Перелік питань для іспиту з предмету «Міжнародне право» icon

Перелік питань для іспиту з предмету «Міжнародне право»
Скачати 90.71 Kb.
НазваПерелік питань для іспиту з предмету «Міжнародне право»
Дата05.09.2012
Розмір90.71 Kb.
ТипДокументи


Перелік питань для іспиту з предмету «Міжнародне право»

(зимова сесія 2010-2011 н.р.)


 1. Поняття міжнародного права та його особливості. Юридично обов’язкова сила норм міжнародного права. Функції міжнародного права.

 2. Виникнення міжнародного права та періодизація його історії. Сучасне міжнародне право та його ознаки.

 3. Взаємодія і взаємовплив міжнародного і внутрішньодержавного права. Дуалізм і монізм у взаємовідношенні міжнародного і внутрішньодержавного права. Ст. 9 Конституції України про співвідношення міжнародного і внутрішньодержавного права.

 4. Система міжнародного права.

 5. Співвідношення міжнародного публічного і міжнародного приватного права.

 6. Поняття та перелік джерел міжнародного права.

 7. Міжнародний звичай у системі джерел міжнародного права.

 8. Міжнародний договір у системі джерел міжнародного права.

 9. Загальні принципи права як джерело міжнародного права.

 10. Роль односторонніх актів держав в системі джерел міжнародного права.

 11. Акти міжнародних організацій як джерело міжнародного права.

 12. Засоби визначення норм міжнародного права.

 13. М’яке право.

 14. Кодифікація міжнародного права.

 15. Норми міжнародного права. Імплементація міжнародних норм.

 16. Поняття та перелік основних принципів міжнародного права. Нормативний зміст основних принципів міжнародного права.

 17. Поняття та види суб’єктів міжнародного права. Поняття та зміст міжнародної правосуб’єктності.

 18. Обмеження міжнародної правосуб’єктності.

 19. Міжнародна правосуб’єктність держав. Зміст правосуб’єктності держав. Основні права і обов’язки держави. Унітарні та складні держави.

 20. Правосуб’єктність націй і народів, що борються за національне визволення.

 21. Міжнародна правосуб’єктність міжнародних організацій.

 22. Міжнародна правосуб’єктність Міжнародного Комітету Червоного Хреста та Червоного Півмісяця.

 23. Міжнародна правосуб’єктність державоподібних утворень.

 24. Проблема міжнародної правосуб’єктності фізичної особи.

 25. Поняття визнання в міжнародному праві. Теорії визнання. Види визнання. Форми визнання.

 26. Інститут правонаступництва держав у міжнародному праві. Джерела інституту правонаступництва.

 27. Поняття правонаступництва в міжнародному праві. Підстави правонаступництва. Види і форми правонаступництва держав.

 28. Правонаступництво держав щодо міжнародних договорів, державної власності, державних архівів, державних боргів.

 29. Правонаступництво України в зв’язку з розпадом СРСР.

 30. Поняття і види територій у міжнародному праві. Демілітаризовані та нейтралізовані території.

 31. Поняття та склад державної території. Способи придбання території. Державні кордони.

 32. Міжнародні річки.

 33. Правовий режим Антарктики. Система договору про Антарктику.

 34. Режим Арктики. Секторальний принцип розподілу арктичних просторів.

 35. Концепція загальної спадщини людства.

 36. Населення та громадянство в міжнародному праві.

 37. Режим іноземців. Особи без громадянства.

 38. Біженці, вимушені переселенці. Право притулку.

 39. Поняття міжнародного права прав людини. Джерела міжнародного права прав людини.

 40. Покоління прав людини. Класифікація прав і свобод людини. Принцип поваги прав людини.

 41. Поняття і функції міжнародно-правових стандартів прав людини.

 42. Універсальні і регіональні механізми захисту прав людини.

 43. Роль головних органів ООН у захисті прав людини. Спеціалізовані органи ООН із захисту прав людини.

 44. Європейський суд з прав людини: загальна характеристика діяльності та виконання рішень в Україні.

 45. Поняття та джерела права міжнародних договорів. Поняття та види міжнародних договорів.

 46. Стадії укладання міжнародного договору. Застереження до міжнародного договору.

 47. Депозитарій міжнародного договору. Реєстрація договорів.

 48. Форма, найменування та структура міжнародного договору. Тлумачення міжнародного договору.

 49. Набрання міжнародним договором чинності.

 50. Дія міжнародного договору. Припинення і призупинення дії договорів. Недійсність міжнародних договорів.

 51. Поняття і джерела права міжнародних організацій.

 52. Поняття, характерні риси та види міжнародних організацій. Правовий статус і міжнародна правосуб’єктність міжнародних організацій.

 53. Функції міжнародних організацій. Створення і припинення діяльності міжнародних організацій.

 54. ООН: цілі і принципи діяльності, членство.

 55. Рада Безпеки ООН, її функції. Членство. Порядок прийняття рішень.

 56. Генеральна Асамблея ООН, її структура. Порядок роботи та порядок прийняття рішень.

 57. Міжнародні конференції: поняття, правила процедури, порядок прийняття рішень.

 58. Поняття і значення права мирного вирішення міжнародних спорів.

 59. Поняття міжнародного спору. Види міжнародних спорів.

 60. Засоби вирішення міжнародних спорів. Класифікація мирних засобів вирішення міжнародних спорів.

 61. Дипломатичні засоби вирішення міжнародних спорів.

 62. Судові засоби вирішення міжнародних спорів.

 63. Вирішення спорів у міжнародних організаціях.

 64. Поняття та джерела права зовнішніх зносин. Зовнішня політика, дипломатія і міжнародне право.

 65. Органи зовнішніх зносин держав.

 66. Дипломатичні представництва. Поняття і види. Функції дипломатичних представництв.

 67. Голова дипломатичного представництва. Початок та закінчення місії голови дипломатичного представництва.

 68. Структура та персонал дипломатичних представництв. Дипломатичний корпус.

 69. Дипломатичні привілеї та імунітети.

 70. Поняття та джерела консульського права. Встановлення консульських відносин.

 71. Класи консульських установ. Функції консульських установ. Початок і закінчення консульської місії.

 72. Персонал консульської установи. Консульський корпус.

 73. Консульські імунітети та привілеї.

 74. Право спеціальних місій.

 75. Дипломатичне право міжнародних організацій.

 76. Поняття та кодифікація міжнародного морського права.

 77. Види морських просторів.

 78. Внутрішні морські води і їх правовий режим. Режим морських портів.

 79. Правовий режим архіпелажних вод

 80. Поняття і межі територіального моря. Право мирного проходу. Правовий режим територіальних вод.

 81. Поняття та правовий режим прилеглої зони.

 82. Виключна економічна зона та її правовий режим.

 83. Континентальний шельф і його правовий режим. Межі континентального шельфу. Делімітація континентального шельфу.

 84. Відкрите море і його правовий режим. Свободи відкритого моря.

 85. Правовий статус Міжнародного району морського дна. Використання ресурсів Міжнародного району морського дна. Міжнародний орган з морського дна.

 86. Поняття і види міжнародних проток. Правовий статус і режим міжнародних проток. Правовий режим Чорноморських проток.

 87. Правовий режим міжнародних каналів. Режим Суецького каналу.

 88. Поняття та джерела права міжнародної відповідальності.

 89. Поняття та підстави міжнародно-правової відповідальності.

 90. Обставини, що виключають протиправність діяння. Відповідальність держав у зв’язку з діяльністю, не забороненої міжнародним правом.

 91. Юридичні наслідки міжнародно-протиправного діяння.

 92. Засоби здійснення зобов’язань з припинення правопорушення та відшкодування шкоди.

 93. Поняття та джерела міжнародного кримінального права.

 94. Відповідальність фізичних осіб за міжнародним кримінальним правом.

 95. Міжнародні кримінальні суди.

 96. Міжнародна співпраця в боротьбі із злочинністю. Екстрадиція.

 97. Поняття, цілі та принципи права міжнародної безпеки.

 98. Загальна колективна безпека. Право на самооборону та гуманітарна інтервенція.

 99. Регіональні міжнародні організації у системі колективної безпеки. ОБСЄ. НАТО.

 100. Заходи зміцнення довіри. Міжнародний контроль. Роззброєння. Договір ПРО.

 101. Поняття та джерела права збройних конфліктів.

 102. Поняття та види збройних конфліктів.

 103. Початок війни і його правові наслідки. Цілі війни. Театр війни.

 104. Правове положення учасників збройних конфліктів. Військовополонені. Найманці.

 105. Нейтралітет під час війни.

 106. Захист поранених і хворих під час війни.

 107. Захист мирного населення під час війни. Режим військової окупації.

 108. Захист цивільних об’єктів та культурних цінностей в період збройного конфлікту.

 109. Особливості ведення морської війни.

 110. Правове регулювання повітряної війни.

 111. Заборонені засоби і методи ведення війни. Декларація Мартенса.

 112. Закінчення війни та його міжнародно-правові наслідки.

 113. Поняття та принципи міжнародного повітряного права. Міжнародна організація цивільної авіації.

 114. Правовий режим повітряного простору. Свободи повітря.

 115. Боротьба з актами незаконного втручання у діяльність цивільної авіації.

 116. Поняття та принципи міжнародного космічного права.

 117. Правовий режим космічного простору і небесних тіл. Правовий режим космічних об’єктів і космонавтів.

 118. Відповідальність у міжнародному космічному праві.

 119. Поняття та джерела міжнародного економічного права. Сучасна система міжнародних економічних організацій.

 120. Поняття та джерела міжнародного екологічного права. Охорона певних видів навколишнього середовища.

Схожі:

Перелік питань для іспиту з предмету «Міжнародне право» iconПерелік питань для вступного іспиту в аспірантуру зі спеціальності 12. 00. 06 – аграрне право; земельне право; екологічне право; природоресурсове право Аграрне право
Форми й методи регулятивної діяльності державних органів у сільському господарстві
Перелік питань для іспиту з предмету «Міжнародне право» iconПерелік питань для вступного іспиту в аспірантуру зі спеціальності 12. 00. 05 – трудове право; право соціального забезпечення Трудове право
Відповідальність керівників за невиплату або несвоєчасну виплату заробітної плати
Перелік питань для іспиту з предмету «Міжнародне право» iconПрограма державної атестації з соціально-правових дисциплін для студентів окр «Спеціаліст» спеціальності
«Галузеве законодавство в соціальній роботі», «Житлове право», «Конституційне право України», «Міжнародне законодавство в галузі...
Перелік питань для іспиту з предмету «Міжнародне право» iconПерелік залікових питань до спецкурсу “Міжнародне трудове право”
Роль, значення та уніфікуючий вплив міжнародних трудових стандартів на розвиток національного законодавства
Перелік питань для іспиту з предмету «Міжнародне право» iconПерелік питань до іспиту з дисципліни «Банківське право України»
move to 0-12686361
Перелік питань для іспиту з предмету «Міжнародне право» iconП/п Прізвище, ініціали
Бакалавр: звичаєве право, Основи права Європейського союзу, Міжнародне публічне право, Міжнародне приватне право
Перелік питань для іспиту з предмету «Міжнародне право» iconП/п Прізвище, ініціали
Бакалавр: звичаєве право, Основи права Європейського союзу, Міжнародне публічне право, Міжнародне приватне право
Перелік питань для іспиту з предмету «Міжнародне право» iconУіі. Перелік основних питань для підготовки до іспиту
Уіі. Перелік основних питань для підготовки до іспиту Теории классической школы управления
Перелік питань для іспиту з предмету «Міжнародне право» iconПерелік питань до державного іспиту з дисципліни "господарське право"
Суб’єкти господарювання та учасники господарських відносин: загальна характеристика
Перелік питань для іспиту з предмету «Міжнародне право» iconПрограма з дисципліни Міжнародне приватне право для студентів галузі знань 0304 «Право»
Робоча навчальна програма з дисципліни Міжнародне приватне право» для студентів галузі знань 0304 «Право», напряму підготовки 030401...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи