Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Скачати 72.74 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Дата26.08.2012
Розмір72.74 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»


Затверджено

Приймальною комісією

Протокол №3 від 5.03.2012 р.

Голова приймальної комісії


___________________________В.П.Коцур


Програма

вступного випробування з

образотворчого мистецтва з методикою викладання


При вступі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»


Переяслав-Хмельницький – 2012

^ ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВОТО З МЕТОДИКОЮ ВИКЛАДАННЯ

Пояснювальна записка


Програма вступних випробувань розроблена на основі Типових навчальних програм підготовки фахівців ВНЗ ІІІ-IV рівня акредитації і спрямована на виявлення професійної компетентності вступників у відповідності до Державних стандартів вищої освіти.

Вступні випробування проходять відповідно Правил прийому та «Положення про організацію та проведення вступних випробувань у формі письмового тестування в ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

^ Програма творчого конкурсу

Завдання творчого конкурсу за ОКР «спеціаліст» (максимальна кількість балів – 100):

І. Виконати етюд складного натюрморту, який включає опудало птаха. Гуаш, формат А-3.

Критерії оцінювання:

Максимальна кількість балів - 25

25 балів виставляється за дотримання в роботі таких вимог:

 • правильне компонування заданої постановки;

 • дотримання в побудові малюнка законів композиції; -

 • чітку передачу форми і пропорцій предметів;

 • передачу в малюнку світлоколірих відношень;

 • передачу перспективних скорочень;

 • чіткість і охайність виконання малюнка.

 • чіткість техніки гуашевими фарбами.

24 - 20 балів виставляється, коли одна з вимог дотримана не повністю.

19 - 15 балів виставляється, коли дві вимоги не дотримано повністю, або мають незначні відхилення.

14 - 10 балів виставляється, коли три вимоги не дотримано повністю, або мають незначні відхилення.

^ До 10 балів отримує робота, в якій не дотримано чотирьох вимог.

II. Виконання тесту.

Завдання для тестів розроблено на основі програм дисциплін образотворчого циклу, які входять в навчальний план підготовки бакалавра.

Варіант тестового завдання

^ 1. Які види наочних посібників потрібні на уроці образотворчого мистецтва?

а) Діаграми.

б) *Технічні засоби і демонстраційні моделі.

в) Географічні карти.

г) Технічні прибори.

^ 2. Визначте основний тип уроків образотворчого мистецтва.

а) Пояснення нового матеріалу.

б) Комбінований урок.

в) Узагальнюючий урок.

г) Повторення і закріплення знань, умінь і навичок.

^ 3. Що не відноситься до вимог оснащення кабінету образотворчого мистецтва?

а) Освітлення.

б) Шафи для картин.

в) Одна підставка – стіл для натури.

г) Одна виставка малюнків на цілий навчальний рік.

^ 4. В натурній постановці для учнів початкової школи предмети повинні бути:

а) Однакові за розмірами;

б) Різні за кольором;

в) Різні за розмірами і кольором;

г) Однакові за кольором.

^ 5. Що не відноситься до вербальних методів навчання образотворчому мистецтву?

а) розповідь і бесіда;

б) пояснення і коментар

в) педагогічний малюнок;

г) колективне обговорення.

^ 6. Що не відноситься до традиційних видів українського декоративно-прикладного мистецтва:

а) Монотипія

б) Писанкарство

в) Витинанка

г) Гончарство

^ 7. Назвіть види декоративного розпису, які не вивчаються на сучасному уроці образотворчого мистецтва.

а) Хохлома

б) Опішнянський

в) Косівський

г) Петриківський.

^ 8. Хто з художників не відноситься до майстрів українського декоративного малювання, творчість яких вивчається на сучасному уроці образотворчого мистецтва.

а) М. Приймаченко, М. Буряк

б) Г. Собачко-Шостак

в) К. Білокур

г) Т. Яблонська

^ 9. Твір, виконаний із шматочків кольорового скла, каміння, кераміки – це:

а) мозаїка;

б) фреска;

в) батик;

г) вітраж.

10. Які основні вимоги до вчителя образотворчого мистецтва як організатора і керівника навчально – виховної роботи в класі?

а) Досконало знати свій предмет.

б) Збагачувати свої знання з інших предметів.

в) Мало уваги приділяти навчальному малюнку.

г) Основну увагу приділяти відстаючим учням.

^ 11. В якому художньому стилі працював Сальвадор Далі?

а) імпресіонізм

б) модернізм

в) сюрреалізм

г) футуризм

12. Назвіть стиль живопису, в якому зображають світ таким, який він є.

а) рококо

б) бароко

в) сюрреалізм

г) реалізм

^ 13. Назвіть автора творів «Демон», «Пан», «Царівна-лебідь», «Портрет сина художника»

а) М.Врубель

б) І. Рєпін

в) В.Васнєцов

г) В. Суріков

^ 14. Назвіть автора творів «Сікстинська мадонна», «Мадонна з немовлям», «Мадонна в зеленому»

а) Леонардо да Вінчі

б) Ботічеллі

в) Мікеланджело

г) Рафаель

^ 15. Назвіть автора творів «Сосновий бор», «Ранок в сосновому лісі», «Корабельний гай»?

а) А.Саврасов

б) В.Перов

в) І. Шишкін

г) Айвазовський

^ 16. Які методи та прийоми не підходитимуть для уроків сприймання та оцінювання мистецьких творів?

а) розповідь (установка на сприймання) та порівняльний аналіз;

б) організація споглядання набутих знань учнів;

в) колективне обговорення та активізація творчого самовиявлення як у вербальних, так і невербальних формах;

г) демонстрування прийомів володіння різними художніми техніками.

^ 17. До нетрадиційних методів, прийомів та засобів навчання образотворчому мистецтву не належать:

а) розвиваючі;

б) колективні;

в) ігрові;

г) електронно-інформативні.

^ 18. Що не виступає обов’язковою умовою ефективності сучасного уроку образотворчого мистецтва?

а) емоційність і захопленість;

б) розвиток фізичних якостей;

в) зацікавленість;

г) створення позитивного творчого клімату.

^ 19. До принципів побудови сучасних програм з образотворчого мистецтва не відноситься:

а) досконалість натури;

б) інтегрований підхід;

в) духовне піднесення;

г) регіональний компонент.

^ 20. Який з термінів не розкриває поняття «інтеграція» у викладанні образотворчого мистецтва?

а) взаємопроникнення;

б) комплексність;

в) предметне вивчення образотворчого мистецтва;

г) суміжність мистецтв.

^ 21. Що варто брати до уваги при плануванні інтегрованих уроків?

а) теми, що інтегруються

б) зміст підручників

в) рівень знань, умінь і навичок учнів

г) програми

^ 22. Визначте, яка роль вчителя на уроках, де використовується «адаптивна система навчання»?

а) учитель навчає всіх дітей

б) учитель працює індивідуально з учнем

в) учитель – спостерігач

г) учитель – помічник

^ 23. Які уроки не використовуються в сучасній практиці?

а) уроки оволодіння образотворчою грамотою;

б) уроки сприймання та оцінювання явищ мистецтва та дійсності;

в) уроки колективної образотворчої діяльності;

г) уроки репродуктивної діяльності;

^ 24. Що не відноситься до форм позакласної роботи з образотворчого мистецтва?

а) суспільно-корисна діяльність (оформлення приміщень до свят, виготовлення запрошень і т.д.);

б) навчання в художній школі;

в) поглиблення знань з окремих розділів програми (робота в гуртку з образотворчим мистецтвом)

г) читання літератури про мистецтво і художників, розгляд окремих картин, перегляд кінофільмів з образотворчого мистецтва.

^ 25. Кабінет образотворчого мистецтва повинен забезпечувати

а) необхідне обладнання для виконання практичної роботи школярів (конструктивної, образотворчої, декоративної);

б) відповідальне ставлення до уроку;

в) самоврядування учнів;

г) виконання суспільно-корисної діяльності учнів.


Максимальна кількість балів - 50. Тест включає 25 запитань. Правильна відповідь одного запитання оцінюється в 2 бали.

^ III. Творча робота. Створити ескіз куточку школяра для класної кімнати. Графічні матеріали (кольорові олівці, фломастери, пастель, маркери).

Критерії оцінювання:

Максимальна кількість балів - 25

25 балів виставляється за дотримання в роботі таких вимог:

 • правильну композиційну побудову;

 • вдале кольористичне вирішення твору;

 • чіткість техніки виконання;

 • складність роботи;

 • творчий підхід та оригінальність виконання завдання;

 • чіткість і охайність виконання роботи.

24 - 20 балів виставляється, коли одна з вимог дотримана не повністю.

19 - 15 балів виставляється, коли дві вимоги не дотримано повністю.

14 - 10 балів виставляється, коли три - чотири вимоги дотримано з відхиленнями.

До 10 балів отримує робота, в якій п'ять вимог не дотримано або дотримано з відхиленнями.


Вступники, які набрали менше 26 балів з тестового завдання та менше 51 за сумою балів всіх завдань до участі в конкурсі на зарахування не допускаються.

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання і спорту України
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи