Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Скачати 101.43 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Дата03.09.2012
Розмір101.43 Kb.
ТипКонкурс


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


Ректор КНУБА

_____________А.М.Тугай

«___1__»_березня_2012 р.


Програма вступного випробування — творчого конкурсу

для вступу на напрям 6.020205 «Образотворче мистецтво»

освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр

на архітектурному факультеті Київського національного

університету будівництва і архітектури

у 2012 р.


КИЇВ КНУБА


2012 р.

ПРОГРАМА вступного випробування - творчого конкурсу для вступу за напрямом 6.020205 «Образотворче мистецтво» передбачає виявлення здібностей абітурієнтів до засвоєння освітньо-професійної програми рівня бакалавр, напрям «Образотворче мистецтво», спеціалізація «Художньо-декоративне оздоблення інтер’єру».

Програма творчого конкурсу передбачає випробування абітурієнта щодо уміння зображувати на аркуші паперу реальні об’єкти (рисунок), відтворювати колористичну гаму постановки (живопис) та відтворювати об’єкти за уявою(композиція).


Завдання з рисунка передбачає виявлення художніх здібностей абітурієнта, його здатності сприймати та передавати образотворчими засобами об'ємну форму, її реальні пропорції, конструктивну побудову й світлотіньову характеристику з урахуванням особливостей світлоповітряного середовища.

Абітурієнтам за п’ять астрономічних годин необхідно виконати з натури реалістичний рисунок гіпсової голови класичної скульптури на білому папері формату A3.


^ Критерії оцінки завдання з рисунку:


- вибір розміру зображення;

- компоновка зображення на площині паперу;

- передача пропорцій зображуваних об'єктів;

- перспектива зображуваних форм;

- правильність побудови форм та деталей об'єктів;

- об'ємність форми , співвідношення світла та тіні,

передача тональних співвідношень;

- відображення матеріалу та фактури;

- виявлення просторових співвідношень у розташуванні предметів, деталей;

- техніка виконання рисунку;

- цілісність, та художня виразність рисунку.


196 – 200 балів — виставляється за майстерно виконану роботу з дотриманням усіх встановлених вимог;

188 – 195 балів — виставляється за роботу, яка в цілому відповідає всім вимогам щодо якості і повноти виконання завдання;

180 – 187 балів — виставляється за роботу, яка відповідає всім вимогам, але містить несуттєві відхилення технічного характеру при виконанні чи оформленні роботи;

^ 180 – 200 балів — відповідає високому рівню підготовки.

170 – 179 балів — виставляється за роботу, яка відповідає всім вимогам, але має окремі недоліки непринципового характеру (окрема неточність в побудові форми, відображення світлотіні, тону, передачі матеріалу, фактури, виразність рисунку);

160 – 169 балів — виставляється за роботу, яка в цілому відповідає всім вимогам, але містить незначні похибки, що принципово не впливають на повноту і правильність виконання завдання (компоновка зображення, окрема неточність в побудові форм, техніці виконання);

^ 160 – 179 балів — відповідає середньому рівню підготовки.

150 – 159 балів — виставляється за виконану роботу, яка в цілому відповідає основним вимогам, але містить окремі помилки: часткові відхилення в композиції зображення, в побудові форм, перспективі, світлотіні, в частковому порушенні цілісності зображення;

140 – 149 балів — виставляється за виконану роботу, в якій зображення містить помилки в побудові загальної форми, компоновці, розмірі зображення, передачі пропорцій, перспективі, в побудові окремих форм, співвідношення світла і тіні, тону, об’ємності, матеріалу й фактури, в техніці виконання, порушення цілісності при незавершеності окремих деталей;

^ 140 – 159 балів — відповідає низькому рівню підготовки.

139 і менше балів — виставляється за виконану роботу, в якій допущені грубі помилки, що принципово порушують форму зображуваної постановки: в компоновці, розмірі зображення, передачі пропорцій, перспективі, в побудові окремих форм, співвідношення світла і тіні, тону, об’ємності, матеріалу й фактури, порушення цілісності при незавершеності окремих деталей; робота технічно виконана недосконало, не закінчена. Зазначений рівень є недостатнім. При цьому абітурієнт не допускається до подальшої участі в конкурсі.


Завдання з живопису передбачає виявлення здібностей вступників щодо роботи з кольором при реалістичному відображенні певного навколишнього середовища живописними засобами; вміння відтворювати різні кольорові матеріали реальних об’єктів, фактуру поверхонь, світлотінь із збереженням пропорційних відношень зображуваних об’єктів (композицій) та володіння художніми техніками, способами виконання живопису.

Завдання з живопису — постановки складаються з побутових речей, архітектурних деталей, гіпсових моделей, частки тіла людини (голова, торс тощо) геометричних тіл, муляжів овочів та фруктів, інших предметів на тлі кольорової драперії.

Завдання виконується кольоровими акварельними фарбами на білому папері формату A3 протягом п’яти астрономічних годин.


Основні критерії оцінки завдання з живопису:

 • компоновка зображення на площині паперу;

 • розмір зображення;

 • передача пропорцій зображуваних предметів;

 • правильність побудови предметів постановки та їх пропорційних співвідношень;

 • якість рисунка, правильність побудови форм та деталей постановки;

 • досягнення гармонії кольорів, відображення гами поліхромного середовища з реалістичних позицій;

 • об’ємність форми об’єктів, співвідношення світла та тіні, передача тональних співвідношень;

 • відображення матеріалу та фактури;

 • якість техніки виконання, володіння прийомами акварельного живопису;

 • передача повітряної перспективи;

 • детальність проробки кожного предмету,

 • узагальненість живописного зображення складових постановки для досягнення її цілісності;


196 – 200 балів — виставляється за майстерно виконану роботу з дотриманням усіх встановлених вимог;

188 – 195 балів — виставляється за роботу, яка в цілому відповідає всім вимогам щодо якості і повноти виконання завдання;

180 – 187 балів — виставляється за роботу, яка відповідає всім вимогам, але містить несуттєві відхилення технічного характеру при виконанні чи оформленні роботи;

^ 180 – 200 балів — відповідає високому рівню підготовки.

170 – 179 балів — виставляється за роботу, яка відповідає всім вимогам, але має окремі недоліки непринципового характеру: окрема неточність в побудові форми, відображення світлотіні, тону, передачі матеріалу, фактури, виразність рисунку, передачі кольору предметів натюрморту і оточення;

160 – 169 балів — виставляється за роботу, яка в цілому відповідає всім вимогам, але містить незначні похибки при виконанні завдання: компоновці зображення, несуттєві неточності в побудові форми, в техніці виконання, незначному відхиленні від передачі кольору;

^ 160 – 179 балів — відповідає середньому рівню підготовки.

150 – 159 балів — виставляється за роботу, яка в цілому відповідає всім вимогам, але містить окремі недоліки: відхилення в компоновці зображення, побудові форм, перспективі, світлотіні, в порушенні цілісності зображення, в неточності передачі кольорових співвідношень;


140 – 149 балів — виставляється в цілому виконану роботу, яка містить помилки в компоновці, розмірі зображення, передачі пропорцій предметів, перспективі, побудові окремих форм, співвідношення світла і тіні, тону, об’ємності, матеріалу й фактури, в техніці виконання, в роботі з аквареллю, порушення цілісності при незавершеності окремих деталей, в передачі кольору предметів і оточення;

^ 140 – 159 балів — відповідає низькому рівню підготовки.

139 і менше балів — виставляється за виконану роботу, в якій допущені суттєві помилки, що принципово порушують форму зображуваної постановки: в компоновці, розмірі зображення, передачі пропорцій, перспективі, в побудові окремих форм, співвідношення світла і тіні, тону, об’ємності, матеріалу й фактури, спотворена передача кольору складових натюрморту та оточення, порушення цілісності при незавершеності окремих деталей; робота технічно виконана недосконало, не закінчена. Зазначений рівень є недостатнім. При цьому абітурієнт не допускається до подальшої участі в конкурсі.


Завдання з композиції передбачає виявлення здатності вступника до створення в уяві та відображення на папері композиції із заданих геометричних фігур. Абітурієнт має створити два варіанта композиції, побудованих у відповідності до завдання. Зображення виконується у вигляді аксонометричного рисунка та трьох ортогональних проекцій кожного з варіантів.

Зображення та написи виконуються олівцем від руки (не користуючись креслярськими інструментами: лінійками, рейсшинами, трикутниками, циркулями, тощо).

В аксонометричних рисунках необхідно виявити об'ємність геометрич­них фігур, користуючись графічними засобами.

Робота виконується графітними олівцями на папері формату A3 протягом трьох астрономічних годин. Один варіант виконується кольоровими олівцями з метою посилення кольором композиційної ідеї.

^ Основні критерії оцінки завдання з композиції :


- відповідність композиції заданій умові: накладення, врізування геометричних фігур або інше, умови симетрії, асиметрії тощо;

- відповідність кількості заданих елементів, їх геометричних видів, правильність їх зображень;

- закономірність та виразність композиції в цілому;

- правильність виконання аксонометричних зображень та ортогональних проекцій ;

- якість компоновки креслень, аксонометричного рисунка, написів на аркуші;

- якість лінійної графіки та світлотіньового виявлення об'ємності зображуваних форм;

- якість колористичного рішення;

- досягнення цілісності компоновки зображення на аркуші.


196-200 балів — виставляється за майстерно виконану роботу в повному обсязі з дотриманням усіх встановлених вимог, у відповідності до завдання в якій, розроблена композиція – цілісна, виразна, врівноважена, неординарна, правильно зображено композицію в аксонометрії та у проекціях, композиція аркуша цілісна, графіка якісна, світлотіньове та колористичне оформлення аксонометрії виразне.

188-195 балів — виставляється за роботу, яка в цілому відповідає всім вимогам щодо якості і повноти виконання завдання;

180-187 балів — виставляється за роботу, яка відповідає всім вимогам, але містить несуттєві похибки технічного характеру при виконанні чи оформленні роботи;

^ 180-200 балів — відповідає високому рівню підготовки.

170-179 балів – виставляється за роботу, яка виконана у повному обсязі, але має окремі похибки непринципового характеру щодо створеної композиції, незначні неточності у зображеннях, якості графіки, компоновці зображення, написаних.

160-169 балів – виставляється за роботу, яка виконана у повному обсязі, але має ряд незначні недоліки в:

- у зображеннях композицій;

- в розташуванні зображень на аркуші;

- в графіці.

^ 160-179 балів – відповідає середньому рівню підготовки.

150-159 балів – виставляється за роботу, яка в цілому відповідає всім вимогам, але містить недоліки, що принципово не впливають на повноту і правильність виконання завдання:

- створена композиція недосконала;

- є неточності у зображенні проекцій аксонометрії;

- недосконала композиція зображень на аркушу;

- написи виконано недосконало;

- є незавершеність окремих елементів роботи – ортогональних проекцій, аксонометрії написів світлотіньового оформлення;

- недосконало застосовано колір.

140-149 балів – виставляється за роботу, в якій виконана композиція містить ряд помилок: не завершені варіанти рішення, недосконале, неякісне графічне оформлення, спотворення зображуваних форм, порушені умови (накладення, врізування фігур одне на інше), не витримана відповідність щодо кількості заданих елементів, не досягнута закономірність побудови композиції, цілісності композиції, недосконало застосовано колір, випадкове розташування на аркуші.

^ 140-159 балів – відповідає низькому рівню підготовки.

139 балів і менше – виставляється за роботу, що містить грубі помилки: грубо порушено завдання, роботу не завершено, недосконале, неякісне графічне оформлення, значне спотворення зображуваних форм, порушені умови (накладення, врізування фігур одне на інше), не витримана відповідність щодо кількості заданих елементів, відсутність одного з компонентів завдання, не досягнута закономірність побудови композиції, цілісності композиції, недосконало застосовано колір, випадкове розташування зображень на аркуші.

Зазначений рівень є недостатнім. При цьому абітурієнт не допускається до подальшої участі в конкурсі.


Декан архітектурного факультету О.В.Кащенко

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання і спорту України
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи