Робоча програма методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Системи технологій промисловості» для студентів з галузі знань icon

Робоча програма методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Системи технологій промисловості» для студентів з галузі знань
НазваРобоча програма методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Системи технологій промисловості» для студентів з галузі знань
Сторінка1/12
Дата27.09.2012
Розмір0.58 Mb.
ТипРобоча програма
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ


РОБОЧА ПРОГРАМА

методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Системи технологій промисловості» для студентів з галузі знань:

0305 – економіка і підприємництво, 0505 - машинобудування та матеріалообробка


Затверджено на засіданні
Вченої ради академії

Протокол № 10 від 18.12.09


Дніпропетровськ, НМетАУ 2009


УДК 669.053


Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «системи технологій промисловості» для студентів з галузі знань: 0305 – економіка і підприємництво, 0505 - машинобудування та матеріалообробка / Уклали: Л.В. Камкіна, Ю.О. Павленко, Р.В. Анкудінов, А.А. Надточій, А.П. Мішалкін. - Дніпропетровськ: НМетАУ, 2010 - с.


Наведено короткий огляд головних металургійних виробництв, обладнання – головне та допоміжне, що забезпечує ці виробництва, технологічні особливості виробництва чавуну, сталі, феросплавів та

кольорових металів. Варіанти контрольних завдань № 1, №2.

Призначено для студентів, що навчаються у галузі знань 0305 – економіка і підприємництво, 0505 - машинобудування та матеріалообробка заочної форми навчання.


Укладачі: Л.В. Камкіна, д.т.н., проф.

Ю.О. Павленко, к.т.н., доц.

Р.В. Анкудінов, к.т.н., доц.

А.А. Надточій, ст. преп.

А.П. Мішалкін, асистент


Відповідальний за випуск Л.В. Камкіна, д.т.н., проф.


Рецензент


Підписано до друку 01.04.2010. Формат 60x84 1/16. Папір друк.

Друк плоский. Умов.-друк.арк. 2,56. Тираж 50 пр. Замовлення № 85


Національна металургійна академія України

49600, Дніпропетровськ-5, пр. Гагаріна, 4

______________________________________


Редакційно-видавничий відділ НМетАУ

Зміст

Вступ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4

РОЗДІЛ 1. ^ ВИРОБНИЦТВО ЧАВУНУ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

    1. Сировина і матеріали виробництва чорних металів та підготовка

їх до виробничого процесу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

1.2. Висхідні матеріали, що використовуються при виробництві чавуну. . 7

1.3. Вогнетривні матеріали . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

1.4. Устрій доменної печі (ДП) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

1.5. Допоміжні пристрої доменної печі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

1.6. Доменний процес . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

1.7. Фізико-хімічні процеси в доменній печі, що супроводжують

виробництво чавуну . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

1.8. Процеси відновлення інших елементів і шлакоутворення в доменній

печі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

1.9. Продукти доменного виробництва . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

^ РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ВИРОБНИЦТВО СТАЛІ . . 15

2.1. Бесемерівський і томасівський способи виробництва сталі . . . . . . . 15

2.2.Киснево-конверторна плавка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

2.3. Виробництво сталі мартенівським способом . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

2.4. Отримання сталі в електропечах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

2.5. Розливання сталі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

2.6. Класифікація сталей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 21

Розділ 3. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ОТРИМАННЯ ФЕРРОСПЛАВІВ 22

3.1.Устрій феросплавної печі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 25

3.2. Виробництво феросиліцію . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

3.3. Виробництво високовуглецевого феромарганцю . . . . . . . . . . . . . 25

3.4. Виробництво силікомарганцю . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 26

Розділ 4. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ОТРИМАННЯ КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ 29

4.1. Виробництво міді . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

4.2. Виробництво алюмінію . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

4.3. Виробництво магнію . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

4.4. Виробництво титану . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30


Запитання до контрольних завдань . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Тема 1. Паливо, сировина, матеріали - підготування та застосування

їх для виробництва чорних металів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

Робоча програма методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Системи технологій промисловості» для студентів з галузі знань iconРобоча програма методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Системи технологій промисловості» для студентів з галузі знань
«системи технологій промисловості» для студентів з галузі знань: 0305 – економіка І підприємництво, 0505 машинобудування та матеріалообробка...
Робоча програма методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Системи технологій промисловості» для студентів з галузі знань iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни "Системи технологій", завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни ”Системи технологій” для студентів за напрямом...
Робоча програма методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Системи технологій промисловості» для студентів з галузі знань iconМетодичні вказівки щодо їх виконання. Призначена для студентів з галузі знань 0305 економіка та підприємництво заочної форми навчання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Аналіз господарської діяльності” для студентів...
Робоча програма методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Системи технологій промисловості» для студентів з галузі знань iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Процеси і апарати хімічної промисловості" для студентів напряму 051301 хімічна технологія
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Процеси І апарати хімічної промисловості" для...
Робоча програма методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Системи технологій промисловості» для студентів з галузі знань iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Міжнародний маркетинг² для студентів напряму...
Робоча програма методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Системи технологій промисловості» для студентів з галузі знань iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Техніка та технологія галузі» для студентів напряму 030601 менеджмент
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Техніка та технологія галузі» для студентів...
Робоча програма методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Системи технологій промисловості» для студентів з галузі знань iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Менеджмент в енергетиці» для студентів спеціальності...
Робоча програма методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Системи технологій промисловості» для студентів з галузі знань iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Менеджмент персоналу² для студентів спеціальності...
Робоча програма методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Системи технологій промисловості» для студентів з галузі знань iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національна металургійна академія україни робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни “Системи технологій” для студентів за напрямом 030601
Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни ”Системи технологій” для студентів за напрямом...
Робоча програма методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Системи технологій промисловості» для студентів з галузі знань iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Інформаційні системи І технології в обліку» для студентів напряму
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Інформаційні системи І технології в обліку»...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи