Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань icon

Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань
НазваМетодичні вказівки до виконання індивідуальних завдань
Дата02.10.2012
Розмір213 Kb.
ТипМетодичні вказівки

Міністерство освіти і науки України


Національна металургійна академія України


РОБОЧА ПРОГРАМА


методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни

«Алгоритмiзацiя і програмування

для студентів за напрямом підготовки

6.050202 – Автоматизація та комп’ютерні технології


Дніпропетровськ НМетАУ 2010

ЗМІСТ 1. Робоча програма дисципліни «Алгоритмiзацiя і програмування»
 1. Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань


3. Задачі для виконання індивідуальних завдань


 1. Таблиці варіантів індивідуальних завдань


4.1. Таблиця варіантів індивідуальних завдань №1, 5


4.2. Таблиця варіантів індивідуальних завдань №2


4.3. Таблиця варіантів індивідуальних завдань №3, 6


4.4. Таблиця варіантів індивідуального завдання №4


 1. Література
 1. Робоча програма дисципліни

«Алгоритмiзацiя і програмування»
розділ

Теми

1

Розділ 1. Інтегроване середовище розробки додатків C++ Builder


1.1 Історія створення мови С++. ANCII стандарт. C++Builder – кращий представник візуальних середовищ сімійства С++.. Склад та структура проекту. Windows application і консольні додатки.

^

1.2. Візуальний інтерфейс C++Builder. Дизайнер форм, інспектор об’єктів, палітра компонентів, редактор кода, головне меню.
Практичні навики
^

Алгоритмізація. Засоби створення алгоритмів. Лінійний, розгалуджувальний обчислювальні процеси.

Циклічний обчислювальний пролцес.


Одномірні масиви. Пошук суми, добутку, кількості та ін. елементів масиву.

Обчислення суми ряду. Ітераційний обчислювальний процес.

2

Розділ 2. Елементи мови С++ середовища Builder


2.1. Символи, константи, ідентифікатори, ключові слова, коментарі. Базові типи даних мови С++ Builder. Ініціалізація змінних. Масиви. Ініціалізація масивів. Можливості введення-виводу.


2.2. Перетворення типів даних. Операції мови: арифметичні, логічні операції, операції збільшення та зменшення.

Операції з рядками: злиття, функції приведення типів. Операції присвоювання. Умовна операція.


2.3. Операції над двоїчним кодом. Порозрядні логічні операції. Поразрядні зсуви. Приоритет операцій.

^

Практичні навики

Алгоритмізація. Пересилання даних. Вкладені цикли.

Двомірні масиви

Створення консольного додатку. Правила установки і видалення компонентів. Правила збереження проектів. Компіляція проекту. Дизайн простого Windows додатку.
3

Розділ 3. Оператори мови С++ середовища Builder


3.1. Операції над двоїчним кодом. Порозрядні логічні операції. Поразрядні зсуви. Приоритет операцій.


3.2. Оператори циклів For, While, Do_While. Правила завершення циклів. Алгоритми реалізації.

^

Практичні навики

Створення простого Windows додатка. Управління ходом виконання програми.

Оператори умови if, оператор вибору swith.

Операції над двоїчним кодом. Порозрядні логічні операції. Поразрядні зсуви.


Виведення інформації з використанням функцій приведення типів IntToStr, FloatToStr, FloaToStrF.

Циклічні процеси. Оператори циклів For, While, Do_While.
4

Розділ 4. Робота з масивами даних

^

4.1. Генерація випадкових чисел.


Одномірні масиви. Алгоритми реалізації


4.2. Двомірні масиви.

Практичні навики


Одномірні масиви. Пошук суми, добутку, кількості та ін. елементів масиву.

Генерація випадкових чисел. Двомірні масиви.5

Розділ 5. Функції в середовищі С++ Builder


5.1. Визначення функції. Оператор Return. Прототипи функцій. Звертання до функції.^

Практичні навики


Вкладені цикли. Двомірні масиви.2. Методичні вказівки

до виконання індивідуальних завдань


 1. Контрольна робота виконується строго за варіантом

Номер варіанту обирається згідно з двома останніми цифрами залікової книжки. При чому, якщо цей номер перевищує число 50, то номер варіанта визначається наступним чином: від числа 100 віднімається число, що відповідає двум останнім цифрам залікової книжки.

Наприклад, якщо дві останні цифри 48, то студент виконує 48 варіант.

Якщо дві останні цифри 85, то варіант контрольної роботи дорівнює 15
(100-85).


2. Кожна контрольна робота виконується на ПК і оформлюється на листах формату А4.


3. Умови завдань повинні бути набрані у MS WORD.


4. Розв’язки задач повинні бути виведені на формат А4 (екранні копії).


^ 3. Задачі для виконання індивідуальних завдань


1  Алгоритми лінійної структури.

Скласти блок-схему алгоритму обчислення значення функції (дивись таблицю варіантів індивідуальних завдань №1, 5).


2. Алгоритми розгалуженої структури .

Скласти блок-схему алгоритму обчислення значення функції Y (дивись таблицю варіантів індивідуального завдання №2)


3. Алгоритми циклічної структури.

Скласти блок-схему алгоритму обчислення значення функції Z (дивись таблицю варіантів індивідуальних завдань №3, 6)


4. Задан одномірний масив чисел.

Скласти блок-схему алгоритму для виконання дій (дивись таблицю варіантів індивідуальних завдань №4).


5. У середовищі С++ Builder обчислити значення функції Z згідно за варіантом (дивись таблицю варіантів індивідуальних завдань №1, 5).


6. У середовищі С++ Builder скласти програму для обчислення значення функції Z згідно за варіантом (дивись таблицю варіантів індивідуальних завдань № 3, 6). 1. Таблиці варіантів індивідуальних завдань


4.1. Таблиця варіантів індивідуальних завдань №1,54.2. Таблиця варіантів індивідуального завдання №2 1. ;

3.

;


4.

;


5.

;

6. ;


7.

;


8.

;


9.

;


10.

;


11. ;


12.

;


13.

;


14.

;


15.

;


16.;


17.


18.

;


19.

;


20.

;

21. ;


22.

;


23.

;


24.

;


25.

;


26.

;


29.

;


30.

;


31.

;


32.

;


27.;


28.
33.

;


34. ;


35.

;

36. ;


37.

;


38.

;


39.

;


40.

;


41.

;


42.

;


43.

;


44.

;


45.

;46.;


47.
48.

;


49.

;


50.

;


;

4.3. Таблиця варіантів індивідуальних завдань №3, 6
4.4. Таблиця варіантів індивідуального завдання №4Номер

варіанта

Знайти:

Масив

1

Середнє арифметичне S додатних елементів і їхню кількість К.

-45,9; 2,82 ; 30,317; -43,5; -34,2; 13,2; 0; -10,4; 30,874

2

Суму S1 елементів із парними номерами і суму S2 елементів із непарними номерами.

17,76; -12,7 ;-16,8; 14,16; 36,325; 9,547; 15,796; -19,301; 0; 5,3; 6.8; -17,3

3

Суму S квадратів усіх елементів, що перевищують 10 по абсолютному значенню і їхню кількість К.

42,027; 0;-23,018; 0; -18,532; 0,73; 30,8; 39,115; 7,3;-18,67; 12,32;-8,05;-16,3

4

Добуток РІ усіх додатних елементів і їхню кількість К1, а також, добуток Р2 усіх від'ємних елементів і їхню кількість К2.

•43,175; -11,082; 0; 32,217; -5,42; -2,477; 13,921; -14,184; -7,3; 8,13; 16,08; 123,3; 18,67

5

Середнє арифметичне S квадратів усіх елементів, що перевищують 2,5 по абсолютному значенню та їхню кількість К.

-10,396; -3,47; -14,748; 0; -2,34; 43,796; -2,616; 46,139; 0,35; 5,75; -1,308; 7,87

6

Добуток відмінних від нуля елементів із непарними номерами і їхню кількість К1.

16,375; -17,004; -49,399; -43,353; -15,530; -3,001; 21,762; -42,420; 7,375; -0,675; 13,834; -7,68

8

Середнє арифметичне S елементів, що не перевищують 15 по абсолютному значенню і їхню кількість К.

-28,221; 2,829; -18,7; -12,784; 0; -34,719; -17,04; -12,784; 1,89; 5,83; 56,13; -14,8

9

Значення М найбільшого элемента і його номер.

49,624; -20,481; 87,68; 0; 32,646; 118,37; 18,34; 5,68

10

Кількість N від'ємних, кількість Р додатних і кількість Z нульових елементів.

11,749; 0; 0;-39,144; 0; 9,488; 21,412; 41,643; 5,6; 7,8; -0,34; -1,2; 17,13

11

Середнє арифметичне елементів, значення яких належать інтервалу (-273; 20) і їхню кількість.

206,8; -31,18; 0; 36,9; -313,8; 0,67; -230,2; 0; 21,18; 5,64; -115,36; -270.3, 18,8; 35,7; 6,4

12

Значення М найбільшого по абсолютному значенню елемента і його номер N.

-41,5; -22,174; 40,464; 42,347; -10,089; -41,66; 40,843; 0; 20; -47,591; 34,458; 7,83

13

Суму S квадратів від'ємних елементів з номерами, крат­ними трьом і кількість додатних елементів.

35,066,0,276; -13,94; 13,879; 8,73, 0; -13,762;-29,777; 45,194;-25,613; 38,642

14

Середнє арифметичне S еле­ментів, відмінних від нуля і їхню кількість К1, а також кількість КО елементів, рівних нулю.

-34,22; 36,325; -18,532; -5,42; 0; -23,401; -15,53; 0; 0;-0,089; -13,94; 0; 0;-13,914

15

Добуток Р відмінних від нуля елементів і кількість елементів рівних нулю.

-10,423;-19,301; 39,115; 0; -4,184; 0; 0; 46,139; 42,42; 0; 20; 0;0

16

Середнє арифметичне S додатних елементів і їхню кількість К.

-45,9; 2,82 ; 30,317; -43,5; -34,2; 13,2; 0; -10,4; 30,874

17

Суму S1 елементів із парними номерами і суму S2 елементів із непарними номерами.

17,76; -12,7 ;-16,8; 14,16; 36,325; 9,547; 15,796; -19,301; 0; 5,3; 6.8; -17,3

18

Суму S квадратів усіх елементів, що перевищують 10 по абсолютному значенню і їхню кількість К.

42,027; 0;-23,018; 0; -18,532; 0,73; 30,8; 39,115; 7,3;-18,67; 12,32;-8,05;-16,3

19

Добуток РІ усіх додатних елементів і їхню кількість К1, а також, добуток Р2 усіх від'ємних елементів і їхню кількість К2.

•43,175; -11,082; 0; 32,217; -5,42; -2,477; 13,921; -14,184; -7,3; 8,13; 16,08; 123,3; 18,67

20

Середнє арифметичне S квадратів усіх елементів, що перевищують 2,5 по абсолютному значенню та їхню кількість К.

-10,396; -3,47; -14,748; 0; -2,34; 43,796; -2,616; 46,139; 0,35; 5,75; -1,308; 7,87

21

Добуток відмінних від нуля елементів із непарними номерами і їхню кількість К1.

16,375; -17,004; -49,399; -43,353; -15,530; -3,001; 21,762; -42,420; 7,375; -0,675; 13,834; -7,68

22

Суму S квадратів елементів, значення яких належать відрізку

(-10,12) і їхню кількість К.-13,27; -9,547; 0; -22,477; 43,796; -3,001; -28,706; 9,488; -41,66; 13,879; 16,713


23

Середнє арифметичне S елементів, що не перевищують 15 по абсолютному значенню і їхню кількість К.

-28,221; 2,829; -18,7; -12,784; 0; -34,719; -17,04; -12,784; 1,89; 5,83; 56,13; -14,8

24

Значення М найбільшого элемента і його номер.

49,624; -20,481; 87,68; 0; 32,646; 118,37; 18,34; 5,68

25

Кількість N від'ємних, кількість Р додатних і кількість Z нульових елементів.

11,749; 0; 0;-39,144; 0; 9,488; 21,412; 41,643; 5,6; 7,8; -0,34; -1,2; 17,13

26

Середнє арифметичне елементів, значення яких належать інтервалу (-273; 20) і їхню кількість.

206,8; -31,18; 0; 36,9; -313,8; 0,67; -230,2; 0; 21,18; 5,64; -115,36; -270.3, 18,8; 35,7; 6,4

27

Значення М найбільшого по абсолютному значенню елемента і його номер N.

-41,5; -22,174; 40,464; 42,347; -10,089; -41,66; 40,843; 0; 20; -47,591; 34,458; 7,83

28

Суму S квадратів від'ємних елементів з номерами, крат­ними трьом і кількість додатних елементів.

35,066,0,276; -13,94; 13,879; 8,73, 0; -13,762;-29,777; 45,194;-25,613; 38,642

29

Середнє арифметичне S еле­ментів, відмінних від нуля і їхню кількість К1, а також кількість КО елементів, рівних нулю.

-34,22; 36,325; -18,532; -5,42; 0; -23,401; -15,53; 0; 0;-0,089; -13,94; 0; 0;-13,914

30

Добуток Р відмінних від нуля елементів і кількість елементів рівних нулю.

-10,423;-19,301; 39,115; 0; -4,184; 0; 0; 46,139; 42,42; 0; 20; 0;0

31

Середнє арифметичне S додатних елементів і їхню кількість К.

-45,9; 2,82 ; 30,317; -43,5; -34,2; 13,2; 0; -10,4; 30,874

32

Суму S1 елементів із парними номерами і суму S2 елементів із непарними номерами.

17,76; -12,7 ;-16,8; 14,16; 36,325; 9,547; 15,796; -19,301; 0; 5,3; 6.8; -17,3

33

Суму S квадратів усіх елементів, що перевищують 10 по абсолютному значенню і їхню кількість К.

42,027; 0;-23,018; 0; -18,532; 0,73; 30,8; 39,115; 7,3;-18,67; 12,32;-8,05;-16,3

34

Добуток РІ усіх додатних елементів і їхню кількість К1, а також, добуток Р2 усіх від'ємних елементів і їхню кількість К2.

•43,175; -11,082; 0; 32,217; -5,42; -2,477; 13,921; -14,184; -7,3; 8,13; 16,08; 123,3; 18,67

35

Середнє арифметичне S квадратів усіх елементів, що перевищують 2,5 по абсолютному значенню та їхню кількість К.

-10,396; -3,47; -14,748; 0; -2,34; 43,796; -2,616; 46,139; 0,35; 5,75; -1,308; 7,87

36

Добуток відмінних від нуля елементів із непарними номерами і їхню кількість К1.

16,375; -17,004; -49,399; -43,353; -15,530; -3,001; 21,762; -42,420; 7,375; -0,675; 13,834; -7,68

37

Суму S квадратів елементів, значення яких належать відрізку

(-10,12) і їхню кількість К.-13,27; -9,547; 0; -22,477; 43,796; -3,001; -28,706; 9,488; -41,66; 13,879; 16,713


38

Середнє арифметичне S елементів, що не перевищують 15 по абсолютному значенню і їхню кількість К.

-28,221; 2,829; -18,7; -12,784; 0; -34,719; -17,04; -12,784; 1,89; 5,83; 56,13; -14,8

39

Значення М найбільшого элемента і його номер.

49,624; -20,481; 87,68; 0; 32,646; 118,37; 18,34; 5,68

40

Кількість N від'ємних, кількість Р додатних і кількість Z нульових елементів.

11,749; 0; 0;-39,144; 0; 9,488; 21,412; 41,643; 5,6; 7,8; -0,34; -1,2; 17,13

41

Середнє арифметичне елементів, значення яких належать інтервалу (-273; 20) і їхню кількість.

206,8; -31,18; 0; 36,9; -313,8; 0,67; -230,2; 0; 21,18; 5,64; -115,36; -270.3, 18,8; 35,7; 6,4

42

Значення М найбільшого по абсолютному значенню елемента і його номер N.

-41,5; -22,174; 40,464; 42,347; -10,089; -41,66; 40,843; 0; 20; -47,591; 34,458; 7,83

43

Суму S квадратів від'ємних елементів з номерами, крат­ними трьом і кількість додатних елементів.

35,066,0,276; -13,94; 13,879; 8,73, 0; -13,762;-29,777; 45,194;-25,613; 38,642

44

Середнє арифметичне S еле­ментів, відмінних від нуля і їхню кількість К1, а також кількість КО елементів, рівних нулю.

-34,22; 36,325; -18,532; -5,42; 0; -23,401; -15,53; 0; 0;-0,089; -13,94; 0; 0;-13,914

45

Добуток Р відмінних від нуля елементів і кількість елементів рівних нулю.

-10,423;-19,301; 39,115; 0; -4,184; 0; 0; 46,139; 42,42; 0; 20; 0;0

46

Середнє арифметичне S додатних елементів і їхню кількість К.

-45,9; 2,82 ; 30,317; -43,5; -34,2; 13,2; 0; -10,4; 30,874

47

Суму S1 елементів із парними номерами і суму S2 елементів із непарними номерами.

17,76; -12,7 ;-16,8; 14,16; 36,325; 9,547; 15,796; -19,301; 0; 5,3; 6.8; -17,3

48

Суму S квадратів усіх елементів, що перевищують 10 по абсолютному значенню і їхню кількість К.

42,027; 0;-23,018; 0; -18,532; 0,73; 30,8; 39,115; 7,3;-18,67; 12,32;-8,05;-16,3

49

Добуток РІ усіх додатних елементів і їхню кількість К1, а також, добуток Р2 усіх від'ємних елементів і їхню кількість К2.

•43,175; -11,082; 0; 32,217; -5,42; -2,477; 13,921; -14,184; -7,3; 8,13; 16,08; 123,3; 18,67

50

Середнє арифметичне S квадратів усіх елементів, що перевищують 2,5 по абсолютному значенню та їхню кількість К.

-10,396; -3,47; -14,748; 0; -2,34; 43,796; -2,616; 46,139; 0,35; 5,75; -1,308; 7,87
 1. Література
 1. Березин Б.И., Березина С.Б. Начальный курс С и С++,-М.:Диалог – МИФИ, 2001. -288 с.

 2. Керниган Б, Ритчи Д. Язык программирования Си / Пер. с англ. Изд. 3-е испр. СПб.: Невский Диалект, 2001.- 352 с.: ил.

 3. Подбельский В.В., Фомин С.С. Программирование на языке Си: Учеб. пособие. Изд. 2-е доп. М.: Финансы и статистика, 2000. -600с.: ил.

 4. Іващенко В.П., Швачич Г.Г., Овсянніков О.В. Основи інформаційних технологій і програмування у середовищі Delphi. З перших кроків до дипломного проекту. Навчальний посібник.-Дніпропетровськ: РВА «Дніпро - VAL», 2008.-464с.

 5. Крячков А.В., Сухинина И.В., Томшин В.К. Программирование на С и С++. Практикум: Учеб. пособие для вузов/ Под ред. В.К.Томшина. Изд. 2-е испр. М.: Горячая линия – Телеком, 2000. -344с.:

 6. Информатика. Базовый курс: Учебник для вузов/ Под ред. С. В. Симоновича. Изд.2:Питер, 2009.-639сПрограму склала асс. кафедри ПМ та ОТ Гуляєва О.А.

Схожі:

Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань icon«інженерна графіка» методичні вказівки до виконання індивідуальних розрахунково-графічних завдань
«Інженерна графіка» методичні вказівки до виконання індивідуальних розрахунково-графічних завдань (для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань iconМетодичні вказівки до виконання індивідуальних розрахунково-графічних завдань, практичних завдань І самостійних робіт з дисципліни „ТехнІчнІ основи водопІдготовки та водопостачання”
«Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»
Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань iconМетодичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни «Мікроекономіка» Тематика індивідуальних завдань з дисципліни «Мікроекономіка»
Методичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни «Мікроекономіка»
Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань iconМетодичні вказівки до виконання індивідуальних завдань
Робоча програма, методичні вказівки І індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Математичний аналіз” для студентів економічних...
Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення кожного з розділів і література для підготовки, варіанти індивідуальних (контрольних) завдань для виконання студентами у процесі вивчення дисципліни, також методичні вказівки до виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни «Пiд'йомно-транспортнi машини» для студентів напряму 050503...
Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення кожного з розділів і література для підготовки, варіанти індивідуальних (контрольних) завдань для виконання студентами у процесі вивчення дисципліни, також методичні вказівки до виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни «Основи конструювання» для студентів напрямів 010104 професійна...
Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення кожного з розділів і література для підготовки, варіанти індивідуальних (контрольних) завдань для виконання студентами у процесі вивчення дисципліни, також методичні вказівки до виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни «Прикладна механіка» для студентів напрямів 010104 професійна...
Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань iconМетодичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни «Соціальна економіка» Тематика індивідуальних завдань з дисципліни «Соціальна економіка»
Методичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни «Соціальна економіка»
Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань iconМетодичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни «Основи бізнесу» Тематика індивідуальних завдань з дисципліни «Основи бізнесу»
Методичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни «Основи бізнесу»
Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань iconМетодичні вказівки до виконання індивідуальних завдань
Робоча програма дисципліни «Комп’ютерна техніка I органiзацiя обчислювальних робіт»
Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань iconМетодичні вказівки до виконання практичних, лабораторних робіт, індивідуальних завдань, методичні вказівки до самостійної роботи студентів і т.і. до бібліотеки університету
З метою належної підготовки усіх навчальних структурних підрозділів університету до нового 2013-2014 навчального року зобов’язую
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи