Міністерство освіти І науки України icon

Міністерство освіти І науки України
НазваМіністерство освіти І науки України
Сторінка1/4
Дата27.08.2012
Розмір0.53 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4


Міністерство освіти і науки України


Івано-Франківський національний технічний університет

нафти і газу


Кафедра електропостачання та електрообладнання

промислових підприємств


Затверджую

Перший проректор


проф.____________ Ф.В. Козак

«____» ______­­­­___ 2011 р.


ПРОГРАМА

фахових вступних випробувань

на навчання за ОПП спеціаліста (магістра) спеціальності

7.05070103 – "Електротехнічні системи електроспоживання"

на базі ОКР бакалавра за напрямом

^ 6.050701 – "Електротехніка та електротехнології"

(6.090603 – "Електротехніка")


м. Івано-Франківськ

2012

Програма призначена для вступних випробувань бакалаврів на навчання за освітньо-професійними програмами спеціаліста та магістра.

Програма базується на освітньо-кваліфікаційні характеристиці та освітньо-професійній програмі підготовки за напрямом " Електротехніка та електротехнології ".


Програма розглянута і затверджена на засіданні кафедри електропостачання та електрообладнання промислових підприємств протокол № 7 від " 28 " лютого 2012 р.


Завідувач кафедри ЕПЕО ,

професор В.С. Костишин

«Основи електропостачання підприємств»
Тема 1

Вступ. Завдання і перспективи розвитку електропостачання. Особливості сучасних систем електропостачання. Проблеми енергозабезпечення України.
Тема 2

Основні види споживачів і приймачів електричної енергії, їх загальна характеристика. Режими роботи приймачів електроенергії. Шкали номінальних напруг систем електропостачання. Категорії та надійність електропостачання. Графіки навантажень. Номінальні, середні, середньоквадратичні і розрахункові навантаження.
Тема 3

Основні способи розрахунку електричних навантажень. Комплексний метод розрахунку електричних навантажень. Послідовність розрахунку електричних навантажень цеху, заводу.
Тема 4

Картограма електричних навантажень. Вибір потужності і розміщення ГПП цехових підстанцій. Оптимальне завантаження трансформаторів систем електропостачання з врахуванням компенсації реактивної потужності. Конфігурація схем зовнішнього і внутрішнього електропостачання, типові схеми. Глибокі вводи.
Тема 5

Розрахунок електросилових мереж. Схеми цехових мереж. Використання шинопроводів і струмопроводів. Особливості розрахунку шинопроводів. Конструктивне виконання цехових мереж. Розміщення силових електрощитів.
Тема 6

Компенсація реактивної потужності в електроустановках споживачів. Основні визначення і принципи, нормативні документи по компенсації реактивної потужності. Способи і засоби підвищення коефіцієнта потужності. Додаткові джерела реактивної потужності. Техніко-економічні розрахунки вибору типу , розміщення і регулювання компенсуючих пристроїв. Розміщення компенсуючих пристроїв в електроустановках до і вище 1000 В. Схеми комутації конденсаторних установок.
Тема 7

Показники якості енергії згідно ДСТУ 13109-97. Вплив струмів вищих гармонік. Несиметрії напруги на функціонування електрообладнання та елементів СЕП. Основні способи зменшення несиметрії та несинусоїдальності напруги і струму.
Тема 8

Способи регулювання напруги в електроустановках споживачів. Регулювання напруги при різнозмінних навантаженнях.
Тема 9

Режими роботи нейтралі силових трансформаторів і генераторів електроенергії. Компенсація ємнісних струмів. Перевірка опору петлі «фаза–нульовий провідник».
Тема 10

Системи обліку та контролю споживання електроенергії. Методика розрахунку за споживання активної та реактивної енергії.
Тема 11

Організаційні та технічні заходи енергозаощадження.
«Основи релейного захисту і автоматики систем електропостачання»
Тема 1

Вступ. Призначення релейного захисту і його роль в забезпеченні неперервної роботи електричних систем. Особливості пристроїв дистанційного контролю і передачі інформації. Вимоги до РЗ і А.Тема 2

Види пошкоджень і ненормальних режимів роботи в електричних системах. Векторні діаграми струмів і напруг. Загальні питання релейного захисту, автоматики і телемеханіки.Тема 3

Фільтри симетричних складових струму і напруги. Трансформатори струму та напруги. Захист плавкими запобіжниками і автоматичними вимикачами. Струмовий захист. Принцип дії захисту. Схеми з’єднань трансформаторів струму.Тема 4

Область застосування МСЗ. МСЗ нульової послідовності. Струмова відсічка МСНЗ. Принцип дії. Основні органи. Індукційний принцип дії реле потужності. Мертві зони захисту. Область застосування захисту. Основні принципи захисту мереж. Вибір захисту в залежності від рівня напруги мережі. Захист мереж з напругою 35-220 кВ. Захист на змінному оперативному струмі.Тема 5

Дистанційний захист. Принцип дії. Основні органи захисту. Характеристики витримки часу захисту. Принцип виконання реле опору. Пускові органи захисту. Робота дистанційного захисту при коливаннях генератора. Захист синхронних генераторів. Повздовжній і поперечний диференційний захист від однофазних замикань на землю обмотки статора. Захист від перенапруг і перевантажень. Повні схеми захистів генераторів.Тема 6

Диференційний струмовий захист. Принцип дії захисту. Основні органи захисту. Струмим небалансу. Поздовжній струмовий захист. Поперечний струмовий диференційний захист. Мертві зони, зони каскадної дії. Балансовий струмовий захист. Високочастотні захисти. Принцип дії диференційного високочастотного захисту.

Захист трансформаторів, автотрансформаторів. Види пошкоджень і ненормальних режимів роботи трансформаторів. Струмові захисти. Диференційний і газовий захист. Захист блоків генератор-трансформатор і генератор-лінія. Захист шин станцій і підстанцій. Вимоги до захисту шин. Застосування МСЗ і СВ. Захист асинхронних і синхронних двигунів. Захист від ПН і багатофазних коротких замикань.Тема 7

Значення автоматики та її роль в розвитку енергетичних систем. Основні джерела оперативного струму. Автоматичне ввімкнення резервного живлення /АВР/. Призначення основних схем. Схеми АВР на постійному оперативному струмі. Схеми АВР трансформаторів і секційних вимикачів.Тема 8

Автоматичне повторне включення ліній електропередач /АПВ/. Призначення АПВ однократної дії. Наладка параметрів АПВ. Особливості АПВ. Ліній з 2-х стороннім живленням.Тема 9

Автоматичне частотне розвантаження енергосистем /АЧР/. Реле частоти. Вибір уставок АЧР.«Основи електрифікаціїх технологічних комплексів»
Тема 1

Електропривод бурових насосів. Схеми роз­поділу електроенергії на бурових устаткуваннях. Електропривод основних механізмів. Вентильно-машиний каскад у приводі бурових насосів.Тема 2

Схема станції керування прямого пуску СД бурового насосаТема 3

Електропривод лебідки. Вимоги до електроприводу і вибір потужності. Тиристорна схема керування АД для приводу бурової лебідки. Схеми керування СД для приводу бурової лебідки.Тема 4

Електропривод ротора бурової установки. Вимоги до електроприводу і вибір потужності. Керування електро­приводом ротора бурової установки.Тема 5

Електромагнітні і феропорошкові муфти і гальмаТема 6

Електробур. Конструкція і технічні характеристики двигунів електробурів. Схеми керування двигуном електробураТема 7

Регулятори подачі долота. Подача долота при бурінні ротором турбобуром. Подача долота при бурінні електробуром .Тема 8

Дизель-електричний привод бурових устаткувань. Електрообладнання допоміжних механізмівТема 9

Електрообладнання верстата-гойдалки. Плунжерні насоси верстата-гойдалки. Безштангова експлуатація свердловин.Тема 10

Електрообладнання заглибних електродвигунів. Характеристики ЗЕД. Вибір електрообладнання станції керування, перспектива застосування ЕОМТема 11

Електрообладнання насосних станцій. Електрообладнання промислових насосних станцій. Вибір потужності двигунів. Схеми керування двигунами. Електрообладнання магістральних насосних станцій. Вибір потужності двигунів. Схеми керування двигунами.Тема 12

Електрообладнання компресорних станцій. Електрообладнання промислових компресорних установок. Автоматизація насосної станції. Електропривод магістральних компресорних станцій. Вибір потужності двигунів. Схеми керування двигунами. Регулювання режимів роботи електроприводних насосних станцій.^ Електричні апарати”Тема 1

Вступ. Призначення та зміст курсу. Класифікація електричних апаратів в електричних установках до 1 кВ та понад 1 кВ.Тема 2

Електродинамічні зусилля. Динамічні зусилля в електричних апаратах: між провідниками будь-якої форми, між паралельними провідниками, в "Г" та "П" подібних перемичках та контактах, між витками та котушками. Динамічні зусилля у феромагнітних щілинах та електричних апаратах при дії постійного та змінного струму. Резонансні явища, динамічна стійкість електричних апаратів.Тема 3

Нагрівання електричних апаратів. Основні фізичні явища та закони при нагріванні електричних апаратів. Основні режими роботи електричних апаратів. Розрахунок нагрівання електричних апаратів в нормальних режимах роботи та при дії струмів короткого замикання. Теплова стійкість апаратів. Перевірка апаратів на термічну та динамічну стійкістьТема 4

Електричні контакти. Контакти. Перехідний опір контактів. Фізичні процеси, які виникають при замиканні та розмиканні контактів. Матеріали контактів. Фізичне руйнування контактів. Нагрівання контактів. Допустимі електричні навантаження. Конструкція контактів.Тема 5

Електрична дуга. Дугові процеси в електричних апаратах. Фізичні явища в дузі. Процеси іонізації та деіонізації. Вольт-амперні характеристики дуги. Характеристика процесів горіння дуги при постійному та змінному струмах. Способи і засоби гасіння дуги.Тема 6

Електромагнітні процеси в реле та контакторах. Електромагнітні розрахунки усталених режимів роботи в реле та контакторах постійного струму. Електромагнітні розрахунки усталених режимів роботи в реле та контакторах змінного струму. Електромагнітні розрахунки перехідних режимів роботи в реле та контакторах постійного струму. Електромагнітні розрахунки перехідних режимів роботи в реле та контакторах змінного струму.Тема 7

Комутаційні апарати напругою до 1000В. Рубильники. Перемикачі. Командоконтролери. Контактори. Командоапарати. Вимикачі. Призначення, конструкція, основні характеристики, вибір.Тема 8

Призначення та конструкція апаратів захисту. Реле. Поляризовані реле. Герконові реле. Реле часу. Проміжні реле.

Вказівні реле. Теплові реле. Магнітні пускачі. Запобіжники. Автоматичні вимикачі. Призначення, конструкція, основні характеристики, вибір.Тема 9

Високовольтні вимикачі. Конструктивні особливості. Бакові оливні. Малооливні. Повітряні. Елегазові. Електромагнітні. Вакуумні. Синхронізовані. Вимикачі навантаження. Призначення, конструкція, основні характеристики, вибір.Тема 10

Роз’єднувачі. Короткозамикачі. Відокремлювачі. Призначення, конструкція, основні характеристики, вибір.Тема 11

Високовольтні запобіжники. Плавкі запобіжники. Призначення, конструкція, основні характеристики, вибір.Тема 12

Вимірювальні трансформатори струму та напруги. Конструкції трансформаторів струму. Схеми увімкнення. Похибки.

Призначення, основні характеристики та їх вибір. Конструкції трансформаторів струму. Схеми увімкнення. Похибки. Призначення, основні характеристики та їх вибір.Тема 13

Реактори, розрядники та комплектні розподільні пристрої високої напруги. Реактори та здвоєні реактори. Розрядники трубчасті. Розрядники вентильні. Обмежувачі перенапруг варісторні. Комплектні розподільні пристрої високої напруги. Конструктивні особливості та вибір.«^ Основи монтажу та експлуатації»Тема 1

Вступ. Способи ведення електромонтажних робіт. Проектно–монтажна документація. Індустріалізація і АСК електромонтажними роботами. Види електромонтажних робіт. ПУЕ, ПТЕ, ПТБ, БН і П.Тема 2

Контактні з’єднання проводів, кабельних жил і шин. Види контактних з’єднань: опресування, зварка, пайка, болтове з’єднання.Тема 3

Монтаж та основи експлуатації повітряних ліній електропередавання напругою до 1кВ і вище. Монтаж повітряних ліній напругою вище 1кВ: проектна документація, встановлення опор та ін. Монтаж повітряних ліній електропередавання напругою до 1кВ. ПУЕ під час монтажних робіт. Здача в експлуатацію ПЛЕП. Питання експлуатації ЛЕП напругою до 1кВ і вище.Тема 4

Монтаж та основи експлуатації кабельних мереж. Прокладання кабелів на естакадах, в кабельних каналах, лотках. Здача в експлуатацію і основи експлуатації кабельних мереж. Основні методи знаходження місця пошкодження кабелів.Тема 5

Монтаж та основи експлуатації силових трансформаторів. Підготовка до монтажу основних вузлів силового трансформатора. Монтаж силових трансформаторів, які завод–виготовлювач поставляє в зібраному та розібраному вигляді. Здача в експлуатацію та основні етапи експлуатації с силових трансформаторів.Тема 6

Монтаж та основи експлуатації розподільчих мереж напругою вище 1кВ і до 1кВ промислових підприємств. Монтаж струмопроводів і шинопроводів (магістральних, радіальних, тролейних, освітлювальних). Здача в експлуатацію розподільчих мереж напругою до 1кВ і вище.  1   2   3   4

Схожі:

Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи