Міністерство освіти І науки України icon

Міністерство освіти І науки України
Скачати 481.56 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки України
Сторінка1/3
Дата05.09.2012
Розмір481.56 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3

Міністерство освіти і науки України


Миколаївський державний університет

імені В.О.Сухомлинського


Інноваційні розробки

Миколаївського державного університету

імені В.О. Сухомлинського


Миколаїв

2009


ЗМІСТ-ПЕРЕЛІК
ПЕРЕДМОВАп.п

Назва інноваційного проекту

Автор або контактна особа

№ сторінки

^ Факультет філології та журналістики

1.

Підготовка майбутнього вчителя до інноваційного навчання української літератури

Ситченко Анатолій Люціанович

5

^ Механіко-математичний факультет

2.

Теорія і практика дистанційного навчання в університетській освіті

Самойленко Олександр Миколайович

7

3

Розробка і створення навчально-контролюючого комплексу з аналітичної геометрії

Баран Олег Іванович

8

Інститут педагогічної освіти

4.

Формування технологічної культури сучасного викладача як складової його педагогічної майстерності (підготовка магістранта, підвищення кваліфікації молодого викладача)

Пєхота Олена Миколаївна

9

5.

Каскадна модель університетського комплексу в системі РТНОКа (регіонального транснаціонального освітнього концерна)

Якименко Світлана Іванівна

11

6.

Втілення в життя концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку Української державності

Рехтета Любов Олександрівна

14

^ Природничий факультет

7.

Засоби і методи опріснення засоленої і морської води

Гуйтур Василь Іванович

15

8.

Установка для дослідження поведінки матеріалів при віброімпульсній дії

Гуйтур Василь Іванович

16

9.

Екологічно чисті і енергозберігаючі установки для активації суспензій та диспергування твердої фази в рідині

Гуйтур Василь Іванович

17

10.

Розробка нових ресурсозберігаючих і природоохоронних установок для активації та змішування дисперсних сумішей

Гуйтур Василь Іванович

18

11.

Розчинні, композиційні, глиняні, бетонні суміші, бітумно-водні емульсії та технології їх приготування

Гуйтур Василь Іванович

19

12.

Геліоустановки для опріснення засоленої і морської води

Гуйтур Василь Іванович

20

13.

Утилізація промислових відходів підприємств Миколаївської області

Лавриньов Павло Григорович

21

14.

Надання концептуально-методологічних засад майбутнім вчителям до інноваційного навчання філософії (етика, логіка, людина і суспільство)

Ковалевич Варвара Василівна

22

^ Факультет психології

15.

Формування технологічної культури практичного психолога як складової його психолого-педагогічної майстерності з використанням сучасних технологій НЛП

Яблонко Валерій Якович

24

16.

Науковий психолого-педагогічний проект «Вибір успішної професії»

Грищенко Геннадій Васильович

25

17.

Психологічна служба вищого навчального закладу України

Євдокимова Наталя Олексіївна

27

Інститут історії та права

18.

Археологічні дослідження стародавніх пам’яток регіону Степового Побужжя, як основа підготовки фахових істориків

Горбенко Кирило Володимирович

28

19.

Теоретико-методичні засади підготовки майбутнього вчителя суспільствознавчої галузі в умовах інноваційних процесів в освіті

Старєва Анна Михайлівна

30

Інститут фізичної культури та спорту

20.

Гістофізіологічний стан ендокринної системи школярів в умовах проживання на території з високим вмістом нітратів та шляхи їх профілактики

Рожков Ігор Миколайович

32

^ Факультет іноземної філології

21.

Комунікативно-когнитивна парадигма англомовного тексту

Мироненко Тетяна Платонівна

33

22.

Організація самостійної роботи студентів шляхом використання комп’ютерних технологій

Осипов Петро Іванович

35

23.

Кроскультурні комунікації сучасного студентства.

Солодка Анжеліка Костянтинівна

36

1. Назва інноваційного проекту: Підготовка майбутнього вчителя до інноваційного навчання української літератури.

2. Автори: Ситченко Анатолій Люціанович, д-р пед. наук, проф.,

Волошина Ніла Йосипівна, д-р пед. наук, проф.,

Огренич Надія Миколаївна, канд.. пед. наук, доцент.

3. Контактна особа інноваційного проекту:

 • декан факультету філології та журналістики,

 • Ситченко Анатолій Люціанович; тел. 37-88-23

4. Кількість осіб-виконавців проекту: 6 осіб.

5. Суть інноваційного проекту: Передбачається теоретико-експериментальне дослідження проблем підготовки майбутнього вчителя до інноваційного навчання на уроках української літератури, готовності до моделювання основних навчальних форм, зокрема широкого впровадження навчально-технологічної концепції аналізу літературного твору в загальноосвітніх школах, профільних класах і школах нового типу.

Здійснюватиметься проблемний аналіз предметних навчальних програм, підручників і навчальних посібників щодо їх відповідності вимогам інноваційного навчання в умовах особистісно зорієнтованої літературної освіти. Вивчатиметься й узагальнюватиметься досвід інноваційної діяльності вчителів-словесників, умови підвищення навчальних досягнень учнів.

Результати дослідження узагальнюватимуться у формі наукової монографії, підручника з методики навчання української літератури та навчальних посібників, інших публікацій.

Розраховано на підготовку студентів-філологів до майбутньої професійної діяльності та підвищення фахової майстерності вчителів-словесників.

^ 6. Інноваційна привабливість:

Проблема готовності вчителів до інноваційного навчання є однією з актуальних у справі поліпшення шкільної літературної освіти, де й досі штучно розриваються теоретичні надбання методичної науки і практичні напрацювання вчителів. За останні п’ять років завершено докторські дослідження проблем викладання української літератури на екзистенціально-діалогічній основі (Г.Токмань), компаративного вивчення української та зарубіжної літератур (А.Градовський), вивчення української літератури у взаємозв’язках із образотворчим мистецтвом (С.Жила), технологізованого навчання школярів аналізу художнього твору (А.Ситченко), контекстного вивчення художнього твору зарубіжної літератури (В.Гладишев), вивчення перекладних художніх творів (Ж.Клименко), формування інтерпретаційної компетенції старшокласників у процесу вивчення світової драматургії (А.Вітченко), однак їхні інноваційні матеріали ще не потрапили до діючих підручників і посібників з методики викладання літератури. Опубліковані лише в наукових монографіях та фахових часописах, результати цих досліджень потребують систематичного і взаємопов’язаного викладу у вищій школі. Учителі-словесники не обізнані з багатьма психологічними теоріями психічного розвитку особистості, педагогічними проектами їх реалізації, інноваційними моделями літературної освіти.

Йдеться про необхідність розробки інноваційного підручника з методики навчання на уроках української літератури, тематичних спецкурсів і спецсемінарів, поширення інноваційних ідей через систему інститутів післядипломної педагогічної освіти тощо.

Передбачається підвищення ефективності навчання студентів-філологів унаслідок глибшого засвоєння ними психологічних теорій формування знань і вмінь, психічного розвитку особистості загалом, практичного впровадження педагогічних ідей і проектів у методиці навчання літератури, наукового обґрунтування теоретичних моделей учених-методистів та інновацій творчих учителів; подолання упередженого ставлення частини вчителів до наукових напрацювань, невиправданої переоцінки ними свого практичного досвіду; розробка моделей науково-методичного й практичного супроводу навчально-виховного процесу в шкільному курсі української літератури.

Як наслідок, вдасться глибше розкрити проблематику підготовки студента-філолога до інноваційного навчання у шкільному курсі української літератури, визначити й науково обґрунтувати зміст і форми розвитку в майбутнього вчителя інноваційної компетенції.

^ 7. Рівень готовності інноваційного проекту:

- видано:

а) монографію „Навчально-технологічна концепція літературного аналізу” (2004 р.);

б) термінологічний словник із методики викладання літератури (2008 р.);

в) посібник для вчителів „Аналіз епічного твору у 5-у класі” (2007 р.);

г) більше ста статей у фахових виданнях з основних проблем вивчення літератури в школі.

- проводяться дисертаційні дослідження проблем поліпшення літературної освіти школярів та підвищення якості їхніх знань.

^ 8. Рекомендована сфера застосування: У вищих закладах освіти для студентів-філологів із курсу методики викладання української літератури, а також в інститутах післядипломної педагогічної освіти для підвищення кваліфікації вчителів-словесників.

1. Назва інноваційного проекту: Теорія і практика дистанційного навчання в університетській освіті.

 1. Автори проекту: Самойленко О.М. Мазур В.М., Калачова Л.В.,

3. Контактна особа інноваційного проекту: Самойленко О.М.

4. Кількість осіб-виконавців проекту: задіяно 2 особи.

 1. Суть проекту:

поглиблення науково-технічних та навчальних зв'язків, підвищення рівня освітньої і професійної підготовки молодих вчених, розширення науково-методичної бази, подальшого розвитку наукових досліджень фундаментального та прикладного спрямування.

 1. Рівень готовності:

Опублікування результатів роботи в періодичних виданнях, представлення їх на наукових конференціях та нарадах.

 1. Термін виконання: 2008-2015.

 2. Рекомендована сфера застосування: Підвищення рівня підготовки молодих вчених шляхом проведення науково-практичних конференцій, семінарів, тощо; надання баз для проведення практик та тематичних стажувань; наукових консультацій створення умов для виконання і захисту дипломних і магістерських робіт, кандидатських та докторських дисертацій.

1. Назва інноваційного проекту: Розробка і створення навчально-контролюючого комплексу з аналітичної геометрії.

2. Автори проекту:

доц. Баран О.І., ст. викл. Вецало Ю.А., ст. викл. Руда А.М.

Науковий керівник – професор Будак В.Д.

3. Контактний телефон (кафедра) – (80512) 37-88-16.

4. Кількість осіб-виконавців проекту:

В проекті будуть задіяні до десяти осіб.

5. Суть інноваційного проекту:

Передбачається створення навчально-контролюючого комплексу (програми) з аналітичної геометрії для активізації і підвищення рівня самостійної роботи студентів фізико-математичного профілю вищих навчальних закладів при вивченні аналітичної геометрії. Програма може бути використана для поточного і підсумкового контролю з окремих розділів аналітичної геометрії. Для контрольного завдання кожен студент буде одержувати свій набір даних, який не повторюється у подальшому. Підсумкова оцінка зберігається у захищеному файлі.

Для теоретичного супроводу програма комплектується довідковими матеріалами і сервісними блоками.

6. Інноваційна привабливість:

Проект дасть змогу активізувати самостійну роботу студентів і підвищить її ефективність. Разом з цим, він буде сприяти підвищенню зацікавленості студентів і викладачів у використанні сучасних ПЕОМ.

7. Рівень готовності інноваційного проекту: час виконання проекту – до 5 років.

8. ^ Рекомендована сфера застосування:

Різні вищі навчальні заклади, у яких вивчається аналітична геометрія. Програма буде цікавою і для деяких середніх навчальних закладів нового типу.

1. Назва інноваційного проекту: Формування технологічної культури сучасного викладача як складової його педагогічної майстерності (підготовка магістранта, підвищення кваліфікації молодого викладача).

 1. ^ Автори проекту: доктор пед. наук, професор Пєхота О.М.

3. Контактна особа по інноваційному проекту:

Завідувач кафедри освітніх технологій, директор інституту педагогічної освіти Пєхота Олена Миколаївна;тел. 37-88-26

4. Кількість осіб-виконавців проекту: задіяно 11 осіб.

5. Суть інвестиційного проекту: Процес європейської інтеграції дедалі помітніше впливає на всі форми життя держави, не оминув він і університетської освіти. Відтак, Україна чітко визначила орієнтири на входження в освітній простір Європи, здійснює модернізацію освітньої діяльності у контексті європейських вимог. Посилення її спрямованості на підготовку професійно компетентного вчителя, її модернізацію в рамках ідей Болонського процесу, актуалізує проблему підготовки викладача університету до використання сучасних технологій вищої школи, формування його технологічної культури.

Саме технологічна компетентність та культура викладача університету є важливою передумовою для досягнення якісної викладацької діяльності та вищої освіти в цілому. Формування технологічної культури викладача університету сприятиме модернізації навчально-виховного процесу на шляху до євро стандарту вищої освіти України. Проект присвячено розробці моделі заявленої підготовки та її методичному забезпеченню.

^ 6. Інноваційна привабливість: Виявлення закономірностей процесу формування технологічної культури сучасного викладача, зокрема до застосування сучасних освітніх технологій, особистісно та суб’єктно орієнтованих (як на етапі навчання у магістратурі, так і в процесі професійної діяльності молодого викладача). Обґрунтування організаційних та психолого-педагогічних умов і засобів формування технологічної культури сучасного викладача університету як важливішої складової його педагогічної майстерності.

7. Рівень готовності інноваційного проекту: час виконання проекту – до 3 років.

8. ^ Рекомендована сфера застосування:

Набуті знання та одержані результати можуть бути використані при підготовці магістрантів різних спеціальностей, покращення якості психолого-педагогічної і методичної підготовки майбутнього викладача, особистісно-професійного самовдосконалення.


1. Назва інноваційного проекту: Каскадна модель університетського комплексу в системі РТНОКА (регіонального транснаціонального освітнього концерну).

 1. Автори інноваційного проекту: Якименко С.І., кандидат педагогічних наук, доктор наук у галузі освіти, професор, дійсний член АПСН (Росія), МКА (Україна).

 1. Контактна особа інноваційного проекту:

 • Зав. кафедри педагогіки початкового навчання, професор.

 • Якименко Світлана Іванівна

 • 37-88-13, 80677433002

 1. Кількість осіб, задіяних у виконанні проекту: 20

 2. Суть інноваційного проекту:

 • розвиток системи безперервної педагогічної освіти: загальна і довузівська освіта – середня професійна освіта – вища професійна освіта – післявузівська освіта (аспірантура, докторантура) – підвищення кваліфікації і перепідготовка фахівців;

  • розвиток фундаментальних і прикладних досліджень, активне використовування новітніх наукових досягнень як основи підготовки висококваліфікованих фахівців і кадрів вищої кваліфікації;

  • зміцнення ролі і статусу вузу як суспільного інституту, що забезпечує накопичення і розповсюдження знань, духовної культури, моральності в регіоні;

  • розвиток університетського комплексу у напрямі його функціональної та інституційної інтеграції зі стратегічними партнерами і використанням сучасних методів співуправління.

Структурно в інноваційному університетському комплексі можна виділити три пояси взаємодії і управління:

  • університетське ядро у вигляді сукупності взаємозв'язаних підрозділів і колегіальних органів управління вузу наукового, учбового, інноваційного, адміністративного і обслуговуючого профілів, що здійснюють свої функції на підставі статуту університету і відповідних положень;

  • інноваційну інфраструктуру університету у вигляді самостійних юридичних осіб різного правового статусу, створених за ініціативою або за участю вузу для виконання функцій, пов'язаних з інноваційною діяльністю у сфері науки, наукоємкого виробництва, сертифікації, захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності, трансферту технологій, підготовки і перепідготовки кадрів (взаємодія з інфраструктурними підрозділами здійснюється на основі статутних документів, а також в рамках асоціативної діяльності);

  • стратегічних партнерів університету – підприємства і організації, залучені в освітню, наукову та інноваційну діяльність вузу на основі асоціативних або двосторонніх договорів (угод) про співпрацю, довгострокових програм або спільно реалізовуваних комплексних проектів.

 1. Інноваційна привабливість: Трирівнева каскадна модель:

I. рівень каскадної моделі (структурні підрозділи: наукові, навчальні і обслуговуючі).

Основними задачами першого рівня є:

 •  просування нових знань і фіксація результатів на кожному етапі наукової діяльності;

 • розробка і впровадження нових методів підготовки фахівців, заснованих на поєднанні проектної діяльності і традиційних освітніх програм;створення організаційних основ підготовки студентів до проведення самостійної науково-дослідної і конструкторської роботи;

 • адресна підготовка фахівців для підприємств різних галузей;

 • розробка системи управління якістю науково-інноваційної діяльності у вузі;

 • оптимізація структури і функцій адміністративних підрозділів, що забезпечують ефективне управління науково-інноваційною і освітньою діяльністю у вузі;

 • організація взаємодії структурних підрозділів вузу з різними типами навчальних закладів, що входять в Педтерміналу: МППК(мультипрофільні педагогічні класи), дистанційна школа для обдарованих учнів регіону, майстер-класи для педагогів регіону, ІТЦ (інноваційно-технологічний центр) для педагогів регіону, НВЦ (науково-виробничий центр), ЦТТ (центр трансферу технологій);

 • нормативно-правовий і методичний супровід науково-інноваційної діяльності;

 • правова охорона об'єктів інтелектуальної власності у сфері науки і освіти;

 • пошук потенційних інвесторів і залучення інвестицій у вуз;

 • сприяння реалізації науково-технічних програм, направлених на створення наукоємких технологій і конкурентноспроможної продукції;

 • сприяння трансферу технологій на український і зарубіжний освітні ринки;

 • взаємодія з фондами підтримки наукової, освітньої та інноваційної діяльності;

 • створення банків даних інноваційних проектів комплексу.

II. рівень каскадної моделі (інноваційні структури: самостійні юридичні особи, що мають різний правовий статус і створені за ініціативою або за участю вузу, який здійснює управління ними на основі статутних документів).

Основними задачами другого рівня є:

 • створення регіонального транснаціонального освітнього концерну різних типів навчальних закладів, що мають договірні відносини з вузом;

 • створення інноваційного освітнього продукту;

 • сприяння розвитку інформаційної інфраструктури підтримки науково-інноваційної діяльності у вузі;

 • вироблення механізму участі представників вузу в діяльності навчальних закладів-партнерів;

III. рівень каскадної моделі (стратегічні партнери: підприємства, організації, навчальні заклади, що взаємодіють з вузом на договірній основі).

 • Основними задачами третього рівня є:

 • розвиток мережі стратегічного партнерства;

 • розробка моделей інтеграції науково-технічної, освітньої та інноваційної діяльності з профільними підприємствами промисловості, науковими організаціями, навчальними закладами різних типів регіону;

 • розробка міжвузівських програм цільової підготовки педагогів для регіону;

 • розробка підходів випереджаючого планування підготовки висококваліфікованих педагогів;

 • створення мережі освітніх округів з підготовки і перепідготовки педагогів і перспективних наукових досліджень за сприяння Міністерства освіти і науки України;

 • створення регіонального міжвузівського центру взаємодії з ринком праці;

 • створення регіонального центру системних інновацій вищої, середньої та дошкільної освіти;

 • розробка і впровадження ефективних механізмів прогнозування ринку праці в пріоритетних науково-освітніх напрямках;

 • створення ефективних механізмів незалежної суспільно-колегіальної оцінки якості підготовки педагогів, а також освітніх програм основного і додаткового профілю;

 • проведення маркетингових досліджень у галузі підготовки висококваліфікованих педагогів інноваційних технологій.

 1. Рівень готовності інноваційного проекту: 3 %

 2. Рекомендована сфера застосування: дана каскадна модель є науково-технічним, освітнім, культурно-просвітницьким центром регіону.

1. Назва інноваційного проекту:
  1   2   3

Схожі:

Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи