Питання на іспит з навчального курсу «Державне право зарубіжних країн» для студентів ІІ курсу icon

Питання на іспит з навчального курсу «Державне право зарубіжних країн» для студентів ІІ курсу
Скачати 53.86 Kb.
НазваПитання на іспит з навчального курсу «Державне право зарубіжних країн» для студентів ІІ курсу
Дата29.07.2012
Розмір53.86 Kb.
ТипДокументи

Питання на іспит з навчального курсу

«Державне право зарубіжних країн»

для студентів ІІ курсу

 1. Терміни «конституційне право» і «державне право». Співвідношення, зміст і практика їх застосування в різних країнах.

 2. Виникнення та еволюція конституційного права як галузі права в зарубіжних країнах.

 3. Предмет і методи вивчення конституційного права зарубіжних країн.

 4. Конституційно-правові норми і відносини в зарубіжних країнах: зміст, специфіка, види і характерні риси.

 5. Поняття та система джерел конституційного права зарубіжних країн.

 6. Конституційні звичаї (конституційні угоди, конвенційні норми) як джерело конституційного права зарубіжних країн.

 7. Поняття і предмет науки конституційного права зарубіжних країн.

 8. Основні напрями зарубіжної науки конституційного права зарубіжних країн.

 9. Конституційне право зарубіжних країн як навчальна дисципліна.

 10. Поняття і сутність зарубіжних конституцій. Перша (Біблейська) Конституція в історії людства.

 11. Класифікація зарубіжних конституцій.

 12. Основні етапи конституційного розвитку зарубіжних країн.

 13. Особливості форми і структури зарубіжних конституцій.

 14. Способи прийняття конституцій у зарубіжних країнах.

 15. Способи внесення змін до конституцій у зарубіжних країнах.

 16. Поняття та суть правового захисту конституції в зарубіжних країнах.

 17. Види органів конституційного контролю в зарубіжних країнах.

 18. Види конституційного контролю в зарубіжних країнах.

 19. Права і свободи в теорії зарубіжного конституціоналізму.

 20. Принципи конституційного статусу особи в зарубіжних країнах та їх юридичний зміст.

 21. Громадянство. Способи його набуття в зарубіжних країнах.

 22. Режим іноземних громадян і осіб без громадянства.

 23. Інститут політичного притулку та екстрадиції (видачі) в зарубіжних країнах.

 24. Конституційні права, свободи та обов’язки. Особливості їх регулювання в зарубіжних країнах.

 25. Класифікація прав, свобод і обов’язків громадян.

 26. Особисті права і свободи та їх загальна характеристика.

 27. Політичні права, свободи та обов’язки в зарубіжних країнах: зміст і особливості їх конституційного регулювання.

 28. Економічні, соціальні та культурні права: загальна характеристика.

 29. Правовий механізм захисту прав і свобод громадян у зарубіжних країнах.

 30. Поняття, суть і ознаки конституційного ладу в зарубіжних країнах.

 31. Конституційно-правове регулювання механізму держави в зарубіжних країнах.

 32. Політична система та її конституційно-правове регулювання в зарубіжних країнах.

 33. Поняття демократичної держави та її конституційні характеристики

в зарубіжних країнах.

 1. Поняття, сутність і роль політичних партій у зарубіжних країнах.

 2. Функції політичних партій.

 3. Класифікація політичних партій.

 4. Інституалізація політичних партій: методи і форми.

 5. Багатопартійність у зарубіжних країнах. Партійні системи країн світу.

 6. Механізм контролю за діяльністю політичних партій у зарубіжних країнах.

 7. Комплексний конституційно-правовий інститут форми держави: поняття і загальна характеристика.

 8. Поняття і класифікація форми правління.

 9. Поняття, сутність і види монархій у зарубіжних країнах.

 10. Парламентарна республіка та її характерні ознаки.

 11. Президентська республіка, її ознаки.

 12. Змішані (нетипові) форми правління: загальна характеристика.

 13. Поняття політико-територіального устрою держави та його значення для соціального управління.

 14. Конституційно-правові ознаки унітарної держави.

 15. Федеративний устрій держави: поняття, ознаки, риси.

 16. Поняття і види автономії в зарубіжних країнах.

 17. Поняття державного режиму, його основні характеристики.

 18. Класифікація державних режимів у країнах світу.

 19. Конституційні засади народовладдя та їх закріплення в основних законах зарубіжних країн.

 20. Конституційно-правовий інститут виборів: поняття, предмет і способи його регулювання в зарубіжних країнах.

 21. Принципи виборчого права та їх загальна характеристика.

 22. Система джерел виборчого права.

 23. Виборчий процес: зміст, основні стадії.

 24. Контроль за дотриманням законоположень про виборчий процес у зарубіжних країнах.

 25. Поняття та види виборчих систем.

 26. Мажоритарна система відносної більшості та її характерні особливості.

 27. Мажоритарна система абсолютної більшості. Способи подолання нерезультативності виборів.

 28. Мажоритарна система кваліфікованої більшості.

 29. Пропорційні виборчі системи та їх засади.

 30. Змішані виборчі системи: загальна характеристика.

 31. Референдум і плебісцит у зарубіжних країнах: поняття, види, конституційно-правове регулювання.

 32. Правові наслідки проведення референдумів.

 33. Інститут глави держави в зарубіжних країнах та його конституційне регулювання.

 34. Правове і фактичне становище глави держави при різних формах правління.

 35. Особливості статусу монарха.

 36. Президент: порядок обрання, відповідальність.

 37. Конституційна регламентація компетенції глави держави в зарубіжних країнах.

 38. Способи здійснення законодавчої влади. Конституційне закріплення законодавчої функції за парламентом.

 39. Конституційне визначення парламенту.

 40. Парламент і парламентаризм.

 41. Сучасні теорії парламентаризму. Загальна характеристика.

 42. Юридична структура зарубіжних парламентів.

 43. Офіційні назви, що використовуються для позначення вищих представницьких органів у країнах світу.

 44. Моделі конституційного статусу парламентів у залежності від форми правління.

 45. Юридична природа і зміст депутатського мандата в зарубіжних країнах.

 46. Організаційна структура парламентів зарубіжних країн.

 47. Палати парламентів: порядок формування та їх внутрішня побудова.

 48. Партійні фракції, їх роль у діяльності парламентів.

 49. Керівництво парламентів (палат): загальна характеристика.

 50. Комітети (комісії) палат парламентів, їх роль і види в різних зарубіжних країнах.

 51. Допоміжний апарат парламентів.

 52. Порядок роботи зарубіжних парламентів.

 53. Компетенція парламентів: загальна характеристика.

 54. Законодавча компетенція і законодавчий процес: поняття, конституційно-правове регулювання.

 55. Процедура пленарних засідань палат.

 56. Поняття та зміст парламентського контролю, його конституційне регулювання.

 57. Форми і методи парламентського контролю за діяльністю уряду.

 58. Парламентське право: поняття, зміст.

 59. Конституції зарубіжних країн про місце уряду в системі вищих органів держави.

 60. Види урядів у зарубіжних країнах.

 61. Порядок формування уряду в зарубіжних країнах: конституційні

моделі.

 1. Склад урядів у зарубіжних країнах.

 2. Компетенція урядів у зарубіжних країнах.

 3. Порядок діяльності уряду в зарубіжних країнах.

 4. Взаємовідносини уряду і парламенту в країнах із різними формами правління.

 5. Поняття і конституційні засади судової влади в зарубіжних країнах.

 6. Структура судової влади в зарубіжних країнах.

 7. Конституційно-правовий статус суддів.

 8. Конституційні принципи правосуддя в зарубіжних країнах.

 9. Органи, які обслуговують судову владу.

 10. Поняття місцевого управління і самоврядування.

 11. Основні моделі організації публічної влади на місцях.

 12. Види органів самоврядування в зарубіжних країнах.

 13. Порядок формування органів місцевого самоврядування в зарубіжних країнах.

108. Форми контролю центральних органів за діяльністю муніципальних органів.

Схожі:

Питання на іспит з навчального курсу «Державне право зарубіжних країн» для студентів ІІ курсу iconКомплекс конституційне право зарубіжних країн
Навчально-методичний комплекс з курсу «Конституційне право зарубіжних країн» для студентів денної І заочної форм навчання. – К.:...
Питання на іспит з навчального курсу «Державне право зарубіжних країн» для студентів ІІ курсу iconМіністерство освіти І науки, молоді та сполту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робча навчальна програма з дисципліни «Конституційне право зарубіжних країн»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Державне (конституційне) право зарубіжних країн» (для студентів денної форми навчання напряму...
Питання на іспит з навчального курсу «Державне право зарубіжних країн» для студентів ІІ курсу iconМіністерство освіти І науки, молоді та сполту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робча навчальна програма з дисципліни «Конституційне право зарубіжних країн»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Державне (конституційне) право зарубіжних країн» (для студентів денної форми навчання напряму...
Питання на іспит з навчального курсу «Державне право зарубіжних країн» для студентів ІІ курсу iconПрограма Курсу Державне право зарубіжних країн
Нормативна навчальна дисципліна з циклу фундаментальних І професійно-орієнтованих дисциплін
Питання на іспит з навчального курсу «Державне право зарубіжних країн» для студентів ІІ курсу iconІспит з Конституційного права зарубіжних країн (форма проведення, критерії оцінювання знань студентів)
Навчальна дисципліна Конституційне право зарубіжних країн передбачає отримання студентами комплексу знань з теорії конституційного...
Питання на іспит з навчального курсу «Державне право зарубіжних країн» для студентів ІІ курсу iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «державне право зарубіжних країн» для студентів денної та заочної
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з вивчення навчальної дисципліни «державне право зарубіжних країн» для студентів...
Питання на іспит з навчального курсу «Державне право зарубіжних країн» для студентів ІІ курсу iconПитання до першого поточного модульного контролю з курсу «Конституційне право зарубіжних країн»

Питання на іспит з навчального курсу «Державне право зарубіжних країн» для студентів ІІ курсу iconПитання до другого поточного модульного контролю з курсу «Конституційне право зарубіжних країн»

Питання на іспит з навчального курсу «Державне право зарубіжних країн» для студентів ІІ курсу iconМіністерство освіти І науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Правничий коледж Додаткові плани семінарських занять та контрольні питання курсу „Історія держави І права зарубіжних країн”.
Розклад первіснообщинного ладу та виникнення держави І права. Держава І право країн Стародавнього Сходу. Держава І право Стародавнього...
Питання на іспит з навчального курсу «Державне право зарубіжних країн» для студентів ІІ курсу iconУкладачі: (ст викладач Кисельова Т. Б)
Робоча програма дисципліни "Державне право зарубіжних країн" для студентів спеціальності 060100"Правознавство" складена на базі типової...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи