Положення про апеляційну комісію Національного університету фізичного виховання І спорту України І. Загальні положення icon

Положення про апеляційну комісію Національного університету фізичного виховання І спорту України І. Загальні положення
Скачати 59.75 Kb.
НазваПоложення про апеляційну комісію Національного університету фізичного виховання І спорту України І. Загальні положення
Дата28.09.2014
Розмір59.75 Kb.
ТипПоложенняПОЛОЖЕННЯ

про апеляційну комісію

Національного університету фізичного виховання і спорту України

І. Загальні положення

1.1. Апеляційна комісія Національного університету фізичного виховання і
спорту України створюється з метою захисту прав осіб, які складали вступні
екзамени, творчі конкурси за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра та
вступні екзамени за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, і розгляду їх
апеляційних заяв щодо результатів вступних екзаменів, творчих конкурсів,
вступних випробувань (далі - апеляційна заява щодо результатів).

 1. Це Положення визначає порядок організації, діяльності та основні функції апеляційної комісії Національного університету фізичного виховання і спорту України (далі - Апеляційна комісія).

 2. Дія цього Положення поширюється на Апеляційну комісію, яка здійснює свою роботу під час організації вступних екзаменів, творчих конкурсів, вступних випробувань, та осіб, які подали апеляційну заяву щодо їх результатів (далі - заявники).

1.4. Апеляційна комісія у своїй діяльності керується чинним
законодавством України, наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
України, Статутом Національного університету фізичного виховання і спорту
України, наказами ректора університету та рішеннями Приймальної комісії.

1.5. Під час розгляду апеляційних заяв щодо результатів Апеляційною
комісією встановлюється об'єктивність оцінювання відповідей заявників та
здійснюється перевірка правильності визначення результату вступного екзамену,
творчого конкурсу, вступного випробування.

^ II. Основні функції апеляційної комісії

 1. Прийняття і розгляд апеляційних заяв вступників щодо результатів проведених Національним університетом фізичного виховання і спорту України вступних екзаменів, творчих конкурсів, вступних випробувань.

 2. Прийняття рішень за результатами розгляду апеляційних заяв та доведення їх до відома заявників.

2

2.3. Аналіз та узагальнення досвіду роботи з питань розгляду апеляційних заяв.

III. Організація діяльності апеляційної комісії

3.1. Склад Апеляційної комісії затверджується наказом ректора
університету.

 1. Кількісний склад Апеляційної комісії визначається з урахуванням загальної кількості та переліку вступних випробувань відповідно до Правил прийому до університету.

 2. Очолює роботу Апеляційної комісії перший проректор університету, який несе персональну відповідальність за організацію роботи Апеляційної комісії, своєчасний та об'єктивний розгляд апеляційних заяв щодо результатів, ведення справ, дотримання встановленого порядку збереження документів і конфіденційної інформації.

 1. До складу Апеляційної комісії входять члени Апеляційної комісії.

 2. Члени Апеляційної комісії призначаються:

- з числа вчителів системи загальної середньої освіти м. Києва, тренерів
дитячо-юнацьких спортивних шкіл та спеціалізованих шкіл олімпійського
резерву м. Києва - при прийомі на навчання на основі повної загальної середньої
освіти та на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста;

- з числа провідних науково-педагогічних працівників Національного
університету фізичного виховання і спорту України, які не є членами фахових
атестаційних комісії університету - при прийомі на навчання на основі освітньо-
кваліфікаційних рівнів бакалавра, спеціаліста.

 1. У разі неправомірного використання наданих прав члени Апеляційної комісії несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України, у тому числі за розголошення конфіденційної інформації про заявників.

 2. До складу Апеляційної комісії не дозволяється вводити осіб, діти яких вступають до університету в поточному році.

3.8. Рішення Апеляційної комісії оформлюється протоколом, який
підписується головою і членами комісії.

3.9. Термін повноважень Апеляційної комісії становить 1 рік.

3.10. Документами про діяльність Апеляційної комісії, що зберігаються
протягом року, є:

 • апеляційні заяви щодо результатів;

 • протоколи засідання комісії;

 • журнал реєстрації апеляційних заяв.

3.11. Рішення Апеляційної комісії приймаються на її засіданнях. Для
прийняття позитивного рішення необхідно, щоб за нього проголосувала
більшість з присутніх на засіданні членів комісії. Засідання вважається
легітимним, якщо на ньому присутні не меньше половини членів апеляційної
комісії з відповідної дисципліни (спеціальності). Рішення комісії фіксується у
книзі обліку апеляцій.

з

^ IV. Порядок подання апеляційних заяв

 1. Вступник має право подати апеляцію щодо екзаменаційної оцінки (кількості балів), отриманої на вступному випробуванні в університеті.

 2. Апеляція повинна бути обґрунтованою и подається до Приймальної комісії особисто вступником у вигляді заяви на ім'я голови Приймальної комісії тільки у письмовій формі.

 3. Вступник, який претендує на перегляд оцінки, отриманої на вступному випробуванні, повинен пред'явити документ, що посвідчує його особу.

 4. Апеляційні заяви від інших осіб, в тому числі родичів вступників, не приймаються й не розглядаються.

 5. Апеляційна заява подається не пізніше наступного робочого дня після оголошення екзаменаційної оцінки.

 6. Апеляційні заяви, подані не в установлені терміни, до розгляду не приймаються.

4.7. Апеляції з питань відсторонення від випробування Апеляційною
комісією не розглядаються.

^ V. Порядок розгляду апеляцій

 1. Апеляція, як правило, розглядається на засіданні Апеляційної комісії в день її подання у присутності вступника але не пізніше наступного робочого дня після її подання.

 2. При поданні апеляції вступнику в усній формі повідомляється дата, час і місце розгляду апеляції та вступник запрошується на розгляд його апеляції. У випадках, коли вступник не з'явився на розгляд апеляційної заяви у визначений термін без поважних причин, повторна заява Апеляційною комісією не приймається.

 3. На засіданні Апеляційної комісії повинна бути забезпечена спокійна і доброзичлива обстановка.

 4. Під час розгляду апеляційної заяви сторонні особи, в тому числі члени відповідних предметних екзаменаційних комісій, комісій для проведення співбесід, фахових атестаційних комісій університету, за винятком вступника, апеляція якого розглядається, на засідання Апеляційної комісії не допускаються.

5.5. Додаткове опитування вступника чи перескладання вступного
випробування при розгляді апеляцій не допускається. Під час розгляду апеляцій
члени Апеляційної комісії протоколюють усі свої зауваження та висновки.

5.6. Рішення Апеляційної комісії приймаються простою більшістю голосів
від загального складу комісії. У разі рівної кількості голосів «за» та «проти»
приймається рішення, яке підтримав голова комісії.

5.7. Після закінчення засідання Апеляційної комісії висновки щодо
оцінювання роботи чи результатів вступного випробування з фізичної
підготовленості вступника підписується всіма членами Апеляційної комісії, які
приймали участь у засіданні.

Схожі:

Положення про апеляційну комісію Національного університету фізичного виховання І спорту України І. Загальні положення iconПоложення про почесного доктора Національного університету фізичного виховання І спорту України
move to 0-16442506
Положення про апеляційну комісію Національного університету фізичного виховання І спорту України І. Загальні положення iconПоложення Про Апеляційну комісію Національного університету харчових технологій (в т ч. для відокремлених структурних підрозділів) Київ-2011
Це положення регламентує вимоги щодо вирішення спірних питань і розгляду апеляцій вступників на результати вступних випробувань при...
Положення про апеляційну комісію Національного університету фізичного виховання І спорту України І. Загальні положення iconХ універсіади серед студентів м. Києва «Положення про змагання»
«Олімп» Національного університету фізичного виховання І спорту України відбулись змагання з плавання
Положення про апеляційну комісію Національного університету фізичного виховання І спорту України І. Загальні положення iconПоложення про заліки з фізичного виховання Загальні положення Диференційований залік з фізичного виховання є обов'язковою формою підсумкового контролю у вищих закладах освіти
Вищі заклади освіти за погодженням із міністерствами та відомствами, в підпорядкуванні яких вони перебувають, розробляють
Положення про апеляційну комісію Національного університету фізичного виховання І спорту України І. Загальні положення iconПоложення про навчально-методичну комісію інституту, факультету Херсонського державного університету Загальні положення
Положення про навчально-методичну комісію інститут, факультету розроблено на підставі Положення про навчально-методичну комісію Херсонського...
Положення про апеляційну комісію Національного університету фізичного виховання І спорту України І. Загальні положення iconПоложення про організацію фізичного виховання І масового спорту 13. Положення про медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів 14. Положення Козацький гарт (щорічне) 15. Положення Старти надій -(щорічне)
Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників державних навчально-виховних заходів України
Положення про апеляційну комісію Національного університету фізичного виховання І спорту України І. Загальні положення iconПоложення про Комітет з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти І науки України Відповідно до статті 12 Закону України "Про освіту" ( 1060-12 )
Про затвердження Положення про Комітет з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти І науки України
Положення про апеляційну комісію Національного університету фізичного виховання І спорту України І. Загальні положення iconПоложення про апеляційну комісію Апеляційна комісія створюється для розгляду апеляційних заяв вступників щодо екзаменаційних оцінок, отриманих на вступних випробуваннях у двнз «Криворізький національний університет»
Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 5 листопада 2012 року №1244 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України...
Положення про апеляційну комісію Національного університету фізичного виховання І спорту України І. Загальні положення iconПоложення про апеляційну комісію ону імені І.І. Мечникова
Це положення регламентує вимоги щодо розгляду апеляцій вступників на результати вступних випробувань при вступі на навчання до Одеського...
Положення про апеляційну комісію Національного університету фізичного виховання І спорту України І. Загальні положення iconПоложення про апеляційну комісію Апеляційна комісія створюється для розгляду апеляційних заяв вступників щодо екзаменаційних оцінок, отриманих на вступних випробуваннях у двнз «Криворізький національний університет»
Апеляційна комісія створюється відповідно до закону України «Про вищу освіту» та Положення про приймальну комісію двнз «Криворізький...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи