В. Д. Будак порядок розгляду скарг, поданих учасниками до моменту укладення договору про закупівлю icon

В. Д. Будак порядок розгляду скарг, поданих учасниками до моменту укладення договору про закупівлю
НазваВ. Д. Будак порядок розгляду скарг, поданих учасниками до моменту укладення договору про закупівлю
Дата05.09.2012
Розмір52.5 Kb.
ТипДокументи


Миколаївський державний університет імені В.О. Сухомлинського


Затверджую

ректор Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського

В.Д. Будак


ПОРЯДОК

розгляду скарг, поданих учасниками

до моменту укладення договору про закупівлю


Миколаїв

2009

1. Порядок розгляду скарг, поданих учасниками до моменту укладення договору про закупівлю (далі – Порядок) розроблений відповідно до вимог Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2008 року № 921 (із змінами і доповненнями), Порядку розгляду скарг, поданих учасниками до моменту укладення договору про закупівлю, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 30.01.2009 року № 65 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 березня 2009 року за № 222/16238.

Цей Порядок визначає процедуру розгляду скарг у Миколаївському державному університеті імені В.О. Сухомлинського (далі - Університет), поданих учасниками до моменту укладення договору про закупівлю.

Терміни, викладені в цьому Порядку, вживаються у значенні, наведеному в Положенні про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2008 N 921 (зі змінами) (далі - Положення).

2. Будь-який учасник процедури закупівлі (далі - Учасник), який вважає, що він зазнав або може зазнати збитків унаслідок порушення Тендерним комітетом Миколаївського державного університету (далі – Тендерний комітет) імені В.О. Сухомлинського процедур закупівель, установлених Положенням, може оскаржити рішення, дії або бездіяльність Тендерного комітету.

3. Об'єктом оскарження не може бути:

зроблений Тендерним комітетом вибір процедури закупівлі;

рішення замовника про відхилення всіх тендерних пропозицій.

4. До укладення договору про закупівлю скарга з приводу порушення Тендерним комітетом процедури закупівлі або прийнятих рішень, дій чи бездіяльності подається Учасником, що бере в ній участь, до Університету або Міністерства економіки України (далі – Мінекономіки).

Договір про закупівлю, укладений у період зупинення процедури закупівлі у зв’язку з поданням скарги, визнається недійсним відповідно до Положення.

У разі надходження скарги на адресу Університету Тендерний комітет здійснює належний її розгляд відповідно до вимог Положення та зазначеного Порядку.

7. Тендерний комітет може не розглядати скаргу, якщо вона була подана пізніше ніж протягом 15 календарних днів з дня настання підстави для її подання.

Днем настання підстави для подання скарги вважається день допущення Тендерним комітетом порушення процедури закупівлі.

У разі коли оскаржується кілька рішень, дій, а також бездіяльність Тендерного комітету, строк, необхідний для подання скарги, відраховується від дати останнього за часом такого рішення, дії, а також бездіяльності.

8. Скарга повинна бути викладена українською мовою і оформляється:

Учасником – юридичною особою: на бланку, за підписом уповноваженої особи, та скріплюється печаткою юридичної особи;

Учасником – фізичною особою: за підписом учасника або уповноваженої ним особи.

9. Скарга повинна містити:

- відомості про Учасника: найменування, місцезнаходження, телефони – для юридичних осіб; прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання – для фізичних осіб;

- відомості про процедуру закупівлі: вид процедури, предмет закупівлі, місце проведення процедури закупівлі;

- викладення змісту підстав, у зв’язку з якими вона подається;

- інформацію, у тому числі документи (за наявності), що підтверджують порушення Тендерним комітетом процедур закупівель;

- номер оголошення та номер інформаційного бюлетеня „Вісник державних закупівель”, у якому було опубліковано оголошення про проведення процедури закупівлі відповідно до законодавства;

- копію довідки про включення учасника до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України – для юридичних осіб – резидентів (для нерезидентів указується країна реєстрації, а замість ідентифікаційного коду за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України вказується ідентифікаційний код із легалізованого витягу з торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи);

- документ, що підтверджує подання учасником тендерної (цінової) пропозиції;

- вимоги скарги.

10. Учасник процедур державних закупівель має право включати до скарги й іншу інформацію, що стосується предмета скарги.

Усі копії документів, що додаються до скарги, завіряються печаткою учасника, який подав скаргу, якщо учасник є юридичною особою.

11. У разі подання скарги відповідно до пункту 86 Положення Тендерний комітет зупиняє процедуру закупівлі на строк, що не може перевищувати 20 робочих днів з дати отримання скарги Університетом, про що повідомляє протягом одного робочого дня Головне управління Державного казначейства України в Миколаївській області. Датою зупинення процедури закупівлі вважається дата прийняття Тендерним комітетом рішення про зупинення процедури закупівлі. Після закінчення зазначеного строку Тендерний комітет має право продовжити відповідну процедуру закупівлі, крім випадку, коли Мінекономіки прийняло в установлений строк рішення про відміну торгів або визнання результатів торгів недійсними.

Рішення Мінекономіки про зупинення процедури закупівлі оформляється листом.

12. Тендерний комітет повинен не пізніше п’яти робочих днів після отримання скарги повідомити учасника, який подав скаргу, та учасника – переможця процедури закупівлі про її зміст, час і місце розгляду.

Під час розгляду скарги зазначені особи мають право взяти участь у її розгляді.

13. Скарга залишається без розгляду у разі, якщо:

- подана з порушенням вимог пункту 7 цього Порядку;

- зміст не відповідає пункту 8 цього Порядку;

- об’єктом оскарження є зроблений Тендерним комітетом вибір процедури закупівлі або рішення Тендерного комітету про відхилення всіх тендерних пропозицій;

- у разі відкликання скарги учасником.

14. У разі залишення скарги без розгляду Тендерний комітет повідомляє про це учасника, який подав скаргу, в десятиденний строк.

Рішення Тендерного комітету про залишення скарги без розгляду оформляється листом.

15. Тендерний комітет приймає протягом 20 робочих днів з дня отримання скарги обґрунтоване рішення, в якому зазначаються:

- у разі коли скаргу не задоволено – причини прийняття такого рішення;

- у разі коли скаргу задоволено повністю або частково – заходи, що вживатимуться для врегулювання конфлікту, зокрема зобов’язання Тендерного комітету прийняти рішення та/або вчинити дії, необхідні для усунення порушень, виявлених при проведенні відповідної процедури закупівлі, та/або вжити заходів, необхідних для врегулювання спірного питання.

16. Учасник процедури закупівлі може письмово відкликати скаргу, подану до Університету.

У разі відкликання учасником скарги будь-які наступні скарги того самого учасника до Університету з того самого предмета оскарження в подальшому до розгляду не приймаються.

17. Примірник рішення за результатами розгляду скарги Тендерний комітет протягом п’яти робочих днів з дня його прийняття надсилає учаснику, який подав скаргу, та Головному управлінню Державного казначейства України в Миколаївській області. 


Голова Тендерного комітету А.В. Овчаренко


Схожі:

В. Д. Будак порядок розгляду скарг, поданих учасниками до моменту укладення договору про закупівлю iconВ. Д. Будак порядок розгляду скарг, поданих учасниками до моменту укладення договору про закупівлю
Порядку розгляду скарг, поданих учасниками до моменту укладення договору про закупівлю, затвердженого наказом Міністерства економіки...
В. Д. Будак порядок розгляду скарг, поданих учасниками до моменту укладення договору про закупівлю iconПротокол від 28. 10. 09р. №1/10 порядок розгляду скарг поданих учасниками до моменту укладення
Цей Порядок визначає процедуру розгляду скарг, поданих учасниками до мдау як замовника (далі – Замовник), до моменту укладення договору...
В. Д. Будак порядок розгляду скарг, поданих учасниками до моменту укладення договору про закупівлю iconВ. Д. Будак порядок розгляду скарг, поданих учасниками до моменту укладення договору про закупівлю
move to 1891-19337
В. Д. Будак порядок розгляду скарг, поданих учасниками до моменту укладення договору про закупівлю iconВ. Д. Будак порядок розгляду скарг, поданих учасниками до моменту укладення договору про закупівлю
move to 1891-19335
В. Д. Будак порядок розгляду скарг, поданих учасниками до моменту укладення договору про закупівлю iconРішення за даною скаргою, про що повідомляє учасника, який подав скаргу листом у п'ятиденний строк з моменту укладення договору
Цей Порядок визначає процедуру розгляду Національним фармацевтичним університетом (далі замовник) скарг, поданих учасниками до моменту...
В. Д. Будак порядок розгляду скарг, поданих учасниками до моменту укладення договору про закупівлю iconРішення за даною скаргою, про що повідомляє учасника, який подав скаргу листом у п'ятиденний строк з моменту укладення договору
Цей Порядок визначає процедуру розгляду Комунальним закладом Сумським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти, (далі...
В. Д. Будак порядок розгляду скарг, поданих учасниками до моменту укладення договору про закупівлю iconРішення чну про відхилення всіх тендерних пропозицій
Цей Порядок визначає процедуру розгляду скарг у Чернівецькому національному університеті ім. Ю. Федьковича (далі чну), поданих учасниками...
В. Д. Будак порядок розгляду скарг, поданих учасниками до моменту укладення договору про закупівлю iconРішення за даною скаргою, про що повідомляє учасника, який подав скаргу, інших учасників, які приймали участь у процедурі закупівлі та Державне казначейство України (обслуговуючий банк)
Цей Порядок визначає процедуру розгляду скарг у Тендерному комітеті замовника – Східноукраїнський національний університет імені...
В. Д. Будак порядок розгляду скарг, поданих учасниками до моменту укладення договору про закупівлю iconУкраїна міністерство освіти І науки україни східноукраїнській національній університет імені володимира даля затверджую: Проректор з економіки І науково-технічного забезпечення
Цей Порядок визначає процедуру розгляду скарг у Тендерному комітеті замовника – Східноукраїнський національний університет імені...
В. Д. Будак порядок розгляду скарг, поданих учасниками до моменту укладення договору про закупівлю iconУкраїна міністерство освіти І науки україни східноукраїнській національній університет імені володимира даля затверджую: Проректор з економіки І науково-технічного забезпечення
Цей Порядок визначає процедуру розгляду скарг у Тендерному комітеті замовника – Східноукраїнський національний університет імені...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи