балів – 100).


 1. Виконання тесту.

Варіант тестового завдання:

1. Кому належить вислів щодо ігрової діяльності: «Дитячі ігри – наслідування серйозної діяльності дорослих…..Наслідування? Ні щось значно більше і цінніше?

а)Д.Ельконіну; б)Я.Корчаку; в)Г.Костюку; г)Л.Виготському.

^ 2. Яке із нижче вказаних завдань музичного виховання у найбільшій мірі реалізується за допомогою музично-дидактичної гри?

а)забезпечити можливість самовизначення, самореалізації, самовдосконалення у сфері музичного розвитку;

б)Сформувати навички музичного сприймання;

в)Розвинути творчі здібності учнів;

г)Виховати високий рівень музичної культури.

^ 3. Які типи оцінювання застосовуються у музично-виконавській діяльності учнів?

а)Методом аналізу;

б)Методом порівняння;

в)через оцінювання власного виконання та виконання твору іншим учнем чи колективом;

г)Через емоційне переживання

^ 4. Що таке драматична інтерпретація?

а)варіанти виконання фраз та куплетів у певному характері, з певним настроєм;

б)Варіанти інсценізації пісні;

в)Варіанти зображення образу характеру, засобів музичної виразності;

г)Варіанти динамічного розвитку визначення кульмінації твору.

^ 5. Що таке музична інтерпретація

а)Варіанти виконання фраз музичного твору з певним настроєм;

б)Варіанти образних рухів;

в)Варіанти інструментального супроводу за допомогою музичних інструментів;

г)пошук можливих варіантів виконання твору.

^ 6. Які прийоми самореалізації учня у музично-виконавській діяльності?

а)Аналіз елементів музичної мови, оцінювання виконання;

б)Визначення характеру музичного твору;

в)Пояснення особистісного розуміння змісту твору;

г)Уміння стійко тримати свою партію при співі у хорі.

^ 7. Який прийом є найефективнішим у виконавському самовираженні дитини?

а)Порівняння; б)інсценізації; в)Малювання; г)Критичної оцінки.

8. Що таке інсценізація?

а)Рольова участь учнів у постановці твору;

б)імітація виду роботи перенесення учнів у ті умови, в яких відбувається дія музичного твору;

в)Створення атмосфери вимушеної творчості;

г)Входження учнів у роль, зображуваних у творі, героїв.

^ 9. Який вид музично-виконавської діяльності є найулюбленішим для дітей?

а)Гра на музичних інструментах;

б)Зображення уявних образів на малюнку;

в)хоровий спів;

г)Імітація співу естрадних виконавців.

^ 10. Що ми відносимо до співацьких навичок?

а)чистоту інтонування, слух, чуття ритму;

б)Уміння складати мелодії;

в)Знання авторів улюблених пісень;

г)Обізнаність із технологією виникнення співацького звуку.

^ 11.Скільки етапів проходять у своєму розвитку співацькі навички?

а)2; б)3; в)4; г)5.

12. Чи приймають участь у голосоутворення органи дихання?

а)Ні; б)Частково; в)Не завжди; г)приймають.

^ 13. На якому етапі розвитку співацьких навичок відбувається оволодіння елементарними діями при співі?

а)першому; б)Другому; в)Третьому; г)Четвертому.

^ 14. Від чого залежить процес формування співацьких навичок?

а)Чуття ритму;

б)індивідуальних особливостей дитини;

в)Любові до співу;

г)Обізнаності з будовою голосового апарату.

^ 15. Який період формування співацьких навичок характеризується наявністю слухової уваги, координацією слуху і голосу?

а)Перший;

б)Другий;

в)Третій;

г)четвертий.

16. Кульмінація це

а) пояснення яке дає виконавець музичного твору

б) мелодичний зворот, найменша частина мелодії

в) найбільш напружений момент в розвитку музичної форми

г) варіант виконання звука чи інтервала голосом або на інструменті без фіксованої висоти звукоряду

17. Дискант це:

а) високий чоловічий голос

б) низький жіночий голос

в) високий дитячий голос, що відповідає діапазону сопрано

г) музичний інструмент

18. Поділ однієї хорової партії на декілька називають

а) інвенція

б) кантилена

в) стрій

г) divisi

19. Одноголосний хор може бути

а) тільки однорідним

б) однорідним і мішаним

в) тільки мішаним

г) тільки дитячим

20. Регентом називають

а) співака церковного хору

б) керівника церковного хору

в) жанр музичного твору

г) розспів в творах духовного напрямку

21. М’яко, приглушено звучить

а) хорове f у нижньому регістрі

б) хорове f у високому регістрі

в) хорове p (піано) у високому регістрі

г) хорове p (піано) в нижньому регістрі

22. Що означає термін «глісандо»

а) тривале ковзання по звуках

б) витримування одного звуку

в) затягування темпу

г) прискорення темпу

23. Групу одноголосних голосів у хорі, яка виконує в унісон свою мелодію називають

а) хорова партія

б) хоровий колектив

в) ансамбль

г) підголосок

24. В репертуар хору молодших класів можна включати

а) тільки одноголосні

б) твори одно- та двоголосні

в) тільки двоголосні

г) дво- та триголосні

25. Термін «mormorando» означає

а) спів дуже тихо

б) спів на голосних звуках

в) спів закритим ротом

г) спів дуже голосно


^ Максимальна кількість балів - 50. Тест включає 25 запитань. Правильна відповідь одного запитання оцінюється в 2 бали.

2. Інструментальне виконавство. Максимальна кількість - 25 балів.

Вимоги:

 • яскраве відтворення художньо-образного змісту твору;

 • майстерність звуковедення;

 • відчуття музичної форми;

 • темпо-ритмічна досконалість виконання.


25 балів – ставиться за умови дотримання усіх вимог;

24 - 20 балів – коли одна із вимог не дотримана;

19 - 10 балів – коли 2-3 вимоги не дотримуються;

До 10 балів – коли більше 3 вимог не дотримано.


^ 3. Вокальне виконання творів:

Максимальна кількість – 25 балів.

Вимоги:

 • виразне розкриття художнього образу

 • вокальна постановка голосового апарату;

 • володіння навичками вокального дихання;

 • наявність чіткої дикції.


25 балів – ставиться за умови дотримання усіх вимог;

24 - 20 балів – коли одна із вимог не дотримана;

19 - 10 балів – коли 2-3 вимоги не дотримуються;

До 10 балів – коли більше 3 вимог не дотримано.


Вступники, які набрали менше 26 балів з тестового завдання та менше 51 за сумою балів всіх завдань до участі в конкурсі на зарахування не допускаються.

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи