Шановні колеги! Запрошуємо до участі у роботі Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції icon

Шановні колеги! Запрошуємо до участі у роботі Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції
Скачати 60.58 Kb.
НазваШановні колеги! Запрошуємо до участі у роботі Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції
Дата30.10.2014
Розмір60.58 Kb.
ТипВимоги до оформлення

Шановні колеги!

Запрошуємо до участі у роботі Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку менеджменту сучасних підприємств», що відбудеться 29 жовтня 2014 року на базі Полтавської державної аграрної академії.

На конференції будуть працювати такі секції:

 1. Сучасні тенденції розвитку теорії та практики менеджменту.

 2. Стратегічні пріоритети менеджменту аграрних підприємств.

 3. Екологічна складова в системі менеджменту аграрних підприємств.

 4. Психологічні та соціальні аспекти управління в аграрних підприємствах.

 5. Трансформація управління трудовими ресурсами підприємства: сучасні проблеми та шляхи їх розв’язання.

 6. Бухгалтерський облік і економічний аналіз як джерело інформації для прийняття управлінських рішень.

 7. Нормативно-правове, інформаційне та маркетингове забезпечення управління підприємством.


Робочі мови конференції

українська, російська.
Умови участі у конференції

Для участі у конференції Вам необхідно до 7 жовтня 2014 р. надіслати на електронну адресу: konf2012_pdaa@ukr.net (назва файлу повинна відповідати прізвищу автора українською мовою) оргкомітету необхідні матеріали:

1) заявку на участь (форма додається);

2) текст тез доповіді;

3) копію квитанції про оплату (120 грн)*:

* У цю суму включено вартість одного примірника збірника тез доповідей конференції програми конференції, сертифікату учасника конференції та пересилки. Додатковий примірник збірника тез доповідей коштує
45 грн.
Вимоги до оформлення тез

Обсяг – 1-3 повних сторінки (не нумеруються)

Шрифт – 14pt Times New Roman

Інтервал – 1,5

Поля – 20 мм з усіх боків

Перший рядок – УДК

Другий – ^ Назва доповіді

Третій – прізвище та ініціали автора (авторів)

Четвертий – установа, яку представляє автор (та курс навчання для студентів)

П’ятий – порожній

Далі – текст доповіді

У кінці – список використаних джерел.

Усі рисунки виконуються у графічних редакторах, сумісних з текстовим редактором Word (Microsoft Office 2003). Формули виконуються в редакторі формул Microsoft Equation.

Список використаних джерел оформляється згідно оновлених вимог
ВАК №63 від 26.01.2008.

Рисунки та формули обов’язково мають бути вставленими в текст в якості об’єктів. Зображення має бути чорно-білим. Необхідно використовувати доступні для чорно-білого зображення засоби візуального розрізнення фігур та ліній, що несуть різне значеннєве навантаження.

Для набору формул необхідно використовувати лише вбудований в Microsoft Office редактор формул MS Equation. Крім того, рисунки повинні бути збереженими окремими файлами в тому редакторі, засобами якого вони виконувалися (файли з розширенням *.хls, *.bmp, *.tif, *.jpg, *.gif).

Максимальні параметри (реальні розміри) ілюстрацій та таблиць по ширині 165 мм. ^ Не допускається оформлення таблиць та ілюстрацій в альбомному форматі.

 1. Обов'язково вказується джерело запозиченого матеріалу.

 2. Рішення про опублікування приймає редколегія. До тез можуть бути внесені редакційні правки без погодження з автором (авторами).

 3. Рукописи, відхилені редакційною колегією, авторам не повертаються і не рецензуються.

 4. У результаті виявлення плагіату тези не публікуються, а оргвнесок – не повертається!

Увага!

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти матеріали, виконані з порушенням вимог Міністерства освіти і науки України та вимог оргкомітету до написання та оформлення статей.

Роботи, не представлені у встановлений термін, – не розглядаються, оргвнесок – не повертається!
^ ЗАЯВКА

на участь у Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку менеджменту сучасних підприємств»

Прізвище ________________________________

Ім’я та по батькові ________________________

Науковий ступінь _________________________

Вчене звання ____________________________

Місце роботи (навчання) __________________

П.І.П., вчене звання, науковий ступінь, місце роботи наукового керівника (для студентів, аспірантів і здобувачів) ____________________

Посада __________________________________

Поштова адреса (індекс) ___________________

Телефон (код) / факс ______________________

E-mail __________________________________

Тема доповіді ____________________________

Номер секції _____________________________
Підпис ______________
^ Кошти (організаційний внесок та вартість публікації матеріалів) надсилати Сазоновій Тетяні Олександрівні, до запитання, Полтава, 36003 (вказати призначення платежу «плата за участь у конференції», своє прізвище).

телефон (0532)502522,

E-mail: konf2012_pdaa@ukr.net
Матеріали можуть бути передані особисто: 4 корпус, каб. 488а (кафедра менеджменту).
Координатор –

Браславець Тетяна Миколаївна

моб. (095)6404733
Відповідальний секретар
Сазонова Тетяна Олександрівна


моб. (066)9609281^ Міністерство аграрної політики та продовольства України

Полтавська державна аграрна академія

Навчально-науковий інститут
економіки та бізнесу


Факультет економіки та менеджменту
^ Департамент агропромислового розвитку

Полтавської обласної державної адміністрації
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Сумський національний аграрний університет
Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва
Харківський національний технічний університет сільського господарства
ім. Петра Василенка


ВСЕУКРАЇНСЬКА
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА
ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ

«Проблеми та перспективи розвитку менеджменту сучасних підприємств»
29 жовтня 2014 року

м. Полтава

Схожі:

Шановні колеги! Запрошуємо до участі у роботі Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції iconШановні колеги волинський інститут економіки та менеджменту запрошує Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «формування та розвиток економіки в сучасних умовах господарювання»
Запрошує Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції
Шановні колеги! Запрошуємо до участі у роботі Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції iconШановні колеги! Запрошуємо до участі у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Трансформація управлінської парадигми в аграрному секторі економіки»
Запрошуємо до участі у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Трансформація управлінської парадигми в аграрному секторі...
Шановні колеги! Запрошуємо до участі у роботі Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції iconШановні колеги! Запрошуємо до участі у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Трансформація управлінської парадигми в аграрному секторі економіки»
Запрошуємо до участі у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Трансформація управлінської парадигми в аграрному секторі...
Шановні колеги! Запрошуємо до участі у роботі Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції iconШановні колеги Запрошуємо Вас взяти участь у роботі іі-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективи розвитку економіки в ринкових умовах»
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі іі-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективи розвитку економіки в ринкових...
Шановні колеги! Запрошуємо до участі у роботі Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції iconІнформаційне повідомлення шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Соціокультурні виміри релігійних процесів...
Шановні колеги! Запрошуємо до участі у роботі Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ХV всеукраїнської науково-практичної конференції на тему
«Підвищення конкурентоспроможності національної економіки: управлінські, соціально-економічні і науково-технологічні аспекти»
Шановні колеги! Запрошуємо до участі у роботі Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь в роботі ііi-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Закарпатські правові читання»
Запрошуємо Вас взяти участь в роботі ііi-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Закарпатські...
Шановні колеги! Запрошуємо до участі у роботі Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції iconШановні колеги! Запрошуємо до участі у роботі VI міжнародної науково-практичної конференції «Маркетингове забезпечення продуктового ринку»
Яка відбудеться 22-23 квітня 2014 року на базі Полтавської державної аграрної академії
Шановні колеги! Запрошуємо до участі у роботі Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції iconПрограма VII всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених І студентів
Запрошуємо Вас до участі в роботі VII всеукраїнської науково-практичної конференції «зарубіжна та українська художня культура: питання...
Шановні колеги! Запрошуємо до участі у роботі Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІІІ всеукраїнської науково-практичної конференції «Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи»
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІІІ всеукраїнської науково-практичної конференції «Теоретико-методологічні аспекти мистецької...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи