План-графік підвищення кваліфікації керівних, педагогічних І науково-педагогічних кадрів освіти на 2013 рік icon

План-графік підвищення кваліфікації керівних, педагогічних І науково-педагогічних кадрів освіти на 2013 рік
НазваПлан-графік підвищення кваліфікації керівних, педагогічних І науково-педагогічних кадрів освіти на 2013 рік
Сторінка1/22
Дата03.04.2013
Розмір3.46 Mb.
ТипПлан
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ

ПЛАН–ГРАФІК

підвищення кваліфікації

керівних, педагогічних і науково-педагогічних

кадрів освіти на 2013 рік

Київ – 2012

План-графік підвищення кваліфікації керівних, педагогічних і науково-педагогічних кадрів освіти на 2013 рік: відомче вид. — К. : Держ. вищ. навч. заклад «Університет менеджменту освіти» Національної академії пед. наук України, 2012. ― 68 с.

Підготували:

Л. М. Ващенко — проректор з науково-педагогічної та нав-чальної роботи — директор Центрального інституту післядип-ломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України;

В. П. Яковець — директор Інституту відкритої освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України;

Т. В. Пустова — заступник директора з науково-педагогічної та навчальної роботи Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України;

А. Л. Кліменко — заступник директора з науково-педа-гогічної та навчальної роботи Інституту відкритої освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України;

О. П. Ситніков — директор Інституту післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників ДВНЗ УМО (м. Донецьк) НАПН України.
^ УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ

ЦІППО

Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти.

МОЕМ

кафедра менеджменту освіти, економіки та маркетингу.

ПУ

кафедра психології управління.

ФОД

кафедра філософії і освіти дорослих.

ІВО

Інститут відкритої освіти.

УПОП

кафедра університетської та професійної освіти і права.

ІКТ

кафедра інформаційних і комунікаційних технологій.

ДО

кафедра дистанційної освіти.

ІПОІПП

Інститут післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників.
^ ЦЕНТРАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

ІНСТИТУТ ВІДКРИТОЇ ОСВІТИ

НАПРЯМИ ТА КАТЕГОРІЇ СЛУХАЧІВ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ на 2013рікз/п

Напрями та категорія слухачів

Кіль-

кість

осіб

Кіль-

кість

груп

1

2

3

4

І. Працівники органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій галузі знань 1501 «державне управління» (за професійними програмами підвищення кваліфікації державних службовців V–VІІ категорії посад)

1

Керівники та спеціалісти управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій

9

1

2

Начальники (завідувачі) відділів (управлінь) освіти районних держадміністрацій та міськвиконкомів

47

2

3

Новопризначені начальники (завідувачі), резерв начальників (завідувачів) відділів (управлінь) освіти районних держадміністрацій та міськвиконкомів

34

2

4

Заступники начальників (завідувачів) відділів (управлінь) освіти районних держадміністрацій та міськвиконкомів

38

2

5

Спеціалісти відділів (управлінь) освіти районних держадміністрацій та міськвиконкомів

120

4
Усього:

248

11

ІІ. Педагогічні, науково-педагогічні працівники та керівники закладів освіти

0101 «Педагогічна освіта»

^ Керівні, науково-педагогічні та педагогічні кадри ВНЗ ІІІ–IV рівнів акредитації

1

Ректори (резерв ректорів) ВНЗ ІІІ–ІV рівнів акредитації

60

2

2

Перші проректори ВНЗ ІІІ–ІV рівнів акредитації

14

1

3

Проректори з навчальної та виховної роботи ВНЗ ІІІ–ІV рівнів акредитації

15

1

4

Проректори з наукової роботи та міжнародних відносин ВНЗ ІІІ–ІV рівнів акредитації

18

1

5

Директори інститутів (декани факультетів) ВНЗ ІІІ–ІV рівнів акредитації

57

2

6

Заступники директорів інститутів (деканів факультетів) ВНЗ ІІІ–ІV рівнів акредитації

28

1

7

Начальники відділів кадрів ВНЗ ІІІ–ІV рівнів акредитації

14

1

8

Начальники навчальних (навчально-методичних) відділів ВНЗ ІІІ–ІV рівнів акредитації

24

1

9

Директори (заступники директорів, провідні фахівці) бібліотек ВНЗ ІІІ–ІV рівнів акредитації

22

1

10

Завідувачі кафедр ВНЗ ІІІ–ІV рівнів акредитації

103

4

11

Викладачі психолого-педагогічних дисциплін ВНЗ ІІІ–ІV рівнів акредитації

19

1

12

Викладачі ВНЗ ІІІ–ІV рівнів акредитації з питань упровадження інноваційних технологій навчання

48

2

13

Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання ВНЗ ІІІ–ІV рівнів акредитації

10

1

14

Методисти ВНЗ ІІІ – І V рівнів акредитації

28

1

15

Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання ВНЗ ІІІ–ІV рівнів акредитації (Черкаський державний технологічний університет)

46

2

16

Навчання за індивідуальними графіками:


  • проректори з адміністративно-господарської роботи ВНЗ III–IV рівнів акредитації

6Усього:

512

22
1

2

3

4

^ Керівні та педагогічні кадри ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації

1

Директори ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації

39

2

2

Заступники директорів з навчальної роботи ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації

39

2

3

Заступники директорів з виробничої роботи ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації

19

1

4

Заступники директорів з навчально-виробничої роботи ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації

16

1

5

Заступники директорів з навчально-виховної роботи ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації

30

1

6

Завідувачі відділеннями ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації

63

3

7

Викладачі психолого-педагогічних дисциплін ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації

27

1

8

Викладачі ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації

26

1

9

Методисти ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації

51

2

10

Навчання за індивідуальними графіками:


  • викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації;

3  • практичні психологи;

1  • начальники відділів кадрів ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації;

1  • бібліотекарі ВНЗ I–II рівнів акредитації

2Усього:

317

14

Керівні та педагогічні кадри закладів післядипломної педагогічної освіти

1

Ректори (директори), проректори (заступники директорів) закладів післядипломної педагогічної освіти

11

1

2

Завідувачі (викладачі) кафедр закладів післядипломної педагогічної освіти

20

1

3

Викладачі закладів післядипломної педагогічної освіти

17

1

4

Завідувачі (методисти) кабінетів (лабораторій) з навчальних дисциплін фізико-математичного циклу закладів післядипломної педагогічної освіти

19

1

5

Завідувачі (методисти) кабінетів (лабораторій) закладів післядипломної педагогічної освіти з суспільствознавства та природничих дисциплін

16

1

6

Завідувачі (методисти) кабінетів (лабораторій) мов та літератур закладів післядипломної педагогічної освіти

18

1

7

Завідувачі (методисти) центрів (кабінетів, лабораторій) дистанційного навчання закладів післядипломної педагогічної освіти

20

1

8

Завідувачі (методисти) кабінетів (лабораторій) початкової освіти, виховної роботи закладів післядипломної педагогічної освіти

26

1

9

Завідувачі (методисти) кабінетів (лабораторій) психологічної служби закладів післядипломної педагогічної освіти

16

1

10

Завідувачі (методисти) кабінетів (лабораторій) закладів післядипломної педагогічної освіти з педагогічного оцінювання та інноваційних програм

15

1

11

Завідувачі (методисти) методичних кабінетів закладів післядипломної педагогічної освіти без виділення профілю

20

1

12

Навчання за індивідуальними графіками:


  • завідувачі (методисти) кабінетів (лабораторій) безпеки життєдіяль-ності та основ здоров'я закладів післядипломної педагогічної освіти

2Усього:

200

11

Керівні та педагогічні кадри дошкільних, загальноосвітніх,

позашкільних закладів освіти

1

Директори (резерв директорів) ліцеїв, гімназій, колегіумів, навчально-виховних комплексів

24

1
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

Схожі:

План-графік підвищення кваліфікації керівних, педагогічних І науково-педагогічних кадрів освіти на 2013 рік iconЦентральний інститут післядипломної педагогічної освіти інститут відкритої освіти
План-графік підвищення кваліфікації керівних, педагогічних І науково-педагогічних кадрів освіти на 2011 рік: відомче вид. — К.: Держ...
План-графік підвищення кваліфікації керівних, педагогічних І науково-педагогічних кадрів освіти на 2013 рік iconПлан-графік підвищення кваліфікації керівних І науково-педагогічних кадрів вищих навчальних закладів
Університет менеджменту освіти центральний інститут післядипломної педагогічної освіти план-графік
План-графік підвищення кваліфікації керівних, педагогічних І науково-педагогічних кадрів освіти на 2013 рік iconПлан-графік підвищення кваліфікації керівних І педагогічних кадрів закладів освіти

План-графік підвищення кваліфікації керівних, педагогічних І науково-педагогічних кадрів освіти на 2013 рік iconПлан-графік підвищення кваліфікації керівних І педагогічних кадрів освіти на 2010 рік Частина ІІ київ – 2010
Університет менеджменту освіти центральний інститут післядипломної педагогічної освіти план-графік
План-графік підвищення кваліфікації керівних, педагогічних І науково-педагогічних кадрів освіти на 2013 рік iconНаказ №436 Про підвищення кваліфікації керівних І педагогічних кадрів навчальних закладів Чернівецької області при іппочо у 2013 році
«Про підвищення кваліфікації керівних І педагогічних кадрів навчальних закладів Чернівецької області при іппочо у ІІ семестрі (вересні-грудні)...
План-графік підвищення кваліфікації керівних, педагогічних І науково-педагогічних кадрів освіти на 2013 рік iconПлан-графік підвищення кваліфікації керівних І педагогічних кадрів освіти на 2010 рік Частина ІІ київ – 2010
move to 1812-2518
План-графік підвищення кваліфікації керівних, педагогічних І науково-педагогічних кадрів освіти на 2013 рік iconПлан-графік підвищення кваліфікації керівних І науково-педагогічних кадрів вищих навчальних закладів
move to 1812-2517
План-графік підвищення кваліфікації керівних, педагогічних І науково-педагогічних кадрів освіти на 2013 рік iconНаказ №484 Про підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти області в 2009-2010 навчальному році з метою підвищення кваліфікації керівних І педагогічних кадрів навчальних закладів області наказую
Навчальному році (додаток 2), план підвищення кваліфікації педагогічних працівників області (додаток 3), перелік базових закладів...
План-графік підвищення кваліфікації керівних, педагогічних І науково-педагогічних кадрів освіти на 2013 рік iconПлан підвищення кваліфікації керівних І педагогічних кадрів закладів освіти

План-графік підвищення кваліфікації керівних, педагогічних І науково-педагогічних кадрів освіти на 2013 рік iconVіі. План підвищення кваліфікації керівних І педагогічних кадрів закладів освіти

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи