Шановні колеги! Кафедра державного управління І права запрошує викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, студентів, представників органів державної влади І місцевого самоврядування, icon

Шановні колеги! Кафедра державного управління І права запрошує викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, студентів, представників органів державної влади І місцевого самоврядування,
Скачати 60.14 Kb.
НазваШановні колеги! Кафедра державного управління І права запрошує викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, студентів, представників органів державної влади І місцевого самоврядування,
Дата30.10.2014
Розмір60.14 Kb.
ТипДокументи

Шановні колеги!

Кафедра державного управління і права

запрошує викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, студентів, представників органів державної влади і місцевого самоврядування, а також фахівців, які мають науково-практичні інтереси за тематикою конференції,

взяти участь у

ІХ Міжнародній

науково-практичній конференції
«ВИВЧЕННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ ІНОЗЕМНОГО ДОСВІДУ УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВЛАДИ»,
яка традиційно відбудеться в м. Полтава

27 листопада 2014 року
^ МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ:

узагальнення напрацювань вітчизняних та зарубіжних фахівців з питань здійснення публічного управління та вироблення пропозицій щодо його вдосконалення
Основні тематичні напрями конференції:


 1. Теоретичні та правові аспекти модернізації публічної адміністрації.

 2. Адміністративно-територіальна реформа та вдосконалення діяльності органів місцевого самоврядування.

 3. Кадрова політика держави у сфері публічного управління, навчання та підвищення кваліфікації кадрів в умовах євроінтеграції.

 4. Соціально-економічні проблеми управління розвитком регіонів та держави.


Робочі мови: українська, російська, англійська.
За результатами роботи конференції кожному учаснику буде направлено збірник тез.
^ ФОРМА УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ: ЗАОЧНА.
Для участі у конференції необхідно до
17 листопада 2014 року
направити в електронному вигляді:

 1. заявку на участь у конференції,

 2. тези доповіді, оформлені згідно встановлених вимог,

 3. відскановану копію квитанції про оплату організаційного внеску.


Участь в Інтернет форумі конференції можна взяти з 20 листопада по 27 листопада 2014 року. Адреса сайту, логін та пароль кожному учаснику буде надіслано разом із інформацією про отримання тез доповіді.

^ ВИМОГИ ДО ЕЛЕКТРОННОГО ВАРІАНТА ДОПОВІДІ


 • назва файлу повинна відповідати прізвищу та імені учасника конференції латиницею (напр., Ivanov_Zayava; Ivanov_Tezy; Ivanov_Oplata.);

 • текст виконаний в ^ Microsoft Word 2003 і вище для Windows.

Примітка

Одержання доповіді та заявки на участь повинне бути обов’язково підтверджено нашим повідомленням про отримання на вказану Вами електронну адресу.

У випадку неодержання такого підтвердження просимо звернутися до Оргкомітету.

^ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДОПОВІДЕЙ

 • Доповідь має бути виконано на актуальну тему, містити результати глибокого наукового дослідження, оформленого відповідно до вимог.

 • Обсяг – до 4-х сторінок, текстовий редактор – Microsoft Word, формат сторінки А-5, орієнтація – книжкова, поля – 25 мм; гарнітура – Time New Roman, кегль – 11, міжрядковий інтервал – 1,0, стиль – Normal.

 • Перший рядок – прізвище, ім’я та по батькові (повністю).

 • Другий – місце роботи (навчання), посада, науковий ступінь, вчене звання.

 • Третій – назва доповіді (великими літерами).

 • Далі йде текст доповіді з абзацним відступом 1,25 см.

 • Посилання в тексті оформляють у квадратних дужках – [3, с. 54], де перше число означає порядковий номер у списку використаних джерел, друге – номер сторінки.

 • Список використаних джерел розміщується наприкінці тексту і має бути оформлено відповідно до стандартів бібліографічного опису (див.: Форма 23, затверджена наказом ВАК України від 03 березня 2008 року № 147).^ ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ДОПОВІДІ
Комаров Віталій Вікторович,

ПолтНТУ ім. Ю. Кондратюка,

доктор наук з державного управління, професор

^ ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ

(«E-GOVERNMENT»)

ЯК ФОРМА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
Зі зміною реалій сьогодення виникає нагальна потреба [… текст доповіді … ]

Література

1. Алексеев, С.С. Теория права / С.С. Алексеев. – М.: Юр. лит., 1996. – 206 с.


N.В. Редакційна колегія залишає за собою право часткового редагування або відхилення матеріалу, який виконаний та оформлений із відхиленням від зазначених вище вимог!


^

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОКОрганізаційний внесок за участь у конференції становить 150 грн. Кошторис включає витрати на видання збірника тез доповідей та його розсилку. Доктори наук, які беруть участь у конференції одноосібно, організаційний внесок не сплачують.

Кошти перераховувати на поточний рахунок університету: УДК у Полтавській області п/р 31252202109727 МФО 831019 ЄДРПОУ 02071100, код призначення платежу 25010100 з позначкою
«За участь у науковій конференції кафедри державного управління і права».
^ КООРДИНАТИ ОРГКОМІТЕТУ
36011, м. Полтава, Першотравневий проспект, 24, Полтавський національний технічний університет
імені Юрія Кондратюка
E-mail: d_upravlinnya@mail.ua

Web-сторінка: www.pntu.edu.ua
Координатори конференції:
з організаційних питань:

(05322) 7-28-67 – Лахижа Микола Іванович;

(095) 081-97-81 – Паутова Тетяна Олександрівна;

з питань публікації матеріалів:

(050) 621-30-90 – Пасічна Ірина Олександрівна.
ЗАЯВКА
на участь у роботі Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції

^ «ВИВЧЕННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ ІНОЗЕМНОГО ДОСВІДУ УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВЛАДИ»
Прізвище, ім’я, по батькові

________________________________________________________
Науковий ступінь

________________________________________________________
Вчене звання

________________________________________________________
Місце роботи

________________________________________________________
Посада _________________________________________________
Адреса для отримання друкованого збірника тез

________________________________________________________
Контактні телефони, e-mail

________________________________________________________
Назва доповіді (повідомлення)

________________________________________________________
Номер секції

________________________________________________________
Міністерство освіти і науки України

Полтавський національний технічний університет

імені Юрія Кондратюка

Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан

Заклад вищої освіти «Білоруський державний

економічний університет»

International Security Management Association

(Латвія)

Новий болгарський університет (Болгарія)

Херсонський національний технічний університет

Полтавський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств,

установ та організацій


ІХ Міжнародна

науково-практична конференція
«ВИВЧЕННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ ІНОЗЕМНОГО ДОСВІДУ УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВЛАДИ»
27 листопада 2014 року

м. Полтава

Схожі:

Шановні колеги! Кафедра державного управління І права запрошує викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, студентів, представників органів державної влади І місцевого самоврядування, iconЛьвівський університет бізнесу та права
Професорсько-викладацький склад вищих навчальних закладів, працівників фінансових органів та органів державної влади, представників...
Шановні колеги! Кафедра державного управління І права запрошує викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, студентів, представників органів державної влади І місцевого самоврядування, iconМагістратури вищих навчальних закладів –важлива складова системи підготовки державних службовців
України, проведення політичної, адміністративної та економічних реформ потребують, щоб компетентність, професіоналізм І лідерство...
Шановні колеги! Кафедра державного управління І права запрошує викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, студентів, представників органів державної влади І місцевого самоврядування, iconНауково-практичного семінару «Інституціоналізація структурної політики на регіональному та муніципальному рівнях»
До участі в науково-практичному семінарі запрошуються представники органів державної влади, органів місцевого самоврядування, науковці,...
Шановні колеги! Кафедра державного управління І права запрошує викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, студентів, представників органів державної влади І місцевого самоврядування, iconМіжнародної науково-практичної конференції «Публічне управління та регіональна політика в країнах Центральної І Східної Європи»
До участі в конференції запрошуються представники органів державної влади, органів місцевого самоврядування, науковці, слухачі магістратури...
Шановні колеги! Кафедра державного управління І права запрошує викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, студентів, представників органів державної влади І місцевого самоврядування, iconІіі. Нормативно-правові акти з питань розгляду звернень громадян
Указ Президента України від 7 лютого 2008 року №109 ”Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного...
Шановні колеги! Кафедра державного управління І права запрошує викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, студентів, представників органів державної влади І місцевого самоврядування, iconІнформаційний лист ІV всеукраїнська науково-практична конференція
Класичний приватний університет запрошує державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування, науковців, докторантів,...
Шановні колеги! Кафедра державного управління І права запрошує викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, студентів, представників органів державної влади І місцевого самоврядування, iconНазва дисципліни (курсу) Загальний обсяг
...
Шановні колеги! Кафедра державного управління І права запрошує викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, студентів, представників органів державної влади І місцевого самоврядування, iconExamples of such projects are
Херсонський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування...
Шановні колеги! Кафедра державного управління І права запрошує викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, студентів, представників органів державної влади І місцевого самоврядування, iconПрограма стажування студентів в органах місцевого самоврядування 2010
Луганського обласного центру підтримки молодіжних ініціатив та соціальних досліджень управління у справах сім'ї, молоді та спорту...
Шановні колеги! Кафедра державного управління І права запрошує викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, студентів, представників органів державної влади І місцевого самоврядування, iconМіністерство освіти та науки, молоді та спорту україни
Республіка як форма державного правління. Конституційний принцип народовладдя: поняття та реалізація. Поняття та основні принципи...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи