Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Сторінка4/4
Дата26.08.2012
Розмір0.58 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4

^ ХХІІ. Порівняльний аналіз політики

1. Як називається спосіб та метод здійснення політичної влади, порядок взаємовідносин між громадянським суспільством і політичною владою?

2. За допомогою якого фактору визначається тип політичного режиму?

3. Як називається система насильницького політичного, економічного та ідеологічного панування правлячої еліти, організованої у цілісний військово-бюрократичний апарат, на чолі якого стоїть лідер?

4. Який політичний режим заснований на безумовному підпорядкуванні владі і передбачає такі відносини між панівною елітою і масами, які побудовані на силі, а не на переконанні?

5. Який політичний режим виходить з організації та функціонування державної влади на засадах визнання народу її джерелом і носієм?

6. Як називається пасивне, пристосовницьке сприйняття громадянами готових стандартів у поведінці, безапеляційне визнання існуючих у країні порядків, норм і правил співжиття, схиляння перед авторитетом?

7. Як називається ситуація, за якої громадян постійно примушують демонструвати лояльність до режиму, активно виявляти відданість і підтримку режиму?

8. Які хронологічні рамки функціонування тоталітарного режиму в СРСР?

9. Який політичний режим у сучасній Україні?

10. Через що реалізується безпосередня демократія?

11. Як можна охарактеризувати республіку?

12. Рисою якої форми державного правління є право президента одноосібно (або з наступним схваленням верхньої палати парламенту деяких ключових посад) формувати склад уряду, керувати ним і нести персональну відповідальність за його функціонування?

13. Рисою якої форми державного правління є право президента пропонувати парламенту на затвердження кандидатуру прем’єр-міністра, за поданням прем’єр-міністра призначати міністрів (частину за погодженням із парламентом) і звільняти їх?

14. Як називається спосіб організації верховної влади у державі, що визначається її джерелами, порядком формування, правовим статусом вищих органів влади та обумовлює її структуру, принципи взаємовідносин і співвідношення сфер компетенції кожного з них?

15. Яка форма державного правління передбачає всевладдя глави держави, який обіймає цю посаду в порядку престолонаслідування?

16. Як називається тип монархічного правління, за якого правитель зорієнтований на проведення прогресивних реформ?

17. За якої форми державного правління монарх призначає уряд і в будь-який час може його звільнити (при цьому існує парламент)?

18. За якої форми державного правління монарх не може прямо впливати на склад і політику уряду, який формується виключно парламентом і тільки йому підзвітний?

19. За якої форми державного правління парламент формує уряд, що є відповідальний перед ним, а президент обирається парламентом?

20. Форма державного правління в Україні.


Література:

 1. Сравнительная политика. Основные политические системы современного мира / Под общ. ред. В.С.Бакцова, Н.И.Созонова. – Харьков, 2005.

 2. Коваленко А.О. Політичний аналіз і прогнозування. – К., 2002.

 3. Теорія і практика політичного аналізу: Навч. посіб./ За заг. ред. О.Л. Валевського, В.А. Ребкала. – Ірпінь: Міленіум, 2003. – 228с.

 4. Бутенко А.П., Миронов А.В. Сравнительная политология. – М., 1998.

 5. Энтин Л.М. Разделение властей. Опыт современных государств. – М., 1995.

 6. Политические системы: адаптация, динамика, устойчивость. – М., 1996.

 7. Парсонс Т. Система современных обществ. – М., 1997.

 8. Політичні і економічні перетворення в Росії і Україні. – М., 2003.


ХХІІІ. Президентство в Україні

1. Хто з теоретиків світової політологічної науки здійснював дослідження у напрямі теорій розподілу влад та ідей правової держави?

2. Хто з американських політичних діячів займався дослідженням засад ефективності роботи Президента?

3. Які джерела є важливими для дослідження інституту президентства в Україні?

4. Ознаки президентської форми державного правління.

5. Яка форма державного правління була в Україні у 1995 р.?

6. Яку форму правління отримала Україна за Конституцією 1996 р.?

7. Яку форму правління отримала Україна за Законом України “Про внесення змін до Конституції України” 2004 р.?

8. Яка стаття Конституції України визначає перелік повноважень Президента?

9. Як називається вид діяльності Президента України, за якою він має право на представництво держави на міжнародній арені, здійснення керівництва в цій сфері та укладання міжнародних угод?

10. У скільки років може бути зареєстрованим кандидат на посаду Президента України?

11. Коли Верховна Рада Української РСР прийняла закон “Про заснування поста Президента Української РСР?

12. Хто з кандидатів у Президенти України балотувався 1991 р.?

13. Скільки міністерств мало бути в уряді за президентства Л.Кравчука?

14. В якому році було створено Раду національної безпеки і оборони України при Президентові України?

15. Який президент мав право видавати укази з економічних питань не врегульованих законодавством України?

16. Яку чисельність має складати Адміністрація Президента України згідно його розпорядження?

17. Коли Л.Кучма перший раз був обраний Президентом України?

18. З якою національністю себе ідентифікував Л.Кучма у молодому віці?

19. У скільки раз зросла кількість посадовців в Адміністрації Президента Л.Кучми у 1995 р.?

20. Якого міністра зняв із посади Президент Л.Кучма у перші місяці своєї роботи?

21. Яке міністерство було створено у 1994 р. Президентом Л.Кучмою?

22. Коли був укладений Конституційний договір між Президентом Л.Кучмою та Верховною Радою України?

23. На який час був укладений Конституційний договір між Президентом Л.Кучмою та Верховною Радою України?

24. Коли був підписаний договір України із Росією “Про дружбу, співробітництво і партнерство”?


Література:

 1. Вибори Президента України 2004 року. Електоральна статистика: Інформаційно-аналітичне видання / Я.В. Давидович, М.І. Ставнійчук, Л.А. Макаренко та ін. – К.: Центральна виборча комісія, 2005. – 608с.

 2. Вибори Президента України – 2004: Порадник спостерігачеві. – Львів: Каменяр, 2004. – 20с.

 3. Президент України та державна і муніципальна політика: Зб. мат. та док./ Упоряд. О. Іщенко, В. Кампо, М. Пухтинський, В. Тихонов; За заг. ред. О. Дьоміна. – К.: Логос, 2002. – 236с.

4.Кресіна І.О., Коваленко А.А., Балан С.В. Інститут імпічменту: Порівняльний політико-правовий аналіз. – К.: Юридична думка, 2004. – 173с.


ХХІV. Теорія міжнародних відносин

1. Який вектор української зовнішньої політики відстоюють праві політичні сили?

2. Що є перешкодою вступу України до європейського співтовариства?

3. Коли була проголошена “Декларація про державний суверенітет України”?

4. Коли був підписаний договір України із Росією про визнання суверенітету України?

5. Який основний напрям зовнішньої політики України був визначений за договором 1993 р.?

6. В результаті якої події Україна стала суверенним учасником (суб’єктом) міжнародних відносин?

7. В яких міжнародних організаціях Україна бере участь?

8. Чи бере участь Україна в Світовій організації торгівлі?

9. Чи має Україна наступальну ядерну зброю?

10. Який вектор зовнішньої політики проводить Україна з 1991 р.?

11. Якими стали відносини України із Росією після 2010 р.?

12. Коли Україна почала брати участь в ООН?

13. Яка українська політична сила виступає проти вступу України до НАТО?

14. Коли був проголошений Акт незалежності України Верховною Радою України?

15. Коли була підписана Угода про партнерство та співробітництво між ЄС і Україною?

16. Якою визнана економіка України Європою?

17. Що за Конституцією України є вищою соціальною цінністю в державі Україна?

18. Як називається заборона органами державної влади на в’їзд до країни іноземців (персонально)?

19. Якою стала форма державного правління в Україні після 2010 р.?

20. За якою виборчою системою відбулися вибори до Верховної Ради України 6 скликання?

21. Яке міністерство в Україні здійснює зовнішню функцію держави?

22. Хто в Україні являється верховним головнокомандуючим?

23. Який вектор зовнішньої політики відстоюють ліві політичні сили?

24. Коли була прийнята Конституція незалежної України?


Література:

 1. Мадіссон В.В., Шахов В.В. Політологія міжнародних відносин: Навч. посібник для студ. гуманітарних фак. вищ. закладів освіти. – К.: Либідь, 1997. – 176с.

 2. История международных отношений и внешней политики СССР. – М.: Международные отношения, 1986. – 416с.

 3. Чекаленко Л.Д. Зовнішня політика України: Підручник. – К.: Либідь, 2006. – 712с.

 4. Сагайдак О.П. Дипломатичний протокол та етикет: Навч. посібник. – К.: Знання, 2005. – 259с.

 5. Україна в системі міжнародних відносин в умовах глобалізації. – К., 2005.

 6. Міжнародні відносини та зовнішня політика: 1980-2000 роки: підручник для студ. вищ. навч. закл. / Л.Ф.Гайдуков, В.Г.Кремень, Л.В.Губерський та ін. – К.: Либідь, 2001. – 621с.

 7. Шепєлєв М.А. Теорія міжнародних відносин: підручник для студ. вищ. навч. закл. – К.: Вища школа, 2004. – 622с.


ХХV. Теорія політичних систем

1. Від чого безпосередньо залежить адміністративна і військово-силова влада?

2. Виокремте компоненти, які входять до структури політичної системи?

3. Як називається відсутність будь-яких представницьких установ, зосередження всієї повноти державної влади у руках однієї особи?

4. Для яких політичних систем характерне нерозвинуте громадянське суспільство, підданська або патріархальна політична культура?

5. З якою системою взаємодіє політична система?

6. Як називається складова частина політичного життя суспільства, сутність якої проявляється у взаємодії різних політичних сил в ім’я досягнення певної політичної мети?

7. Як називається сукупність відносин між легально діючими політичними партіями з приводу політичної влади, які визначають її місце і роль у політичній системі?

8. Що надає регулятивна підсистема політичної системи політичному життю?

9. Як називається множина норм, цінностей, принципів, установок, які мають практикуватися членами суспільства, щоб відповідна політична система могла існувати?

10. Як називається суспільний механізм, який покликаний захищати інтереси людей певної території і регулювати за допомогою правових норм взаємовідносини між людьми?

11. Які компоненти входять до структури політичної системи?

12. Які політичні системи розрізняють залежно від політичного режиму?

13. Як називається процес упровадження політичних цінностей у суспільстві?

14. Як називається сукупність державних і недержавних соціальних інститутів, які здійснюють владу, управління суспільством, регулюють відносини між громадянами, соціальними та етнічними групами, забезпечують стабільність суспільства та відповідний порядок у ньому?

15. Як називається основний закон, який визначає засади суспільного і державного ладу, права і свободи громадян?

16. Зі скількох палат складається конгрес США?

17. В яких країнах конституційні монархії є символами національної єдності?

18. Хто є главою держави в країнах, де парламентська система має форму республіки?

19. Як називаються держави (землі), що зберігають частку самостійності?

20. Як називаються країни, що створили тісний союз між собою, але залишаються незалежними суб’єктами міжнародного права?


Література:

 1. Политические системы: адаптация, динамика, устойчивость. – М., 1996.

 2. Сравнительная политика. Основные политические системы современного мира / Под общ. ред. В.С.Бакцова, Н.И.Созонова. – Харьков, 2005.

 3. Гелей С.Д. Політико-правові системи світу: Навч. посібник. – К., 2006.

 4. Політична система сучасної України: особливості становлення, тенденції розвитку: Навч. посіб. для студ. вищ. закл. освіти / За ред. Ф.М. Рудича. – К.: Парламентське видавництво, 2002. – 326с.

 5. Лейпхарт А. Демократия в многосоставных обществах. – М., 1997.

 6. Шумпетер Й. Капіталізм, соціалізм і демократія / Пер. з англ. В.Ружицький, П.Таращук. – К.: Основи, 1995. – 528с.

 7. Білоус А.О. Політико-правові системи: світ і Україна: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: АМУПП, 2000. – 198с.

8.Троян С.С. Порівняльні політичні системи сучасності: Навч. посібник. – К.: НМЦВО, 2003. – 266с.


Варіант тестового завдання

1. В яких роках з’явилися етнополітичні теорії?

1) 80-х рр. XX ст. 2) 80-х рр. XІX ст. 3) 60-х рр. XX ст. 4) 70-х рр. XX ст.


2. До якого рівня належить довгострокове прогнозування?

1) найвищий 2) середній 3) нижчий 4) усі варіанти вірні


3. Зазначте, як називається частина поверхні суходолу на Землі з природними і створеними людською діяльністю ресурсами, що має певні просторові межі та географічне положення?

1) Територія 2) Акваторія 3) Країна 4) Держава


4. Чим відрізняються нації від етносів?

1) мають глибше історичне коріння

2) їм властивий вищий ступінь консолідації

3) є носієм однієї культури

4) заселяють більшу територію


5. Зазначте, як називається сукупність дій, вчинків, акцій щодо здійснення політичної взаємодії в суспільстві?

1) політична діяльність 2) політичний час 3) політична боротьба 4) політичний екстремізм


6. Зазначте, розділом якої науки вважає політичну етику Західна інтелектуальна традиція?

1) Політологї 2) Філософії 3) Соціології 4) Етики


7. Виокремте функції ЗМК?

1) Інформування громадян про найважливіші для них і влади події

2) Формування громадської думки з ключових питань суспільного життя

3) Критики й контролю, реалізація яких спирається на громадську думку та закон

4) Усі відповіді вірні


8. Виокремте післявиборчі дослідження і технології?

1) Технологія відстежування обіцянок кандидата (досьє)

2) Технологія побічного інформаційного впливу

3) Технологія врахування частки електорату, що вагається

4) Ціль кампанії – участь, а не перемога


9. Як називається множина норм, цінностей, принципів, установок, які мають практикуватися членами суспільства, для того, щоб відповідна політична система могла існувати?

1) Політична культура 2) Політичне поле 3) Політичний час 4) Політичний розвиток


10. Що означає термін дебеляція в міжнародному праві?

1) обмін територіями 2) завоювання 3) позбавлення громадянства 4) депортацію


11. Дайте визначення соцiалiзму.

1) традицiйна полiтична та iдеологiчна течiя, яка вiдстоює необмежену свободу пiдприємництва й торгiвлi, парламентський державний устрiй, плюралiстичну демократiю, широкi свобди для iндивiдiв у рiзних сферах життєдiяльностi суспiльства

2) суспiльно-полiтична течiя, яка ставить за мету побудувати суспiльство, що характеризується домiнуванням громадських iнтересiв над приватними, перевагою суспiльних форм власностi при їх плюралiзмi, високим рiвнем демократiї i прав людини.

3) iдейно-теоретична й суспiльно-полiтична течiя, в основу якої покладено iдею заперечення iнституцiонального, насамперед державного управлiння суспiльством

4) суспiльно-полiтична течiя, яка ставить за мету посилення впливу церкви на всі сфери життя суспiльства


12. Хто був автором теорії ідеальної бюрократії?

1) К.Маркс 2) А.Сміт 3) Ф.Енгельс 4) М.Вебер


13. Хто очолював у 1997р. у Верховній Раді України фракцію Міжрегіональна депутатська група?

1) Ю. Болдирєв 2) В. Гетьман 3) С. Довгань 4) Є. Марчук


14. Чиї послідовники започаткували ідеологію тираноборців, яка, виходячи з ідеї народного суверенітету і договірного характеру походження влади, обґрунтовувала право народів на опір тиранам, право міських магістратів на відсіч монарху-тирану?

1) Жана Кальвіна

2) Фоми Аквінського

3) Марсилія Падуанського

4) Еразма Роттердамського


15. Характеризується відсутністю згоди громадян щодо політичного устрою суспільства

1) фрагментарна політична культура

2) реформістська політична культура

3) революційна політична культура

4) авторитарна політична культура


16. З перерахованих країн виберіть ту, в якій виборча система базується на “чистому” мажоритарному принципові:

1) Російська Федерація 2) Великобританія 3) Нідерланди 4) Франція


17. До якого різновиду ресурсів влади можна віднести здатність особи до підвищення соціального статусу чи рангу, місця в соціальній структурі?

1) політико-правові 2) соціальні 3) економічні 4) демографічні


18. Як називається явище, яке зумовлюють виборчі системи, коли партії отримують менше мандатів, ніж подано за них голосів?

1) явище підпрезентації

2) явище гіперпрезентації

3) явище надпрезентації

4) явище макропрезентації


19. Хто є представником «націонал-комунізму»?

1) Сергій Мазлах 2) Василь Шахрай 3) Микола Хвильовий 4) Усі належали


20. Що являлося головним стрижнем політики «воєнного комунізму»?

1) продрозкладка; 2) індустріалізація; 3) колективізація; 4) приватизація.


21. Що є найефективнішим фактором збереження порядку в соціумі (за Т.Парсонсом)

1) Встановлення ціннісної парадигми

2) Формування жорстких правил

3) Створення чітких норм права для всіх

4) Ефективна діяльність правоохоронних органів


22. Що повинен враховувати претендент на лідерство (партії, масовій організації, державі)?

1) Нести персональну відповідальність перед суспільством за реалізацію ухвалених рішень, програм

2) Навчитися слухати і вести паритетний діалог із політичними опонентами, відкинути підозри до інакомислячих

3) Відмовитися від позиції універсального вершителя долі людей, претензій на останню інстанцію

4) Усе перераховане


23. Якою є Україна, за формою державного правління?

1) парламентсько-президентська республіка

2) парламентська республіка;

3) президентська республіка;

4) президентсько-парламентська республіка.


24. Коли був підписаний договір України з Росією «Про дружбу, співробітництво і партнерство»?

1) 1994 р. 2) 1995 р. 3) 1996 р. 4) 1997 р.


25. Коли була прийнята Конституція незалежної України?

1) 28 червня 1996 р. 2) 24 серпня 1991 р. 3) 1 грудня 1991 р. 4) 8 грудня 2004 р.


Критерії оцінювання

Кожне тестове завдання має 25 запитань і 4 варіанти відповідей, одна з яких (або декілька) вірна. Оцінювання результатів тестування проводиться за розробленою шкалою (крім творчих конкурсів).

За ОКР «спеціаліст» кожне запитання в тестовому завданні оцінюється в 4 бали (максимальна кількість балів – 100).

Вступники, які набрали менше 51 балу до участі в конкурсі на зарахування не допускаються.
1   2   3   4

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання і спорту України
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи