Бібліотека. Відділ бібліографії та інформації icon

Бібліотека. Відділ бібліографії та інформації
Скачати 157.47 Kb.
НазваБібліотека. Відділ бібліографії та інформації
Дата02.06.2013
Розмір157.47 Kb.
ТипДокументи

www.uni-sport.edu.ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ УКРАЇНИ

БІБЛІОТЕКА. ВІДДІЛ БІБЛІОГРАФІЇ ТА ІНФОРМАЦІЇ
БЮЛЕТЕНЬ НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЗА квітень 2013 РОКУ


ПРИРОДНИЧІ НАУКИ. ТЕХНІКА. МЕДИЦИНА


3

Б27

Басюк, Т. М. Основи інформаційних технологій : навчальний посібник / Т. М. Басюк, Н. О. Думанський, О. В. Пасічник ; ред. В. В. Пасічник ; МОНУ. – Львів : Новий Світ-2000, 2010. – 392 с. – (Комп'ютинг). – Лист МОНУ № 1/11-2778 від 02.04.2010 р.

Кільк. прим.: 1 (Абонемент учбової і наук. літ.)

СУСПІЛЬНІ НАУКИ. ІСТОРІЯ. ЕКОНОМІКА


63.3(4Укр)

Л17

Лазарович, М. В. Історія України : відповіді на питання екзаменаційних білетів : навчальний посібник / М. В. Лазарович, Н. А. Лазарович. – 2-ге вид., стер. – Київ : Знання, 2012. – 440 с. – (Систематизуємо знання).

Кільк. прим.: 10 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


63.3(4Укр)

Л17

Лазарович, М. В. Історія України : навчальний посібник / М. В. Лазарович. – 2-ге вид., випр. і доп. – Київ : Знання, 2011. – 688 с. – Лист МОНУ № 1.4/18-Г-927 від 26.06. 2007 р.

Кільк. прим.: 10 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


ПОЛІТИКА. ПОЛІТИЧНІ НАУКИ


66

Г31

Гелей, С. Д. Політологія : навчальний посібник / С. Д. Гелей, С. М. Рутар. – 7-ме вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2008. – 416 с. – Лист МОНУ № 14/18.2-1212 від 19.08. 2001р.

Кільк. прим.: 5 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


66

П50

Політологія : відповіді на питання екзаменаційних білетів : навчальний посібник / В. Ф. Цвих, О. В. Батрименко, Х. О. Голинська [та ін.] ; ред. В. Ф. Цвих. – Київ : Знання, 2012. – 376 с. – (Систематизуємо знання). – Лист МОНУ № 1/11-6140 від 03.05.2012 р.

Кільк. прим.: 10 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


ДЕРЖАВА І ПРАВО. ЮРИДИЧНІ НАУКИ


67

С30

Семерак, О. С. Основи правознавства : навчальний посібник / О. С. Семерак, І. О. Семерак. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2008. – 480 с. – (Вища освіта ХХІ століття). – Лист МОНУ №1.4/18-Г-1881 від 17.07.2008 р.

Кільк. прим.: 5 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


ВІЙСЬКОВІ НАУКИ. ВІЙСЬКОВА СПРАВА


68

О-56

Ольховий, О. М. Теоретико-методичні основи професійно спрямованої фізичної підготовки курсантів вищих військових навчальних закладів Збройних Сил України : монографія / О. М. Ольховий ; МОУ, Харківський університет повітряних сил ім. Івана Кожедуба. – Харків : [б. в.], 2012. – 288 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)
^ КУЛЬТУРА. ІНФОРМАТИКА


71

Ш39

Шейко, В. М. Культурологія : навчальний посібник / В. М. Шейко, Ю. П. Богуцький, Е. В. Германова де Діас. – Київ : Знання, 2012. – 496 с. – Лист МОНМСУ №1/11-12138 від 22.12.2011 р.

Кільк. прим.: 10 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)

ПЕДАГОГІКА. ПСИХОЛОГІЯ. ПСИХОЛОГІЯ СПОРТУ


74.5

П24

Педагогічна антропологія і вища школа : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В. В. Приходько, В. Й. Бочелюк, О. В. Шевяков, В. В. Малий ; МОНУ, НМАУ, ДГУ. – Дніпропетровськ : Пороги, 2008. – 352 с. – Лист МОНУ №14/18-П81 від 14.01.2008 р.

Кільк. прим.: 1 (Абонемент учбової і наук. літ.)


88

Б46

Бенеш, Г. Психологія : довідник : пер. з нім. / Гельмут Бенеш ; наук. ред. пер. В. О. Васютинський. – Київ : Знання-Прес, 2007. – 512 с. : іл. – (dtv-Atlas).

Кільк. прим.: 3 (Абонемент учбової і наук. літ., Читальний зал)


88

Р88

Русинка, І. І. Психологія : навчальний посібник / Іван Іванович Русинка. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2011. – 408 с. – Лист МОНУ №14/18.2-1686 від 13.07.2005 р.

Кільк. прим.: 10 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


88.43

К68

Коробейніков, Г. В. Оцінка та корекція психофізіологічних станів у спорті : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Г. В. Коробейніков, Л. Г. Коробейнікова, Ж. Л. Козіна ; МОНМСУ, ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2012. – 342 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)

^ ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ


75

Н35

Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : збірник наукових праць : в вип. Вип. 4 (29)13 / Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова ; ред. Г. М. Арзютов ; МОНМСУ, НПУ ім. М. П. Драгоманова. – Київ : Видавництво НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013. – 600 с. – (Науково-педагогічні проблеми фізичної культури /Фізична культура і спорт/ ; Серія 15).

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.09

Б33

Башкін, І. М. Характеристики субстанцій, що входять до міжнародного стандарту ВАДА "Заборонений список". Розділи S6- S9 та P1, P2 / І. М. Башкін, В. П. Корж, І. М. Курліщук. – Київ : АВІАЗ, 2008. – 188 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.10

О-64

Організаційні аспекти сучасного спорту : програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки магістрів, спеціальність : 8.01020201 Спорт / С. Ф. Матвєєв, О. В. Борисова, Т. А. Кропивницька, І. О. Когут ; МОНМСУ. – Київ : СПД Андрієвська Л. В., 2013. – 12 с.

Кільк. прим.: 2 (Читальний зал)


75.10

П84

Професійний спорт : програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалаврів напрямів підготовки : 6.010201 Фізичне виховання, 6.010202 Спорт, 6.010203 Здоров'я людини / розроб. О. В. Борисова ; МОНМСУ. – Київ : СПД Андрієвська Л. В., 2013. – 12 с.

Кільк. прим.: 2 (Читальний зал)

75.11

А28

Адаптивний спорт : програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалаврів напрямів підготовки : 6.010202 Спорт, 6.010203 Здоров'я людини / розроб. І. О. Когут ; МОНМСУ. – Київ : СПД Андрієвська Л. В., 2013. – 12 с.

Кільк. прим.: 2 (Читальний зал)


75.11

М12

Магістерська практика : програма нормативної навчальної дисципліни підготовки магістрів, спеціальність : 8.01020201 Спорт / С. Ф. Матвєєв, О. В. Борисова, Т. А. Кропивницька [та ін.] ; МОНМСУ. – Київ : СПД Андрієвська Л. В., 2013. – 12 с.

Кільк. прим.: 2 (Читальний зал)


75.11

П30

Петровська, Т. В. Методичні матеріали для самостійної роботи студентів з дисципліни "Педагогіка" / Т. В. Петровська ; НУФВСУ ; Кафедра психології та педагогіки. – Київ : НУФВСУ, 2013. – 28 с.

Кільк. прим.: 14 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


75.15

Т38

Технологія наукових досліджень у спорті : програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки магістрів, спеціальність: 8.01020201 Спорт / С. Ф. Матвєєв, О. В. Борисова, Т. А. Кропивницька [та ін.] ; МОНМСУ. – Київ : СПД Андрієвська Л. В., 2013. – 12 с.

Кільк. прим.: 2 (Читальний зал)


75.4(0)

Д64

Долбишева, Н. Г. Історичні аспекти та хронологія Всесвітніх ігор в Міжнародному спортивному русі : монографія / Н. Г. Долбишева. – Дніпропетровськ : Вид-во Маковецький Ю. В., 2012. – 248 с.

Кільк. прим.: 3 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


75.4(0)

Н52

Неолімпійський спорт : програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалаврів напрямів підготовки : 6.010201 Фізичне виховання, 6.010202 Спорт, 6.010203 Здоров'я людини / С. Ф. Матвєєв, О. В. Борисова, І. О. Когут [та ін.] ; МОНМСУ. – Київ : СПД Андрієвська Л. В., 2013. – 12 с.

Кільк. прим.: 2 (Читальний зал)


75.566

О-91

Офіційні правила баскетболу 2010 : затверджені центральним бюро ФІБА (Сан-Хуан, Пуерто-Ріко, 17 квітня 2010 р., діють з 1 жовтня 2010 р.) / FIBA. – [Б. м.] : [Б. в.], 2010. – 104 c.

Кільк. прим.: 5 (Абонемент учбової і наук. літ., Читальний зал)


75.566

О-91

Офіційні правила баскетболу 2010. Настанови суддям. Суддівство у дві особи : затверджені центральним бюро ФІБА (Сан-Хуан, Пуерто-Ріко, 17 квітня 2010 р., діють з 1 жовтня 2010 р.) / FIBA. – [Б. м.] : [Б. в.], 2010. – 112 c.

Кільк. прим.: 5 (Абонемент учбової і наук. літ.)


75.566

О-91

Офіційні правила баскетболу 2010. Офіційні інтерпретації : затверджені центральним бюро ФІБА (Сан-Хуан, Пуерто-Ріко, 17 квітня 2010 р., діють з 1 жовтня 2010 р.) / FIBA. – [Б. м.] : [Б. в.], 2010. – 40 c.

Кільк. прим.: 5 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


75.566

С23

Сборник методических рекомендаций для тренеров по баскетболу / Федерация баскетбола Украины. – [б. г.] : [б. и.], [2011]. – 84 с.

Кільк. прим.: 5 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


75.577

І-15

Ібраімова, М. В. Теніс : навчальна програма для ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ та спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю / М. В. Ібраімова ; ред. О. П. Моргушенко ; ДСМСУ, Федерація тенісу України. – Київ : [б. в.], 2012. – 160 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.65

А80

Арефьєв, В. Г. Теорія та методика викладання гімнастики / В. Г. Арефьєв, В. Ф. Шегімага, І. А. Терещенко. – Кам`янець-Подільський : ПП "Вид-во "ОІЮМ", 2012. – 288 с. : іл.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.69

К20

Капко, І. О. Пауерліфтинг : навчальна програма для ДЮСШ / І. О. Капко, С. Г. Базаєв, В. Г. Олешко ; ДСМСУ, Федерація пауерліфтингу України. – Київ : ВБ "Аванпост-прим", 2013. – 96 с.

Кільк. прим.: 5 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


75.715

К91

Кунгфу : навчальна програма для ДЮСШ / Л. Я. Солодиліна, М. А. Матулевський ; ДСМСУ, Федерація кунгфу України. – Київ : Республіканський науково-методичний кабінет ДСМСУ, 2012. – 80 с.

Кільк. прим.: 2 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


75.717.5

М54

Методичні рекомендації з дисципліни "Плавання та методика його викладання" (загальний курс) : для самостійної підготовки студентів НУФВСУ (напрям підготовки : 6.010201 Фізичне виховання, 6.010202 Спорт, 6.010203 Здоров'я людини Центру заочного навчання) / С. Д. Костікова, Л. П. Подосінова, В. О. Домбровський, Ю. А. Анісімова ; НУФВСУ. – Київ : НУФВСУ, 2013. – 20 с.

Кільк. прим.: 5 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


75.717.5

П68

Правила змагань з синхронного плавання / МОНМСУ ; Республіканський науково-методичний кабінет ; Федерація синхронного плавання України. – Київ : [б. в.], 2011. – 40 с.

Кільк. прим.: 4 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


75.82

А57

Альпінізм : навчальна програма підготовки альпіністів / В. Д. Моногаров, І. К. Кавер, О. С. Фомін, О. В. Холопцев ; МУССМС, Федерація альпінізму і скелелазіння України. – Київ : Республіканський науково-методичний кабінет МУССМС, 2008. – 134 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


^ ДИСЕРТАЦІЇ. АВТОРЕФЕРАТИ


Д

З-56

Зєнкова, А. М. Організаційні основи проведення легкоатлетичних змагань в умовах комерціалізації : дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.01 / Анна Миколаївна Зєнкова ; НУФВСУ. – Київ, 2013. – 219 с. – Науковий керівник - доц., канд. наук з фіз. виховання і спорту І. О. Когут.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


Д

К59

Козлова, Е. К. Теоретико-методические основы подготовки спортсменов высокой квалификации в условиях профессионализации (на примере легкой атлетики) : дис. ... д-ра наук по физ. воспитанию и спорту : 24.00.01 / Елена Константиновна Козлова ; НУФВСУ. – Киев, 2013. – 509 с. – Научный руководитель - проф., д-р. пед. наук В. Н. Платонов.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


Д

К59

Козлова, Е. К. Теоретико-методические основы подготовки спортсменов высокой квалификации в условиях профессионализации (на примере легкой атлетики) : приложение к дис. ... д-ра наук по физ. воспитанию и спорту : 24.00.01 / Елена Константиновна Козлова ; НУФВСУ. – Киев, 2013. – 71 с. – Научный руководитель - проф., д-р. пед. наук В. Н. Платонов.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


Д

Л17

Лазарева, Е. Б. Теоретико-методические основы физической реабилитации при хирургическом лечении вертеброгенных пояснично-крестцовых синдромов : дис. ... д-ра наук по физ. воспитанию и спорту : 24.00.03 / Елена Борисовна Лазарева ; НУФВСУ. – Киев, 2012. – 455 с. – Научный консультант - проф., д-р мед. наук В. И. Цымбалюк.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


Д

Л29

Лахно, О. Г. Інноваційні технології розвитку психомоторних здібностей у фізичному вихованні дітей 2-го - 5-го років життя : дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.02 / Олена Геннадіївна Лахно ; НУФВСУ. – Київ, 2013. – 301 с. – Науковий керівник - проф., д-р наук з фіз. виховання та спорту Ж. Л. Козіна.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


Д

О-57

Омельченко, Т. Г. Корекція донозологічних станів організму дітей молодшого шкільного віку в процесі фізкультурно-оздоровчих занять : дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Тетяна Григорівна Омельченко ; НУФВСУ. – Київ, 2013. – 218 с. – Науковий керівник - проф., д-р біол. наук Г. В. Коробейніков.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


Д

Ю83

Юрченко, О. А. Корекція порушень просторової організації тіла дітей молодшого шкільного віку з послабленим зором у процесі фізичного виховання : дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Олександр Анатолійович Юрченко ; НУФВСУ. – Київ, 2013. – 247 с. – Науковий керівник - проф., д-р наук з фіз. виховання і спорту В. О. Кашуба.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

А16

Абраменко, В. А. Методика специальной силовой подготовки квалифицированных борцов греко-римского стиля : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Владимир Александрович Абраменко ; МГАФК. – Малаховка, 2013. – 28 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

А56

Аль-Соуб Мутасем Абдель Ваххаб Халаф. Технологія удосконалення фізичної підготовленості учнів училищ-інтернатів з наслідками церебрального паралічу в процесі занять футболом : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Аль-Соуб Мутасем Абдель Ваххаб Халаф ; Луганський національний університет ім. Т. Г. Шевченка. – Луганськ, 2013. – 26 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

А90

Асеева, А. Ю. Соотношение нагрузок, направленных на совершенствование специальной выносливости в подготовительном периоде тренировки квалифицированных гандболистов : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Анна Юрьевна Асеева ; Сибирский государственный университет физической культуры и спорта. – Омск, 2013. – 24 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Б19

Баканова, О. Ф. Організація фізичного виховання студентської молоді на сучасному етапі реформування вищих навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.02 / Олександра Феліксівна Баканова ; ХДАФК. – Харків, 2013. – 22 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Б73

Богданова, Т. В. Технология реализации программы по аэробике для студенток высших учебных заведений : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Татьяна Владимировна Богданова ; Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта. – Санкт-Петербург, 2012. – 26 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)

А

В17

Ван Сіньна. Удосконалення техніки виконання змагальних вправ кваліфікованими спортсменами у пауерліфтингу : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.01 / Ван Сіньна ; ХДАФК. – Харків, 2012. – 22 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Д81

Дудник, І. О. Формування у підлітків готовності до вольових напружень у процесі занять фізичною культурою : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Інна Олександрівна Дудник ; Інститут проблем виховання НАПНУ. – Київ, 2013. – 20 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Ж26

Жамойдин, Д. В. Использование средств хатха-йоги для повышения физической подготовленности студентов специального учебного отделения : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Денис Вячеславович Жамойдин ; БГУФК. – Минск, 2012. – 28 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

З-14

Загревский, В. О. Техника выполнения и методика обучения группе упражнений "перелет Ткачева" на перекладине : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Вячеслав Олегович Загревский ; Сибирский государственный университет физической культуры и спорта. – Омск, 2013. – 24 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

К14

Казмірук, А. В. Розвиток пріоритетних компонентів структури особистості лижника-двоборця в процесі психологічної підготовки : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.01 / Андрій Васильович Казмірук ; ЛДУФК. – Львів, 2013. – 22 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

К90

Кульмаметьева, Э. С. Активизация физического самовоспитания школьников 11-13 лет в процессе занятий физической культурой : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Элла Салимчановна Кульмаметьева ; Сибирский государственный университет физической культуры и спорта. – Омск, 2013. – 24 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Л13

Лаврентьєв, О. М. Удосконалення професійно-прикладної підготовки оперативних працівників правоохоронних органів України (на прикладі податкової міліції) : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Олександр Миколайович Лаврентьєв ; ХДАФК. – Харків, 2012. – 22 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Л17

Лазарєва, О. Б. Теоретико-методичні основи фізичної реабілітації при хірургічному лікуванні вертеброгенних попереково-крижових синдромів : автореф. дис. ... д-ра наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.03 / Олена Борисівна Лазарєва ; НУФВСУ. – Київ, 2013. – 42 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Л29

Лахно, О. Г. Інноваційні технології розвитку психомоторних здібностей у фізичному вихованні дітей 2-го - 5-го років життя : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.02 / Олена Геннадіївна Лахно ; НУФВСУ. – Київ, 2013. – 22 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Л84

Лукоянова, К. В. Оцінка і корекція фізичного розвитку підлітків 13-14 років засобами українського рукопашу "Спас" : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Катерина Валеріївна Лукоянова ; ХДАФК. – Харків, 2012. – 22 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

М31

Майсейчик, А. Н. Черлидинг как средство повышения двигательной активности школьниц VII-VIII классов : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Анастасия Николаевна Майсейчик ; БГУФК. – Минск, 2013. – 24 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

М59

Микитин, Л. М. Корекція показників фізичного розвитку учнів старшого шкільного віку гірських шкіл Карпатського регіону засобами фізичної культури : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Любов Михайлівна Микитин ; ЛДУФК. – Львів, 2013. – 22 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

О-57

Омарова, П. Г. Формирование базовой техники бросков дзюдо у девочек 10-12 лет на этапе начальной подготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Патимат Гасанкадиевна Омарова ; Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма. – Краснодар, 2013. – 26 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

О-57

Омельченко, Т. Г. Корекція донозологічних станів організму дітей молодшого шкільного віку в процесі фізкультурно-оздоровчих занять : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Тетяна Григорівна Омельченко ; НУФВСУ. – Київ, 2013. – 22 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

П50

Політько, О. В. Оптимізація вибору основних і додаткових змагальних дистанцій з урахуванням індивідуальних особливостей кваліфікованих спортсменів-плавців : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.01 / Олена Василіївна Політько ; ХДАФК. – Харків, 2013. – 22 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Р21

Рамзайцева, А. А. Обучение ситуационной технике бросков мяча гандболисток 9-11 лет : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Анна Александровна Рамзайцева ; НГУФКСиЗ им. П. Ф. Лесгафта. – Санкт-Петербург, 2012. – 22 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Р28

Ращупкин, В. В. Развитие специальной выносливости военнослужащих на основе применения тренажерно-диагностического комплекса "РЕЙД" : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Владислав Владимирович Ращупкин ; БГУФК. – Минск, 2013. – 26 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Р69

Романова, О. В. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов учреждений высшего образования туристического профиля : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Ольга Владимировна Романова ; БГУФК. – Минск, 2013. – 26 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Р69

Романчук, С. В. Теоретико-методологічні засади фізичної підготовки курсантів військових навчальних закладів Сухопутних військ Збройних сил України : автореф. дис. ... д-ра наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Сергій Вікторович Романчук ; ЛДУФК. – Львів, 2013. – 42 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

С34

Сивицкий, В. А. Содержание и направленность учебно-тренировочных занятий спортсменов-танцоров с учетом специфики их соревновательной деятельности : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Владимир Антонович Сивицкий ; НГУФКСиЗ им. П. Ф. Лесгафта. – Санкт-Петербург, 2012. – 26 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)

А

С50

Смирнов, С. И. Организационно-педагогические факторы управления сферой фитнес-услуг : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Станислав Игоревич Смирнов ; Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта. – Санкт-Петербург, 2013. – 20 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

С79

Степанов, А. В. Планирование подготовительного периода футболистов групп спортивного совершенствования на основе комплексного воздействия тренировочных нагрузок : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Александр Вячеславович Степанов ; Московская государственная академия физической культуры. – Малахова, 2013. – 26 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Ю83

Юрченко, О. А. Корекція порушень просторової організації тіла дітей молодшого шкільного віку з послабленим зором у процесі фізичного виховання : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Олександр Анатолійович Юрченко ; НУФВСУ. – Київ, 2013. – 22 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)
Схожі:

Бібліотека. Відділ бібліографії та інформації iconБібліотека. Відділ бібліографії та інформації
Т. 3: Книга о счастье и несчастьях: дневник с воспоминаниями и отступлениями. – 484 с
Бібліотека. Відділ бібліографії та інформації iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації
move to 0-16585919
Бібліотека. Відділ бібліографії та інформації iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації
move to 0-16585925
Бібліотека. Відділ бібліографії та інформації iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації
move to 0-16585921
Бібліотека. Відділ бібліографії та інформації iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації
move to 0-16585910
Бібліотека. Відділ бібліографії та інформації iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації
move to 0-16585930
Бібліотека. Відділ бібліографії та інформації iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації
move to 0-16585931
Бібліотека. Відділ бібліографії та інформації iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації
move to 0-16585935
Бібліотека. Відділ бібліографії та інформації iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації
move to 0-16585915
Бібліотека. Відділ бібліографії та інформації iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації
move to 0-16585920
Бібліотека. Відділ бібліографії та інформації iconБібліотека. Відділ бібліографії та інформації
Залізняк, Л. Л. Стародавня історія України / Л. Л. Залізняк. – Київ : Темпора, 2012. – 542 с. іл
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи