Програма Темпус icon

Програма Темпус
Скачати 80.19 Kb.
НазваПрограма Темпус
Дата05.09.2012
Розмір80.19 Kb.
ТипДокументи
Додаток


Програма Темпус


Програма Темпус – освітня програма Європейського Союзу. Була заснована в 1990 році з метою підтримки модернізації системи вищої освіти та створення простору для співпраці в країнах-партнерах ЄС через університетські проекти. Також програма спрямована на добровільне наближення систем вищої освіти в країнах-партнерах до здобутків розвитку вищої освіти в державах-членах ЄС, і додатково пропагує підхід міжлюдської співпраці (people to people approach).

Три напрями реформування включають пріоритетні теми:

1. Реформування навчальних планів і програм (модернізація начальних планів відповідно до Європейської системи накопичення та трансферу кредитів (ECTS) серед дисциплін - відповідно до наведених в конкурсній документації - Subject Area).

2. Удосконалення процесів управління та врядування в системі вищої освіти (управління ВНЗ та студентські послуги, інституційна та фінансова автономія, запровадження механізмів забезпечення якості, рівний та прозорий доступ до вищої освіти, розвиток міжнародних зв’язків).

3. Посилення зв’язків між освітою та суспільством (підготовка не-університетських викладачів, співпраця з підприємствами, тренінгові курси для державних службовців (міністерства, регіональні та місцеві органи влади), навчання протягом життя, трикутник знань: освіта – інновації – дослідження, рамки кваліфікацій).

Заявка на проект може подаватися вищим навчальним закладом з країн-членів ЄС, що приєдналися до Хартії Еразмус, або країн-партнерів (в т.ч. і України), який одночасно виступає в якості отримувача гранту та координатора проекту і несе повну відповідальність за реалізацію проекту.
Заявки подаються однією з робочих мов програми: англійською, французькою або німецькою та мають бути заповнені за встановленим форматом. Електронна форма заявки публікується за 6 тижнів до моменту подання. Заповнена е-форма подається он-лайн, а додаткові супровідні документи мають бути направлені поштовим листом на адресу Виконавчого агентства з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури.

Координує програму Темпус IV: Виконавче агентство з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури http://eacea.ec.europa.eu/tempus/index_en.php та Національний Темпус-офіс в Україні www.tempus.org.ua. На запропонованих сайтах можна ознайомитися з більш докладною інформацію про програму.


Сьома рамкова програма (7 РП)


Сьома рамкова програма (7РП), що має підназву "Будівництво Європейського дослідницького простору знань для зростання", почалася 1 січня 2007 року і завершиться 31 грудня 2013 року.


7РП об’єднує всі дослідницькі ініціативи ЄС для виконання головних завдань, а саме розвитку, конкурентоспроможності та зайнятості спільно з новою Програмою конкурентоспроможності та інновації (CIP), освітніх програм і програм підготовки, а також Структурний фонд. 7РП є однією з основ Європейського дослідницького простору.

^ Загальні умови:

• мінімальна кількість учасників: три юридичні особи з трьох різних країн членів ЄС (MS) чи асоційованих країн (АС);

• можуть брати участь фізичні особи;

• JRC може брати участь;

• додаткові умови будуть формуватися у відповідності до робочої програми чи спеціальної програми (включаючи і кількість, і країни-учасниці).

Цього року у лютому українська делегація приймала участь у 7РП. Глава української делегації О.П. Федоров зробив презентацію сучасного стану і планів розвитку української космічної діяльності. Члени української делегації провели ряд двосторонніх зустрічей з іншими делегатами для обговорення можливостей співпраці в рамках наступних конкурсів 7РП.

Більш детальну інформацію про участь у 7РП можна знайти за адресою: http://cordis.europa.eu/fp7/participate_en.html


Програма “Молодь в дії”


Програма “Молодь в дії” – це нова молодіжна програма Європейського Союзу, що є наступницею попередніх програм "Молодь для Європи" і "Молодь" і впроваджуватиметься протягом 2007-2013 рр. Загальний бюджет програми – 885,000,000 євро.

Програма “Молодь в дії” – це програма Європейської Спільноти, яка надає можливості міжнародної співпраці для молоді країн Європи, у тому числі й України. За підтримки Програми “Молодь в дії” молоді люди з України у співпраці з партнерами з інших країн можуть брати участь у молодіжних обмінах та міжнародній волонтерській діяльності. Молодіжні лідери, працівники організацій та інституцій, які працюють з молоддю, мають можливість підвищувати свій професійний рівень на тренінгах та інших заходах, спрямованих на налагодження партнерства, підвищення якості реалізованих проектів та поглиблення своїх знань у різних сферах молодіжної роботи.

Програма “Молодь в дії” ґрунтується на неформальній освіті і має на меті:

 1. сприти активному громадянству молоді загалом і європейському громадянству зокрема;

 2. розвивати солідарність і толерантність між молодими людьми, особливо для зміцнення соціального зв’язку в Європейському Союзі;

 3. посилювати взаєморозуміння між молодими людьми з різних країн;

 4. сприяти розвитку якісних систем підтримки молодіжної діяльності і життєздатності громадських організацій у молодіжній сфері;

 5. поширювати європейську співпрацю у молодіжній сфері.


У рамках Програми “Молодь в дії” можна отримати фінансову підтримку на організацію міжнародних молодіжних зустрічей, Європейської волонтерської служби, тренінгів, семінарів, заходів з налагодження партнерства, навчальні поїздки, стажування тощо. Обов’язковою умовою є міжнародний характер діяльності. Спільні проекти подаються на розгляд до Національних агенцій т.зв. Програмних країн (27 країн ЄС, 3 країни-члени ЄАВТ та країна-кандидат на вступ до ЄС) і розподіляються між організаціями-партнерами у кожній країні відповідно до умов проекту. Проектна діяльність може відбуватися на території як Програмних, так і інших (партнерських) країн, у тому числі й України.

Для кого є програма “Молодь в дії”?

 • Молоді люди 13-30 років

 • Молодіжні працівники / молодіжні лідери

 • Молодіжні організації

 • Менеджери проектів у сфері молоді та неформальної освіти

 • Інші неприбуткові організації, асоціації та структури .

Ґрантові аплікаційні форми проектів подаються однією партнерською організацією програмної країни до їхньої Національної агенції програми “Молодь в дії" від імені усіх партнерів.

Подання заявки:

- одна з партнерських організацій, яка знаходиться у програмній країні, бере ведучу роль у заповненні заявки (аплікаційної форми) та у координації проекту;

- ця організація заповнює аплікаційну форму і від імені усіх партнерських організацій подає її до своєї Національної агенції, яка відповідає за відбір проектів;

- аплікант отримує повну суму ґранту і є відповідальний за передачу коштів кожній партнерській організації, відповідно до розподілу ґранту;

- аплікант відповідає за подання звіту та представлення звітних

підрахунків;

- усі партнери повинні бути активно залучені в підготовку, реалізацію і евалюацію проекту та фінансову звітність.

Більш детальну інформацію про Програму ”Молодь в дії” можна отримати на сторінці Європейської Комісії: http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm


Еразмус Мундус


Еразмус Мундус – освітня програма ЄС, спрямована на активізацію міжнародної співпраці та підвищення мобільності студентів, викладачів, науковців європейських університетів та вищих навчальних закладів третіх країн на всіх континентах. Намагаючись перетворити ЄС на світового лідера в освіті, а європейські університети – на осередки знань та інновацій, програма Еразмус Мундус також ставить за мету сприяння взаєморозумінню між людьми, активізацію міжкультурного діалогу.

  Сучасний другий етап програми Еразмус Мундус II розрахований на 2009-2013 рр. Загальний бюджет програми – 493,69 млн. євро для Компонентів 1 і 3 і близько 430 млн. євро - для Компоненту 2. Протягом 2009-2013 рр. ЄС збільшуватиме підтримку найталановитіших студентів і викладачів з країн, що не належать до Євроспільноти, надаючи їм гранти на участь у спільних програмах в Європі. Також ЄС розширить масштаби програми Еразмус Мундус II до рівня підготовки докторів і збільшить фінансову підтримку європейських студентів.

^ Участь у цьому компоненті програми можуть брати:

 • українські студенти або випускники, які вже здобули вищу освіту (ступінь бакалавра, магістра або їх еквіваленти), аспіранти, докторанти, молоді науковці. Охочим навчатися за програмою Еразмус Мундус потрібно обрати програму зі списку і подати заявку, дотримуючись інструкцій та рекомендацій розробників курсу. Список курсів надається за адресою:http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/index_en.php

 • українські науковці і викладачі, на запрошення своїх колег з європейських університетів, теж можуть долучитися до розробки курсів і програм Еразмус Мундус (за чинними умовами, треті країни, включаючи Україну, не можуть виступати ініціаторами або заявниками на створення консорціуму і розробку курсів і програм Еразмус Мундус).

^ Вимоги до претендентів на стипендію програми Еразмус Мундус поділяються на дві групи:

 • загальні вимоги до потенційних учасників: студенти повинні мати високу мотивацію і високий рейтинг у навчанні і вільно володіти іноземними мовами, що підтверджується відповідними сертифікатами; правильно заповнити і своєчасно надіслати аплікаційну форму, надати всі необхідні документи;

 • специфічні вимоги розробляються членами консорціуму, який готував обрану претендентом навчальну програму і веде викладання за нею.

Розміри стипендій за Компонентом 1 (за категоріями учасників): для студентів Магістерської програми з ЄС - максимум 13 000 євро на рік, для студентів з країн поза межами ЄС – 24 000 євро на рік. Стипендії для докторантів однакові для всіх країн: від 61 200 до 129 900 євро (залежно від спеціалізації, типу і тривалості досліджень). Гранти на мобільність для науково-викладацького складу - максимум 14 400 євро на 3 місяці. Стипендії покривають видатки на навчання, підручники, лабораторні роботи, проживання, харчування, проїзд, візу, страхування.

Загалом, починаючи з 2004 р., гранти на навчання за магістерськими курсами Еразмус Мундус отримали 158 українських студентів і на викладання – 35 науковців з України.

^ Компонент 2: Партнерство Еразмус Мундус (колишній напрям Еразмус Мундус: Вікно зовнішньої співпраці):

 • налагодження партнерства між університетами ЄС і третіх країн з метою обміну студентами (бакалаврський, магістерський, докторський рівні) та науково-педагогічними кадрами;

 • стипендії для студентів, викладачів, науковців з європейських вищих навчальних закладів і третіх країн.

За цим компонентом програми з конкретною метою утворюється партнерство між європейськими університетами та вищими навчальними закладами третьої країни або групи країн. Стипендії для студентів і викладачів на оплату подорожування, навчання, проведення досліджень тощо надаються, щоб сприяти досягненню загальної мети партнерства. Передбачено двосторонній обмін, тож в рамках утвореного партнерства в українських університетах можуть викладати зарубіжні викладачі і навчатися студенти-іноземці.

^ Хто може брати участь у цьому компоненті програми?

 • вищі навчальні заклади та науково-дослідні інституції з країн ЄС і третіх країн, але вони не можуть самостійно подавати заявки на участь від імені цілого консорціуму, партнерства або мережі - заявку подає один з вищих навчальних закладів ЄС, учасник Хартії Еразмус Мундус;

 • студенти, аспіранти, докторанти, науковці та викладачі вищих навчальних закладів країн – членів ЄС і третіх країн.

Максимальна кількість учасників Партнерства – 20 вищих навчальних закладів (не менше 5 з 3-х різних країн – членів ЄС). Фінансування покриває видатки на адміністрування проекту - по 10 000 євро на кожного учасника Партнерства (відповідно, максимум 200 000 євро). Додатково фінансуються гранти на мобільність.

Схожі:

Програма Темпус iconОпис проектів програми Темпус iv/ Tempus IV projects Compedia
За результатами чотирьох конкурсів програми Темпус IV (2008-2011) українські внз та інші інституції реалізують 38 проектів, з яких:...
Програма Темпус icon5-й конкурс програми Темпус IV
Для того щоб взяти участь І подати заявку для участі в конкурсі, перш за все необхідно
Програма Темпус iconКонкурс програми Темпус IV оголошено: Спільні проекти : конкурс оголошення 5 грудня 2012 р
Умови участі в програмі оголошуються щорічно за певний період до початку конкурсу
Програма Темпус iconМіжнародний освітній захід “Tempus and Erasmus Mundus – Opportunities for the Eastern Partnership”
Мета заходу: популяризувати програми Темпус та Еразмус Мундус (компонент 2) у шести країнах Східного Партнерства; посилити регіональний...
Програма Темпус iconВирішальний етап розвитку темпус проекту cap4com
Чернівецького університету 12 квітня 2013 р. Настав час реалізувати набутий досвід. Про це, зокрема, йшлося на черговій зустрічі...
Програма Темпус iconСистема професійної освіти Франції та можливість її запровадження в Україні
Темпус "Розбудова партнерства між університетом та підприємством задля навчання на основі компетентного підходу в Вірменії, Грузії...
Програма Темпус iconСемінар – презентація освітньої програми
Темпус-офіс в Україні спільно з Виконавчим агентством з питань освіти, аудіовізуальних засобів та культури (eacea) проводить семінар...
Програма Темпус iconРекомендації щодо формування Центру партнерства з підприємствами (Чернівецький національний університет, Україна)
Це актуально й для України та Чернівецького національного університету, зокрема. Наш проект темпус “Співробітництво університетів...
Програма Темпус iconХарківського національного університету міського господарства та Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна буде проведено планові відкриті лекції по курсу «Protected Areas Governance»
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна буде проведено планові відкриті лекції по курсу «Protected Areas Governance»...
Програма Темпус iconВ. П. Бурмака програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Історія України» для студентів ІІ курсу заочної форми навчання напряму підготовки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи