Колективний договір київського національного університету будівництва І архітектури на 2009-2011 роки icon

Колективний договір київського національного університету будівництва І архітектури на 2009-2011 роки
Скачати 372.22 Kb.
НазваКолективний договір київського національного університету будівництва І архітектури на 2009-2011 роки
Сторінка1/3
Дата03.09.2012
Розмір372.22 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Київський національний університет будівництва і архітектури


КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР

КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ


на 2009-2011 роки


Прийнятий на конференції

трудового колективу

20 березня 2009 року


Київ 2009

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Колективний договір – нормативний документ, в якому визначені взаємні обов’язки адміністрації і трудового колективу у сфері економічного і соціального розвитку університету, а також встановлюються нормативні положення, що регламентують умови використання праці і відновлення робочої сили.

1.2. Цей колективний договір, схвалений на конференції трудового колективу університету, діє протягом трьох років до підписання нового і при необхідності переглядається щорічно з ініціативи будь-якої із сторін.

1.3. Колективний договір набирає чинності з дня його підписання.

1.4. Колективний договір укладається профкомами первинних профспілкових організацій співробітників та студентів університету профспілки працівників освіти та науки України (далі профкоми), як юридичними особами від імені трудового колективу та студентів університету з адміністрацією в особі ректора. Дія договору поширюється на всіх співробітників університету незалежно від членства в профспілці. Колективний договір має пряму дію і його положення є обов’язковими для дотримання адміністрацією, працівниками та профспілковими комітетами.

  1. Колективний договір укладений на основі чинного законодавства в першу чергу:

 • Закону України «Про колективні договори і угоди»;

 • Кодексу законів про працю України;

 • Законів України «про вищу освіту», «Про оплату праці», «Про охорону праці», «Житлового законодавства України»;

 • Генеральної тарифної угоди;

 • Галузевої угоди між Міністерством освіти та ЦК профспілки працівників освіти і науки України;

 • Статуту КНУБА.

1.6. Положення «генеральної угоди між Кабінетом Міністрів України і Конфедерацією роботодавців України та профспілковими об’єднаннями України», «Регіональні угоди між Київською міською державною адміністрацією та Київською міською радою профспілок» та «Галузевою угодою між Міністерством освіти і науки України та ЦК профспілки освіти і науки України», що стосуються соціально-економічних прав та інтересів працівників університету вважати такими, що є складовою частиною колективного договору.

1.7. Адміністрація і профком співробітників університету зобов’язуються забезпечувати систематичну перевірку виконання колективного договору. Результати перевірок обговорюються на конференціях трудового колективу або розширених засіданнях профкому та ректорату. Не менше разу на рік ректорат інформує трудовий колектив про фінансово-господарську діяльність університету. Щорічний кошторис доходів і видатків друкується в газеті «А+Б».

1.8. Спірні питання, які виникають в процесі виконання колективного договору, розв’язуються згідно з діючим законодавством України.

1.9. Адміністрації університету забезпечити опублікування Колективного договору, доповнень та змін до нього в двомісячний термін після конференції трудового колективу. Кожний підрозділ університету забезпечується примірником колективного договору. (Відп.: ректор).


 1. ^ ВИРОБНИЧІ ТА ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ
  1. Адміністрація зобов’язується, виходячи з фактичних обсягів фінансування, забезпечити ефективну діяльність університету, раціональне використання коштів для підвищення результативності роботи університету, розвиток і зміцнення матеріально-технічної бази, створення оптимальних умов для здійснення навчально-виховного процесу.

  2. Керівники підрозділів університету зобов’язуються забезпечити ефективну роботу працюючих, сприяти задоволенню житлово-побутових і соціально-культурних потреб працівників.

  3. Члени трудового колективу зобов’язуються сумлінно виконувати доручену роботу, суворо додержуватися трудової дисципліни, виконувати вимоги охорони праці, дотримуватися Правил внутрішнього розпорядку університету і розпоряджень адміністрації, які не суперечать посадовим інструкціям і трудовому законодавству України.

  4. Профспілковий комітет співробітників зобов’язується представляти інтереси трудового колективу у відносинах з адміністрацією, у Вченій раді університету та ректораті, забезпечувати виконання колективного договору, інформувати колектив про хід його виконання щоквартально.

  5. З метою забезпечення соціального захисту співробітників університету адміністрація зобов’язується погоджувати з профкомом співробітників накази, які стосуються економічних, соціально-правових та побутових питань.

  6. Відповідальність за порушення трудової дисципліни:

   1. Керівники підрозділів і співробітники несуть повну відповідальність за дотримання режиму роботи і виконання своїх посадових обов’язків.

   2. У випадках порушень співробітниками Правил внутрішнього розпорядку університету адміністрація має право накладати дисциплінарні стягнення аж до звільнення з роботи (відповідно до КЗпП України).

  7. Трудовий договір укладається адміністрацією з кожним членом трудового колективу на основі існуючих державних положень про прийом на роботу з урахуванням специфіки роботи, деталізованих наказами по університету (конкурсна або контрактна основа, строковий або безстроковий договір).

  8. При зарахуванні на роботу до університету адміністрація зобов’язана:

 • роз’яснити працівникові його права і обов’язки, існуючі умови праці;

 • ознайомити працівника з його посадовими обов’язками, з Правилами внутрішнього розпорядку університету та колективним договором;

 • визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;

 • проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони.

  1. Організація контролю за виконанням законодавства України:

 • адміністрації представляти профкому співробітників необхідну інформацію в межах його повноважень (ст.. 247 КЗпП України);

 • канцелярії представляти в профком співробітників копії наказів по університету, які стосуються соціально-правових інтересів працюючих;

 • відділу кадрів погоджувати з профкомом співробітників університету рішення, які стосуються економічних та соціально-правових інтересів співробітників.

(Відп. – адміністрація університету).

  1. Процедура розгляду заяв, скарг, індивідуальних трудових спорів і розв’язання колективних суперечок:

   1. У випадку виникнення конфліктної ситуації співробітник може звернутися до профорга або керівника підрозділу. Якщо проблема не розв’язується в тижневий термін, профорг спільно з профбюро розглядає питання на рівні факультету. В разі не вирішення питання по суті голова профбюро в письмовій формі звертається до керівника відповідної служби, який зобов’язаний протягом 15 днів дати письмову відповідь. Якщо питання не розв’язується на вказаному рівні, голова профбюро звертається в комісію з трудових спорів або до профкому співробітників. Розгляд трудових спорів здійснюється згідно з діючим законодавством.

(Відп. – ректорат, голова профкому співробітників).

   1. Рішення колективних трудових спорів необхідно здійснювати згідно із Законодавством про порядок розв’язання колективних трудових спорів (конфліктів).

  1. Адміністрація університету інформує профспілковий комітет співробітників про майбутні зміни в організації виробництва, праці і скорочення в зв’язку з цим штату (це можуть бути зміна структури, ліквідація підрозділу, повне або часткове припинення їх діяльності тощо) не пізніше як за три місяці до здійснення цих заходів.

  2. Сфера застосування контрактної форми трудового договору визначається Законами України (відп. – ректор, відділ кадрів).

  3. На підставі «Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів» відділу аспірантури і докторантури надати статус наукового підрозділу університету і підпорядкувати його проректору з наукової роботи.
 1. ^ РОБОЧИЙ ЧАС. ВІДПУСТКИ
  1. Тижнева тривалість робочого часу становить:

 • для професорсько-викладацького складу – 36 годин;

 • для працівників бібліотеки, наукових співробітників, учбово-допоміжного і адміністративно-господарського персоналу при 5-денному робочому тижні – 40 годин.

Час початку і закінчення роботи для всіх співробітників з 900 години до 1745 (п’ятниця до 1630). Обідня перерва з 1300 до 1330. За погодженням з профспілковим комітетом деяким структурним підрозділам і окремим групам працівників може встановлюватись інший час початку і закінчення роботи.

  1. Адміністрація має право, при наявності умов, надавати співробітни-кам можливість працювати у гнучкому режимі робочого часу (з неповним робочим днем, неповним робочим тижнем, зміною початку та кінця робочого дня). В таких випадках режим роботи оформляється документально.

(Відп. – начальник відділу кадрів, керівники підрозділів).

  1. Адміністрація не може залучати працівників до виконання роботи, що за змістом та обсягом не обумовлена трудовим договором, крім випадків, передбачених КЗпП України.

  2. При розподілі аудиторного фонду в розкладі занять максимально передбачати їх проведення (особливо практичні, лабораторні і семінарські заняття) в навчальних кабінетах та лабораторіях, закріплених за кафедрами, на яких працюють викладачі, які проводять заняття.

(Відп. – начальник учбового відділу).

  1. Планувати викладачам щоденно не більше трьох навчальних пар (аудиторних занять). При цьому перерви між парами («вікна») плануються як виняток і не більше однієї пари протягом дня. Більшу (ніж три пари) зайнятість викладача щоденно передбачати тільки за його особистою згодою.

  2. Учбове навантаження для викладачів не повинно перевищувати розміру норми встановленої Кабінетом Міністрів України. Для окремих викладачів можливе зменшення учбового навантаження в разі збільшення обсягу науково-методичної, педагогічної, виховної роботи, роботи над кандидатськими та докторськими дисертаціями та інші види поза аудиторної роботи у межах 1548 годин. Зменшення навантаження здійснюється за поданням кафедри, погодженим з деканатом і затвердженим наказом ректора.

  3. Порядок надання відпусток. Адміністрація університету готує наказ про відпустки співробітників згідно з діючим законодавством. Для співробітників кафедр, які здійснюють керівництво практиками або були задіяні у приймальній комісії, графік відпусток надається індивідуально. Навчальні заняття викладачам, які здійснюють влітку керівництво практиками або були задіяні у приймальній комісії, планувати у розкладах занять, починаючи з 1 жовтня.

  4. Працівникам університету, які були прийняті на роботу після прийняття Закону України «Про відпустки» від 14.11.1996 р. (учбово-допоміжному персоналу, адміністративно-господарському персоналу, працівникам бібліотеки, працівникам деканатів, зав. гуртожитком, коменданту, гол. енергетику, інженеру-електрику, висококваліфікованому робітнику, виконробу, майстру, ст. майстру, ст. лаборанту, медсестрі, директору учбово-оздоровчої бази «Будівельник», адміністратору, диспетчеру) встановити тривалість щорічної основної відпустки 28 календарних днів, включаючи додаткові 4 календарні дні.

  5. Відповідно до ст. 8 Закону України «Про відпустки» та листа Міністерства освіти України № 1\9-96 від 11.03.98 р. надавати додаткову безперервну оплачувану відпустку тривалістю до 7 календарних днів працівникам з ненормованим робочим днем або з особливим характером праці, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним і інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих умовах, відповідно до списків посад, визначених у додатках № 1 та № 2 до колективного договору. Додаткові відпустки надаються працівникові з таким розрахунком, щоб вони були використані до закінчення робочого року.

Нарахування коштів на додаткові відпустки здійснюється на основі посадового окладу.

Списки посад співробітників, які мають право на додаткову відпустку, можуть змінюватись за спільним рішенням ректорату та профкому співробітників.

Надання додаткових відпусток, при наявності коштів, здійснюються згідно індивідуальних заяв за клопотанням підрозділу, згоди профкому (або профбюро підрозділів, що мають статус юридичних осіб) та наказу ректора (або керівників підрозділів КНУБА, що мають статус юридичних осіб). Нарахування коштів на додаткові відпустки здійснюються на основі посадового окладу.

(Відп. – ректор, керівники підрозділів).

  1. Передбачається можливість надання співробітникам (крім викладачів) додаткової оплачуваної відпустки (при наявності коштів):

 • працюючим жінкам, що мають дітей дошкільного і шкільного віку – до 7 днів, при наявності 3-х і більше дітей дошкільного і шкільного віку чи дитини-інваліда – до 9 днів;

 • батькам дітей інвалідів – 1 день на місяць;

 • одиноким матерям і батькам, що мають 1 дитину – 7 днів, 2-х дітей – до 9 днів, 3-х і більше – до 10 днів.

(Відп. – адміністрація, профком співробітників).

  1. Адміністрації надавати співробітникам оплачувану відпустку:

 • у випадку весілля – 3 дні;

 • при народженні дитини – 2 дні;

 • смерті близьких родичів – 3 дні;

 • батькам, діти яких пішли в перший клас – 1 день (1 вересня).

  1. Ветеранам праці університету (крім викладачів) надавати, при можливості, щорічну оплачувану відпустку у зручний для них час.

(Відп. – керівники підрозділів, начальник відділу кадрів).

  1. Надати право працівникам за погодженням з адміністрацією використовувати щорічну відпустку частинами.

(Відп. - адміністрація).

  1. Адміністрація, за поданням керівників підрозділів, має право надавати відпустку співробітникам університету без збереження заробітної плати після використання ними чергової відпустки при наявності поважних причин. Вказані відпустки надаються за клопотанням трудового колективу при узгодженні з профкомом університету співробітників на строк не більше 15 днів.

За бажанням працівника адміністрація зобов’язана надавати відпустки без збереження заробітної плати окремим категоріям співробітників, які передбачаються ст. 25 Закону України «Про відпустки».


 1. ^ ОПЛАТА ПРАЦІ


4.1. Заробітна плата:

4.1.1. Оплату праці співробітників університету здійснювати на основі законів України та інших нормативно-правових актів, генеральної, галузевих, регіональних угод, колективного договору у межах затвердженого кошторису доходів та видатків на утримання університету. Мінімальні розміри ставок (окладів) заробітної плати, встановлені законодавством України.

(Відп. – ректор університету, начальник планово-фінансового відділу, головний бухгалтер).

4.1.2. Оплата праці працівників здійснюється в першочерговому порядку. Всі інші платежі здійснюються після виконання зобов’язання щодо оплати праці (відп. – ректор, гол. бухгалтер).

4.1.3. Адміністрація зобов’язується забезпечити дотримання виплат (при наявності фінансування казначейством) в такі терміни:

а) заробітної плати співробітникам двічі на місяць (аванс – з 13-го числа кожного місяця; заробітної плати – починаючи з 28 числа кожного місяця);

б) заробітної плати сумісникам та працюючим погодинно – один раз на місяць – 28-го числа;

в) від’їжджаючим у відрядження – по вівторках і п’ятницях протягом всього робочого дня;

г) видачу відпускних за весь час відпустки проводити не пізніше ніж за три дні до початку відпустки при наявності наказу, що повинен оформлятись не пізніше ніж за 10 днів до початку відпустки.

Під час видачі зарплати надається копія відомості із розшифруванням утримань із зарплати.

4.1.4. У випадку несвоєчасної виплати відпускних з вини адміністрації початок відпустки за вимогою працівника має бути перенесений на час затримки виплати або за домовленістю з адміністрацією на інший термін в межах року, за який надається відпустка.

(Відп. – начальник відділу кадрів, головний бухгалтер).

4.1.5. Виплата надбавок і доплат у розмірі: за складність, напруженість, високу якісь роботи - до 100% посадового окладу;

за додаткові доручення – до 100% посадового окладу.

Надбавки і доплати визначаються колективами структурних підрозділів, затверджуються керівництвом підрозділів університету, погоджуються з профспілковим комітетом і оформляються наказом ректорату.

4.1.6. Оплата за виконання додаткового навчального навантаження замість викладача, який відсутній, здійснюється щомісячно.

(Відп. – ректор, головний бухгалтер).

4.1.7. Преміювання співробітників провадити згідно з «Положенням про преміювання». (Відп. – ректор, начальник планово-фінансового відділу).

4.1.8. Мінімальна заробітна праця за просту некваліфіковану роботу не може бути нижче встановленої законодавством (відп. – гол. бухгалтер).

4.9. Зберегти існуючий безготівковий порядок оплати профспілкових членських внесків через бухгалтерію університету.

4.10. За порушення законодавства про оплату праці винні особи притягаються до дисциплінарної, моральної, адміністративної та кримінальної відповідальності згідно з законодавством (відп. – ректор, гол. бухгалтер).

4.11. Оформлення лікарняних листків здійснюється до 15 та 20 числа кожного місяця.


^ 5. УМОВИ ТА ОХОРОНА ПРАЦІ


5.1. Адміністрація повинна здійснювати комплексні заходи щодо організації безпечних та здорових умов праці в кожному структурному підрозділі і на кожному робочому місці відповідно до умов нормативних актів. Сприяти реалізації працівниками своїх прав і соціальних гарантій, встановлених законодавством про охорону праці.

5.2. Кожний працівник зобов’язаний (ст. 18 Закону України «Про охорону праці») дотримуватися вимог нормативних актів, правил, стандартів та інструкцій з охорони праці, встановлених вимог поводження з машинами, механізмами, інструментом та пристроями, обов’язкового користування засобами колективного та індивідуального захисту тощо. Будь-хто з працівників університету зобов’язаний виконувати положення колективного договору з тих питань охорони праці, які його стосуються.

5.3. Адміністрація проводить заходи захисту економічних і соціальних прав та інтересів осіб, які потерпіли на виробництві (при наявності вини університету), від нещасних випадків (профзахворювань): відшкодовує завдану їм шкоду (оплата одноразової допомоги, компенсація витрат на придбання ліків, надання потерпілим більш легкої роботи здійснюється відповідно до висновку МСЕК із збереженням середнього заробітку згідно додатків № 3, № 4 до колективного договору); організовує навчання, перекваліфікацію та працевлаштування інвалідів праці.

5.4. З метою створення безпечних умов праці та побуту, екологічно чистого середовища, зниження захворюваності з тимчасовою втратою працездатності адміністрація та профспілковий комітет зобов’язуються:

5.4.1. За заявками підрозділів провести атестацію (строк проведення 5 днів) робочих місць із шкідливими та небезпечними умовами праці.

(Відп. – проректор з комплексного розвитку та загальних питань, головний бухгалтер, голова комісії профкому з охорони праці, начальник відділу охорони праці).

5.4.2. Забезпечити працівників згідно із нормами видачі спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту (додаток № 5 до колдоговору).

5.4.3. Забезпечити працівників миючими та знешкоджуючими засобами згідно із переліком професій та посад, що надає право на безкоштовне їх отримання (додаток № 6 до колдоговору).

(Відп. – проректор з комплексного розвитку та загальних питань, головний бухгалтер).

5.4.4. Забезпечити усі підрозділі університету універсальними аптечками.

(Відп. – проректор з комплексного розвитку та загальних питань).

5.5. Надавати працівникам університету безплатні юридичні консультації та необхідну інформацію щодо чинного трудового законодавства, гарантій на працю, соціально-економічних пільг, передбачених законодавством і колективним договором.

(Відп. – ректор, профком).

5.6. При поквартальному плануванні ремонтно-будівельних робіт в першочерговому порядку включати до плану роботи, які покращують умови праці та підвищують безпеку життєдіяльності співробітників та студентів університету.

5.7. Забезпечити спільний контроль за виконанням організаційно-адміністративних заходів щодо запобігання палінню в приміщеннях університету. (Відп. – ректор).

5.8. З метою забезпечення теплового режиму в корпусах і гуртожитках університету здійснити поетапне впровадження сучасних систем обліку споживання теплової енергії, а також впровадження заходів зі збереження тепла. (Відп. - ректор).

5.9. Адміністрації університету забезпечити співробітників університету службовими посвідченнями.

(Відп. – ректор, начальник відділу кадрів, термін – ІV квартал 2010 року).

5.10. При використанні праці інвалідів, необхідно створювати для них умови праці з урахуванням рекомендацій медико-санітарної експертної комісії. Залучення інвалідів до надурочних робіт і робіт у нічний час заборонено (відп. – проректор з комплексного розвитку та загальних питань).

  1   2   3

Схожі:

Колективний договір київського національного університету будівництва І архітектури на 2009-2011 роки iconКолективний договір київського національного університету будівництва І архітектури на 2009-2011 роки
Колективний договір – нормативний документ, в якому визначені взаємні обов’язки адміністрації І трудового колективу у сфері економічного...
Колективний договір київського національного університету будівництва І архітектури на 2009-2011 роки iconМіністерство освіти І науки україни донбаська національна академія будівництва І архітектури колективний договір між адміністрацією І колективом донбаської національної академії будівництва І архітектури на 2009-2011 роки
Колективний договір між адміністрацією І колективом студентів Донбаської національної академії будівництва І архітектури
Колективний договір київського національного університету будівництва І архітектури на 2009-2011 роки iconПоложення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції Київського національного університету будівництва І архітектури
Київського національного університету будівництва І архітектури (далі уповноважена особа) визначається у порядку, визначеному законодавством...
Колективний договір київського національного університету будівництва І архітектури на 2009-2011 роки iconКолективний договір київського національного університету будівництва І архітектури на 2013-2015 роки
Університет, є юридичною особою, державним неприбутковим вищим навчальним закладом освіти ІV рівня акредитації, який знаходиться...
Колективний договір київського національного університету будівництва І архітектури на 2009-2011 роки iconПравила прийому до Київського національного університету будівництва І архітектури у 2011 році
Провадження освітньої діяльності у Київському національному університеті будівництва І архітектури здійснюється відповідно до ліцензії...
Колективний договір київського національного університету будівництва І архітектури на 2009-2011 роки iconПравила прийому до Київського національного університету будівництва І архітектури в 2014 році Київ 2013
Провадження освітньої діяльності у Київському національному університеті будівництва І архітектури здійснюється відповідно до ліцензії...
Колективний договір київського національного університету будівництва І архітектури на 2009-2011 роки iconПравила прийому до Київського національного університету будівництва І архітектури в 2012 році
Провадження освітньої діяльності у Київському національному університеті будівництва І архітектури здійснюється відповідно до ліцензії...
Колективний договір київського національного університету будівництва І архітектури на 2009-2011 роки iconПравила прийому до Київського національного університету будівництва І архітектури в 2012 році
Провадження освітньої діяльності у Київському національному університеті будівництва І архітектури здійснюється відповідно до ліцензії...
Колективний договір київського національного університету будівництва І архітектури на 2009-2011 роки iconРеєстр державних закупівель Київського національного університету будівництва І архітектури 2009 рік
Номер І дата укладання договору про закупівлю (ціна, зазначена у договорі, зокрема, за одиницю товару, роботи І послуги)
Колективний договір київського національного університету будівництва І архітектури на 2009-2011 роки iconРеєстр державних закупівель Київського національного університету будівництва І архітектури 2009 рік
Номер І дата укладання договору про закупівлю (ціна, зазначена у договорі, зокрема, за одиницю товару, роботи І послуги)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи