Назва наукової школи: Наукові засади дистанційного навчання в системі післядипломної педагогічної освіти керівних І педагогічних кадрів. Наукова школа icon

Назва наукової школи: Наукові засади дистанційного навчання в системі післядипломної педагогічної освіти керівних І педагогічних кадрів. Наукова школа
Скачати 103.58 Kb.
НазваНазва наукової школи: Наукові засади дистанційного навчання в системі післядипломної педагогічної освіти керівних І педагогічних кадрів. Наукова школа
Дата31.08.2012
Розмір103.58 Kb.
ТипДиплом

Назва наукової школи: Наукові засади дистанційного навчання в системі післядипломної педагогічної освіти керівних і педагогічних кадрів. Наукова школа доктора педагогічних наук, професор, член-кореспондента НАПН України, дійсного члена Міжнародної слав'янської академії освіти ім. Я. А. Коменського, заслуженого працівника освіти України, ректора ДВНЗ «УМО» Олійника Віктора Васильовича здійснює систематичну діяльність починаючи з 1999 року ХХ століття по теперішній час. Це характеризує сталість даної наукової школи.

Формування та розвиток наукової школи В.В.Олійника ґрунтується на таких теоретичних положеннях:

 • цілеспрямоване розроблення методологічних підходів до вивчення теорії і практики дистанційного навчання в системі післядипломної педагогічної освіти керівних і педагогічних кадрів;

 • теорія та практика дистанційного навчання в системі післядипломної педагогічної освіти;

 • організаційно-педагогічні засади фахового зростання педагогічних працівників за дистанційною формою навчання;

 • науково-методичні засади діагностики якості підвищення кваліфікації педагогічних працівників за дистанційною формою навчання;

 • організаційно-педагогічні основи переходу на кредитно-модульну систему організації навчального процесу в системі післядипломної педагогічної освіти керівних і педагогічних кадрів за дистанційною формою навчання.

Дані положення знайшли відображення в роботах, виконаних в рамках наукової школи. ^ Найбільш значущими теоретичними результатами є:

 • дослідження історії розвитку дистанційного навчання в освіті;

 • створення теорії розвитку дистанційного навчання в післядипломній педагогічній освіті на підставі ієрархічної системи класифікації основних ідей, які ґрунтуються на принципах фундаменталізації; критичності використання вітчизняного та зарубіжного досвіду; органічної єдності з навчальною роботою; наступності; системності; прогностичності; теоретичної та прикладної значущості; достовірності результатів; адекватності вибраних методів та засобів цілям дослідження та ін.;

 • проведення порівняльного аналізу підходів до реалізації ідеї дистанційного навчання в системі післядипломної педагогічної освіти в Україні та за кордоном;

 • створення сучасної методології дистанційного навчання в системі післядипломної педагогічної освіти як учіння про організацію діяльності;

 • розроблення теоретичних та практичних основ впровадження технологій ДН в освітню діяльність ППО;

 • створення та розвиток дидактики дистанційного навчання післядипломної педагогічної освіти;

 • розроблення нормативного, наукового, науково-методичного забезпечення дистанційного навчання в системі підготовки та підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів освіти;

 • підвищення кваліфікації спеціалістів в сфері ДН (викладачів-тьюторів; кураторів-тьюторів; організаторів ДН та ін.);

 • наукове обґрунтування структури та змісту інформаційно-освітнього середовища та ресурсної бази ДН;

 • створення методики застосування в навчальному процесі підготовки та підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів освіти різних новітніх систем дистанційного навчання (Екзаліт, Вебклас «ХПІ», Мудл, «Прометей» та ін.).


Лідери школи:^ ОЛІЙНИК ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент АПН України, дійсний член Міжнародної слав'янської академії освіти ім. Я. А. Коменського, заслужений працівник освіти України, ректор ДВНЗ «УМО».

Творчий шлях В. В. Олійника сповнений пошуками нових аспектів передового досвіду в системі освіти. У 1972-1988 рр. брав участь у дослідженнях різних аспектів роботи навчальних закладів освіти та профтехосвіти. Успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему: „Система впровадження передового виробничого досвіду в практику роботи середніх профтехучилищ" (1988 р.). З 1989 р. і по цей час трудова діяльність пов'язана із становленням, функціонуванням та розвитком системи післядипломної педагогічної освіти в Україні (заступник директора з профтехосвіти ЦІУВ; проректор з навчальної роботи, перший проректор Українського інституту ПК керівних кадрів освіти; з 1999 р., ректор ЦІППО АПН України, з 2008 року ректор ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» АПН України.

У подальшому досліджував проблеми управління підвищенням кваліфікації педагогічних працівників профтехосвіти та займався розробкою науково-методичних засад управління системою ППО. Результатом наукового пошуку є публікація монографії та захист у 2004 р. докторської дисертації на тему: „Теоретико-методологічні засади управління підвищенням кваліфікації педагогічних працівників профтехосвіти". В рамках створеної наукової школи з проблем дистанційного навчання педагогічних працівників в системі післядипломної педагогічної освіти започатковано роботу 15 експериментальних майданчиків на базі Кримського республіканського та обласних інститутів ППО, ведуться дисертаційні дослідження.

Пройшов навчання за програмою управління проектами на базі Інституту економіки світового банку США (1994-1995 рр.), а також стажування з проблем: оцінювання освітньої діяльності закладів освіти (Франція, 1996 р.); з управління підвищенням кваліфікації керівних і педагогічних кадрів на базі інституту підготовки кадрів Міністерства освіти Франції (1999р.), із упровадження інноваційних технологій навчання в закладах освіти Франції (2001; 2002 рр.), з організації підвищення кваліфікації педагогічних працівників - викладачів економіки в загальноосвітніх школах (США, 2003 р.), з проблем педагогічного оцінювання (Ноттінгемський університет, Великобританія, 2006 р.).

Проводить значну громадську роботу: очолює науково-методичну комісію з післядипломної освіти Міністерства освіти і науки України, є президентом Всеукраїнської асоціації безперервної освіти дорослих, консорціуму закладів післядипломної освіти, членом президії Всеукраїнської асоціації працівників профтехосвіти, віце-президентом Навчально-науково-виробничого комплексу "Академія дистанційної освіти", заступником голови Громадської Ради освітян і науковців України.

^ Напрями наукових досліджень: дистанційне навчання в системі підготовки та підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів освіти; управління освітою; післядипломна освіта; професійна освіта.

Під керівництвом Олійника В. В. здійснюється розробка державної науково-дослідної теми «Науково-методичні засади підвищення кваліфікації керівних кадрів ПТНЗ у системі дистанційного навчання», а також проводиться експериментальна робота за тематикою: нормативне, методичне дидактичне забезпечення очно-дистанційного підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

Основні праці за напрямами наукових досліджень:

1. Олійник В. В. Концепція дистанційного навчання в системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників / В. В. Олійник. - К.: ЦІППО, 1999. – 14 с.

2. Олійник В. В. Основи дистанційного навчання в післядипломній педагогічній освіті / В. В. Олійник. - К.: ЦІППО, 2001. – 43 с.

3. Олійник В. В. Дистанційна освіта за кордоном та в Україні: стислий аналітичний огляд / В. В. Олійник. - К. : ЦІППО, 2001. – 48 с.

4. Олійник В. В. Організація дистанційного навчання в післядипломній педагогічній освіті: організаційно-педагогічне дослідження / В. В. Олійник. – К. : ЦІППО, 2001. – 52 с.

5. Олійник В. В. Управління розвитком системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників професійно-технічної освіти: наук.-метод. посіб. / В. В. Олійник. - К. : ЦІППО, 2002. – 185 с.

6. Олійник В. В. Наукові основи управління підвищення кваліфікації педагогічних працівників профтехосвіти: монографія / В. В. Олійник. - К.: Міленіум, 2003. – 594 с.

7. Дистанційне навчання в післядипломній педагогічній освіті (в схемах і таблицях) / [Олійник В. В., Гравіт В. О., Антощук С. В. та ін.]; за заг. ред. В. В. Олійника. – К.: Міленіум, 2003. – 76 с.

8. Підвищення кваліфікації керівників освіти за дистанційною формою навчання / [Олійник В. В., Биков В. Ю., Гравіт В. О. та ін.]; за заг. ред. В. В. Олійника. - К.: Логос, 2006. – 408 с.

9. Концептуальні засади підвищення кваліфікації керівних кадрів професійно-технічних навчальних закладів за очно-дистанційною формою навчання / [Олійник В. В., Биков В. Ю., Гравіт В. О. та ін.]; за заг. ред. В. В. Олійника. - К.: ЦІППО, 2007. – 96 с.

10. Олійник В. В. Впровадження нових освітніх технологій у закладах післядипломної педагогічної освіти / В. В. Олійник. // Теоретичні та методичні засади розвитку педагогічної освіти: педагогічна майстерність, творчість, технології: зб. наук. праць / за заг. ред. Н. Г. Ничкало. – Харків: НТУ «ХПІ», 2007. – С. 432-438.

11. Підвищення кваліфікації керівних кадрів професійно-технічних навчальних закладів за дистанційною формою навчання: варіат. навч.-метод. комплекс / [В. В. Олійник, В. Ю. Биков, В. О. Гравіт та ін.]; АПН України, Ун-т менедж. освіти. - К., 2008. - 160 с.

12. Олійник В. В. Основні проблеми розвитку системи професійно-технічної освіти / В. В. Олійник. // Післядипломна освіта в Україні. – 2008. – Спецвипуск. – С. 7 - 10.

13. Олійник В. В. Концептуальні підходи до формування ціннісної управлінської еліти в освітньому середовищі / В. В. Олійник. // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, соціологія. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2008. - № 2. – С. 45-51.

14. Олійник В. В. Ретроспектива, що є рушійною силою майбутнього. Система підвищення кваліфікації педагогічних працівників профтехосвіти: ретроспектива 30-річного шляху / В. В. Олійник. // Профтехосвіта (Шкільний світ). - № 3. - 2009. - С. 4-10.

15. Олійник В. Деякі проблеми підготовки керівника-професіонала / В.Олійник. // Директор школи. ліцею, гімназії. - 2009.- № 1.- С. 73-76.

16. Олійник В. В. Модернізація системи післядипломної педагогічної освіти України в умовах змін / В. В. Олійник. // Післядипломна педагогічна освіта: європейські орієнтири та регіональні пріоритети: тези міжн. наук.-практ. конф., 10-11 вересня 2009 р., Біла Церква. / за наук. ред. В. В. Олійника, Л. М. Карамушки, Н. І. Клокар, Л. І. Даниленко. – Біла Церква: КОІПОППК, 2009. – С. 20-22.

17. Олійник В. В. Управління підвищенням кваліфікації працівників профтехосвіти в умовах трансформації суспільства / В. В. Олійник; АПН України, Ун-т менедж. освіти. ― К., 2009. — 104 с.

18. Олійник В. В. Підвищення кваліфікації працівників профтехосвіти: концептуальні та організаційно-методичні засади / В. В. Олійник; АПН України, Ун-т менедж. освіти. — К., 2009. — 88 с.

19. Олійник В. В. Менеджмент розвитком фахового зростання педагогічних працівників профтехосвіти в сучасних умовах / В. В. Олійник; АПН України, Ун-т менедж. освіти. — К., 2009. — 112 с.


У когорті учнів В.В. олійника є дисертанти:

 1. Ануфрієва О. Л. «Оцінка якості початкової освіти на основі кваліметричного підходу», 2000.

 2. Кириченко М. О. «Управління загальноосвітнім навчальним закладом (методологічний аспект)», 2001.

 3. Зубко А. М. «Організаційно-педагогічні умови удосконалення навчального процесу в системі підвищення кваліфікації педагогічних кадрів», 2002.

 4. Синенко С. І. «Розвиток післядипломної педагогічної освіти в країнах Західної Європи (Англії, Франції, Німеччині)», 2002.

 5. Капченко Л. М. «Моделювання організаційно-педагогічної діяльності в системі управління професійно-технічними навчальними закладами», 2002.

 6. Бачинська Є. М. «Організаційно-методичні засади підготовки вчителів до класного керівництва в системі підвищення кваліфікації», 2004.

 7. Самойленко О. М. «Організаційно-методичні засади розвитку фахової компетентності викладачів інформатики вищих навчальних закладів за дистанційною формою підвищення кваліфікації», 2007.

 8. Качур Б. М. «Організаційно-педагогічні умови управління науково-методичною роботою з учителями в регіоні», 2009.

Учені, імена яких складають дану школу:

Ляхоцька Л.Л. досліджує проблему теоретико-методологічних засад дистанційного навчання в підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти, теорію та практику дистанційного навчання в системі підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів освіти.

Самойленко О. М. спеціаліст у галузі підготовці майбутніх учителів математики та інформатики за дистанційною формою навчання («Організаційно-методичні засади розвитку фахової компетентності викладачів інформатики вищих навчальних закладів за дистанційною формою підвищення кваліфікації», «Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх учителів математики за дистанційною формою навчання»)

Продовжують свої дослідження С.В.Антощук, В.О.Гравіт, А.Л.Кліменко проводять дослідження з проблем: організаційно-педагогічні засади підвищення кваліфікації педагогічних працівників за дистанційною формою навчання, організаційно-педагогічні основи переходу на кредитно-модульну систему організації навчального процесу в системі підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів освіти за дистанційною формою навчання та науково-методичні засади діагностики якості підвищення кваліфікації педагогічних працівників за дистанційною формою навчання.

О.В. Гедиш проводить дослідження в галузі підвищення професійної компетентності майстрів виробничого навчання ПТНЗ за дистанційною формою навчання.

С.А. Пойда вивчає проблему організаційно-методичні засади підвищення кваліфікації вчителів інформатики середніх загальноосвітніх шкіл за дистанційною формою навчання.

В.В.Сурков проводить дослідження з проблеми організаційно-педагогічні засади підвищення кваліфікації учителів зарубіжної літератури за очно-дистанційною формою навчання.

Л.В.Калачова досліджує проблему організаційно-методичні засади використання аудіовізуальних засобів навчання при підвищенні кваліфікації керівників навчальних закладів за дистанційною формою.

^ Потреба розвитку ідей наукової школи та практичні результати.

Результат наукових досліджень членів школи висвітлені у монографіях, посібниках, навчально-методичних комплексах, методичних рекомендаціях, в багатьох статтях, надрукованих не тільки у вітчизняних ведучих періодичних виданнях, а й за кордоном. Більшість надрукованих праць викладено в Інтернеті в безкоштовному доступі: www. dl.cippe.edu.ua; www.umo.edu.ua

Члени школи щорічно беруть участь у проведенні та організації міжнародних, всеукраїнських, міжрегіональних та регіональних наукових, науково-практичних конференцій а також інтернет- конференцій, форумів, симпозіумів тощо, є членами спеціалізованих вчених рад, редколегій періодичних та наукових видань, керують підготовкою аспірантів, докторантів, здобувачів, викладають у вищих навчальних закладах ІV рівня акредитації., надають консультативну допомогу вищим навчальним закладам та закладам післядипломної педагогічної освіти, проводять експериментальну роботу, очолюють і беруть участь у роботі науково-методичної ради з післядипломної педагогічної освіти МОН України.

^ Перспективи розвитку наукової школи. Багатоплановість та складність проблем, які розробляються сьогодні в рамках наукової школи, призводить до того, що необхідно визначати перспективні дослідні пріоритети. До них можна віднести глобальний перехід суспільства від постіндустріального до інформаційного та відповідно до нього політичними, економічними, соціальними та культурними наслідками для країни в цілому та для системи освіти зокрема. Розвиток дистанційного навчання в системі освіти України взагалі і в системі перепідготовки та підвищення кваліфікації зокрема знаходиться ще на самому початковому етапі. І для його подальшого вивчення потрібне вагоме наукове забезпечення. На це і будуть спрямовані зусилля членів даної наукової школи.


Схожі:

Назва наукової школи: Наукові засади дистанційного навчання в системі післядипломної педагогічної освіти керівних І педагогічних кадрів. Наукова школа iconНаказ №139 Про зарахування педагогічних працівників до складу слухачів обласної Школи резерву керівних кадрів освіти Відповідно до перспективного та річного планів роботи інституту
Зарахувати до складу слухачів обласної Школи резерву керівних кадрів освіти таких педагогічних працівників області
Назва наукової школи: Наукові засади дистанційного навчання в системі післядипломної педагогічної освіти керівних І педагогічних кадрів. Наукова школа icon«Організація підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти за дистанційною формою навчання: проблеми та перспективи»
Південноукраїнський регіональний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів
Назва наукової школи: Наукові засади дистанційного навчання в системі післядипломної педагогічної освіти керівних І педагогічних кадрів. Наукова школа iconРішення вченої ради Університету менеджменту освіти про результати виконання теми «формування психологічної компетентності керівників закладів педагогічної освіти в системі післядипломної освіти»
Олективу, який виконує дослідження теми «Формування психологічної компетентності керівників закладів освіти в системі післядипломної...
Назва наукової школи: Наукові засади дистанційного навчання в системі післядипломної педагогічної освіти керівних І педагогічних кадрів. Наукова школа iconЦентральний інститут післядипломної педагогічної освіти інститут відкритої освіти
План-графік підвищення кваліфікації керівних, педагогічних І науково-педагогічних кадрів освіти на 2011 рік: відомче вид. — К.: Держ...
Назва наукової школи: Наукові засади дистанційного навчання в системі післядипломної педагогічної освіти керівних І педагогічних кадрів. Наукова школа iconАкадемія педагогічних наук україни університет менеджменту освіти
Про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі при підвищенні кваліфікації керівних І педагогічних кадрів освіти...
Назва наукової школи: Наукові засади дистанційного навчання в системі післядипломної педагогічної освіти керівних І педагогічних кадрів. Наукова школа iconНаукова школа (назва школи)
Керівництво або участь в роботі спеціалізованих наукових рад по захисту докторських дисертацій за профілем наукової школи
Назва наукової школи: Наукові засади дистанційного навчання в системі післядипломної педагогічної освіти керівних І педагогічних кадрів. Наукова школа iconПлан-графік підвищення кваліфікації керівних І науково-педагогічних кадрів вищих навчальних закладів
Університет менеджменту освіти центральний інститут післядипломної педагогічної освіти план-графік
Назва наукової школи: Наукові засади дистанційного навчання в системі післядипломної педагогічної освіти керівних І педагогічних кадрів. Наукова школа iconКерівних І педагогічних кадрів
...
Назва наукової школи: Наукові засади дистанційного навчання в системі післядипломної педагогічної освіти керівних І педагогічних кадрів. Наукова школа icon"Концепція дистанційного навчання в системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників"
Проблема впровадження дистанційного навчання (ДН) в ппо вперше розроблена доктором педагогічних наук, професором, член-кореспондентом...
Назва наукової школи: Наукові засади дистанційного навчання в системі післядипломної педагогічної освіти керівних І педагогічних кадрів. Наукова школа iconПлан-графік підвищення кваліфікації керівних І педагогічних кадрів освіти на 2010 рік Частина ІІ київ – 2010
Університет менеджменту освіти центральний інститут післядипломної педагогічної освіти план-графік
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи