Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м) за 2012 р icon

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м) за 2012 р
Скачати 183.63 Kb.
НазваЗвіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м) за 2012 р
Дата04.04.2013
Розмір183.63 Kb.
ТипЗвіт


Overview

2012 (2)
2012


Sheet 1: 2012 (2)
ЗВІТпро надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м)за 2012 р.


коди
Установа 135535 Київський національний університет будівництва і архітектури за ЄДРПОУ 02070909
Територія 03680 м. Київ, Солом"янський р-н, Повітрофлотський пр-т, 31 за КОАТУУ 8038900000
Організаційно-правова форма господарювання Державний заклад за КОПФГ 425
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету 220 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 2201160 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики

Код та назва типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів


Код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів


КЕКВ код рядка затверджено на звітний рік надійшло коштів за звітний рік касові видатки за звітний рік залишок на кінець звітного року

2 3 4 5 6 7

х 010 97,429,600 97,429,596.66 97,429,596.66


1000 020 97,429,600 97,429,596.66 97,429,596.66


1100 030 65,504,384 65,504,381.70 65,504,381.70


1110 040 43,860,459 43860459.00 43860459.00


1111 050 43,860,459 43860459.00 43860459.00


1112 0601120 070 15,558,841 15,558,840.17 15,558,840.17


1130 080 557,490 557,489.32 557,489.32


1131 090 105,762 105,761.37 105,761.37


1132 100

1133 110 451,728 451,727.95 451,727.95


1134 120

1135 130

1140 140

1160 160 5,527,594 5,527,593.21 5,527,593.21


1161 170 3,577,922 3,577,922.00 3,577,922.00


1162 180 260,527 260,526.46 260,526.46


1163 190 1,554,576 1,554,575.81 1,554,575.81


1164 200
01165 210 134,569 134,568.94 134,568.94


1166 220

1170 230

1171 240

1172 250

1200 260

1300 270 31,925,216 31,925,214.96 31,925,214.96


1310 280

1320 290
1340 300 31,925,216 31,925,214.96 31,925,214.96


1341 310

1342 320 31,820,895 31,820,894.46 31,820,894.46


1343 330 104,321 104,320.50 104,320.50


1350 340

2000 350
2100 360

2110 370

2120 380

2121 390

2123 400

2130 410

2131 420

2133 430

2140 440

2141 450

2143 460

2144 470

Керівник

П.М. Куліков^ Головний бухгалтер

С.Ф. ПрошаМ.П.^

Sheet 2: 2012
ЗВІТпро надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м)за 2012 р.


коди
Установа 135535 Київський національний університет будівництва і архітектури за ЄДРПОУ 02070909
Територія 03680 м. Київ, Солом"янський р-н, Повітрофлотський пр-т, 31 за КОАТУУ 8038900000
Організаційно-правова форма господарювання Державний заклад за КОПФГ 425
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету 220 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 2201160 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики

Код та назва типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів


Код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів


Показники КЕКВ код рядка затверджено на звітний рік надійшло коштів за звітний рік касові видатки за звітний рік залишок на кінець звітного року
1 2 3 4 5 6 7
Видатки та надання кредитів -усього х 010 97,429,600 97,429,596.66 97,429,596.66

у тому числі Поточні видатки 1000 020 97,429,600 97,429,596.66 97,429,596.66

Видатки на товари і послуги 1100 030 65,504,384 65,504,381.70 65,504,381.70

Оплата праці працівників бюджетних установ 1110 040 43,860,459 43860459.00 43860459.00

Заробітна плата 1111 050 43,860,459 43860459.00 43860459.00

Грошове утримання військовослужбовців 1112 060


Нарахування на заробітну плату 1120 070 15,558,841 15,558,840.17 15,558,840.17

Придбання товарів і послуг 1130 080 557,490 557,489.32 557,489.32

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар,у тому числі мякий інвентар та обмундирування 1131 090 105,762 105,761.37 105,761.37

Медикаменти та перев’язувальні матеріали 1132 100
Продукти харчування 1133 110 451,728 451,727.95 451,727.95

Оплата послуг(крім комунальних) 1134 120
Інші видатки 1135 130
Видатки на відрядження 1140 140
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 1160 160 5,527,594 5,527,593.21 5,527,593.21

Оплата теплопостачання 1161 170 3,577,922 3,577,922.00 3,577,922.00

Оплата водопостачання і водовідведення 1162 180 260,527 260,526.46 260,526.46

Оплата електроенергії 1163 190 1,554,576 1,554,575.81 1,554,575.81

Оплата природного газу 1164 200
0


Оплата інших комунальних послуг 1165 210 134,569 134,568.94 134,568.94

Оплата інших енергоносіїв 1166 220
Дослідження і розробки, видатки державного значення 1170 230
Дослідження і розробки, окремиі заходи розвитку по реалізації державних програм 1171 240
Окремі заходи по реалізації державних програм, не віднесені до заходів розвитку 1172 250
^ Виплата процентів (доходу) за зобов"язаннями 1200 260
Субсидії і поточні трансферти 1300 270 31,925,216 31,925,214.96 31,925,214.96

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 1310 280
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 1320 290Поточні трансферти населенню 1340 300 31,925,216 31,925,214.96 31,925,214.96

Виплата пенсій і допомоги 1341 310
Стипендії 1342 320 31,820,895 31,820,894.46 31,820,894.46

Інші поточні трансферти населенню 1343 330 104,321 104,320.50 104,320.50

Поточні трансферти за кордон 1350 340
^ Капітальні видатк 2000 350^ Придбання основного капіталу 2100 360
Придбання обладн. і предм. довгостр. користув. 2110 370
Капітальне будівництво (придбання) 2120 380
Будівництво (придбання) житла 2121 390
Інше будівництво (придбання) 2123 400
Капітальний ремонт 2130 410
Капітальний ремонт житлового фонду 2131 420
Капітальний ремонт інших об’єктів 2133 430
Реконструкція та реставрація 2140 440
Реконструкція житлового фонду 2141 450
Реконструкція інших об"єктів 2143 460
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 2144 470
Керівник

П.М. Куліков^ Головний бухгалтер

С.Ф. ПрошаМ.П.Схожі:

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м) за 2012 р iconЗвіт про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма №4-1д, №4-1м) за 2012 р

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м) за 2012 р iconЗвіт про рух грошових коштів за 12 місяців 200 р. Форма №3 Стаття Код За звітний період За попередній період Надходження Видаток Надходження
Збиток (прибуток) від не операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м) за 2012 р iconПро щорічний розгляд показників
З метою більш ефективного використання бюджетних коштів та підвищення якості науково-дослідних робіт (ндр), які виконуються за кошти...
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м) за 2012 р iconПро проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень І розробок, що виконуватимуться за рахунок видатків загального фонду державного бюджету починаючи з 2011 року
Мон за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, затвердженого наказом мон від 01. 06. 2006 р. №423, та з метою підвищення...
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м) за 2012 р iconПро проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень І розробок, що виконуватимуться за рахунок видатків загального фонду державного бюджету починаючи з 2011 року
Мон за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, затвердженого наказом мон від 01. 06. 2006 р. № 423, та з метою підвищення...
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м) за 2012 р iconПро проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень І розробок, що виконуватимуться за рахунок видатків загального фонду державного бюджету починаючи з 2011 року
Мон за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, затвердженого наказом мон від 01. 06. 2006 р. №423, та з метою підвищення...
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м) за 2012 р iconЗвіт про прибутки та збитки Звіт про зміну власного капіталу Звіт про рух грошових коштів Облікова політика та пояснювальна записка Звіт керівництва про стан компанії Висновок аудиторів

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м) за 2012 р iconЗвіт про прибутки та збитки Звіт про зміну власного капіталу Звіт про рух грошових коштів Облікова політика та пояснювальна записка Звіт ерівництва про стан компанії Висновок аудиторів

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м) за 2012 р iconПоложення про проведення конкурсного відбору в Південноукраїнському національному педагогічному університеті імені К. Д. Ушинського наукових проектів, що виконуються за рахунок коштів загального фонду державного бюджету
Ректор Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м) за 2012 р iconНаказ №123 Про проведення першого етапу конкурсного відбору проектів фундаментальних досліджень та прикладних досліджень І розробок нухт, виконання яких розпочнеться у 2013 році за рахунок коштів загального фонду державного бюджету за кодами програмної класифікації видатків 2201020,
Конкурс, що пропонуються нухт до виконання, починаючи з 2013 року, до 15 червня 2012 року
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи