Шановні колеги! Національний університет «Одеська юридична академія» Факультет міжнародно-правових відносин Кафедра міжнародного права та міжнародних відносин Студентське наукове товариство факультету міжнародно-правових відносин запрошують icon

Шановні колеги! Національний університет «Одеська юридична академія» Факультет міжнародно-правових відносин Кафедра міжнародного права та міжнародних відносин Студентське наукове товариство факультету міжнародно-правових відносин запрошують
Скачати 48.27 Kb.
НазваШановні колеги! Національний університет «Одеська юридична академія» Факультет міжнародно-правових відносин Кафедра міжнародного права та міжнародних відносин Студентське наукове товариство факультету міжнародно-правових відносин запрошують
Дата31.03.2013
Розмір48.27 Kb.
ТипДокументиШановні колеги!

Національний університет «Одеська юридична академія»

Факультет міжнародно-правових відносин

Кафедра міжнародного права та міжнародних відносин

Студентське наукове товариство факультету міжнародно-правових відносин


ЗАПРОШУють

Вас взяти участь у роботі

студентського круглого столу

«Актуальні проблеми реалізації міжнародного права»


Круглий стіл відбудеться 19 квітня 2013 року в Національному університеті «Одеська юридична академія». Метою круглого столу є обговорення актуальних проблем реалізації міжнародного права. Для участі в науковому заході запрошуються аспіранти, студенти як України, так і інших країн.

^ Пропонуються наступні тематичні напрямки обговорення на круглому столі:

 1. Загальнотеоретичні проблеми міжнародного права в контексті реалізації норм міжнародного права

 2. Міжнародно-правові механізми реалізації норм міжнародного права

 3. Ефективність міжнародно-правового регулювання

 4. Внутрішньодержавний механізм реалізації норм міжнародного права

 5. Застосування норм міжнародного права національними судовими органами


Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Реєстрація учасників конференції відбудеться 19 квітня 2013 року з 14-30 по 15-00 за адресою: Україна, м. Одеса, вул. Піонерська, 2, 3 поверх, ауд. 312.

Форма участі у круглому столі – очна та заочна.

Для участі в конференції необхідно не пізніше 15 квітня 2013 року надіслати на електронну адресу Оргкомітету (international_law@onua.edu.ua) одним листом:

 • заявку (див. зразок заявки);

 • відредаговані тези доповіді (див. зразок та вимоги до оформлення);

 • відскановану рекомендацію наукового керівника (для учасників без наукового ступеня).

Просимо дотримуватись вказаних правил! У разі прийняття по електронній пошті заявки і тез доповіді Вам буде надісланий електронною поштою відповідний лист.

^ Додаткова інформація:

 • Усі витрати по відрядженню, проживанню та харчуванню здійснюються учасником круглого столу за власний рахунок або за рахунок організації, яка його відрядила.

 • Планується видання електронного збірника матеріалів круглого столу.

 • Оргкомітет залишає за собою право відхилення текстів доповідей, які не відповідають вимогам.

За додатковою інформацією звертайтеся: кафедра міжнародного права та міжнародних відносин Національного університету «Одеська юридична академія», доцент кафедри Чайковський Юрій Володимирович, тел.: (048) 719-87-86.

Офійний веб-сайт кафедри: http://intlaw.onua.edu.ua/

E-mail: mailto:international_law@onua.edu.ua (з приміткою «круглий стіл»).

^ Вимоги до електронного варіанту доповіді та заявки на участь

 • назва файлів та тема повідомлення повинна відповідати прізвищу та імені учасника круглого столу (наприклад, Іваненко Петро Семенович заявка, Іваненко Петро Семенович тези).

Вимоги до оформлення доповіді

 • Тези повинні бути написані українською, російською чи англійською мовою.

 • Обсяг рукопису у межах 3-4 сторінок, включаючи рисунки, таблиці, додатки, список літератури.

 • Сторінки не нумеруються.

 • Тези повинні бути виконані у форматі А-4 текстового редактора Microsoft Word 2003 у вигляді файла з розширенням *.doc; шрифт – Times New Roman, розмір – 14, 1,5 міжрядковий інтервал; абз. відступ – 10 мм, усі поля – 20 мм.

 • У тезах не повинно бути переносів слів та макросів.

 • Ілюстрації (креслення, схеми, графіки, діаграми, рисунки) у тексті статті позначаються скороченням «Рис.». Рисунки розташовуються у тексті статті, після посилання на них.

 • Перелік використаних джерел (тільки ті на які є посилання у тексті) оформляються загальним списком наприкінці статті під заголовком «Література» і складаються відповідно до черговості посилань.

 • Матеріали, що не відповідають усім вказаним вимогам, не розглядаються.

Тези друкуються в авторській редакції.

^ Зразок оформлення тез доповіді

Петров В.В.

Національний університет «Одеська юридична академія»,

студент 4 курсу факультету міжнародно-правових відносин


^ КЛАСИФІКАЦІЯ ПРИНЦИПІВ МІЖНАРОДНОГО СУДОЧИНСТВА

Дослідники відзначають існування розгалуженої системи міжнародного судочинства та нараховують близько 200 міжнародних судових органів [1, с. 30].

….

Література

1. Буткевич В.Г. Еволюція критеріїв реформування Європейського суду з прав людини (здобутки і втрати) // Правове забезпечення ефективного виконання рішень і застосування практики Європейського суду з прав людини : зб. наук. ст. Міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 15 вересня 2012 р.) / за ред.. д.ю.н., проф., академіка С.В. Ківалова ; Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса : Фенікс, 2012. – 23-73.

^ Зразок заявки

Заявка

На участь у круглому столі «…»

Прізвище
Ім’я
По батькові
Місце роботи (навчання)
Посада (для студентів – курс, факультет)
Науковий ступінь
Вчене звання
Тема доповіді
Тематичний напрямок
Науковий керівник
Відомості про приїзд (вказати необхідне):

Особиста участь / Заочна участь

Координати для контакту:

Індекс, поштова адреса
Адреса електронної пошти
Телефони
Схожі:

Шановні колеги! Національний університет «Одеська юридична академія» Факультет міжнародно-правових відносин Кафедра міжнародного права та міжнародних відносин Студентське наукове товариство факультету міжнародно-правових відносин запрошують iconНаціональний університет «Острозька академія» Факультет міжнародних відносин Кафедра міжнародних відносин запрошують Вас взяти участь у відкритому конкурсі наукових робіт учнів і слухачів випускних класів шкіл, ліцеїв та гімназій
Актуальні питання історії міжнародних відносин та зовнішньої політики та інтереси України
Шановні колеги! Національний університет «Одеська юридична академія» Факультет міжнародно-правових відносин Кафедра міжнародного права та міжнародних відносин Студентське наукове товариство факультету міжнародно-правових відносин запрошують iconШановні колеги! Національний університет «Одеська юридична академія» Південний регіональний центр Національної академії правових наук України запрошу
Конференція відбудеться 16-17 травня 2014 року в Національному університеті «Одеська юридична академія». Метою даної конференції...
Шановні колеги! Національний університет «Одеська юридична академія» Факультет міжнародно-правових відносин Кафедра міжнародного права та міжнародних відносин Студентське наукове товариство факультету міжнародно-правових відносин запрошують iconCols=2 gutter=59> Національний університет «Одеська юридична академія» Студентське наукове товариство Соціально-правовий факультет

Шановні колеги! Національний університет «Одеська юридична академія» Факультет міжнародно-правових відносин Кафедра міжнародного права та міжнародних відносин Студентське наукове товариство факультету міжнародно-правових відносин запрошують iconШановні колеги! Донецький університет економіки та права Інститут права Кафедра адміністративно-правових дисциплін запрошує вас взяти участь у заочній Міжнародній
«Адміністративно-правове регулювання суспільних відносин в умовах адаптації позитивного досвіду Європейського Союзу»
Шановні колеги! Національний університет «Одеська юридична академія» Факультет міжнародно-правових відносин Кафедра міжнародного права та міжнародних відносин Студентське наукове товариство факультету міжнародно-правових відносин запрошують iconШановні колеги! Національний університет «Одеська юридична академія» Південний регіональний центр Національної академії правових наук України запрошує
Міжнародної науково-практичної конференції «Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку державності та права»
Шановні колеги! Національний університет «Одеська юридична академія» Факультет міжнародно-правових відносин Кафедра міжнародного права та міжнародних відносин Студентське наукове товариство факультету міжнародно-правових відносин запрошують iconНаціональний університет «одеська юридична академія» факультет цивільної та господарської юстиції студентське наукове товариство запрошення до участі у
Міжнародній цивілістичній науковій конференції студентів, аспірантів та молодих вчених
Шановні колеги! Національний університет «Одеська юридична академія» Факультет міжнародно-правових відносин Кафедра міжнародного права та міжнародних відносин Студентське наукове товариство факультету міжнародно-правових відносин запрошують iconШановні колеги! Південний регіональний центр Національної академії правових наук України Національний університет «Одеська юридична академія» Миколаївський комплекс Європейська організація публічного права запрошує
України, так І інших країн. За результатами конференції буде виданий збірник наукових праць під егідою Південного регіонального центру...
Шановні колеги! Національний університет «Одеська юридична академія» Факультет міжнародно-правових відносин Кафедра міжнародного права та міжнародних відносин Студентське наукове товариство факультету міжнародно-правових відносин запрошують iconНацІональнИй АвІацІЙнИй УнІверситет Інститут мІжнароднИх відносин кафедра міжнародного права проблеми ефективності міжнародного права
Вікторович, д філол н., професор, проректор Національного авіаційного університету
Шановні колеги! Національний університет «Одеська юридична академія» Факультет міжнародно-правових відносин Кафедра міжнародного права та міжнародних відносин Студентське наукове товариство факультету міжнародно-правових відносин запрошують iconВ. Ф. Антипенко наукова школа: взаємовплив концепцій міжнародної кримінології І кримінальної відповідальності держави мета статті – підтвердити фундаментальний характер наукової ідеї: «Міжнародно-кримінологічна основа нормотворчості в міжнародному праві»
Мета статті – підтвердити фундаментальний характер наукової ідеї: «Міжнародно-кримінологічна основа нормотворчості в міжнародному...
Шановні колеги! Національний університет «Одеська юридична академія» Факультет міжнародно-правових відносин Кафедра міжнародного права та міжнародних відносин Студентське наукове товариство факультету міжнародно-правових відносин запрошують iconЧернівецький національний університет імені юрія федьковича факультет історії, політології та міжнародних відносин студентське наукове історичне товариство
Юрія Федьковича (вул. Кафедральна, 2) 29 квітня 2011 р відбудеться Перша Всеукраїнська конференція «Студентські історичні студії»,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи