Учебник для студентов высш учеб заведений / О. К. Марченко. Киев : Олимпийская литература, 2012. 528 с icon

Учебник для студентов высш учеб заведений / О. К. Марченко. Киев : Олимпийская литература, 2012. 528 с
Скачати 63.71 Kb.
НазваУчебник для студентов высш учеб заведений / О. К. Марченко. Киев : Олимпийская литература, 2012. 528 с
Дата30.03.2013
Розмір63.71 Kb.
ТипУчебник

www.uni-sport.edu.ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ УКРАЇНИ

БІБЛІОТЕКА. ВІДДІЛ БІБЛІОГРАФІЇ ТА ІНФОРМАЦІЇ
БЮЛЕТЕНЬ НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЗА СІЧЕНЬ 2013 РОКУПРИРОДНИЧІ НАУКИ. ТЕХНІКА. МЕДИЦИНА


5

О-75

Основи репродуктивного здоров`я : методичні рекомендації для кураторів / розроб. Т. Г. Трофанова, С. В. Страшко, С. С. Дем’яненко ; МОНМСУ, НПУ ім. М. П. Драгоманова. – Київ : [б. в.], 2012. – 24 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


53.54

М15

Макарова, Е. В. Фізична реабілітація в загальній структурі адаптації студентів із інвалідністю : [монографія] / Е. В. Макарова ; Університет "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2012. – 366 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


53.54

М30

Марченко, О. К. Основы физической реабилитации : учебник для студентов высш. учеб. заведений / О. К. Марченко. – Киев : Олимпийская литература, 2012. – 528 с.

Кільк. прим.: 50 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


^ ПЕДАГОГІКА. ПСИХОЛОГІЯ. ПСИХОЛОГІЯ СПОРТУ


74.2

Т76

Трофанова, Т. Г. Збірник статей, виступів та публікацій з питань репродуктивного здоров`я / Т. Г. Трофанова. – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2012. – 76 с.

Кільк. прим.: 2 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


88

Б46

Бендас, Т. В. Гендерная психология : учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений, обучающихся по направлению и специальностям психологи / Т. В. Бендас. – Санкт-Петербург : Питер,

2008. – 432 с. – (Учебное пособие).

2005. – 432 с. : ил. – (Учебное пособие).

Кільк. прим.: 1 (Абонемент учбової і наук. літ.)


88

Б51

Берн, Ш. Гендерная психология : [пер. с англ.] / Шон Меган Берн. – 2-е международное изд. – Санкт-Петербург : Прайм-ЕВРОЗНАК ; Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 2001. – 320 с. – (Секреты психологии).

Кільк. прим.: 1 (Абонемент учбової і наук. літ.)

^ ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ


75

К18

Кам'янець-Подільський національний університет. Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини. / Кам'янець-Подільський національний університет ; ред. П. С. Атаманчук, М. С. Солопчук, М. В. Зубаль [та ін.]. – Кам'янець-Подільський, 2011. – Вип. 4. – 236 с.; 2012. – Вип. 5. – 336 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.00

З-66

Зінченко, Т. М. Динамічна анатомія опорно-рухового апарату : навчальний посібник до вивчення курсу для студентів напряму підготовки 6.010203 "Здоров'я людини" / Т. М. Зінченко ; МОНМСУ, ЧДУ ім. Петра Могили. – Миколаїв : ЧДУ ім. Петра Могили, 2011. – 120 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)

75.1

М54

Методики фізичного виховання різних груп населення : навчальний посібник / М. С. Солопчук, Г. В. Бесарабчук, Д. М. Солопчук, А. В. Заікін ; МОНМСУ, Кам`янець-Подільський НУ ім. Івана Огієнка. – Кам`янець-Подільський : Кам`янець-Подільський НУ ім. Івана Огієнка, 2012. – 480 с. – Лист МОНМСУ № 1/11-11271 від 01.12.2011 р.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.1

М54

Методики фізичного виховання різних груп населення : опорні таблиці : навчально-методичний посібник / М. С. Солопчук, Г. В. Бесарабчук, А. О. Боднар, Д. М. Солопчук ; Кам`янець-Подільський НУ ім. Івана Огієнка. – Кам`янець-Подільський, 2012. – 196 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.10

С91

Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та здоров'я людини : збірник наукових праць. Вип. 3 / ред. П. С. Атаманчук, С. П. Миронова, В. В. Абрамова [та ін.] ; Кам`янець-Подільський НУ ім. Івана Огієнка. – Спільне українсько-молдавське міжнародне наукове видання. – Кам`янець-Подільський, 2012. – 244 с. – Укр., рос. мовами.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.11

З-41

Збірник матеріалів наукових досліджень студентів та магістрантів Кам'янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. Факультет фізичної культури. Вип. 4 / ред. М. С. Солопчук, А. І. Шинкарюк, М. В. Зубаль [та ін.]. – Кам'янець-Подільський, 2012. – 236 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.11

З-46

Здоров'я нації і вдосконалення фізкультурно-спортивної освіти в Україні : тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції (присвячена відкриттю ХХХ Олімпійських ігор в Лондоні) (Харків, 2-3 жовтня 2012 р.) / МОНМСУ, НТУ «ХПІ». – Харків, 2012. – 148 с. – Укр., рос. мовами.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.11

П30

Петровська, Т. В. Майстерність спортивного педагога : навчальний посібник для студентів вищ. навч. закладів / Т. В. Петровська. – Київ : Олімпійська література, 2012. – 184 с.

Кільк. прим.: 1 (Абонемент учбової і наук. літ.)


75.116.04

В19

Васьков, Ю. В. Теорія і методологія дидактичних основ фізичного виховання в загальноосвітніх навчальних закладах : монографія / Ю. В. Васьков. – Харків : Ранок, 2011. – 392 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.116.04

М54

Методика фізичного виховання школярів : навчально-методичний посібник / М. С. Солопчук, Г. В. Бесарабчук, А. О. Боднар, Д. М. Солопчук ; Кам`янець-Подільський НУ ім. Івана Огієнка. – Кам`янець-Подільський, 2011. – 292 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.116.04

Ш19

Шамич, О. М. Формування громадської активності підлітків у дитячих спортивних об'єднаннях в оточенні школи : методичні рекомендації / О. М. Шамич ; МОНМСУ ; НАПНУ ; ВМУРЛ "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2012. – 44 с.

Кільк. прим.: 1 (Абонемент учбової і наук. літ.)


75.13

Н15

Навчальна програма з дисципліни "Комп`ютерна техніка та математичні методи у фізичному вихованні і спорті" : галузь знань : 0102 Фіз. виховання, спорт і здоров'я людини, напрями підготовки : 6.010201 "Фізичне виховання" ; 6.010202 "Спорт" ; 6.010203 "Здоров’я людини" освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр / В. О. Кашуба, Л. В. Денисова, Л. А. Харченко, С. О. Герасименко ; МОНМСУ. – Київ : [б. в.], 2012. – 20 с.

Кільк. прим.: 10 (Абонемент учбової і наук. літ.)75.3(4Укр)

Л97

Ляпин, А. В. СК "Метеор" 50 лет на спортивной орбите : документальное издание / А. В. Ляпин. – Днепропетровск : ИМА-пресс, 2012. – 208 с. : ил.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.4(2)9

К89

Кузменкова, О. Д. Сценарії спортивних свят / О. Д. Кузменкова, Д. П. Сліпенко. – Київ : Шкільний світ, 2012. – 128 с. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – Додаток до журналу "Здоров'я та фізична культура".

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.4(0)90

Б90

Бубка, С. Н. Ігри, що підкорили світ : [навч. посібник для учнів, учителів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій] / С. Н. Бубка, М. М. Булатова ; НОКУ. – Київ : [б. в.], 2011. – 132 с. : іл.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.4(0)90

Б90

Булатова, М. М. Твій олімпійський путівник : [навч. посібник для учнів, учителів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій] / М. М. Булатова ; НОК України. – Київ : [б. в.], 2011. – 120 с. : іл. – Лист МОНУ №1.4/18-Г-165 від 21.03.2011 р.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.578

Л22

Ландер, Ю. С. Металлист: 20 лет в чемпионатах независимой Украины : справочник / Ю. С. Ландер, А. Н. Хамаев, И. Г. Калмыков. – Харьков : Компания СМИТ, 2012. – 110 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.69

Г95

Гурман, Л. Д. Атлетизм у школі : навчально-методичний посібник / Л. Д. Гурман, В. М. Гоншовський ; МОНМСУ, Кам`янець-Подільський НУ ім. Івана Огієнка. – Кам`янець-Подільський, 2011. – 108 с. : іл. – Лист МОНУ №1/11-4851 від 15.06.2011 р.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.719.6

Т41

Тімошенко, Б. М. Ковзанярський спорт. Методика викладання : навчально-методичний посібник / Б. М. Тімошенко, В. А. Мазур ; Кам`янець-Подільський НУ ім. Івана Огієнка. – Кам`янець-Подільський, 2011. – 228 с. : іл.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.81

Б18

Байтеряков, О. З. Пішохідний туризм. Базова туристсько-спортивна підготовка в опорно-інформаційних схемах : навчально-методичний посібник / О. З. Байтеряков, В. В. Молодиченко, Л. Л. Акимова. – Мелітополь : ЧП Верескун, 2011. – 70 с. – Лист МОНУ №1/11-2529 від 30.03.2011 р.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


68

Р69

Романчук, С. В. Фізична підготовка курсантів військових навчальних закладів Сухопутних військ Збройних Сил України : монографія / С. В. Романчук. – Львів : Академія сухопутних військ, 2012. – 368 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)
Схожі:

Учебник для студентов высш учеб заведений / О. К. Марченко. Киев : Олимпийская литература, 2012. 528 с iconРуководство по технике лабораторных работ : учеб пособие для студ высш учеб заведений / В. В. Болотов, Е. Г. Кизим. Х.: Изд-во нфаУ, 2008. 132 с
Березнякова М. Е. Основы патологической анатомии : учеб пособие к лаб занятиям для студентов высш фармац учеб заведений и фармац...
Учебник для студентов высш учеб заведений / О. К. Марченко. Киев : Олимпийская литература, 2012. 528 с iconУчебник для студ высш учеб, заведений / Всеволод
Допущено Министерством образования Российской Федерации в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся
Учебник для студентов высш учеб заведений / О. К. Марченко. Киев : Олимпийская литература, 2012. 528 с iconУчебник для студентов высш учеб заведений : в 2-х томах. Харьков: Золотые страницы, 2006. Т. 504 с
move to 0-16844531
Учебник для студентов высш учеб заведений / О. К. Марченко. Киев : Олимпийская литература, 2012. 528 с iconWww uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Любимова З. В. Возрастная физиология: учебник для студ высш учеб заведений: в 2 ч. Ч. 1 / З. В. Любимова, К. В. Маринова, А. А. Никитина....
Учебник для студентов высш учеб заведений / О. К. Марченко. Киев : Олимпийская литература, 2012. 528 с iconРуководство для врачей и студентов. Харьков: «Факт». 2007. 791с
Дерматовенерология: учеб для студ высш мед учеб заведений /[Е. В. Соколовский, Е. Р. Аравийская, К. Н., К. Н. Монахов и др.] под...
Учебник для студентов высш учеб заведений / О. К. Марченко. Киев : Олимпийская литература, 2012. 528 с iconТип модуля: вибірковий Семестр : 2 Обсяг модуля
Дьякова Е. А. Логопедический массаж учеб пособие для студ высш учеб заведений. М.: Издательский центр «Академия», 2003. 96с
Учебник для студентов высш учеб заведений / О. К. Марченко. Киев : Олимпийская литература, 2012. 528 с iconУчебник для студ дефектол фак пед высш учеб заведений/под ред. Л. С. Волковой,- м: Гуманитар изд центр владос, 2007. 703 с
Необхідні обов'язкові попередні та супутні модулі: педагогіка, психологія, мовленнєві і сенсорні системи та їх порушення, невропатологія,...
Учебник для студентов высш учеб заведений / О. К. Марченко. Киев : Олимпийская литература, 2012. 528 с iconПрактикум по фармацевтическому маркетингу: учеб пособие для студ высш учеб заведений / З. Н. Мнушко, И. В. Пестун, Н. В. Чмыхало. Х.: Изд-во нфаУ: Золотые страницы, 2006. 144 с
Освіта: Харківський фармацевтичний інститут (1971); Харківський державний економічний університет (1995)
Учебник для студентов высш учеб заведений / О. К. Марченко. Киев : Олимпийская литература, 2012. 528 с iconУчебник для студентов высших учебных заведений
Рекомендовано Министерством общего и профессионального образования Российской Федерации в качестве учебника для студентов высших...
Учебник для студентов высш учеб заведений / О. К. Марченко. Киев : Олимпийская литература, 2012. 528 с iconWww uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Волокитина Т. В. Основы медицинских знаний: учеб пособие для студ высш учеб заведений, обучающихся по направлению "Естественно-научное...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи