Шановні керівники та викладачі закладів післядипломної педагогічної освіти! Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти» icon

Шановні керівники та викладачі закладів післядипломної педагогічної освіти! Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти»
НазваШановні керівники та викладачі закладів післядипломної педагогічної освіти! Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти»
Дата31.08.2012
Розмір68.9 Kb.
ТипДиплом

Шановні керівники та викладачі закладів післядипломної педагогічної освіти!

Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти» НАПН України Інститут відкритої освіти пропонують Вам та Вашим колегам (викладачам, методистам, лаборантам кафедр) взяти участь у дистанційному курсі «Підготовка викладачів інститутів післядипломної педагогічної освіти до застосування аудіовізуальних засобів навчання».

Дистанційний курс триватиме 2 місяці і дозволить викладачам підвищити кваліфікацію в галузі навчально-методичного забезпечення без відриву від власного навчального навантаження.

Курс дає загальне уявлення про класифікацію аудіовізуальних засобів навчання, сфери і можливості їх застосування в освіті, вимоги до їх оформлення та засоби для їх створення, крім того, під час виконання практичних завдань викладачі набудуть навичок проектування та створення відеофрагментів власноруч, зможуть організовувати та проводити вебінари (віртуальні семінари, відеоконференції).

По закінченні дистанційного курсу Інститут відкритої освіти видає сертифікати тим учасникам, які в достатній мірі оволоділи необхідними навичками та виконали залікові роботи.

Більш детально зі змістом курсу та організаційними моментами можна ознайомитися у додатку.

Дистанційний курс безкоштовний. За необхідності можливий виїзний майстер-клас.

Для участі у курсі необхідно надіслати заявку на електронну адресу: kalachova_lyuda@mail.ru.

Дякуємо за увагу та сподіваємося на співпрацю!


ДОДАТОК 1

Заявка для участі у курсі

  1. П.І.Б.

  2. Заклад освіти

  3. В якому середовищі дистанційного навчання Ви хочете навчатися: Moodle, «Веб-клас «ХПІ», байдужеДОДАТОК 2

У зв’язку з безвідривністю викладачів від їх навчального навантаження і з урахуванням різного рівня комп’ютерної грамотності, Вам пропонується дистанційний курс "Підготовка викладачів інститутів післядипломної педагогічної освіти до застосування аудіовізуальних засобів навчання" (електронна адреса дистанційного курсу на базі середовища «Веб клас «ХПІ» http://dn.umoapn.net.ua:4088/umo/p09 та на базі середовища Moodle – http://avzn.distance.in.ua/).

Учасники ДК: куратори-тьютори та тьютори ДН ІППО, викладачі, методисти, лаборанти кафедр ІППО, інші співробітники (за бажанням).

^ Термін проведення: 2-3 місяці.

Дистанційний курс має мету: надати викладачам ІППО теоретичні знання з питань створення і використання у процесі підвищення кваліфікації аудіовізуальних засобів навчання, сформувати у них вміння та навички проектування та створення власних відеофрагментів, проведення вебінарів тощо.

^ Технічне забезпечення: ПК, веб- або відеокамера, навушники, мікрофон.

Програмне забезпечення: програма запису відео Camtasio Studio, Flash Player (не нижче 9 версії), стандартні додатки MS Office, середовище дистанційного навчання «Веб-клас ХПІ» та Moodle.

^ Опис дистанційного курсу

Матеріали дистанційного курсу викладені у віртуальні середовища дистанційного навчання і включають декілька модулів:

  1. Вступні положення

У даному розділі розглядається питання актуальності теми «Підготовка викладачів інститутів післядипломної педагогічної освіти до застосування аудіовізуальних засобів навчання»; подаються рекомендації щодо роботи у віртуальному середовищі дистанційного навчання в ході вивчення теми

  1. Модуль 1. Теоретичні аспекти створення і застосування аудіовізуальних засобів навчання

Змістовий модуль 1. Поняття аудіовізуальних засобів навчання, їх класифікація. (У розділі розкривається принцип наочності у навчанні взагалі та у підвищенні кваліфікації зокрема; розглядаються поняття засобів навчання; основи сприйняття інформації; класифікація аудіовізуальних засобів навчання та їх короткий опис)

Змістовий модуль 2. Методика використання аудіовізуального матеріалу (У розділі подаються методичні рекомендації щодо застосуванння аудіовізуальних засобів навчання у процесі навчання, підвищення кваліфікації)

Змістовий модуль 3. Психолого-педагогічні вимоги до створення та застосування аудіовізуального матеріалу (У розділі розкриваються питання дотримання психолого-педагогічних вимог при створенні аудіовізуального матеріалу)

  1. Модуль 2. Використання прикладного програмного забезпечення для створення відеофрагментів

Змістовий модуль 1. Підготовка до створення відеоматеріалу (У розділі описано попередню підготовку перед створенням відеофрагменту (необхідне базову підготовку матеріалу))

Змістовий модуль 2. Практичний блок. Створення відеофрагментів (У розділі розміщені завдання, виконуючи які Ви отримаєте практичні навички створення відеофрагментів)

Змістовий модуль 3. Відеоматеріали у глобальній мережі Internet (У даному розділі висвітлені питання пошуку відеоматеріалів у глобальній мережі Інтернет; можливі варіанти завантажння потрібних відеофрагментів на влсний комп'ютер та способи розміщення власних напрацювань у мережі Інтернет)

  1. Модуль 3. Вебінар у дистанційному навчанні (У цьому розділі розкриті питання оптимального вибору платформи для проведення вебінару, цінова політика комерційних послуг, питання підготовки та проведення вебінарів, висвітлені необхідні умови результативного спілкування у віртуальному семінарі)^ Завдання дистанційного курсу розділені на 9 частин та розраховані на поетапне виконання. Кожен етап триває певний проміжок часу (від тижня для слухачів з достатнім рівнем комп’ютерної грамотності до 2,5 тижнів – з низьким).

Дистанційний курс постійно супроводжується тьютором, який контролює процес ознайомлення з теоретичним матеріалом, відповідає за змістовне наповнення курсу та слідкує за вчасною ліквідацією проблем та запитань, що виникають у слухачів.

Спілкування між тьютором та викладачами курсу забезпечувалося за допомогою чату, форумів, пошти курсу, вебінарів.

Зокрема у дистанційному курсі відкриті форуми, присвячені теорії створення відеофрагментів та використання аудіовізуальних засобів навчання у післядипломній педагогічній освіті, питанням організації вебінарів. Для вирішення технічних проблем із програмним або технічним забезпеченням було відкрито форум «Технічні питання», а для висвітлення результатів індивідуальної роботи викладачів – форум «Наші результати».

У пошті курсу слухачі відповідають на зазначені питання для контролю засвоєння теоретичного матеріалу.

У розділі «Бібліотека» розміщені приклади виконання деяких видів робіт, а також відповідні роботи викладачів.

Перед початком курсу слухачам пропонується заповнити анкету, яка має на меті виявити їх рівень комп’ютерної грамотності, ступінь володіння аудіовізуальними засобами навчання, обізнаність у сфері новітніх технологій та їх застосування у процесі підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Після проходження дистанційного курсу слухачі знову повинні заповнити анкету, результати якої розкриватимуть труднощі, з якими зіштовхнулися слухачі (у технічному і психологічному планах), необхідність отриманих у курсі знань у практичній діяльності та інші питання пов’язані із застосуванням аудіовізуальних засобів навчання.

^ Тести знань допомагають виявити якість засвоєння слухачами курсу теоретичного матеріалу, правильність розуміння найбільш поширених у заданій тематиці понять. Помилки при проходженні тестів аналізуються разом з їх виконавцями.

Тести містять 15 найактуальніших запитань, які обираються із загальної кількості тестових запитань у базі, і містять запитання на виявлення правильної відповіді або кількох, на встановлення правильної відповідності. Після кожної відповіді на запитання слухач бачить повідомлення про правильність його відповіді, а в кінці тесту – кількість отриманих балів, що допомагає йому здійснювати самоконтроль засвоєння матеріалу та ліквідовувати прогалини у своїх знаннях.

Глосарій, розміщений у дистанційному курсі, містить понад 100 термінів, пов’язаних з аудіовізуальними засобами навчання і допоможе слухачам дистанційного курсу чітко усвідомити ключові поняття, з якими їм доведеться працювати.

Слухачам, які звикли до роботи із друкованими матеріалами, пропонуються методичні рекомендації «Методика підготовки дидактичного матеріалу з використанням аудіовізуальних засобів навчання в системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників», крім того курс містить презентації, схеми, діаграми, відеоінструкції із виконання практичних завдань, що унаочнить процес підвищення кваліфікації та зробить його більш ефективним.

^ В результаті виконання запланованих видів робіт під час проходження дистанційного слухачі отримають теоретичні знання щодо основних термінів, що стосуються аудіовізуальних засобів навчання; класифікації сучасних АВЗН; психофізіологічних основ сприйняття аудіовізуальної інформації, вимог до оформлення аудіовізуального матеріалу; способів запису та відтворення аудіо- та відеоінформації; можливостей збереження та пошуку аудіовізуальних матеріалів та вміння проектувати аудіовізуальні засоби навчання; здійснювати пошук відеоматеріалів у глобальній мережі Інтернет та розміщувати їх на веб-орієнтованих ресурсах; користуватися спеціальним прикладним програмним забезпеченням та технічними засоби для запису відео та проведення вебінарів; власноруч створювати та застосовувати аудіовізуальні засоби навчання на очному та дистанційному етапах підвищення кваліфікації слухачів.

Практичними результати курсу стануть відеозаписи звернень викладачів – учасників дистанційного курсу до слухачів їх власних дистанційних курсів, які будуть розміщені у їх середовищах дистанційного навчання; відеозаписи презентацій із ключових питань своїх модулів; знайдені у глобальній мережі Інтернет відеоматеріали, що відповідають тематиці наукової роботи викладачів.

По завершенні курсу слухачі отримують сертифікат.

Схожі:

Шановні керівники та викладачі закладів післядипломної педагогічної освіти! Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти» icon«Консорціум закладів післядипломної освіти»
Науково-методичного комплексу «Консорціум закладів післядипломної освіти», засновником якого є Державний вищий навчальний заклад...
Шановні керівники та викладачі закладів післядипломної педагогічної освіти! Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти» iconНавчання відбудеться в м.Івано-Франківськ орієнтовно 14-17 листопада 2012 року
Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти» напн україни та Івано-Франківський обласний інститут післядипломної...
Шановні керівники та викладачі закладів післядипломної педагогічної освіти! Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти» iconШановні викладачі, аспіранти, студенти! Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», молодіжна...
Шановні керівники та викладачі закладів післядипломної педагогічної освіти! Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти» iconРішення вченої ради Університету менеджменту освіти про результати виконання теми «формування психологічної компетентності керівників закладів педагогічної освіти в системі післядипломної освіти»
Олективу, який виконує дослідження теми «Формування психологічної компетентності керівників закладів освіти в системі післядипломної...
Шановні керівники та викладачі закладів післядипломної педагогічної освіти! Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти» iconНаціональна академія педагогічних наук україни двнз «університет менеджменту освіти» Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти (м. Київ) Інститут післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників
«психолого-педагогічне забезпечення модернізації післядипломної педагогічної освіти в умовах змін»
Шановні керівники та викладачі закладів післядипломної педагогічної освіти! Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти» iconУгода про підготовку аспіранта (докторанта) за рахунок державного замовлення № 20 р. Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет»
Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет» Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України...
Шановні керівники та викладачі закладів післядипломної педагогічної освіти! Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти» iconШановні викладачі, аспіранти, студенти! Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
Вас, що 28-30 квітня 2012 р буде проводитися ІV всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Український науково-інтелектуальний...
Шановні керівники та викладачі закладів післядипломної педагогічної освіти! Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти» iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Державний вищий навчальний заклад Київський національний економічний університет
Шановні керівники та викладачі закладів післядипломної педагогічної освіти! Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти» iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Державний вищий навчальний заклад Київський національний економічний університет
Шановні керівники та викладачі закладів післядипломної педагогічної освіти! Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти» iconШановні викладачі, аспіранти, студенти! Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
Вас, що 28-30 квітня 2011 р буде проводитися ІІІ всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Український науково-інтелектуальний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи