Міністерство освіти І науки україни icon

Міністерство освіти І науки україни




Скачати 37.97 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни
Дата26.08.2012
Розмір37.97 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

“Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет

імені Григорія Сковороди”

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас до співпраці в щорічному науково-теоретичному збірнику “Гуманітарний вісник” (зареєстрованому постановою Президії ВАК України з психологічних та філософських наук від 14.04.2010 №1-05/3, педагогічних наук від 06.10.10 №3-05/6). Збірник уміщує матеріали за такими напрямами: педагогіка, психологія, філософія.

Вимоги до оформлення статей додаємо.

Стаття має бути написана для “Гуманітарного вісника” (ніде раніше не опублікована), відповідати вимогам ВАК до наукових праць і обов’язково включати такі елементи:

а) постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями (5-10 рядків);

б) аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які посилається автор, виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується дана стаття (1/3 сторінки);

в) формулювання цілей статті (постановка завдання) (5-10 рядків);

г) виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтування отриманих наукових результатів (5-6 сторінок машинописного тексту);

д) висновки і перспективи подальших розвідок у даному напрямі.

У разі невиконання або часткового виконання цієї вимоги матеріали розглядатися не будуть!

Статті аспірантів, здобувачів подаються разом із рецензією наукового керівника.

Вимоги до оформлення авторського оригіналу

Поля: нижнє, верхнє – 2 см, праве – 1,5 см, ліве – 3 см. Редактор: МS Word. Гарнітура: Times New Roman, кегель (розмір) 14.

У верхньому лівому куті вказується шифр УДК, у правому куті нижче (через 1 рядок) – ім’я, прізвище (а) автора (ів). Через один рядок подається назва статті друкованими (великими) літерами по центру.

Через 1 рядок після назви статті курсивом подаються анотація (5-6 рядків) і ключові слова (5-8):

а) українською мовою;

б) через 1 рядок – російською мовою;

в)через 1 рядок – англійською мовою.

Основний текст статті подається нижче, через 2 рядки. Цитування й посилання внутрішньотекстове з використанням квадратних дужок, де вказується номер у бібліографічному списку і після коми – сторінка, на зразок [1, с. 82]. При оформленні тексту використовувати таку форму лапок та апострофа: «….», .

Через 1 рядок після основного тексту статті в алфавітному порядку подається бібліографічний апарат за зразком:

ЛІТЕРАТУРА


Список літератури оформляється за вимогами «Бюлетеня вищої атестаційної комісії України» №5, 2009 р.
^

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРА


Іваненко Іван Іванович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”.

Якщо авторів два і більше, то відомості про другого й інших подаються з нового рядка.

Обсяг статті – ^ 8-10 сторінок.

Орієнтовна вартість однієї сторінки статті – 20 гривень.

Статті подаються в повністю підготовленому до публікації вигляді в одному примірнику. Окремо додається дискета або диск з текстом надрукованим в системі Microsoft Word 7.0 або сумісній з нею та копія квитанції про оплату, які надсилаються за адресою: м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського 30, навчально-науковий відділ, “Гуманітарний вісник”, 08401.

На окремому аркуші в одному примірнику подаються дані про автора: прізвище, ім’я та по батькові, науковий ступінь і вчене звання, посада, місце роботи, повна поштова адреса, службовий та домашній телефони.

Рукописи підлягають додатковому редакційному рецензуванню. Прорецензована стаття може бути повернута авторові на доопрацювання. Відхилений оригінал авторові не повертається. Телефон для довідок: (04567) 5-46-44.

e-mail: gumanitarvisn_phdpu@mail.ru


ЗРАЗОК

УДК 159.92:376-056.45-053.6


Іван Іваненко


^ ПЕДАГОГІЧНА КОРЕКЦІЯ ОКРЕМИХ АКЦЕНТУАЦІЙ ХАРАКТЕРУ В ОБДАРОВАНИХ ПІДЛІТКІВ


У статті проаналізовано найбільш характерні для обдарованих підлітків акцентуації характеру (циклоїдний, сенситивний і тривожно-педантичний типи), окреслено засоби та методи педагогічної корекції зазначених станів, яку можуть проводити педагоги школи в навчальному процесі та позаурочній діяльності.

Ключові слова: обдаровані підлітки, корекційно-педагогічна діяльність, акцентуація характеру, емоційні розлади, педагогічні методи корекції.


В статье проанализированы наиболее свойственные одарённым подросткам акцентуации характера (циклоидный, сенситивный и тревожно-педантичный типы), описаны средства и методы педагогической коррекции данных состояний, осуществляемой педагогами школы в учебном процессе и во внеклассной работе.

^ Ключевые слова: одарённые подростки, коррекционно-педагогическая деятельность, акцентуация характера, эмоциональные расстройства, педагогические методы коррекции.


In this article the most characteristic accentuations of the talented teenagers’ character (cycled, sensitive and anxious-pedantic types) have been analyzed, ways and methods of pedagogical corrections of these states, used by school pedagogues in teaching process and post-teaching activity have been shown.

Keywords: talented teenagers, corrective-pedagogical activity, accentuation of a character, emotional disorders, pedagogical methods of correction.


Постановка проблеми.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Мета написання статті.

Виклад основного матеріалу.

Висновки.


ЛІТЕРАТУРА

(За вимогами “Бюлетеня ВАК України” №5, 2009 р.)

Список літератури складати за алфавітом.


ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРА

Іваненко Іван Іванович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”.

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи