Бібліотека нуфвсу відділ довідково-бібліографічної та інформаційної роботи icon

Бібліотека нуфвсу відділ довідково-бібліографічної та інформаційної роботи
Скачати 64.96 Kb.
НазваБібліотека нуфвсу відділ довідково-бібліографічної та інформаційної роботи
Дата12.06.2013
Розмір64.96 Kb.
ТипДокументи

Бібліотека НУФВСУ

Відділ довідково-бібліографічної

та інформаційної роботи

Психологія управлінської діяльності:

рекомендаційний список літератури, що включає книги та статті українською та російською мовами за 1969-2012 рр.


Дубревський, Ю. М. Актуальність підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання і спорту до формування управлінської компетентності / Ю. М. Дубревський // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2012. – № 9. – С. 39-43.


 1. 1
Агафонов, С. В. Разработка имитационно-игровой технологии профессионально-направленного физического воспитания студентов - будущих управленцев / С. В. Агафонов, С. Н. Пожидаев // Культура физическая и здоровье. – 2009. – № 4. – С. 56-60.


 1. 1
Агеевец, В. У. Формирование готовности студентов институтов физической культуры к управленческой деятельности преподавателя физического воспитания ВУЗа / В. У. Агеевец, М. В. Прохорова, Н. В. Попова // Теория и практика физической культуры. – 1988. – № 11. – С. 8-10.


 1. 1

88

Б23

Бандурка, А. М. Психология управления / А. М. Бандурка, С. П. Бочарова, Е. В. Землянская. – Харьков, Симферополь : Фортуна-пресс, 1998. – 464 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


 1. 1

65.05

В19

Василенко, В. О. Ситуаційний менеджмент : Навчальний посібник для студ. вищ. навчальних закладів / В. О. Василенко, В. І. Шостка, О. М. Клейменов. – 2-е вид., випр. та доп. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 372 с.

Кільк. прим.: 2 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


 1. 1

65.9

В29

Вендров, Е. Е. Психологические проблемы управления / Е. Е. Вендров. – Москва : Экономика, 1969. – 159 с.

Кільк. прим.: 1


 1. 1

60

Г34

Генов, Ф. Психология управления. Основные проблемы : пер. с болг. / Ф. Генов ; ред. Б. Ф. Ломов, В. Ф. Венда. – Москва : Прогресс, 1982. – 422 с.

Кільк. прим.: 2 (Абонемент учбової і наук. літ.)


 1. 1
Губа, А. В. Характеристика складових управлінської культури в світі / А. В. Губа // Педагогіка і психологія. – 2008. – №3/4. – С. 107-116. – Бібліогр. в кінці ст.


 1. 1
Дубинко, Н. А. Психолого-акмеологические аспекты обработки управленческой информации / Н. А. Дубинко // Акмеология. – 2009. – № 3. – С. 57-60.


 1. 1
Дубревський, Ю. М. Проблеми формування управлінської компетентності майбутніх фахівців фізичного виховання і спорту / Ю. М. Дубревський // Теорія і практика фізичного виховання. – 2008. – № 1, спец. вип. : Здоров'я і освіта: проблеми та перспективи: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – С. 85-93.


 1. 1

75.4(2)

Ж79

Жолдак, В. И. Менеджмент спорта и туризма / В. И. Жолдак, В. А. Квартальнов. – Москва : Советский спорт, 2001. – 416 с.

Кільк. прим.: 3 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


 1. 1

75.4(2)

З-93

Зуев, В. Н. Спортивный арбитр : учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности 022300-Физическая культура и спорт / В. Н. Зуев. – Москва : Советский спорт, 2004. – 394 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


 1. 1

75.15

Н34

Лубинська, Х. Работа тренера по организации управления процессом спортивной тренировки на основе применения комплексных социолого-психологических исследований / Х. Лубинська // Научно-методические основы подготовки спортсменов высокого класса : тезисы докладов научно-методической конференции / Комитет по физической культуре и спорту при СМ УССР. – Киев, 1980. – С. 198-200.


 1. 1

75.4(0)90

О54

Малкин, В. Р. Психология управления в спорте / В. Р. Малкин, А. Е. Пиратинский // Олімпійський спорт і спорт для всіх. – Київ, 2005. – С. 162.


 1. 1

88

М48

Мельник, Л. П. Психологія управління : курс лекцій / Л. П. Мельник. – 2-ге вид., стереотип. – Київ : МАУП, 2002. – 176 с.

Кільк. прим.: 2 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


 1. 1

75.4(2)

М89

Мудрик, В. И. Организационно-управленческие основы физической культуры и спорта (учебные и справочные материалы) : учебное пособие / В. И. Мудрик, Ю. П. Мичуда, С. А. Заветный. – Харьков : ХНАДУ, 2008. – 408 с.

Кільк. прим.: 3 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


 1. 1
Муравьев, А. П. Психологическая готовность к управленческой деятельности в условиях обучения специалиста / А. П. Муравьев // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. – 2012. – № 1. – С. 26-28. – Бібліогр. в кінці ст.


 1. 1

88

О-63

Орбан-Лембрик, Л. Е. Психологія управління : посібник / Л. Е. Орбан-Лембрик. –К.: Академвидав, 2003. – 586 с. – (Альма-матер).

Кільк. прим.: 3 (Абонемент учбової і наук. літ., Читальний зал)


 1. 1

88

П86

Психологические аспекты управления / ред. Ф. М. Русинов, В. И. Антонюк. – Москва : Экономика, 1984. – 160 с.

Кільк. прим.: 2


 1. 1
Рамзі, Ж. Дослідження психологічних проблем самоорганізації у структурах управління спортом / Жабер Рамзі // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 1999. – № 1. – С. 97-100.


 1. 1
Расин, М. С. Пути оптимизации управленческой деятельности в сфере физической культуры и спорта / М. С. Расин, С. А. Носков // Теория и практика физической культуры. – 2002. – № 1. – С. 56-59.


 1. 1

75.15

Р49

Рибковський, А. Г. Управління у спортивно-педагогічних системах / А. Г. Рибковський, В. І. Терещенко ; Донецький національний університет; Національна академія державної податкової служби України. – Ірпінь, 2006. – 286 с. – Видання розраховане на тренерів, викладачів, спортсменів, спортивних функціонерів, менеджерів, студентів, аспірантів, науковців.

Кільк. прим.: 7 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


 1. 1
Родионов, А. Психологические модели в управлении комплексной подготовкой / Альберт Родионов, В. Сопов, В. Непопалов // Наука в олимпийском спорте. – 2008. – № 1. – С. 59-65.


 1. 1
Садовникова, В. В. Повышение эффективности управленческой деятельности специалистов отрасли "Физическая культура, спорт и туризм" / В. В. Садовникова // Мир спорта. – 2009. – № 1. – С. 39-42. – Бібліогр. в кінці ст.


 1. 1

88

С24

Свенцицкий, А. Л. Социальная психология управления / А. Л. Свенцицкий ; ред. Е. С. Кузьмин; ЛГУ им. А. А. Жданова. – Ленинград : ЛГУ, 1986. – 176 с.

Кільк. прим.: 2 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


 1. 1

65.9

С24

Свенцицкий, А. Л. Социально-психологические проблемы управления / А. Л. Свенцицкий ; ЛГУ им. А. А. Жданова. – Ленинград : ЛГУ, 1975. – 120 с.


 1. 1
Скитневский, В. Л. Психолого-педагогические особенности управления в сфере физической культуры и спорта / В. Л. Скитневский // Теория и практика физической культуры. – 2007. – № 11. – С. 15-18. – Бібліогр. в кінці ст.


 1. 1

65.05

С45

Скрипко, Т. О. Менеджмент : навчальний посібник / Т. О. Скрипко, О. О. Ланда ; Мін-во освіти і науки України, Львівська комерційна академія. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 176 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


 1. 1
Хасина, П. Л. Ролевой состав команды и динамика ее эффективности / П. Л. Хасина // Вопросы психологии. – 2009. – № 4. – С. 91-98. – Бібліогр. в кінці ст.


 1. 1

65.05

Щ38

Щекин, Г. В. Организация и психология управления персоналом : учебно-методическое пособие / Г. В. Щекин. – Киев : МАУП, 2002. – 832 с.

Кільк. прим.: 4 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


 1. 1

Е

72е

Ходаківський, Є. І. Психологія управління : навчальний посібник / Є. І. Ходаківський, Ю. В. Богоявленська, Т. П. Грабар ; за ред. проф. Є. І. Ходаківського. – Київ : Центр навчальної літератури, 2008. – 1CD. – (Електронні видання). – Гриф МОНУ (Лист № 1.4/18-Г-2240 від 14.12.2007 р.).

Кільк. прим.: 1 (Інфоцентр "Електронна біб-ка")Підготувала : Єжик Ольга Миколаївна, бібліотекар І категорії.

15.05.2013 року.

Схожі:

Бібліотека нуфвсу відділ довідково-бібліографічної та інформаційної роботи iconБібліотека нуфвсу відділ довідково-бібліографічної та інформаційної роботи
Дубревський, Ю. М. Актуальність підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання і спорту до формування управлінської компетентності...
Бібліотека нуфвсу відділ довідково-бібліографічної та інформаційної роботи iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Загальноєвропейський простір вищої освіти: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ, 2005....
Бібліотека нуфвсу відділ довідково-бібліографічної та інформаційної роботи iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Більше знати про снід не зайве: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2007. 17с
Бібліотека нуфвсу відділ довідково-бібліографічної та інформаційної роботи iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-16886975
Бібліотека нуфвсу відділ довідково-бібліографічної та інформаційної роботи iconСумський державний університет Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-16886986
Бібліотека нуфвсу відділ довідково-бібліографічної та інформаційної роботи iconСумський державний університет Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-19335869
Бібліотека нуфвсу відділ довідково-бібліографічної та інформаційної роботи iconСумський державний університет Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-16886983
Бібліотека нуфвсу відділ довідково-бібліографічної та інформаційної роботи iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-16886976
Бібліотека нуфвсу відділ довідково-бібліографічної та інформаційної роботи iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-16886958
Бібліотека нуфвсу відділ довідково-бібліографічної та інформаційної роботи iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-16886957
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи