Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Психологічна допомога особистості в різних умовах соціалізації» icon

Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Психологічна допомога особистості в різних умовах соціалізації»
Скачати 150.16 Kb.
НазваВсеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Психологічна допомога особистості в різних умовах соціалізації»
Дата26.08.2012
Розмір150.16 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Державний вищий навчальний заклад

«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет

імені Григорія Сковороди»

ПРОГРАМА


Всеукраїнської науково-практичної

Інтернет-конференції


«Психологічна допомога особистості

в різних умовах соціалізації»


20-21 січня 2012 р.


Переяслав-Хмельницький – 2012

Коцур Віктор Петрович – доктор історичних наук, академік, дійсний член НАПН України, ректор ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» - голова оргкомітету

^ Хомич Валерій Феодосійович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри математики, інформатики та методики навчання, перший проректор ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» - співголова оргкомітету

^ Рик Сергій Миколайович – кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії, проректор з наукової роботи ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» - співголова оргкомітету

^ Яценко Ліана Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки та освіти дорослих ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» - співголова оргкомітету

^ Булах Ірина Сергіївна – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» - співголова оргкомітету

^ Мильнікова Олена Миколаївна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» - координатор конференції

^ Бєлякова Світлана Миколаївна – кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри психології ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» - координатор конференції

^ Сокол Ірина Анатоліївна – старший викладач кафедри психології ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» - координатор конференції

^ Федосєєва Ірина Володимирівна - кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри психології ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» - координатор конференції

^ Богуш Віталій Миколайович – викладач кафедри психології ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» - координатор конференції, відповідальний секретар


^ 1 секція. Теоретико-методологічні засади професійної діяльності практичного психолога


 1. Бігун Неля Іванівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри теоретичної та консультативної психології, Інститут соціології, психології та управління, НПУ ім. М.П. Драгоманова.

^ Наукові інтерпретації психологічних механізмів виникнення депресивних станів у підлітків


 1. Бойко Антоніна Володимирівна - аспірантка ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний университет імені Григорія Сковороди»

^ Сутність і зміст культури взаємин батьків і дітей молодшого шкільного віку


 1. Борейчук Ірина Олегівна – викладач кафедри психології Рівненського інституту університету «Україна»

^ Соціальні стереотипи як фактори ксенофобних тенденцій в студентському середовищі


 1. Булах Ірина Сергіївна – доктор психол. наук, професор, завідувач кафедрою психології ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

^ Нова парадигма: консультативна психологія як самостійна психологічна галузь знань


 1. Вдовіченко Оксана Володимирівна – канд.психол. наук, доцент Південноукраїнського Національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського

^ Теоретико-методологические подходы к рассмотрению риска как динамического процесса в психологи


 1. Видолоб Наталія Олексіївна - канд. психол. наук, доцент кафедри психології ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г. Сковороди»

^ Вплив типу мислення на навчання іноземної мови студентів ВНЗ


 1. Вінс Вікторія Анатоліївна - канд. психол. наук, доцент, докторант кафедри теоретичної та консультативної психології НПУ імені М. П. Драгоманова

^ До обґрунтування поняття екзистенційного вибору


 1. Волошина Валентина Віталіївна – канд. психол. наук, доцент кафедри теоретичної та консультативної психології Інституту соціології, психології та управління НПУ імені М.П.Драгоманова

^ Теоретичний аналіз сучасних психологічних технологій професійної підготовки майбутніх психологів


 1. Герасіна Світлана Вікторівна – канд. психол. наук, ст. викладач кафедри психології ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди»

^ Теоретико-методологічні основи формування спрямованості студентської молоді на підприємницько-трудову самореалізацію


 1. Грейліх Ольга Олексіївна - канд. психол. наук, доцент кафедри психології ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г. Сковороди»; Смашна Ольга Петрівна – магістранта факультету педагогіки та психології сп. «Психологія» ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г. Сковороди»

^ Професійно важливі якості практичного психолога як предмет наукового дослідження


 1. Литвиненко Олена Олександрівна – аспірант кафедри загальної психології, факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

^ Типологія читачів, як засіб систематизації знань з психології читацтва


 1. Лялюк Галина Миколаївна – канд. психол. наук, доцент кафедри психології Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

^ Соціалізація підлітків в умовах родинної депривації як психолого-педагогічна проблема


 1. Мащак Світлана Остапівна – канд. психол. наук, доцент кафедри психології Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

^ Пізнавально-когнітивна складність особистості як соціально-психологічна проблема


 1. Михальчук Наталія Олександрівна – канд. психол. наук, професор кафедри практики англійської мови Рівненського державного гуманітарного університету; Хупавцева Наталія Олександрівна – канд. психол. наук, доцент кафедри загальної психології та психодіагностики Рівненського державного гуманітарного університету

^ Методичні аспекти реабілітації психічно хворих з інтелектуальними розладами в умовах стаціонарного лікування


 1. Остапенко Світлана Григорівна - студент-магістрант сп. Психологія, факультету педагогіки і психології, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди»; Гуріна Зоя Володимирівна - кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди».

^ Теоретичні дослідження становлення соціальної поведінки особистості дошкільника


 1. Підборський Олексій Юрійович – студент 5 курсу факультету педагогіки і психології ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г. Сковороди»; Підборський Юрій Григорович – канд. педаг. наук, доцент кафедри педагогіки ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г. Сковороди»

^ Теоретичні аспекти вивчення психологічної компетентності викладача вищого педагогічного навчального закладу


 1. Побірченко Неоніла Антонівна – доктор психол. наук, професор, головний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії освітології

^ Методологія освітології в розвитку педагогічної психології


 1. Рикун Альона Анатоліївна – пошукувач кафедри вікової та педагогічної психології Рівненського ДГУ

^ Нормативна модель стилів спілкування практичного психолога


 1. Руденко Оксана Володимирівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди».

^ Місце емоцій у музичній діяльності


 1. Рябокрис Ірина Миколаївна – студент-магістрант сп. «Психологія» , факультету педагогіки і психології ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г. Сковороди», Гуріна Зоя Володимирівна - канд. психол. наук, доцент кафедри психології ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г. Сковороди»

^ Теоретичні дослідження розвитку соціально-емоційної сфери дошкільників


 1. Тарасюк Владислава Генадіївна - магістрант ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»; Гуріна Зоя Володимирівна кандидат психологічних наук, професор кафедри психології ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

^ Теоретичні аспекти розвитку професійних досягнень майбутніх психологів


 1. Ярова Валентина Григорівна аспірантка ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

^ Обґрунтування змістового навантаження поняття «справедливість» у зарубіжній та вітчизняній психологічній науці

2 секція. Психічний розвиток особистості в онтогенезі в різних умовах соціалізації


 1. ^ Айвазян Людмила Юріївна – аспірант кафедри загальної психології факультету психології Київського Національного Університету імені Тараса Шевченка

^ Проблема неоднорідності переживання самотності як психічного явища


 1. Бєлякова Світлана Миколаївна - канд. психол. наук, ст. викладач кафедри психології ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди»

^ Сутність феномену «близнюкова ситуація»


 1. Білозерська Світлана Іванівна – канд. психол. наук, доцент кафедри психології Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

^ Соціально-психологічні умови формування морального ідеалу молодшого школяра


 1. Бочаріна Н.О. - ст. викладач кафедри психології ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

^ Особливості розвитку професійної компетентності майбутніх соціальних педагогів


 1. Василькевич Ярослава Зіновіївна – докторант кафедри соціальної психології та психотерапії НПУ імені М.П.Драгоманова

^ Особливості впливу соціокультурного середовища на розвиток креативності.


 1. Васьківська Світлана - доцент кафедри загальної психології КНУ імені Тараса Шевченка

^ Психологічний імунітет як показник адаптаційних ресурсів особистості


 1. Ващенко І.В. - доктор психологічних наук, професор кафедри загальної психології КНУ імені Тараса Шевченка;^ Демерс Ангеліна Едуардівна канд. психол. наук, доцент кафедри теоретичної та консультативної психології НПУ ім. М.П. Драгоманова

Особистісні детермінанти амбівалентності атитюдів у юнацькому віці


 1. Дубровська Лариса Олександрівна – канд. пед. наук, доцент кафедри педагогіки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя; Дубровський Леонід Валерійович – старший викладач кафедри педагогіки НДУ ім. Миколи Гоголя; Філоненко Олена Станіславівна – аспірант кафедри педагогіки НДУ ім. Миколи Гоголя

^ Особливості соціалізації дитини в умовах літнього дитячого табору


 1. Заболотна Наталія Михайлівна- ст.викладач кафедри психології ДВНЗ Ужгородський НПУ

^ Особливості когнітивних стилів в структурі індивідуальності студентів


 1. Зелінська Тетяна Миколаївна – канд. психол. наук, професор кафедри теоретичної та консультативної психології НПУ ім. М.П. Драгоманова

^ Типи розвитку амбівалентних особистостей та їх становлення в напрямку збалансованості


 1. Кириченко Наталія Анатоліївна – аспірант кафедри вікової та педагогічної психології Рівненського державного гуманітарного університету

^ Життєві цілі як змістовий аспект ціннісно-смислової сфери особистості


 1. Кікінеджі Оксана Михайлівна канд.психол.наук, ст.науковий співробітник, доц.кафедри психології Тернопільського НПУ імені Володимира Гнатюка; Кондрацька Л.В. канд. психол. наук доц. кафедри педагогіки та психології Харківського гуманітарно-педагогічного інституту

^ Соціалізація молодших підлітків-вихованців інтернат них закладів засобами профорієнтаційної діяльності


 1. Кондрацька Лариса Вікторівна – канд. психол. наук, ст. викладач кафедри педагогіки та психології Харківської гуманітарно-педагогічної академії; Глухова Катерина – студентка 2 курсу факультету початкової освіти Харківської гуманітарно-педагогічної академії

^ Психологічний аналіз чинників емоційного вигорання у майбутніх соціальних педагогів


 1. Кузьменко Віра Ульянівна - доктор психол. наук, професор кафедри психології ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», Ривденко С.В. магістрантка педагогічного факультету ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

^ Особливості формування гендерної ідентичності підлітків у спілкуванні з однолітками


 1. Кузьменко Віра Ульянівна доктор психол. наук, професор кафедри психології ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», Пільганчук Аліна магістрантка педагогічного факультету ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди

^ Розвиток лідерських якостей у майбутніх психологів


 1. Кузьменко Віра Ульянівна доктор психол. наук, професор кафедри психології ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», Крушельницька Ірина магістрантка педагогічного факультету ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

^ Гендерний підхід у підготовці дітей до школи


 1. Маннапова Катерина Робертівна – здобувач кафедри практичної психології Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

^ Особливості мотивації досягнення як компоненту життєздатності підлітків з неповних сімей


 1. Мильнікова Наталія Григорівна – аспірантка кафедри психології Переяслав-Хмельницкого ДПУ імені Григорія Сковороди

^ Експериментальна модель трансформації образності до понятійного оволодіння іноземною мовою студентами ВНЗ


 1. Мильнікова Олена Миколаївна - канд. психол. наук, доцент кафедри психології ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г. Сковороди»

^ Динаміка гендерної міжособистісної взаємодії підлітків


 1. Сокол Ірина Анатоліївна - ст. викладач кафедри психології ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

^ Твори художньої літератури як джерело формування рис українського національного характеру дорослої особистості.


 1. Сторож Олена Василівна – ст. викладач кафедри практичної психології та психотерапії Рівненського державного гуманітарного університету

^ Технологія оптимізації творчої соціалізації особистості


 1. Федосєєва Ірина Володимирівна – канд. психол. наук, ст. викладач кафедри психології ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди»

^ Психологічні особливості формування комунікативної толерантності в студентів


 1. Форноляк Інна Володимирівна – аспірант Київського університету ім. Б.Грінченка

^ Психічна спроможність пізнавального ресурсу в соціалізації молодшого школяра


 1. Шульга Ірина Мирославівна магістрантка Тернопільського НПУ імені Володимира Гнатюка

^ Гендерна соціалізація молодших школярів: виклики часу

3 секція. Проблеми діагностики та корекції психічного розвитку особистості


 1. Гришина Анастасия Викторовна – аспірантка НПУ ім. М.П. Драгоманова

^ Диагностика уровня эмоциональной направленности личности (ЭНЛ) студентов в процессе обучения в вузе (на примере студентов технических специальностей


 1. ^ Дереча Алла Анатоліївна – аспірант, викладач кафедри психології ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

^ Вікова динаміка загального та парціальних показників невербальної креативності школярів


 1. Дружиніна Інна Анатоліївна – канд. психол. наук, доцент кафедри загальної психології та психодіагностики Рівненського державного гуманітарного університету

^ Вивчення динаміки образу «Я» студентів-психологів як показника розвитку їх професійної самосвідомості


 1. Дудар Олена Василівна – канд. психол. наук, доцент кафедри психології ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г. Сковороди»

^ Міжособистісна перцепція в управлінській діяльності


 1. Кашпур Юрій Михайлович - кандидат психологічних наук, доцент кафедри теоретичної та консультативної психології, Інститут соціології, психології та управління, НПУ ім. М.П. Драгоманова.

^ Психологічна діагностика розвитку системи сексуальних уявлень про себе у підлітків та юнаків


 1. Косцова Мария Викторовна – преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин Севастопольского Национального Университета Ядерной Энергии и Промышленности, аспирантка Национального Педагогического Университета им. М.П. Драгоманова

^ Изучение уровней рефлексивности у студентов технического направления підготовки


 1. Рашковська Ілонна Владиславівна – старший викладач кафедри педагогічної творчості НПУ імені М.П. Драгоманова

^ Діагностична та корекційна робота шкільного психолога в процесі формування ідеального «Я» підлітка

 1. Ставицький Олег Олексійович – канд. психол. наук, доцент кафедри психології Рівненський інститут ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

^ Теоретичне та емпіричне дослідження гандикапності


 1. Хомич Галина Олексіївна кандидат психологічних наук, професор кафедри психології ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» Потапенко Юлія магістрант ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

^ Дослідження проблеми інтернет-залежності підлітків


 1. .Шкурська Тетяна Миколаївна – консультант психолого-медико-педагогічної служби ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

Комплексна розвивальна програма як методичний засіб формування у майбутніх практичних психологів готовності до інтерпретації та рефлексії напруженої ситуації особистості

^ 4 секція. Вікові особливості надання профілактичної та консультативної допомоги практичним психологом


 1. Лисенко Ірина Миколаївна – канд. психол. наук, ст. викладач кафедри теоретичної та консультативної психології Інституту соціології, психології та управління НПУ імені М.П.Драгоманова

^ Методичні засоби активізації особистісного самовизначення підлітків з делінквентною поведінкою


 1. Руденко Оксана Володимирівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди»; Капацин С.О. магістр факультету педагогіки та психології ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

^ Комунікативні здібності дітей з розладами аутичного спектра


 1. Рудюк Олег Володимирович – канд. психол. наук, доцент кафедри загальної психології та психодіагностики Рівненського державного гуманітарного університету

^ Безробіття у феноменологічному просторі кризового ринку праці


 1. Самотаєва Елла Олександрівна – канд. психол. наук, ст. викл. кафедри педагогіки та психології професійної освіти Інституту післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників (м. Донецьк) Університету менеджменту освіти (м. Київ)

^ Уявлення молоді про сімейне життя в ракурсі проблеми підготовки до шлюбу


 1. Сорока Анатолій Володимирович – канд. психол. наук, доцент кафедри прикладної психології «Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна»

^ Психологічна підготовка засуджених у період підготовки до звільнення з пенітенціарних установ


 1. Ставицька Олена Григорівна – канд. психол. наук, доцент кафедри психології Рівненський інститут ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

^ Особливості використання невербальних засобів спілкування психологом практиком у консультативній бесіді


 1. Ходан Віталій Петрович – ст. викладач кафедри психології ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»; Богуш Віталій Миколайович – викладач кафедри психології ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

^ Трансценденція свідомості у психотерапії


 1. Хомич Галина Олексіївна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»; Стеценко Алла Іванівна – магістрантка факультету педагогіки та психології ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

Дослідження психічного стану осіб, які перенесли травматичну ситуацію


 1. Хомич Галина Олексіївна – професор кафедри психології ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди

Психоконсультування особистості у кризовому стані

Схожі:

Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Психологічна допомога особистості в різних умовах соціалізації» iconАнкета -заявка учасника ІІ всеукраїнської науково-практичної конференції " Психологічна допомога особистості: сучасний стан та перспективи розвитку"
Прізвище
Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Психологічна допомога особистості в різних умовах соціалізації» iconШановні колеги волинський інститут економіки та менеджменту запрошує Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «формування та розвиток економіки в сучасних умовах господарювання»
Запрошує Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції
Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Психологічна допомога особистості в різних умовах соціалізації» iconШановні колеги! Запрошуємо до участі у роботі Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції
Запрошуємо до участі у роботі Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку менеджменту...
Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Психологічна допомога особистості в різних умовах соціалізації» iconІ всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Облік, аналіз та аудит в системі управління підприємницькою діяльністю»
Секція фінансовий, податковий облік І звітність підприємства в сучасних-них умовах
Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Психологічна допомога особистості в різних умовах соціалізації» iconШановні колеги Запрошуємо Вас взяти участь у роботі іі-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективи розвитку економіки в ринкових умовах»
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі іі-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективи розвитку економіки в ринкових...
Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Психологічна допомога особистості в різних умовах соціалізації» iconШановні колеги Оргкомітет запрошує Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективи розвитку економіки в ринкових умовах»
Оргкомітет запрошує Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективи розвитку економіки в ринкових...
Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Психологічна допомога особистості в різних умовах соціалізації» iconПрограма VII всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених І студентів
Запрошуємо Вас до участі в роботі VII всеукраїнської науково-практичної конференції «зарубіжна та українська художня культура: питання...
Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Психологічна допомога особистості в різних умовах соціалізації» iconМенеджмент ХХІ сторіччя
Оргкомітет запрошує Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції
Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Психологічна допомога особистості в різних умовах соціалізації» iconМатеріали науково-практичної Інтернет – конференції з міжнародною участю
Актуальні питання сучасної перинатології // Матеріали науково-практичної Інтернет – конференції з міжнародною участю. Чернівці: Медуніверситет,...
Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Психологічна допомога особистості в різних умовах соціалізації» iconМіністерство культури україни національна академія керівних кадрів культури І мистецтв інститут державного управління та інформаційної діяльності Кафедра інформаційного та виставкового бізнесу Програма Всеукраїнської науково-практичної конференції викладачів,
Всеукраїнської науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи