В. П. Іващенко, А. К. Тараканов, А. М. Должанський, О. Д. Рожков icon

В. П. Іващенко, А. К. Тараканов, А. М. Должанський, О. Д. Рожков
НазваВ. П. Іващенко, А. К. Тараканов, А. М. Должанський, О. Д. Рожков
Сторінка1/7
Дата27.09.2012
Розмір1.12 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7МІНІСТЕРСТВО НАУКИ І ОСВІТИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ
В.П. Іващенко, А.К.Тараканов,

А.М. Должанський, О.Д.Рожков,

Л.Х. Іванова, С.Л. Ринкевич


ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ

КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ

У НАЦІОНАЛЬНІЙ МЕТАЛУРГІЙНІЙ
АКАДЕМІЇ УКРАЇНИД


ніпропетровськ НМетАУ 2008


МІНІСТЕРСТВО НАУКИ І ОСВІТИ УКРАЇНИ


НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ


В.П.Іващенко, А.К.Тараканов,

А.М.Должанський, О.Д.Рожков,

Л.Х.Іванова, С.Л. Ринкевич


^ ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ

РОБІТ У НАЦІОНАЛЬНІЙ МЕТАЛУРГІЙНІЙ
АКАДЕМІЇ УКРАЇНИ


(видання друге, доповнене)


Затверджено на засіданні Вченої ради академії

як навчальний посібник


^ Д


НІПРОПЕТРОВСЬК НМетАУ 2008УДК 339.138(07)


Організація виконання кваліфікаційних робіт у Національній металургійній академії України: Навч. посібник / В.П.Іващенко, А.К.Тараканов, А.М.Должанський та ін. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2008.– 74 с.


Наведені мета, навчально-методичні зав-

дання, організація підготовки кваліфікаційних

робіт (випускниками всіх ОКР) та їх захисту.

Містять загальні вимоги до побудови,

викладення та оформлення пояснювальної за-

писки і графічної частини кваліфікаційних

робіт.

Призначені для студентів усіх спеціаль-

ностей, освітньо-кваліфікаційних рівнів і форм

навчання.

Будуть корисними при організації виконання інших видів індивідуальних завдань (курсові проекти, роботи; реферати, домашні завдання тощо)


Відповідальний за випуск О.Г.Ясев, канд. техн. наук, проф.


Рецензенти: О.Б.Гірін, д-р техн. наук, проф. (ДВНЗ «УДХТУ»)

Л.В.Камкіна, д-р техн. наук, проф. (НМетАУ)


© Національна металургійна академія

України, 2008

ЗМІСТ


ВСТУП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

^ 1 МЕТА ТА НАВЧАЛЬНО–МЕТОДИЧНІ ЗАВДАННЯ

ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУВАННЯ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

1.1 Структури кваліфікаційних робіт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

1.1.1 Структура дипломного проекту . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

1.1.2 Структура дипломної роботи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

1.1.3 Структура випускної роботи магістра . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

2 ОРГАНІЗАЦІЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУВАННЯ . . . . . . . . . . 18

2.1 Теми дипломних проектів і робіт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

2.2 Порядок затвердження та зміни тем

дипломних проектів і робіт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

2.3 Оформлення завдань на дипломний проект

(роботу) і переддипломну практику . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

2.4 Організація дипломного проектування. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

^ 3 ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ВИПУСКНИХ

РОБІТ МАГІСТРІВ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

4 ЗАХИСТ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

4.1 Підготовка кваліфікаційних робіт до захисту . . . . . . . . . . . . . . . 23

4.2 Захист кваліфікаційних робіт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

4.3 Порядок і правила повторного захисту . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

4.4 Організація зберігання випускних кваліфікаційних робіт . . . . .. 27

^ 5 СТРУКТУРА ТА ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ

ПОЯСНЮВАЛЬНИХ ЗАПИСОК КВАЛІФІКАЦІЙНИХ

РОБІТ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

5.1 Вимоги до порядку викладення пояснювальної записки . . . . . 29

5.1.1 Вступна частина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

5.1.1.1 Титульний аркуш . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

5.1.1.2 Завдання на проект або роботу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

5.1.1.3 Відомість проекту або роботи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

5.1.1.4 Реферат . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

5.1.1.5 Зміст . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

5.1.1.6 Перелік умовних позначень, символів, одиниць,

скорочень і термінів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

5.1.2 Основна частина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

5.1.2.1 Вступ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

5.1.2.2 Опис розробки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

5.1.2.3 Висновки та рекомендації . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

5.1.2.4 Перелік посилань . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

5.1.3 Додатки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

5.1.4 Вимоги до подання структурних елементів . . . . . . . . . . . . . . 37

5.1.5 Розрахунки, які виконані із застосуванням ПЕОМ. . . . . . . . . 37

5.2 Правила оформлення пояснювальної записки . . . . . . . . . . . . . . 38

5.2.1 Загальні вимоги . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

5.2.2 Нумерація сторінок пояснювальної записки . . . . . . . . . . . . . . 40

5.2.3 Нумерація розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів. . . . . . . . 40

5.2.4 Ілюстрації . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

5.2.5 Таблиці . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

5.2.6 Переліки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

5.2.7 Примітки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

5.2.8 Виноски. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

5.2.9 Формули та рівняння. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

5.2.10 Посилання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

5.2.11 Додатки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

^ 6 ОФОРМЛЕННЯ ГРАФІЧНОЇ ЧАСТИНИ

ВИПУСКНИХ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ. . . . . . . . . . . . . . . . 52

Додаток А Приклад оформлення завдання на

дипломний проект (роботу). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Додаток Б Приклад оформлення відзиву про

дипломний проект (роботу) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Додаток В Приклад оформлення титульного аркуша . . . . . . . . . . . 60

Додаток Г Приклад заповнення відомості

дипломного проекту . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Додаток Д Приклад складення реферату на

дипломну роботу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Додаток Ж Приклади оформлення джерел в

«Переліку посилань» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

Додаток К Приклади оформлення ілюстрацій . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

Додаток Л Приклад заповнення окремої специфікації

складального креслення до дипломного проекту . . . . 70

Додаток М Розміри та зразок заповнення основного напису

на кресленні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

Перелік посилань……………………………………………………… 73

ВСТУП


Технічний рівень країн оцінюють, значною мірою, згідно з виробництвом металургійної продукції – чавуну, сталі, прокату. Якість і обсяг виробництва металургійної продукції визначають розвиток усіх галузей кожної країни – машинобудування, транспортної та хімічної промисловості, верстатобудування, енергетики та ін.

Машинобудування та металообробна промисловість споживають біля половини металургійної продукції. За довготерміновими прогнозами ЮНЕСКО чорні метали і сплави залишаться основними конструкційними матеріалами. Програма розвитку України, яка затверджена на період до 2010 року, передбачає за першочергові пріоритети реструктуризацію гірничо–металургійного і аграрно–промислового комплексу на базі існуючих і створення нових ресурсозберігаючих технологій одержання металів і сплавів, неметалевих, композиційних та інших матеріалів і виробництва з них готових деталей і заготовок для усіх галузей народного господарства.

В зв’язку з цим, значною мірою зростають вимоги до підготовки фахівців для металургії та інших галузей промисловості.

У НМетАУ здійснюється підготовка фахівців і виконання ними випускних кваліфікаційних робіт відповідно до вимог Методичних вказівок до організації виконання дипломних проектів і робіт для студентів усіх спеціальностей і форм навчання з доповненнями до них, що затверджені Вченою радою академії (наказ від 29 листопада 2006р №209).

Необхідність подальшого покращення змісту і оформлення кваліфікаційних робіт, зміни у діючому законодавстві України щодо вищої освіти зумовили відповідну переробку цих методичних вказівок.

У випускних кваліфікаційних роботах (випускників всіх ОКР) повинні знайти відображення перспективні напрями реструктуризації підприємств, цехів і заводів з використанням вітчизняного та закордонного досвіду і досягнень науки.

Випускна кваліфікаційна робота виконується кожним студентом самостійно. В ній повинні знайти відображення теоретичні, практичні знання, які були одержані під час навчання, та вміння використовувати їх для рішення конкретних завдань згідно з темою роботи.

Кваліфікаційні роботи повинні виконуватися згідно з вимогами державних стандартів України. Тому у цих методичних вказівках викладені структура та правила оформлення пояснювальних записок до

випускних кваліфікаційних робіт з дотриманням державного стандарту України ДСТУ 3008–95 “Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення” та інших нормативних документів.

Правила і норми, які передбачені в методичних вказівках, – це основа для здійснення нормоконтролю випускних кваліфікаційних робіт перед захистом їх у Державній екзаменаційній комісії (ДЕК).

Рекомендації щодо структури та оформлення кваліфікаційних робіт, які наведені в цих методичних вказівках, можуть бути використані також і при оформленні курсових проектів і робіт, звітів з НДРС і усіх інших видів методичних розробок і звітів з навчального процесу.


^ 1 МЕТА ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ЗАВДАННЯ

ПІДГОТОВКИ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ

(ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУВАННЯ)


Основна мета дипломного проектування – завершення підготовки фахівця, а також оцінка його загальної та спеціальної підготовки під час захисту у ДЕК самостійно виконаної кваліфікаційної роботи – проекту або аналітичної роботи. Напрям розробок визначається темою кваліфікаційної роботи.

Дипломне проектування складається з двох послідовних етапів:

а) переддипломна практика, під час якої студент згідно з зав-данням та програмою збирає вихідні дані до кваліфікаційної роботи.

Переддипломна практика може бути організована:

на відповідному виробництві, в організації, установі тощо. В цьому разі вихідними даними для розробки кваліфікаційної роботи є матеріали, отримані на базі практики: характеристика вихідних матеріалів та продукції, відповідні технологічні інструкції, креслення агрегатів, вузлів, деталей; схеми, фактичні показники роботи обладнання, підрозділів, фінансова та статистична звітність, інформаційні потоки, технології, техніко–економічні показники, нормативні документи, дані щодо організації та управління виробництвом, результати попередніх досліджень відповідних процесів, показники діяльності з екології; документи з охорони праці, інші матеріали; побажання провідних спеціалістів бази практики щодо усунення існуючих недоліків;

в академії. В цьому разі вихідними є матеріали, аналогічні тим, що вище перелічені, але отримані з мережі Internet, науково–технічної літератури, нормативної документації, результатів досліджень, що проведені в академії, баз відповідних даних кафедр;

б) власне дипломування, яке призначене для виконання, оформлення і захисту у ДЕК кваліфікаційної роботи, що полягає в інженерному проектуванні конкретних технологічних процесів і устаткування промислового виробництва або в розробці конкретних актуальних наукових і технічних завдань.

При виконанні кваліфікаційної роботи студент повинен проявити свої знання, здібності та вміння самостійно вирішувати певні інженерні задачі або виконання наукового дослідження. Головним тут є акцент на новизні розробки.

    1. Структури кваліфікаційних робіт1.1.1 Структура дипломного проекту


Дипломний проект випускника ОКР «бакалавр», «спеціаліст» присвячується створенню нових або поліпшенню існуючих технологій, конструкцій, схем, технічних, інформаційних, екологічних, організаційних, економічних та інших систем, моделей тощо та застосуванню відповідних розробок, існуючих у світовій та вітчизняній практиці модерних рішень, результатів наукових досліджень автора при проектуванні нових або реконструкції існуючих виробництв, систем тощо, поліпшенні їх техніко–економічних та інших показників. Структура дипломного проекту наведена у таб-

лиці 1.1.


Таблиця 1.1–Структура дипломного проекту

№ п/п

Частина

пояснювальної записки

Обсяг,*

стор.

Характеристика, примітки

1

2

3

4

1

Титульний

аркуш

12

Завдання на дипломний проект

2

Заповнюється з двох сторін і враховується як дві сторінки

3

Відомість

дипломного проекту

1–2

Перелічуються: пояснювальна записка, конструкторські, технолого–економічні або інші документи, які розроблені або використані при виконанні даної кваліфікаційної роботи та представляються як графічна частина


4

Реферат

1

Стисла характеристика сутності та обсягу дипломного проекту

Продовження таблиці 1.1

1

2

3

4

5

Зміст

1–2

Перелік розділів і підрозділів, а також пунктів і підпунктів, якщо вони мають заголовки, з вказівкою сторінок, з яких вони починаються

6

Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів

0–2

Наводиться за рішенням керівника дипломного проекту

7

Вступ

1–2

Наводяться дані про: об’єкт розробки, мету розробки, її актуальність, методи вирішення задачі

8

Аналітична

частина

15–20

Аналіз існуючої технології виробництва, її впливу на навколишнє се-редовище; конструкції агрегату, технічної, організаційної, економічної або іншої системи, стану сировинної бази, характеристик продукції, техніко–економічних показників, інформаційних і фінансових потоків, форм звітності тощо; встановлення недоліків, «вузьких» місць. Постановка задачі проектної роз-робки

9

Основна частина

а) Основний зміст

20–35


Теоретичне, технічне, експеримен-тальне обґрунтування вдосконалення технології виробництва, властивостей продукції, конструкції агрегату, технічної, інформаційної, екологічної, економічної, організаційної або іншої системи, інформаційних і фінансових потоків, техніко–економічних показників; опис розроблених або рекомендованих тех-Продовження таблиці 1.1

1

2

3

4
Основна частина

а) Основний зміст

(продовження)
нологій, агрегатів, технічних або інших схем, даних наукових досліджень, проектних рішень, інформаційних і фінансових потоків тощо. Рекомендації з впровадження або результати впровадження

б)Допоміжні

матеріали
За рішенням керівника матеріали основної частини можуть бути доповнені непрофільними розробками, наприклад, з організації виробництва, енергозбереження, екології, автоматизації та ін. За рішенням випускаючої кафедри ці розробки можуть бути виділені в окремий розділ

10

Економічна

частина**

5–10

Укрупнені типові економічні розрахунки

11

Охорона праці

5–10

Типові розрахунки з охорони праці, оформлення документації з охорони праці для об’єкта, що розробляється

12

Висновки

1–2

Стислі підсумки виконання проекту, галузі використання результатів, значущість

13

Перелік посилань

1–4

Перелік джерел, на які є посилання в тексті пояснювальної записки


14

Додатки

0–10

Результати проміжних розрахунків, технологічні та інші схеми, що не увійшли до основного тексту пояснювальної записки; документи, що підтверджують оригінальність, технічний рівень розробок, практичну цінність, результати апробації; специфікації графічної частини тощоПродовження таблиці 1.1

1

2

3

4

15

Загальний обсяг пояснювальної записки (без додатків)

70–100

Дивись розділ 3

16

Графічна

частинаДивись розділ 3

______________

*Комп’ютерний друк

**В дипломних проектах випускників економічних спеціальностей відповідні матеріали входять до основної частини, і цей розділ до пояснювальної записки не включають. За його рахунок збільшується обсяг аналітичної та основної частин.

  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

В. П. Іващенко, А. К. Тараканов, А. М. Должанський, О. Д. Рожков iconВ. П. Іващенко, А. К. Тараканов, А. М. Должанський, О. Д. Рожков
Організація виконання кваліфікаційних робіт у Національній металургійній академії України: Навч посібник / В. П.Іващенко, А. К. Тараканов,...
В. П. Іващенко, А. К. Тараканов, А. М. Должанський, О. Д. Рожков iconОптоелектрОнні властивості плазмохімічних Sicn плівок
А. О. Козак, О. К. Порада, Л. А. Іващенко, В. І. Іващенко, Т. В. Томіла. В. Я. Малахов
В. П. Іващенко, А. К. Тараканов, А. М. Должанський, О. Д. Рожков icon"Затверджую" Проректор В. П. Іващенко 2013 р
Установча сесія (для студентів, які закінчили інші внз або денне відділення нметАУ)
В. П. Іващенко, А. К. Тараканов, А. М. Должанський, О. Д. Рожков iconІващенко О. В., Олесенко В. П
О. В., Олесенко В. П. Лабіринтами ономастики // Вивчаємо українську мову та літературу. №7 (47) березень. – 2005. – С. 12
В. П. Іващенко, А. К. Тараканов, А. М. Должанський, О. Д. Рожков iconМіністерство освіти І науки україни національна металургійна академія україни а. К. Тараканов алгоритмізація управління технологічними процесами
Затверджено на засіданні Вченої ради академії як конспект лекцій для спеціальності «металургія чорних металів», спеціалізації – металургія...
В. П. Іващенко, А. К. Тараканов, А. М. Должанський, О. Д. Рожков iconРожков Артем м. Луганськ портфоліо як спосіб візуальної комунікації сучасного дизайнера
А згодом постає питання визнання та позиціонування дизайнера як сформованого спеціаліста
В. П. Іващенко, А. К. Тараканов, А. М. Должанський, О. Д. Рожков icon1. Суть господарської діяльності. 4
Болюх М. А., Іващенко В.І. Економічний аналіз господарської діяльності під­приємств: Підручник. Київ: Національний економічний університет....
В. П. Іващенко, А. К. Тараканов, А. М. Должанський, О. Д. Рожков iconУдк 291. 13: 327: 94: 141. 7 Г. А. Тараканов
Калигула (был убит Кассием Херея и группой заговорщиков 24 января 41 года), Клавдий (скончался в первые часы 13 октября 54 года от...
В. П. Іващенко, А. К. Тараканов, А. М. Должанський, О. Д. Рожков iconМіністерство освіти І науки України
Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни “Математичні задачі електроенергетики” (для студентів 3 курсу заочної форми...
В. П. Іващенко, А. К. Тараканов, А. М. Должанський, О. Д. Рожков iconЗатверджую Перший проректор Професор В. П. Іващенко р. Програма навчальної дисципліни з дисципліни
Матриці. Основні поняття та означення. Дії над матрицями. Обернена матриця. Ранг матриці. Визначники. Властивості визначників. Методи...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи