Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі навчальна програма для вступу в аспірантуру зі спеціальності 12. 00. 11 «Міжнародне право» icon

Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі навчальна програма для вступу в аспірантуру зі спеціальності 12. 00. 11 «Міжнародне право»
Скачати 376.08 Kb.
НазваУкраїнський державний університет фінансів та міжнародної торгівлі навчальна програма для вступу в аспірантуру зі спеціальності 12. 00. 11 «Міжнародне право»
Дата04.09.2012
Розмір376.08 Kb.
ТипДокументи


Міністерство фінансів України

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІНАНСІВ ТА МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІНАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

Для вступу в аспірантуру зі спеціальності 12.00.11 «Міжнародне право»

Київ-2011


Укладач: к.ю.н., професор, зав. кафедрою міжнародного права

Українського державного університету фінансів та

міжнародної торгівлі

Анцелевич Г.О.


Розглянуто та затверджено на засіданні кафедри міжнародного права Протокол № 1 від 29.08.11р.


Тема 1. Загальна характеристика сучасного міжнародного права: поняття, особливості і характерні риси


Поняття міжнародного права як особливої правової системи юридичних норм, регулюючих міждержавні відносини з метою забезпечення миру і співробітництва.

Міждержавний характер, відсутність примусового апарату, співвідношення договірних і звичаєвих норм, особливий координуючий метод регулювання правовідносин як особливості сучасного міжнародного права.

Історизм, об'єктивізм, узгодженість воль держав, добровільність в прийнятті на себе зобов'язань і добросовісне їх дотримання, загальна визнаність як характерні риси міжнародного права.

Взаємозв'язок міжнародного права з зовнішньою політикою і дипломатією, релігією.

Розмежування міжнародного права на публічне і приватне, сфери правовідносин, які вони регулюють.


^ Тема 2. Версії щодо зародження міжнародного права та періодизації розвитку його


Історичний характер міжнародного права. Версії щодо зародження міжнародного права, що існують в доктрині міжнародного права. Версії щодо періодизації подальшого розвитку міжнародного права.


^ Тема 3, Історія становлення і розвитку міжнародного права в античні часи (рабовласницький період)


Історія становлення та розвиток міжнародного права в Єгипті і Дворіччі (Тигр і Євфрат), Греції, Римі, на Сході (Індія, Китай).


^ Тема 4. Історія розвитку міжнародного права в середні віки


Коло суб'єктів міжнародного права. Право війни, дипломатичне право, консульське право, право міжнародних договорів, інститут гарантій, Правове положення територій, інститут мирного вирішення міжнародних спорів, Кодекс лицарської честі, інститут нейтралітету. Джерела міжнародного морського права.


^ Тема 5. Період розвитку класичного міжнародного права


Рішення Вестфальського миру 24 жовтня 1648 р.. Утрехтський (1713 р.) і Раштадський (1714 р.) мирні договори. Декларація Росії про перший збройний нейтралітет 1780 р. Проголошення в 1776 р. СІЛА. Ідеї Великої французької революції! 1789-93 pp. Декларація прав Народів. Рішення Віденського конгресу 1815 p. Документи, прийняті на Паризькому конгресі 1856 р. Санкт-Петербурзька декларація 1868 р. про заборону використання куль. Рішення Першої і Другої конференцій миру (1899р і 1907 p.). Лондонська Декларація „Про право морської війни" 1909 р.


^ Тема 6. Міжнародне право в перехідний період розвитку від класичного до сучасного


Наслідки першої світової війни і створення Ліги Націй. Міжнародно-правове значення Статуту Ліги Націй, його характеристика, позитивні і негативні риси. Розвиток міжнародного права в рамках Статуту Ліги Націй. Обговорення міжнародно-правових актів, спрямованих на скорочення озброєння, засудження агресії, відмова від війни як засобу національної політики. Розпад Ліги Націй, розв'язання другої світової війни, створення антигітлерівської коаліції. Англо-радянсько-американські домовленості в період другої світової війни.


^ Тема 7. Сучасне міжнародне право, його характеристика і розвиток


Створення ООН і прийняття її Статуту (червень 1945) як початок нової ери розвитку міжнародного" права, Статут ООН як фундамент сучасного міжнародного права.

Основні характерні риси Статуту ООН, що розкривають цей документ як основу нових взаємин між державами, між людьми, як потужний важіль у вирішенні соціальних проблем, що назріли, як наслідок нової (відпрацьованої в процесі боротьби з фашизмом) свідомості.

Статут ООН про звільнення людства від лиха війни, про ствердження віри в основні права людини, в гідність і цінність людської особистості.

Статут ООН про основні принципи сучасного міжнародного права, про необхідність розвитку міжнародного співробітництва.

Створення розвиненої системи міжнародних організацій, ж дієвий засіб укріплення механізму функціонування міжнародного права.

Активне формування національних механізмів імплементації норм міжнародного права як показник авторитету-сучасного міжнародного права.

Розвиток сучасного міжнародного права в ряді правових актів, що мають особливо важливе значення (Договір про Антарктику 1959 р. і подальші рішення ГА ООН, Декларація про принципи міжнародного права 1970р., Заключний акт НБСЄ 1975 p., конвенція ООН з морського права 1982 р. та ін.).


^ Тема 8. Основні принципи сучасного міжнародного права, їх значення і загальна характеристика.


Визначення принципів МП як узагальнених норм, що відображають характерні риси і головний зміст міжнародного права.

Основні принципи міжнародного права як положення, що мають найвищу юридичну силу.

Особлива політична значимість і політична обгрунтованість основних принципів. Практика їх використання державами.

Основні принципи сучасного міжнародного права як його ядро, як критерій правомірності поведінки держав, як орієнтир при визначенні характеру, ступеню авторитетності і правомірності політики держав.

Визначення основних принципів в Статуті ООН. Закріплення і розкриття змісту основних принципів в Декларації про принципи міжнародного права 1970 р.

Заключний акт НБСЄ (Хельсінкі 1975 р.) про розширення кола основних принципів і переплетення їх змісту в двох, трьох і більше принципах, і в той же час, відсутність їх підпорядкування.


^ Тема 9. Зміст основних принципів сучасного міжнародного права


Основні принципи, що сформульовані в Статуті ООН і розвинуті в Декларації про принципи міжнародного права 1970 р.

Принцип суверенної рівності — як рівність держав у міжнародних стосунках, незалежно від їх величини, політичної, економічної та військової могутності.

Суверенітет, рівність держав як основа діяльності ООН ( ст.2 Статуту ООН). Основний зміст принципу: зобов'язання держав поважати суверенітет, своєрідність і рівноправність, права, притаманні суверенітету, поважати правосуб'єктність інших держав, право вибору політичної, економічної, соціальної, релігійної та іншої орієнтації. Історичне коріння суверенної рівності.

Визначення суверенітету держави як повної і виключної її самостійності: в межах своєї території і в міжнародних стосунках.

Принцип рівноправності і самовизначення народів як основа (згідно зі Статутом ООН ст.1 п.2), на якій необхідно розвивати дружні відносини між націями і прийняття відповідних заходів для зміцнення загального миру.

Декларація про принципи міжнародного права 1970 р., про права всіх народів, свободу визначати без втручання ззовні свій політичний статус і здійснювати свій економічний, соціальний і культурний розвиток.

Антиколоніальна спрямованість принципу, як принципу, що визначає право народів на звільнення від іноземного ярма.

Різниця між принципом рівноправ'я і самовизначення народів і принципом суверенної рівності.

Принцип невтручання як одна із засад сучасного міжнародного права, що закріплена в ст. ст. 2 і 7 статуту ООН, що визначає недопустимість втручання у внутрішні справи держави з боку інших держав. Недопустимість втручання як прямого так і побіжного, недопустимість втручання також у зовнішні справи держави, що входять в її компетенцію. Категоричність і всеохоплююча дія цих заборон, недопустимість будь-яких винятків з цих заборон.

Розвиток і поширення цього принципу в Декларації про принципи міжнародного права 1970 р.

Принцип незастосування сили, як одна з найважливіших умов миру на Землі. Історія його зародження і розвитку. Паризький пакт 1928 р. про відмову від війни як засобу національної політики. Статут ООН і його головна мета — позбавити прийдешні покоління від лиха війни. Фіксація принципу незастосування сили і право на самооборону, що допускається в ст.38 Статуту ООН, а також права Ради Безпеки ООН на прийняття, згідно зі ст.39 статуту ООН, заходів для підтримки чи відновлення міжнародної безпеки.

Принцип мирного вирішення спорів, як один з принципів, що лежать в основі життєдіяльності і організації міжнародного співтовариства.

Закріплення цього принципу в ст.1 п.1 Статуту ООН і ряді інших міжнародно-правових актів.

Декларація ГА ООН 1982 р. "Про попередження і припинення спорів і ситуацій, які можуть загрожувати міжнародному миру і безпеці, про роль ООН в цій галузі".

Паризька хартія для нової Європи 1990 р. " Про мирне врегулювання спорів" як суттєве доповнення до зобов'язань держав утримуватися від загрози силою чи и застосування.

Принцип співробітництва — як ідея втілення в Статуті ООН (ст.1 п.З) і як основи появлення і організації ООН. Закріплення і розвиток цього принципу в Декларації про принципи міжнародного права 1970 р.

Підтримка миру і безпеки, Загальне дотримання прав людини, здійснення міжнародного співробітництва в економічній, соціальній, культурній, технічній і торгівельній галузях у відповідності з принципами суверенної рівності і невтручання — як основні напрямки міжнародного співробітництва.

Принцип сумлінного дотримання міжнародних зобов'язань як необхідна умова існування міжнародного права, яке без цього принципу не було б правом.

Закріплення цього принципу в ст.2 п.2 Статуту ООН, Декларації про принципи міжнародного права 1970 р. про обов'язковість поширення цього принципу тільки на зобов'язання, що прийняті у відповідності до Статуту ООН.

Визнання всіма державами обов'язковості дотримання принципів як визнання вищої юридичної сили норм міжнародного права.

Добровільні міжнародні угоди, як спосіб створення юридично обов'язкових норм на основі їх добросовісного дотримання

Принцип територіальної цілісності. Державна територія, як матеріальна основа держави, як необхідна умова його існування. Вимоги Статуту ООН (ст.2 п.4) про необхідність утримання держав в їх міжнародних відносинах від загрози силою чи її застосування проти територіальної недоторканості інших держав.


сили і суверенної рівності держав.

Положення Декларації 1970 р. про непорушність кордонів, одне з положень, що розкриває принцип незастосування сили.

Закріплення принципу непорушності кордонів в Заключному акті НБСЄ 1975 p., як самостійного принципу і в зв'язку з цим необхідності визнання всіма державами кордонів в післявоєнній Європі.

Принцип поваги до прав людини як одна з найважливіших вимог Статуту ООН (ст.1 п.З). Складність становлення і утвердження цього принципу, його відсутність в самостійному значенні в Декларації 1970 p., незважаючи на те, що ООН прийняла ще в 1948 р. "Загальну Декларацію прав людини".

Затвердження принципу поваги до прав людини в Заключному акті НБСЄ 1975 p., активний вплив принципу поваги до прав людини на національні законодавства більшості держав світу. Конституція України про права людини.


^ Тема 10. Юридична природа міжнародного права


Поняття міжнародного права як юридичної форми міжнародних відносин, що в силу своєї певної самостійності здатна впливати на міжнародні відносини як регулятивний фактор.

Процес утворення юридичної форми норм міжнародного права.

Узгодження воль держав як більш прийнятний соціальний процес в сучасному міжнародному праві. Зобов’язувальна сила узгоджених воль.

Складності процесу, що породжує юридичну форму норм міжнародного права.

Риси, що відрізняють юридичні норми від неюридичних.

Джерела міжнародного права (основні і допоміжні).

Стаття 38 Статуту Міжнародного Суду про джерела міжнародного права.

Віденська конвенція про право міжнародних договорів 1969 р. про джерела міжнародного права.

Резолюції міжнародних організацій як допоміжні джерела міжнародного права.


^ Тема 11. Механізм міжнародно-правового регулювання


Механізм міжнародно-правового регулювання, як сукупність засобів і способів регулювання та реалізації міжнародних правовідносин. Різниця між механізмами регулювання міжнародно-правових і національно-правових відносин.

Принципи і норми міжнародного права, міжнародна правосвідомість і міжнародно-правові відносини як основні елементи механізму міжнародно-правового регулювання.


^ Тема 12. Система міжнародного права


Система міжнародного права як сукупність юридичних понять особливого якості, що регламентують весь комплекс правовідносин між суб'єктами міжнародного права.

Система міжнародного права як нове явище в міжнародному праві, що не мало до певного часу загальних принципів, які б визначали характер взаємодії норм міжнародного права.

Глобальний характер системи міжнародного права.

Основні елементи системи міжнародного права: загальновизнані принципи, норми, інститути права, галузі права.


^ Тема 13. Джерела міжнародного права


Положення ст.38 Статуту Міжнародного Суду ООН. Спільні риси і певні відмінності джерел міжнародного права. Загальні принципи права, визнані цивілізованими націями.

Віденська конвенція про право міжнародних договорів 1969 р. про джерела міжнародного права.


^ Тема 14. Сфера дії міжнародного права


Поняття сфери дії міжнародного права як галузі застосування міжнародно-правових засобів впливу на об'єкт правового регулювання. Значення питання.

Основні прояви (аспекти) сфери дії міжнародного права.

Матеріальні і нематеріальні блага, дії чи утримання від дій як об'єкти міжнародно-правових відносин що входять в об'єктну сферу дії міжнародного права.

Визначення об'єктної сфери змісту договору, тобто якими різновидами відносин і в якій мірі їх регулює договір.

Просторова сфера дії міжнародного права як суходіл, водний, повітряний і космічний простір, в якому діє міжнародне право.

Обсяг просторової сфери і його залежність від об'єкту міжнародного права як основного критерію при визначенні просторової сфери дії міжнародного права.


^ Тема 15. Суб'єкти міжнародного права


Поняття суб'єкта міжнародного права. Відмітні ознаки суб'єкта міжнародного права. Первинні і похідні суб'єкти міжнародного права.

Основні правові компоненти держави. Правовий статус держави. Обсяг міжнародної правосуб'єктності держави.

Положення Міжамериканської конвенції про права та обов'язки держав 1933 р.


^ Тема 16. Міжнародна правосуб'єктність держав


Поняття суб'єкта міжнародного права. Держава як первинний суб'єкт міжнародного права. Міжнародно-правові критерії поняття держави як суб'єкта міжнародного права.

Правосуб'єктність держави як його юридичний статус, що визначає правове положення держави в міжнародному співтоваристві, його потенційні можливості.

Дві сторони правосуб'єктності (правоздатність і дієздатність), їх нероздільність.

Невід'ємні права і обов'язки держав як суб'єктів міжнародного права.


^ Тема 17. Міжнародна правотворчість


Угода держав як суб'єктів міжнародного права і процес його формування як нормотворчий процес і засіб утворення норм міжнародного права на сучасному етапі. Відмінність цього способу від формування норм звичаєвого права.

Процедури процесу формування договірної норми як стадії міжнародної правотворчості.

Роль міжнародних організацій в правотворчому процесі. Вплив на міжнародний правотворчий процес неправових міжнародних норм (політичних, економічних, організаційних, етикету тощо).

Односторонні акти держав і їх вплив на міжнародну правотворчість.


^ Тема 18. Взаємозв'язок і взаємодія міжнародного і національного права


Значення взаємозв'язку і взаємодії міжнародного і національного права як важливого і досить проблематичного питання сучасного міжнародного права Теорії про співвідношення міжнародного і національного права (моністична, дуалістична, теорія примату). Аналіз цих теорій. Засоби і форми взаємодії міжнародного і національного права. Трансформація загальна — як визнання всього чи частини міжнародного права частиною національного законодавства. Трансформація індивідуальна як визнання якогось конкретного міжнародно-правового акту частиною національного законодавства. Трансформація пряма як тотожне перенесення правила в національне законодавство (інкорпорація). Трансформація опосередкована як відновлення основного змісту норм міжнародного права в національному законодавстві. Імплементація як фактичне здійснення (реалізація) міжнародних зобов'язань. Відсилка як особливий різновид інкорпорації.


^ Тема 19. Міжнародне право про відповідальність


Визначення міжнародно-правової відповідальності як загально-правового інституту, як такого, що пронизує всі елементи механізму дії міжнародного права.

Різновиди відповідальності в міжнародному праві (позитивна, негативна і абсолютна). Політична відповідальність, її форми. Матеріальна відповідальність, її форми.

Суб'єкти міжнародного права (держава і в окремих випадках – міжнародні організації) як суб'єкти міжнародної відповідальності.

Відповідальність держави за злочинні дії своїх органів (законодавчих, виконавчих, судових, адміністративних), а також збройних сил, громадян та іноземців, що проживають на його території. Злочини проти миру і мирного співіснування (акти агресії). Злочини проти основних прав суб'єктів міжнародного права (втручання у внутрішні справи та ін.). Злочини проти людства.

Відповідальність держав, що скоїли тяжкі злочини — матеріальні санкції (репарація і реституція) і політичні санкції (тимчасове обмеження суверенних прав).


^ Тема 20. Правонаступництво в міжнародному праві


Поняття і види міжнародного правонаступництва. Правонаступництво держав по відношенню до міжнародних договорів. Правонаступництво держав по відношенню до державної власності, державних архівів і державних боргів. Правонаступництво України в зв'язку з розривом відносин з СРСР.


^ Тема 21. Територія в міжнародному праві


Поняття державної території як один з найважливіших елементів верховенства держави і її суверенітету.

Міжнародно-правова класифікація території (державна, з міжнародним режимом, із змішаним режимом).

Юридична природа і склад державної території як один з основних принципів міжнародного права. Правовий режим складових частин державної території.

Територіальне верховенство як юридичне право на володіння, розпорядження і управління територією як матеріальною основою існування держави.

Суверенітет держави над багатствами і ресурсами в межах її території.

Розмежування сфери дії територіального верховенства держави. Державні кордони і їх правовий режим. Засоби визначення, встановлення і перевірки кордонів (делімітація, демаркація, редемаркація). Принципи непорушності державних кордонів.

Правові підстави і засоби зміни державної території.

Територіальні спори і претензії, механізм їх вирішення.

Територіальні проблеми України.


^ Тема 22. Правовий статус міжнародних рік


Поняття території зі змішаним режимом. Поняття міжнародної річки. Поняття багатонаціональної річки. Критерії визнання річок міжнародними річками. Використання міжнародних річок. Міжнародно-правова регламентація використання міжнародних річок. Правовий режим Дунаю.


^ Тема 23. Міжнародне космічне право


Поняття міжнародного космічного права як нової галузі міжнародного права, його об'єктивна необхідність.

Джерела міжнародного космічного права, його основні принципи. Правовий режим космічного простору і небесних тіл.

Правовий статус космонавтів і космічних об'єктів.


^ Тема 24. Міжнародне право і права людини


Історичні умови і соціальні передумови виникнення інституту "міжнародного захисту прав людини". Вимоги Статуту ООН стверджувати віру в основні права людини як ядро міжнародно-правової основи для розвитку міжнародного співробітництва по створенню розвиненої системи міжнародно-правових актів в області формування основних прав і свобод людини.

Універсальні міжнародно-правові акти, особливості механізму їх створення, реалізації і забезпечення.

Статут ООН, Загальна Декларація прав людини 1948 p., міжнародні пакти про права людини 1966 p., їх основні положення. Інші документи в цій галузі. Спеціальні міжнародно-правові акти, їх юридична характеристика.

Конвенція про попередження геноциду і покарання за нього (1948 р.). Декларація про ліквідацію всіх форм дискримінації по відношенню до жінок (1970 p.), короткий зміст цих документів, інші правові акти.

Регіональні міжнародно-правові акти, їх юридичні особливості і причини появи. Загальна характеристика європейської, американської, африканської регіональних систем міжнародного захисту прав людини. Європейська конвенція про права людини 1950 p., Американська конвенція про права людини 1967 p., їх короткий зміст.

Розвиток регіональних систем співробітництва по правам людини в країнах, що розвиваються.


^ Тема 25. Міжнародно-правова охорона навколишнього середовища


Об'єктивна передумова появи правової проблеми охорони довкілля, її визначення. Активне міжнародне співробітництво як необхідний засіб підвищення ефективності охорони довкілля, форми цього співробітництва (двосторонні, групові, регіональні і універсальні угоди).

Основні принципи міжнародно-правової охорони довкілля і координуюча роль міжнародного права в цій галузі (діяльність ГА ООН, ЮНЕП, та ін. Органів).

Основні міжнародно-правові акти. "Декларація Ріо" (про основні принципи сприяння в області охорони довкілля), Порядок денний для XXI століття (стратегія глобального природоохоронного співробітництва в світлі поєднання екологічних завдань із стійким економічним розвитком, що прийняті на конференції по довкіллю і розвинені в Ріо-де-Жанейро в 1992 р. Інші правові акти універсального характеру, їх спеціалізація по фізичних сферах (конвенція ООН по морському праву 1982 p., Мадридський протокол 1992 р та ін.).

Регіональні правові акти (Конвенція про захист Чорного моря від забруднення 1992 p., Конвенція про транскордонне забруднення повітря на великих відстанях 1979 p., Конвенція про захист дикої фауни і природних середовищ їх проживання в Європі 1979 р. тощо).


^ Тема 26. Дипломатичне та консульське право


Поняття і джерела дипломатичного права. Імунітети і привілеї дипломатичного представництва і персоналу.

Поняття і джерела консульського права. Імунітети і привілеї консульської установи і персоналу.

Віденська конвенція про дипломатичні зносини 1961 р.

Віденська конвенція про консульські зносини 1963 р.

Віденська конвенція про спеціальні місії 1969 р.


^ Тема 27. Інститут визнання в міжнародному праві


Поняття, загальна характеристика інституту визнання в міжнародному праві.

Теорії визнання у міжнародному праві: конститутивна і декларативна.

Форми визнання у міжнародному праві: де-факто, де-юре, ad hoc.

Види визнання: визнання держав, нових урядів та інші види визнання.


^ Тема 28. Інститут нейтралітету в міжнародному праві


Поняття нейтралітету в міжнародному праві. Моделі нейтралітету. Зміст нейтралітету. Постійно-нейтральна держава. Нейтралітет і воєнні дії на морі. Нейтралітет у сухопутній війні. Нейтралітет і воєнні дії у повітряному просторі. Громадяни нейтральних держав і їхня власність на території воюючих держав.


^ Тема 29. Право міжнародної безпеки


Поняття права міжнародної безпеки. Цілі і принципи права міжнародної безпеки. Джерела права міжнародної безпеки.

Глобальна колективна безпека.

Міжнародно-правові засоби забезпечення безпеки. Миротворчі операції ООН. Організація з безпеки і співпраці в Європі.

Роззброєння. Контроль за роззброєнням.


^ Тема 30. Право міжнародних договорів


Поняття міжнародного договору як акту, що фіксує узгоджену волю суб'єктів, що домовляються по міжнародним відносинам.

Необхідність повної відповідності положень договору основним принципам сучасного міжнародного права. Відмінність міжнародних договорів від недоговірного (звичаєвого) права. Прогресивний розвиток практики міжнародних договорів, їх місце і роль в сучасному міжнародному праві. Співвідношення міжнародного договору і державного закону. Закон України "Про дію міжнародних договорів на території України" (10.12.1991 р.).

Основні юридичні елементи міжнародного договору (предмет договору, об'єкт договору, суб'єкт договору, просторова сфера дії договору).

Класифікація міжнародних договорів по суб'єктах, цілях, об'єктах, формі, різновидам.

Структура міжнародного договору (преамбула, основні положення, мова, альтернатива на випадок недотримання).

Процедура виникнення договору (договірна ініціатива, підготовка делегатів і експертів, визначення повноважень, переговорний процес, компроміси, уступки, узгодження і прийняття тексту, парафування підписів, ратифікація, порядок вступу в силу, порядок приєднання, визначення депозитарію та ін.).


^ Тема 31. Міжнародне право в період збройних конфліктів


Необхідність міжнародно-правового регулювання засобів і способів, що використовуються під час ведення воєнних дій.

Основні вимоги сучасного міжнародного права з питань використання озброєних сил в міжнародних відносинах.

Розвиток принципів гуманізації засобів і способів ведення воєнних дій в документах міжнародного права.

Основні правові категорії в сфері правової регламентації воєнних дій.

Учасники воєнних дій, театр воєнних дій, нейтральні держави (їх правовий статус). Правові засоби і способи ведення воєнних дій.

Правовий статус мирного населення в зоні ведення воєнних дій.

Відповідальність держав за протиправні дії.


^ Тема 32. Міжнародне повітряне право


Поняття міжнародного повітряного права як відносно молодої галузі міжнародного права.

Основні принципи сучасного повітряного права.

Основні міжнародно-правові акти в галузі сучасного повітряного права: Конвенція про міжнародну цивільну авіацію (Чикаго, 1944 p.), Конвенція для уніфікації деяких правил, що стосуються міжнародних перевезень (Варшава, 1929 р.), Гаагзысий протокол до неї 1955 р., Гвадалахарська конвенція 1961 р., Гвадалахарський протокол 1971 р., Гаагзька конвенція про боротьбу з наземними захватами повітряних суден 1970 р. тощо.

Правовий статус повітряного судна та його екіпажу.

Правове регулювання міжнародних повітряних сполучень.


^ Тема 33. Право міжнародних організацій


Поняття права міжнародних організацій як вищого фактору розвитку міжнародного співробітництва, Розвиток цього права на основі активізації міжнародного співробітництва. Зародження і становлення інституту міжнародних організацій у міжнародних відносинах.

Юридична характеристика адміністративних союзів XIX століття, їх цілі і спрямованість.

Створення міжнародних організацій на демократичних засадах. їх позитивні і негативні сторони.

ООН як міжнародна організація глобального характеру нового типу. Статут ООН. Його юридична сила і міжнародно-правове значення. Система органів ООН.

Провідні міжнародні організації.

Міжнародні конференції, їх статус, правила процедури, механізм прийняття рішень.


^ Тема 34. Міжнародне економічне право


Поняття та структура міжнародного економічного права. Джерела міжнародного економічного права. Принципи міжнародного економічного права, їх закріплення в міжнародно-правових актах.

Суб'єкти міжнародного економічного права. Держава в міжнародних економічних відносинах. Транснаціональні корпорації.

Вирішення суперечок.


^ Тема 35. Міжнародне торговельне право


Правове регулювання міжнародної торгівлі. Генеральна угода з тарифів і торгівлі 1947 р. Уругвайський раунд ГАТТ. Міжнародна торговельна організація - Світова організація торгівлі. Юридична основа СОТ. Кодекс міжнародної торгівлі. Основні завдання СОТ.

Конференція ООН з торгівлі і розвитку (ЮНКТАД). Сфера діяльності ЮНКТАД.

Уніфікація правових норм, що регулюють міжнародні торговельні відносини.

Основні принципи міжнародного торговельного права.


^ Тема 36. Право Європейського Союзу


Історія утворення й основні органи Європейського Союзу. Рада, що складається з офіційних представників держав-членів на рівні міністрів. Комісія, що складається з представників міжнародного чиновницького корпусу, призначених за умови одноголосного рішення. Парламентська асамблея. Суд європейського співтовариства.

Джерела права Європейського Союзу.

Основні напрямки розвитку права Європейського Союзу.

Правове регулювання руху товарів.

Правове регулювання руху робочої сили.

Правове регулювання руху підприємницької діяльності.

Правове регулювання руху капіталів.

Правове забезпечення дотримання прав і свобод громадян.


^ Тема 37. Україна і міжнародне право


Україна – суб'єкт сучасного міжнародного права. Найважливіші напрямки і завдання міжнародної діяльності України. Основи зовнішньої політики України.

Співвідношення рівня міжнародно-правової свідомості українського народу і законодавства України та вимог міжнародних і європейських правових стандартів.

Національні та міжнародно-правові основи міжнародної правосуб'єктності України. Основні аспекти міжнародної правосуб'єктності України.


^ Орієнтовний перелік питань для підготовки до вступу в аспірантуру

з дисципліни "Міжнародне право"


 1. Історія виникнення міжнародного права

 2. Розвиток міжнародного права в рабовласницький період 3 . Розвиток міжнародного права у феодальний період

  1. Розвиток міжнародного права в буржуазний період

  2. Розвиток міжнародного права в перехідний період

  3. Розвиток міжнародного права на сучасному етапі

  4. Принципи міжнародного права, документи які їх закріпляють

  5. Утримання основних принципів міжнародного права

  6. Юридична природа сучасного міжнародного права

  7. Система сучасного міжнародного права

  8. Джерела сучасного міжнародного права

  9. Механізм міжнародного-правового регулювання

  10. Суб'єкти сучасного міжнародного права

  11. Взаємозв'язок і взаємодія міжнародного і внутрішньодержавного права

  12. Право міжнародних договорів

  13. Віденська конвенція про право міжнародних договорів 1969 р.

  14. Міжнародно-правовий захист прав людини

  15. Міжнародно-правові акти в області прав людини, їхня класифікація

  16. Універсальні міжнародно-правові акти в області прав людини

  17. Спеціальні міжнародно-правові акти в області прав людини

  18. Регіональні міжнародно-правові акти в області прав людини

  19. Міжнародне економічне право (поняття, принципи, джерела)

  20. Міжнародне торгове право (поняття, принципи, джерела)

   1. Міжнародні організації в сфері торгових відношень

   2. Міжнародно-правова охорона навколишнього середовища

   3. 0сновні міжнародно-правові принципи в області охорони навколишнього середовища

   4. Джерела міжнародно-правової охорони навколишнього середовища

   5. Міжнародно-правові проблеми захисту Світового океану від забруднення

   6. Міжнародне морське право, його принципи і джерела

   7. Міжнародний-правовий статус і режим морських просторів, які підлягають під вплив національної юрисдикції

   8. Міжнародний-правовий статус режим морських просторів, що розташовуються за межами дії національної юрисдикції

   9. Міжнародно-правова регламентація військового мореплавання

   10. Міжнародне повітряне право, його принципи і джерела

   11. Міжнародно-правова регламентація комерційних прав у повітряному сполученні

   12. Чикагська конвенція про міжнародну цивільну авіацію

   13. Міжнародне космічне право, його принципи і джерела

   14. Міжнародний-правовий статус космічного простору, космічних об'єктів і космонавтів

   15. Територія в міжнародному праві, її класифікація по правових ознаках

   16. Юридична природа, склад, правовий статус і режим державної території

   17. Склад і правовий статус території з міжнародним режимом

   18. Міжнародно-правові питання в області територіальних проблем України

   19. Міжнародно-правовий режим Арктики

   20. Міжнародно-правовий режим Антарктики

   21. Міжнародно-правовий режим Морського дна

   22. Право міжнародної безпеки

   23. Мирні засоби вирішення міжнародних суперечок

   24. Статут ООН у мирному вирішенні міжнародних суперечок

   25. Міжнародне право і збройні конфлікти

   26. Учасники збройних конфліктів, їхнє правове положення

   27. Нейтралізовані і демілітаризовані території

   28. Міжнародно-правові засоби і засоби ведення військових дій

   29. Права і обов'язки нейтральних держав

   30. Міжнародно-правова відповідальність держав

   31. Види і форми міжнародно-правової відповідальності держав

   32. Розвиток міжнародного права в Двуріччі і Стародавньому Єгипті

   33. Розвиток міжнародного права в Стародавній Греції і Стародавньому Римі

   34. Розвиток міжнародного права в Стародавній Індії і Стародавньому Китаї

   35. Положення Вестфальського трактату і його впливання на подальший розвиток міжнародного права

   36. Юридична природа права міжнародних договорів

   37. Основні джерела права міжнародних договорів і спадкоємність їхніх положень в Україні

   38. Держави як суб'єкти сучасного міжнародного права

   39. 0сновна теорія в області взаємозв'язку і взаємодії міжнародного і внутрішньодержавного права

   40. Порядок укладання міжнародних договорів

   41. Дійсність і дії міжнародних договорів

   42. Правові процедури і порядок вступу міжнародних договорів у силу і припинення їхньої дії

   43. Міжнародно-правовий принцип свободи відкритого моря, його утримання

   44. Міжнародно-правова регламентація торгового мореплавання

   45. Принципи виняткової юрисдикції держави прапора судна

   46. Вилучення з принципу виняткової юрисдикції держави прапора судна

   47. Правові положення морського торгового судна

   48. Міжнародно-правова регламентація діяльності морського торгового судна

   49. Міжнародно-правові розмежування морських просторів

   50. Міжнародно-правове положення української антарктичної станції «Академік Вернадський»

   51. Джерела права міжнародної безпеки

   52. Принципи права міжнародної безпеки

   53. Міжнародно-правові засоби забезпечення безпеки

   54. Міжнародно-правові інститути нейтралізації і демілітаризації

   55. Класифікація норм міжнародного права

   56. Інститути і галузі міжнародного права

   57. Засоби і способи реалізації норм міжнародного права

   58. Розвиток науки міжнародного права

   59. Юридична характеристика первинних і повторних суб'єктів міжнародного права

   60. Версії виникнення міжнародного права

   61. Питання періодизації в розвитку міжнародного права

   62. Принципи міжнародного права, які стоять на охороні світу

   63. Принципи міжнародного права, що сприяють розвитку міжнародного співробітництва

   64. Статут ООН щодо мети міжнародного права і його основних принципах

   65. Міжнародні організації як суб'єкти міжнародного права

   66. Класифікація міжнародних договорів

   67. 3астереження в міжнародних договорахЛІТЕРАТУРА

ОСНОВНА

1. Конституція України 1996

2. Цивільний кодекс України 2003 р.

3. Господарський кодекс України 2003р.

^ 4. Закон України «Про міжнародні договори України» 2004 р.

5. Закон України «Про міжнародне приватне право» 2005

6. Закон України «Про громадянство» 2001 р.

7. КІМ України 1995 р.

8. Повітряний кодекс України 1993 р.

^ 9. Сборник документов «Действующее международное право» в трех томах (составители Ю.М. Колосов и Э.С. Кривчикова). -М.. 2006

10. Тынель А., Функ Я., Хвале В. Курс международного торгового права. - М., 2000

ДОДАТКОВА

 1. Анцелевич Г. О., Покрещук О. О. Міжнародне право. Підручник.- К., 2003.

 2. Анцелевич Г. О., Покрещук О. О. Міжнародне публічне право. Підручник.- К., 2005.

 3. Международное право в современном мире. /Под ред. Ю.М. Колосова. М., 2006

 4. Аваков М.М. Правопреемство освободившихся государств. - М., 1983.

 5. Аваков М.М., Лукьянович В.И. Незаконное вмешательство в деятельность гражданской авиации и международное право. В кн.: Советский ежегодник международного права, 1972. - М., Наука. 1974.

 6. Анисимов JI.H. Международно-правовые средства разрешения международных споров (конфликтов). - Л., 1995.

 7. Анисимов Л.Н. Наркотики: правовой режим. Международно-правовые внутригосударственные проблемы регулирования производства, применения и распространения наркотических и психотропных веществ. - Л., 1994.

 8. Арцибасов И.Н., Егоров С.А. Вооруженный конфликт: право, политика, дипломатия. - М., 2004

 9. Ашавский Б.М. Межправительственные конференции. - М., 2000.

 10. Бабурин С.Н. Территория государства. Правовые и геополитические проблемы. - М., 1997.

 11. Балаховский Я.М. Разрешение споров в международном воздушном праве (роль Совета ИКАО). В кн.: Советский ежегодник международного права, 1984. - М., Наука. 1986.

 12. Барсегов Ю.Г. Территория и международное право. - М., 1958.

 13. Баскин Ю.А., Фельдман Д.И. История международного права. - М., 1990.

 14. Блгаценко И.П. Дипломатическое право. - М., 1990.

 15. Бобылев Г.В., Зубков Н.Г. Основы консульской службы. - М., 2006.

 16. Бордунов В.Д. Правовой механизм деятельности международных авиационных организаций. - М., 1999.

 17. Бордунов В.Д., Котов А.И., Малеев Ю.Н. Правовое регулирование международных полетов гражданских воздушных судов. - М., 1988.

 18. Венская конвенция о праве международных договоров. Комментарий. Составитель и автор комментариев Талалаев А.Н. - М., 1997.

 19. Верещагин А.Н. Международное воздушное право. - М., 1966.

 20. Волков М.М. Воздушное право: учебное пособие. - Л., 2005. Вып. 1 (часть специальная).

 21. Всеобъемлющая международная безопасность. Международно-правовые принципы и нормы. - М., 1990.

 22. Гай С. Гудвин-Гилл. Статус беженца в международном праве. - М., ЮНИТИ, 1997.

 23. Голицын В.В. Антарктика: тенденции и перспективы развития. - М., 1989.

 24. Дежкин В.Н. Некоторые вопросы гражданско-правовой ответственности авиаперевозчика (владельца воздушного судна) в международных соглашениях по воздушному праву // Вестник ЛГУ, 1976. № 5.

 25. Действующее международное право. В трех томах. - М., 1996 -1997.

 26. Декларация Рио-де-Жанейро по окружающей среде и развитию. МЖМП, 1992.№ 2.

 27. Демин Ю.Г. Статус дипломатических представительств и их персонала. Учебное пособие. - М., 1995.

 28. Евинтов В.И. Многоязычные договоры в современном международном праве. Киев, 1981.

 29. Захарова Н.В. Правопреемство государств. - М., 1973.

 30. Заявление о принципах в отношении лесов. МЖМП. 1992. № 4.

 31. Звирбуль В.К., Шупилов В.П. Выдача уголовных преступников. - М., 1974.

 32. Ильин Ю.Д. Основные тенденции в развитии консульского права. - М., 1969.

 33. Карташкин В.А. Права человека в международном и внутригосударственном праве. - М., 2006.

 34. Клименко Б.М. Государственная территория. - М., 1974.

 35. Клименко Б.М. Проблемы правопреемства на территории бывшего Союза ССР // Московский журнал международного права. 1992.

 36. Кожевников Ф.И., Шармазанашвшіи Г.В. Международный Суд ООН. - М., 2001.

 37. Колосов Ю.М. Ответственность в международном праве. - М., 1975.

 38. Колосов Ю.М. Правовые вопросы безопасности гражданской авиации/Международная жизнь, 1974. №3.

 39. Колосов Ю.М. Цепов Б.А. Новый международный и информационный порядок и проблема поддержания мира. - М., 2003.

 40. Колосов Ю.М., Сташевский С.Г. Борьба за мирный космос. Правовые вопросы. - М., 1984.

 41. Комментарий. Федеральный закон «О международных договорах Российской Федерации». (Ответственные редакторы В.П. Звеков, Б.И. Осминин). - М.,1996.

 42. Конвенция о биологическом разнообразии. МЖМП. 1994. № 1.

 43. Консульская служба. Дипломатический вестник. 2006. № 12.

 44. Корбут Л.В., Баскин Ю.Я. Международно-правовой режим рек: история и современность. - М., 1997.

 45. Коровин Е.А. История международного права. Вып. 1. - М., 1946.

 46. Королева Н.Д., Марков В.Ю., Ушаков А.П. Правовой режим судоходства в Российской Арктике. - М., 1995.

 47. Котляр B.C. Черноморские проливы: общепризнанный правовой режим и современные тенденции. В "Российском ежегоднике международного права 1996-1997". - М., 1998

 48. Котляров И.И. Международно-правовое регулирование вооруженных конфликтов/ТВоенное право. - М., 1997. Гл. 10.

 49. Кривчикова Э.С. Главные органы ООН. Учебное пособие. - М., 1989.

 50. Крылов Н.Б. Правотворческая деятельность международных организаций. - М., 1988. Гл. 2, п. 2.

 51. Крылов Н.Б. Правотворческая деятельность международных организаций. - М., 1988.

 52. Кузнецов В.И., Тузмухамедов Р.А., Ушаков Н.А. От Декрета о мире к Декларации мира. - М., 1972.

 53. Кузнецов С.А. Представители государств в международных организациях. - М., 1980.

 54. Кукушкина А.В. История разработки конвенции о запрещении военного или любого иного враждебного использования средств воздействия на природную среду 1977 г. МЖМП. 1999. № 4.

 55. Кукушкина А.В. Международно-правовые аспекты экологической безопасности. МЖМП. 1993. № 2.

 56. Кукушкина AJB. Становление принципа экологической безопасности в современном международном праве. МЖМП. 1994. №4.

 57. Куликов Р.Г. О международно-правовой ответственности за нарушение прав человека. - М., 1999.

 58. Курс международного права в 7-митомах. Т. З.-М., 1990.

 59. Лазарев С Л. Международный арбитраж. -М., 1991.

 60. Левин Д.Б. История международного права. - М., 1962.

 61. Левин Д.Б. Международное право, внешняя политика и дипломатия. - М., 1981.

 62. Лопатин М.Л. Международные проливы и кадалы: правовые вопросы. - М., 1985.

 63. ЛукашукИ.И. Нормы международного праві-М., 1997.

 64. Лукашук И.И. Право международных договоров. Курс международного права в 7-ми томах. Т. 4. - М., 2004. С. 5-90.

 65. Ляхов Е.Г. Терроризм и международные отношения. - М., 1991.

 66. Малеев Ю.Н. Международное воздушное право. - М., 2006.

 67. Мартене Ф.Ф. Современное международное право цивилизованных народов.Т. 1-2.-М., 1996.

 68. Международное и публичное право. Учебник под ред. Бекяшева К. А. С. 447-461.

 69. Международное право и международная безопасность: военная и политические области. Диалог советских и американских экспертов. - М., 2001.

 70. Международное право. Учебник под ред. Колосова Ю.М. и Кузнецова В.И. С. 90-107,503-530.

 71. Международное право. Учебник под ред. Колосова Ю.М. и Кузнецова В.И. С. 531-560.

 72. Международное публичное право. Учебник под ред. Бекяшева К.А. С. 381-415.

 73. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью. Сб. документов. Сост. П.Н. Бирюков, В.А. Панюшкин. - Воронеж, 1997.

 74. Менжинский В.И. Неприменение силы в международных отношениях. - М., 1976.

 75. Мировой океан и международное право. Основы современного правопорядка в Мировом океане. - М., 1986.

 76. Мировой океан и международное право. Открытое море. Международные проливы. Архипелажные воды. -М., 1988.

 77. Мировой океан и международное право. Правовой режим прибрежных пространств. - М., 1987.

 78. Мовчан А.П. Кодификация и прогрессивное развитие международного права. Курс международного права в 7-ми томах. Т. 1. - М., 1989, С. 220-241.

 79. Моисеев А.А. Международные кредитно-финансовые организации. - М., 1999.

 80. Молодцов С.В. Международное морское право. - М., 1987.

 81. Морозов Г.И. Международные организации. Некоторые вопросы теории. 2-е изд. - М., 1974.

 82. Морозов Г.И. ООН на рубеже веков (к 50-летию ООН). «Московский журнал международного права», 1995. № 1.

 83. Нешатаева Т.Н. Международные организации и право. - М., 2004.

 84. Панов В.П. Сотрудничество государств в борьбе с международными уголовными преступлениями. -М., 1999.

 85. Пархитысо В.П. Международное ядерное право. - М., 1972.

 86. Перетерский И.С. Толкование международных договоров. - М., 1958.

 87. Полторак А.И., Савинский Л.И. Вооруженные конфликты и международное право. - М., 1971.

 88. Попов В.П. Международное уголовное право. - М., 1997.

 89. Потапов В.И. Беженцы и международное право. - М., 1986.

 90. Рамочная конвенция ООН об изменении климата. МЖМП. 1993. № 2.

 91. Решетов Ю.А. Борьба с международными преступлениями против мира и безопасности. - М., 1983.

 92. Родионов К.С. Интерпол: вчера, сегодня, завтра. - М., 2000.

 93. Сапрыкин Ф.И. Международно-правовые проблемы использования воздушного пространства государств-участников СНГ//Московский журнал международного права. 2003. № 4. С. 14-22.

 94. Сборник законодательных актов государств СНГ и Балтии по вопросам миграции, гражданства и связанным с ними аспектам. - М., 1996.

 95. Словарь международного права. - М., 2006.

 96. Талалаев А.Н. Право международных договоров: договоры с участием международных организаций. -М., 1989.

 97. Тункин Г.И. Процесс создания норм и источники международного права. Курс международного права в 7-ми томах. Т. 1. - М., 1989, С. 182-219.

 98. Тункин Г.И. Теория международного права. - М., 1970.

 99. Ушаков Н.А. Невмешательство во внутренние дела государств. - М., 1971.

 100. Ушаков Н.А. Основания международной ответственности. - М., 1983.

 101. Черниченко С. Объединенная Германия: продолжатель и правопреемник прежней // Дипломатический ежегодник. - М., 1996.

 102. Черниченко С.В. Международно-правовые вопросы гражданства. - М., 1968.


Схожі:

Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі навчальна програма для вступу в аспірантуру зі спеціальності 12. 00. 11 «Міжнародне право» iconУкраїнський державний університет фінансів І міжнародної торгівлі програма кандидатського іспиту зі спеціальності 08. 00. 02 „Світове господарство І міжнародні економічні відносини”
Тема Національні економіки в сучасний світогосподарській системі та моделі їх розвитку
Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі навчальна програма для вступу в аспірантуру зі спеціальності 12. 00. 11 «Міжнародне право» iconУКраїнський державний університет фінансів та міжнародної торгівлі

Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі навчальна програма для вступу в аспірантуру зі спеціальності 12. 00. 11 «Міжнародне право» iconМіністерство фінансів України Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право науковий журнал Видається 1 раз на два місяці Заснований у січні 2010 р
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації (серія кв, №16302 – 4774пр від 26. 01. 2010 р.)
Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі навчальна програма для вступу в аспірантуру зі спеціальності 12. 00. 11 «Міжнародне право» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне приватне право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне приватне право» для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного...
Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі навчальна програма для вступу в аспірантуру зі спеціальності 12. 00. 11 «Міжнародне право» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне приватне право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне приватне право» для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного...
Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі навчальна програма для вступу в аспірантуру зі спеціальності 12. 00. 11 «Міжнародне право» iconУкраїнський державний університет фінансів та міжнародної торгівлі
Міжнародно-правова діяльність України. Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 р акт про незалежність І побудову...
Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі навчальна програма для вступу в аспірантуру зі спеціальності 12. 00. 11 «Міжнародне право» iconПравила прийому до аспірантури Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі у 2012 році
«Положення про підготовку науково-педагогічних І наукових кадрів» 1999 р., постанови Кабінету Міністрів України «Про навчання іноземних...
Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі навчальна програма для вступу в аспірантуру зі спеціальності 12. 00. 11 «Міжнародне право» iconПравила прийому до аспірантури Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі у 2012 році
«Положення про підготовку науково-педагогічних І наукових кадрів» 1999 р., постанови Кабінету Міністрів України «Про навчання іноземних...
Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі навчальна програма для вступу в аспірантуру зі спеціальності 12. 00. 11 «Міжнародне право» iconПрограма з дисципліни Міжнародне приватне право для студентів галузі знань 0304 «Право»
Робоча навчальна програма з дисципліни Міжнародне приватне право» для студентів галузі знань 0304 «Право», напряму підготовки 030401...
Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі навчальна програма для вступу в аспірантуру зі спеціальності 12. 00. 11 «Міжнародне право» iconШановні науковці, молоді вчені, аспіранти, здобувачі, студенти!
Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі (Кафедра міжнародного права) запрошують Вас взяти участь у ІV...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи