Науково-дослідницька діяльність кафедри icon

Науково-дослідницька діяльність кафедри
Скачати 250.18 Kb.
НазваНауково-дослідницька діяльність кафедри
Дата13.02.2014
Розмір250.18 Kb.
ТипДокументи


НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ


Одним із головних напрямків діяльності кафедри економіки промисловості є науково-дослідницька діяльність. Від свого заснування у 1935 році кафедра проводить активну наукову роботу, в якій беруть участь як співробітники кафедри, так і кращі студенти.

На відміну від багатьох інших економічних ВНЗ і кафедр (особливо тих, що створені нещодавно) кафедра економіки промисловості НМетАУ має власну потужну наукову школу і нагромадила величезний досвід проведення наукових досліджень. Добре відомо, що наукові школи створюються впродовж десятиліть в умовах і внаслідок постійного виконання актуальних досліджень, які відповідають запитам науки і промисловості. На кафедрі економіки промисловості, починаючи з 1946 року сформувалася Дніпропетровська наукова школа досліджень ефективності металургійного (промислового) виробництва. Фундаторами цієї наукової школи виступили відомі ентузіасти економічної науки Йосип Соломонович Каган і Тарас Григорович Бень. У різні часи до її складу входили такі знані науковці, як Зайцев Ю.П., Здорнов І.В., Хахаліна А.М., Майорченко В.Н., Пузирькова-Уварова Л.Ф., Ніколаєв В.Н., Карпова С.О. та інші. В останні 15-20 років коло наукових досліджень і розробок наукової школи поширилося на суміжні галузі (вугільну промисловість, машинобудування тощо), а також непромисловий сектор (фінансову сферу, консалтинговий бізнес) і сферу державного управління.


Упродовж багатьох десятиліть керівником Дніпропетровської наукової школи досліджень ефективності промислового виробництва був один з її фундаторів, видатний вчений і педагог, доктор економічних наук, професор, академік Академії інженерних наук України, академік Академії економічних наук України, завідувач кафедри економіки промисловості у 1963-2005 рр. Тарас Григорович Бень.

У наш час Дніпропетровську наукову школу досліджень ефективності промислового виробництва очолює доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України, завідувач кафедри економіки промисловості Довбня Світлана Борисівна.

До персонального складу наукової школи на сьогодні входять понад 20 науковців, які виконують дослідження за багатьма напрямками (див. табл. 1).

Серед значних науково-практичних досягнень наукової школи останніх десятиліть слід виділити наступні:

1) розроблено методичні положення і обґрунтовано економічну ефективність підвищення якості металургійної продукції та вдосконалення ціноутворення.

За результатами досліджень видано монографії «Економічні профілі прокату» (Бень Т.Г., Каган І.С., Здорнов І.В. – М., Металургвидав, 1963), «Вплив якості чавуну на економіку доменного і сталеплавильного виробництва» (Хахаліна А.М., Іванова Л.Г. – М., Металургія, 1968), «Економічна ефективність термічного зміцнення прокату і труб» (Бень Т.Г., Кольцова О.П., Шишацька Р.В. – М., Металургія, 1974). Друге видання цієї монографії відбулося в 1985 р. (М., Металургія), «Основи цінової політики і ціноутворення в промисловості» (Бень Т.Г. – Дніпропетровськ, НМетАУ, 1997);

2) обґрунтовано методику факторного аналізу та заходи підвищення ефективності використання основних виробничих фондів, капіталовкладень і виробничих потужностей промислових підприємств.

Результати досліджень опубліковано в монографіях: «Питання методики аналізу фондовіддачі в чорній металургії» (Бень Т.Г. - Дніпропетровськ: Промінь, 1968), «Підвищення ефективності використання основних фондів в чорній металургії України» (Бень Т.Г., Подойніцин Т.А., Риндак К.І. – К.: УкрНДІНТІ, 1969), «Аналіз ефективності капіталовкладень в чорній металургії України» (Бень Т.Г., Рябчий М.Є., Конашко Н.П. – К.: УкрНДІНТІ, 1971), «Аналіз ефективності використання основних фондів у виробництві сталевих труб» (Співаковський Л.І., Бень Т.Г., Осадча В.С. – М.: Металургія, 1972), «Використання основних виробничих фондів і проектних потужностей чорної металургії» (Бень Т.Г., Рябчий М.Є., Пузирькова Л.Ф. – К.: Техніка, 1974).

За результатами досліджень цього напрямку кафедрою розроблено, а Мінчорметом УРСР в 1976 р. затверджено для практичного використання на підприємствах галузі методичні положення: «Інструкція з факторного аналізу використання основних фондів підприємств чорної металургії», «Інструкція з аналізу освоєння проектних техніко-економічних показників основних металургійних цехів і агрегатів»;

3) створено методичну базу економічного обґрунтування перспективних планів реконструкції та технічного переозброєння підприємств чорної металургії.

Розроблені кафедрою економіки промисловості «Методичні вказівки по плануванню технічного переозброєння і реконструкції металургійних заводів», та «Класифікатор заходів технічного переозброєння і реконструкції металургійних заводів» в 1983 р. були затверджені Мінчорметом УРСР для практичного використання на підприємствах.

4) обґрунтовано заходи підвищення ефективності виробництва в чорній металургії.

За цим напрямком досліджень видано монографії «Питання економіки виробництва марганцевих електроферосплавів» (Ярцев К.М. – К., Вища школа, 1976), «Аналіз прибутку і рентабельності на металургійному підприємстві» (Хахаліна А.М., Іванова Л.Г. – М.: Металургія, 1974), «Підвищення ефективності металургійного виробництва» (Бень Т.Г., Кругляков Л.С., Пузирькова Л.Ф. – К.: Техніка, 1975), «Економіка доменного виробництва» (Бень Т.Г., Майорченко В.Н., Плевако В.С. – М.: Металургія, 1983). Друге видання цієї монографії відбулося у 1992 р. ( М.: Металургія).

^ 5) розроблено методичні положення щодо оцінки, аналізу і прогнозування фінансово-економічного стану підприємств (Бень Т.Г., Пузирькова-Уварова Л.Ф., Педько А.Б., 1996-1997).

Методичні положення рекомендовані Міністерством промислової політики України для практичного застосування на підприємствах чорної металургії (1997 р.);

Таблиця 1

Сучасні напрямки досліджень і персональний склад

^ Дніпропетровської наукової школи досліджень ефективності промислового виробництва
^ Наукові напрями


Тематика наукових досліджень

П.І.Б., науковий ступінь, посада

Формування комплексної системи управління промисловим підприємством

Концептуальні засади та методичний інструментарій формування комплексної системи управління підприємством з метою забезпечення його стійкого розвитку

Довбня Світлана Борисівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри

Теоретико-методологічне забезпечення процесів діагностики, бюджетування, бізнес-планування та прогнозування діяльності підприємств

Ігнашкіна Тетяна Борисівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри

Удосконалення теоретико-методичних засад антикризового управління промисловими підприємствами

Гулик Тетяна Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри

Розробка методичного підходу до оцінки вартості і тривалості бізнес-процесів підприємства

Письменна Олександра Олександрівна, асистент кафедри

Дослідження підходів до формування стратегії підприємства

Хитько Майя Миколаївна, асистент кафедри

Обґрунтування набору показників для фінансової та процесної складових BSC залежно від стратегії підприємства

Найдовська Ангеліна Олексіївна, асистент кафедри

^ Економічні проблеми розвитку промисловості в цілому, гірничо-металургійного комплексу і його підгалузей

Обґрунтування концептуальних засад і механізмів розвитку промислового бізнесу в Україні

Педько Андрій Борисович, кандидат економічних наук, доцент кафедри

Економічний аналіз і обґрунтування напрямків розвитку технологічних процесів у ливарному виробництві

Семенова Тетяна Валеріївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри

Дослідження стану і перспектив розвитку підприємств коксохімічної галузі в Україні

Душина Людмила Михайлівна, кандидат технічних наук, доцент кафедри

Аналіз стану та тенденцій розвитку ковальського штампувального виробництва

Шишкіна Алла Володимирівна, асистент кафедри

Аналіз і оцінка ефективності нових технологій у агломераційному і доменному виробництві

Ємельянов Володимир Анатолійович, кандидат технічних наук, доцент кафедри^ Актуальні проблеми ресурсного та інформаційного забезпечення промислових підприємств

Розробка методів визначення вартості, фізичного і морального зносу машин і устаткування

Гончарук Ольга Валеріївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри

Дослідження особливостей використання економіко-математичних методів і моделей в умовах сучасних промислових підприємств

Романовський Ігор Георгійович, кандидат технічних наук, доцент кафедри

Обґрунтування вибору критеріїв оптимізації виробничої програми підприємства

Семенюк Віктор Семенович, старший викладач кафедри

Аналіз, удосконалення та оптимізація системи управління виробничими запасами промислових підприємств

Маценко Анастасія Анатоліївна, старший викладач кафедри

Механізм формування і актуалізації кадрової стратегії підприємства

Зайченко Ірина Валеріївна, асистент кафедри

Маркетингові дослідження ринку марганцевих феросплавів

Сомова Людмила Іванівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри

Аналіз та систематизація існуючих методичних підходів до оцінки конкурентоспроможності підприємства

Губаренко Лариса Михайлівна, старший викладач кафедри

^ Екологічні аспекти діяльності промислових підприємств

Комплексна оцінка вартості виробничої компанії з урахуванням соціально-екологічних чинників

Кирилюк Вікторія Сильвестрівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри

Дослідження стану довкілля в Україні

Кербікова Алла Степанівна, старший викладач кафедри

Удосконалення еколого-економічного регулювання діяльності промислового підприємства

Проха Людмила Миколаївна, старший викладач кафедри

^ Удосконалення методичних підходів до розробки еколого-збалансованої інвестиційної стратегії підприємства

Малюк Оксана Сергіївна, доцент кафедри6) обґрунтовано методичну базу еколого-економічної оцінки інвестиційних проектів.

За результатами досліджень захищено кандидатську дисертацію (Верещак В.С.) і видано монографію «Еколого-економічне обґрунтування інвестиційних проектів» (Верещак В.С., Бень Т.Г. – Дніпропетровськ, Інститут технології, 1998);

7) розроблено комплексну методику визначення рівня монополізму і антимонопольного регулювання ринків промислової продукції.

За результатами досліджень цього напрямку захищено кандидатську дисертацію (Сиченко В.В., 2001). Розроблена методика рекомендована Державним науково-дослідним і конструкторсько-технологічним інститутом трубної промисловості для органів державного управління щодо регулювання ринків трубної продукції;

8) розроблено методику прогнозування потреби у виливках і методику визначення напрямків розвитку технологічних процесів у ливарному виробництві.

За результатами досліджень цього напрямку захищено кандидатську дисертацію (Семенова Т.В., 2001). Розроблену методику використано Фізико-технологічним інститутом металів і сплавів НАН України при прогнозуванні та визначенні напрямків розвитку технологічних процесів у ливарному виробництві;

9) обґрунтовано концептуальні засади, методичні положення і механізм проведення ефективної реструктуризації промислових підприємств.

За результатами досліджень захищено докторську дисертацію (Довбня С.Б., 2002) і видано монографію «Методические основы и направления реструктуризации предприятий в промышленности» (Довбня С.Б. – Днепропетровск: Наука и образование, 2002);

^ 10) розроблено проект дивізіонально-продуктової організаційної структури управління на замовлення металургійного комбінату ВАТ «Криворіжсталь» (Бень Т.Г., Довбня С.Б., Педько А.Б., 2004);

^ 11) розроблено методику розрахунку частки і нормативів умовно-постійних витрат для основних цехів металургійного комбінату ВАТ «Криворіжсталь» (Бень Т.Г., Ємельянов В.А., 2004).

Зазначену методику затверджено Міністерством промислової політики України для практичного застосування на металургійних комбінатах (2005 р.);

12) розроблено концепцію корпоративного управління і контролю, концепцію взаємодії і конфлікту інтересів в акціонерних товариствах, науково-практичні рекомендації щодо підвищення ефективності роботи акціонерних товариств на основі узгодження економічних інтересів основних учасників корпоративних відносин.

За матеріалами дослідження захищено кандидатську дисертацію (Педько А.Б., 2004) і видано монографію: українською мовою – «Власність, контроль і конфлікт інтересів в акціонерних товариствах» (Педько А.Б. – К.: ВД «Києво-Могилянська академія», 2008. – 325 с.); російською мовою – «Собственность, контроль и конфликт интересов в акционерных обществах» (Педько А.Б. – Х.: ИД «ИНЖЭК», 2008. – 448 с.).

Науково-практичні пропозиції стосовно удосконалення системи корпоративних відносин використані при опрацюванні Указу Президента України № 280 від 21.03.2002 р. «Про заходи щодо розвитку корпоративного управління в акціонерних товариствах» і Указу Президента України № 175 від 09.02.2004 р. «Про систему заходів щодо усунення причин і умов, що сприяють злочинним проявам і корупції». Науково-практичні рекомендації з поліпшення корпоративного управління в акціонерних товариствах використані при розробці Програми соціально-економічного і культурного розвитку Дніпропетровської області на 2003 рік (розділи 4.2 «Управління об’єктами власності» і 4.3 «Фінансове оздоровлення в господарському комплексі»);

13) обґрунтовано сучасні методи визначення вартості, фізичного і морального зносу машин і устаткування промислових підприємств.

За результатами дослідження захищено кандидатську дисертацію (Гончарук О.В., 2008) і підготовлено до друку монографію «Оцінка вартості машин та устаткування металургійних підприємств»;

14) розроблено нову методику оцінки ефективності інвестиційних проектів, яка дозволяє більш точно і достовірно оцінити реальну економічну ефективність виробничих інвестицій (Бень Т.Г., 2006-2009);

Результати досліджень цього напрямку викладено у 3-х наукових статтях у фаховому журналі «Економіка України» і кількох доповідях на Міжнародних і Всеукраїнських науково-практичних конференціях;

15) обґрунтовано концептуальні засади та методичний інструментарій формування комплексної системи управління підприємством з метою забезпечення його стійкого розвитку (керівник наукового напрямку – д.е.н., професор Довбня С.Б., 2008-2013 рр.).

За матеріалами досліджень захищено кандидатську дисертацію (Гічова Н.Ю., 2009 р.) та опубліковано кілька десятків наукових статей у провідних фахових журналах України і Росії;

^ 16) обґрунтовано методологічні підходи та науково-практичні рекомендації щодо удосконалення процесів відтворення основних фондів в сучасних економічних умовах.

На базі наукових результатів цього напрямку захищено кандидатську дисертацію (Шура Н.О., 2012 р.) і опубліковано монографію «Організаційно-економічний механізм відтворення основних фондів промислових підприємств» (Шура Н.О., Ігнашкіна Т.Б. – Дніпропетровськ: ПП «Акцент», 2013 р.);

17) удосконалено методичні засади формування інвестиційної стратегії промислового підприємства, у тому числі з урахуванням екологічного чинника.

За матеріалами досліджень цього напрямку захищено 2 кандидатські дисертації (Ковзель К.А., 2009 р., Малюк О.С., 2012 р.) і видано монографію «Формування екологозбалансованої інвестиційної стратегії підприємства» (Малюк О.С., Кирилюк В.С. – Суми: Університетська книга, 2013. – 157 с.).

Крім вищезазначених досліджень, за останній п’ятирічний період викладачами кафедри – представниками нашої наукової школи виконувалися й інші актуальні науково-дослідні роботи, зокрема:

- економічне обґрунтування раціонального використання виробничих потужностей ВАТ «Нікопольський завод феросплавів» з урахуванням витрат на електроенергію (Бень Т.Г., Мамон Е.М., 2008);

- формування збалансованої системи показників управління оборотним капіталом ВАТ «Дніпропетровський агрегатний завод» (Довбня С.Б., Найдовська А.О., Разгоняєва Т.М., 2009);

- розробка концептуальних і методичних засад узгодження інтересів основних учасників економічних відносин (Бень Т.Г., Педько А.Б., Ігнашкіна Т.Б., Верещак В.С., 2009);

- обґрунтування економічної ефективності інноваційних технологій виробництва ферофосфору і фосфористої міді (Довбня С.Б., Сомова Л.І., Письменна О.О., Охлопкова Т.Л., 2010);

- еколого-економічне обґрунтування ресурсозаощаджувальних технологій отримання високотехнологічних наноматеріалів (керівник – д.е.н., професор Довбня С.Б., 2012);

- методологія управління підприємствами різних організаційно-правових форм та форм власності (керівник – д.е.н., професор Довбня С.Б., 2013).

Чисельні результати досліджень наукової школи впроваджено у практичну діяльність державних, галузевих і регіональних органів управління. Окремі наукові і практичні рекомендації використані при розробці законодавчих і нормативно-правових актів, державних концепцій розвитку гірничо-металургійного комплексу, регіональних програм соціально-економічного розвитку. Сотні науково-практичних розробок співробітників кафедри впроваджено на промислових підприємствах, у банківських установах, страхових, консалтингових, аудиторських компаніях.

За весь період існування наукової школи захищено близько 100 докторських і кандидатських дисертацій, опубліковано понад 30 монографій і близько 1000 наукових статей, проведено кілька науково-практичних конференцій, одержано відзнаки і нагороди на ВДНГ і конкурсах наукових робіт.

Відмінною характеристикою кафедри економіки промисловості НМетАУ у порівнянні з економічними кафедрами інших ВНЗ є наявність пакету інноваційних розробок, готових до впровадження на рівні промислових підприємств, окремих галузей і на макроекономічному рівні. До найбільш значущих із них належать такі:

  • концептуальне і методичне забезпечення процесів реструктуризації у промисловості (проф. Довбня С.Б.);

  • удосконалена методика оцінки ефективності інвестиційних проектів (проф. Бень Т.Г.);

  • регресивно-динамічна система оподаткування прибутку підприємств (доц. Педько А.Б.).

Важливим напрямком науково-дослідницької роботи кафедри економіки промисловості є виконання госпдоговірних науково-дослідних робіт (НДР). За час свого існування кафедрою виконано понад 200 госпдоговірних робіт за замовленнями Мінчормета СРСР і УРСР, Мінпромполітики України, науково-дослідних установ, металургійних і машинобудівних підприємств та їх об’єднань. Загальний обсяг фінансування цих робіт вимірюється десятками мільйонів гривень.

Окрім госпдоговірних НДР, кафедра виконує значний обсяг держбюджетних НДР за замовленням Міністерства освіти і науки України, а також за планами науково-дослідної і науково-методичної роботи НМетАУ. Тематика держбюджетних науково-дослідних робіт відповідає пріоритетним напрямкам досліджень наукової школи.

Фрагмент перспективного тематичного плану держбюджетних науково-дослідних робіт кафедри економіки промисловості НМетАУ на 2013-2016 рр. наведено у табл. 2.

^ Таблиця 2

Перспективний тематичний план держбюджетних НДР


кафедри економіки промисловості на 2013-2016 рр.

^ Тематика роботи,


П.І.Б. керівника і виконавців

Удосконалення методичних підходів до стратегічного управління персоналом промислового підприємства з метою зростання його конкурентоспроможності на основі підвищення обґрунтованості стратегічних рішень

Керівник:

Довбня Світлана Борисівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри

^ Відповідальний виконавець:

Письменна Олександра Олександрівна, асистент кафедри

Виконавці:

Гулик Тетяна Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри

Хитько Майя Миколаївна, асистент кафедри

Дрофа Єлизавета Анатоліївна, асистент кафедри (відповідальний з організаційного супроводження)

Екологічний чинник як рушійна сила зростання конкурентоспроможності металургійних підприємств

Керівник:

Кирилюк Вікторія Сильвестрівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри

Виконавці:

Кербікова Алла Степанівна, старший викладач кафедри

Проха Людмила Миколаївна, старший викладач кафедри

Дослідження проблем інноваційного розвитку доменного виробництва

Керівник:

Ємельянов Володимир Анатолійович, кандидат технічних наук, доцент кафедри

^ Відповідальний виконавець:

Губаренко Лариса Михайлівна, старший викладач кафедри

Формування бази фінансових індикаторів для металургійних підприємств України

Керівник:

Ігнашкіна Тетяна Борисівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри

^ Відповідальний виконавець:

Маценко Анастасія Анатоліївна, асистент кафедри

Сучасні тенденції розвитку зовнішньоекономічної діяльності металургійних підприємств України

Керівник:

Сомова Людмила Іванівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри

^ Відповідальний виконавець:

Шишкіна Алла Володимирівна, асистент кафедри

Дослідження процесів трансформації відносин і структури власності в Україні в контексті імплементації європейського підприємницького права

Педько Андрій Борисович, кандидат економічних наук, доцент кафедри


Дослідження глобалізаційних економічних процесів в Західній Європі

Романовський Ігор Георгійович, кандидат технічних наук, доцент кафедри

Апробація методичних підходів до оцінки інвестиційної привабливості промислового підприємства (на прикладі ПАТ «Запоріжвогнетрив»)

Душина Людмила Михайлівна, кандидат технічних наук, доцент кафедри

Особливості визначення техніко-економічного рівня ливарних цехів і підприємств

Семенова Тетяна Валеріївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри


Формування виробничої програми трубопрокатних підприємств України

Семенюк Віктор Семенович, старший викладач кафедри


Кафедра економіки промисловості НМетАУ має усталені традиції у проведенні науково-практичних конференцій, у тому числі міжнародного рівня.

В 1966 р. кафедрою була проведена Всесоюзна економічна конференція з використання основних виробничих фондів. Матеріали конференції видано в збірнику з однойменною назвою (М., Металургія, 1969).

Економічні проблеми реконструкції, технічного переозброєння і підвищення техніко-економічного рівня виробництва на металургійних підприємствах були обговорені на проведеній кафедрою економіки промисловості у 1984 р. Всесоюзній конференції, матеріали якої видано в збірнику «Ефективність реконструкції, технічного переозброєння і підвищення техніко-економічного рівня виробництва на підприємствах чорної металургії» (Дніпропетровськ, 1984).

У листопаді 2006 року кафедрою була організована і проведена Всеукраїнська науково-практична конференція «Інвестиційні та інноваційні процеси в промисловості», в якій взяли участь понад 100 науковців з України, Польщі, Російської Федерації, Анголи. Матеріали конференції надруковано у збірнику з однойменною назвою (Дніпропетровськ, 2006).

На квітень 2014 року заплановано проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні економічні проблеми розвитку промислового сектору України», яка присвячена вшануванню пам’яті фундатора Дніпропетровської наукової школи досліджень ефективності промислового виробництва, завідувача кафедри економіки промисловості у 1963-2005 рр., професора, доктора економічних наук Тараса Григоровича Беня.

Кафедра бере найактивнішу участь у проведенні Всеукраїнських конференцій, присвячених ювілейним датам заснування факультету економіки і менеджменту НМетАУ (1995 р., 1999 р., 2005 р., 2010 р.).

На кафедрі економіки промисловості з часів заснування успішно діє аспірантура, яка є справжньою «кузнею» наукових кадрів для кафедри. Кілька поколінь науково-педагогічних працівників нашої кафедри проходили цю школу. За весь період свого існування понад 120 аспірантів і докторантів кафедри успішно захистили кандидатські і докторські дисертації.

Нині на кафедрі проходять підготовку 4 аспірантів денної та заочної форми навчання та 2 здобувачів. У 2008-2013 рр. співробітниками і здобувачами кафедри – представниками Дніпропетровської наукової школи досліджень ефективності промислового виробництва було захищено одну докторську і 5 кандидатських дисертацій (див. табл. 3).

^ Таблиця 3

Перелік дисертацій,

захищених викладачами і здобувачами кафедри у 2008-2013 рр.^ Рік

захисту

Автор

Тип

дисертації

Назва дисертації

Науковий

керівник

2008

Гончарук О.В.

Канд.

Оцінка вартості діючих машин та устаткування у поточному періоді (на прикладі металургійних підприємств)

Д.е.н. Бень Т.Г.

2009

Ковзель К.А.

Канд.

Формування інвестиційної стратегії підприємства

Д.е.н. Довбня С.Б.

2009

Гічова Н.Ю.

Канд.


Діагностика та підвищення економічної безпеки підприємства

Д.е.н. Довбня С.Б.

2010

Сиченко В.В.

Доктор.

Механізми державного регулювання системи вищої освіти в Україні


-

2012

Шура Н.О.

Канд.


Удосконалення організаційно-економічного механізму відтворення основних фондів промислових підприємств

К.е.н. Ігнашкіна Т.Б.

2012

Малюк О.С.

Канд.

Удосконалення методичних підходів до формування екологозбалансованої інвестиційної стратегії підприємства

К.е.н. Кирилюк В.С.


Важливою складовою наукового процесу на кафедрі економіки промисловості є публікація результатів досліджень у наукових виданнях. Провідні науковці кафедри регулярно публікуються у фахових журналах «Економіка України», «Фінанси України», «Економіст», «Економіка промисловості», «Економіка і держава» та інших, а також закордонних економічних виданнях.

Викладачі і аспіранти кафедри беруть активну участь у міжнародних, всеукраїнських і регіональних науково-практичних конференціях.

Інформація про кількість наукових публікацій (монографій, наукових статей, тез доповідей на науково-практичних конференціях) співробітників кафедри за 2008 – 2013 навч. рр. наведена в табл. 4.

^ Таблиця 4

Кількість наукових публікацій (2008 – 2013 навч. рр.)

^ Навчальні роки

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

Монографії

2

1

1

1

2

Наукові статті

43

65

46

49

44

Тези доповідей, усього

- у т.ч. за участю студентів

74

34

107

41

76

33

76

27

48

21


Останніми роками особливий акцент у науково-дослідницькій роботі кафедри зроблено на публікації результатів завершених наукових досліджень (насамперед, дисертаційних) у вигляді монографічних видань. Нижче наведено перелік надрукованих співробітниками кафедри – представниками Дніпропетровської наукової школи досліджень ефективності промислового виробництва монографій за 2008-2013 рр.

  1. Педько А.Б. Собственность, контроль и конфликт интересов в акционерных обществах: Монография. – Х.: ИД «ИНЖЭК», 2008. – 448 с.

  2. Педько А.Б. Власність, контроль і конфлікт інтересів в акціонерних товариствах: Монографія. – К.: ВД «Києво-Могилянська академія», 2008. – 325 с.

  3. Вагонова О.Г., Шишкова Н.Л. Внутрішньогосподарський контроль у системі управління санацією підприємства: Монографія. – Дніпропетровськ, НГУ, 2010. – 54 с.

  4. Сиченко В.В. Механізми регулювання системи освіти: сучасний стан та перспективи розвитку: Монографія. – Донецьк : Юго-Восток, 2010.-400 с.

  5. Вакульчик О.М., Ступникер Г.Л. Економічна діагностика інтелектуального капіталу в умовах іноваційного розвитку підприємства: Монографія. - Дніпропетровськ: ІМА-прес, 2011. – 143 с.

  6. Малюк О.С., Кирилюк В.С. Формування екологозбалансованої інвестиційної стратегії підприємства: Монографія. - Суми: Університетська книга, 2013. - 157 с.

  7. Шура Н.О., Ігнашкіна Т.Б. Організаційно-економічний механізм відтворення основних фондів промислових підприємств: Монографія .- Дніпропетровськ: Акцент ПП, 2013. – 266 с.

На кафедрі економіки промисловості діє науковий семінар, на якому з доповідями про результати виконаних досліджень (дисертаційних, госпдоговірних і держбюджетних НДР тощо) виступають викладачі кафедри. В роботі семінару періодично беруть участь запрошені науковці і практики зі сфери промисловості, банківського і консалтингового бізнесу. Тематика окремих доповідей на науковому семінарі кафедри, які відзначалися особливою актуальністю і науковою новизною, наведено в табл. 5.

^ Таблиця 5

Тематика вибраних наукових семінарів

кафедри економіки промисловості у 2008-2013 рр.


Доповідачі

Назва доповіді

^ Дата доповіді

Проф. Бень Т.Г.

Удосконалення методів визначення економічної ефективності інвестицій

05.03.2008 р.

Доц. Мамон Е.М.

Економічне обґрунтування раціонального використання виробничих потужностей ВАТ «Нікопольський завод феросплавів»

29.10.2008 р.

Асп. Гічова Н.Ю.

Діагностика та підвищення економічної безпеки підприємства

25.02.2009 р.

Асп. Преснякова В.В.

Обґрунтування раціонального графіку постачань сировини та матеріалів на металургійне підприємство з повним циклом

16.12.2009 р.

Доц. Педько А.Б.

Розробка регресивно-динамічної системи оподаткування прибутку підприємств

17.02.2010 р.

Ст. викл. Семенюк В.С.

Вплив адміністрування стягнення податків на податкове навантаження підприємств

24.03.2010 р.

Асп. Сорокіна І.В.

Оцінка економічної безпеки металургійних підприємств

29.10.2010 р.

Ас. Письменна О.О.

Методика визначення видів діяльності, що підлягають удосконаленню або реінжинірингу

10.11.2010 р.

Асп. Шура Н.О.

Моделювання ефективності відтворення основних фондів на промислових підприємствах

27.04.2011 р.

Проф. Гриньов А.Ф.

Про проблеми розвитку ГМК на сучасному етапі

02.11.2011 р.

Ст. викл. Семенюк В.С.

Сучасний стан та шляхи реформування пенсійної системи України

23.11.2011 р.

Ас. Малюк О.С.

Удосконалення методичних підходів до формування екологозбалансованої інвестиційної стратегії підприємства

21.12.2011 р.

Ст. викл. кафедри обліку і аудиту НМетАУ Ізвєкова І.М.

Контрольно-мотиваційний механізм попередження браку на підприємствах машинобудування

28.10.2012 р.

Докторант Завгородня О.О.

Інноваційна макродинаміка: сутність, рушійні сили та форми реалізації

01.07.2013 р.


Асп. Назаренко Р.В.

Розробка механізму диференційованого управління виробничими запасами на промислових підприємствах

09.10.2013 р.


Безсумнівний авторитет Дніпропетровської наукової школи досліджень ефективності промислового виробництва підтверджується участю її представників у спеціалізованих вчених радах із захисту кандидатських і докторських дисертацій.

На базі кафедри при тоді ще Дніпропетровському металургійному інституті понад 20 років працювала спеціалізована вчена рада ВАК СРСР із захисту кандидатських економічних дисертацій. У 1999 р. при Національній металургійній академії України розпочала діяльність спеціалізована вчена рада Д 08.084.04 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук. Весь цей час головою спеціалізованих вчених рад був фундатор нашої наукової школи, доктор економічних наук, професор Бень Т.Г. У вищезазначених спеціалізованих вчених радах захищено понад 100 кандидатських і докторських дисертацій, зокрема 34 дисертації – у спеціалізованій вченій раді Д 08.084.04.

Нині активну участь у засіданнях спеціалізованих вчених рад бере завідувач кафедри економіки промисловості доктор економічних наук, професор Довбня С.Б., яка є членом спеціалізованої вченої ради Д 08.080.01 у Національній гірничій академії України із захисту докторських та кандидатських дисертацій за спеціальністю 08.00.04.


Схожі:

Науково-дослідницька діяльність кафедри iconНауково-дослідницька та творчо-пошукова робота
Науково-дослідницька та творчо-пошукова робота: Науково-допоміжний бібліографічний покажчик / Укладачі: З. М. Горова, В. В. Косенко....
Науково-дослідницька діяльність кафедри iconПлан роботи студенського наукового семінару «іноземна мова в період глобалізації» кафедри перекладу та іноземних мов 2011- 2012 навчальний рік
Специфіка науково-дослідницької діяльності студентів на кафедрі «Перекладу та іноземних мов» нметау навчально-дослідницька діяльність:...
Науково-дослідницька діяльність кафедри iconНауково-дослідницька робота на факультеті
Полтавщини. За результатами проведеної фундаментальної науково-дослідницької роботи з вивчення процесу перенесення в поверхневих...
Науково-дослідницька діяльність кафедри iconРоботи студенського наукового семінару
Специфіка науково-дослідницької діяльності студентів на кафедрі «Перекладу та іноземних мов» нметау навчально-дослідницька діяльність:...
Науково-дослідницька діяльність кафедри iconІнформація про наукову та науково-технічну діяльність кафедри безпеки життєдіяльності за 2012 рік І. Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності кафедри
Розробка принципів побудови переносної імпульсної техніки багатопланового захисту для професійних рятувальників
Науково-дослідницька діяльність кафедри iconІнформація про наукову та науково-технічну діяльність кафедри ххтнр за 2012 рік І. Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності кафедри
...
Науково-дослідницька діяльність кафедри iconЗвіт з наукової та науково-технічної діяльності кафедри загальної екології, педагогіки та психології за 2012 навчальний рік
Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів, молодих учених
Науково-дослідницька діяльність кафедри iconНауково-дослідницька робота на факультеті
move to 928-10864
Науково-дослідницька діяльність кафедри iconЗвіт про наукову та науково-технічну діяльність кафедри Національного університету фізичного виховання І спорту України за 20 рік Завідувач кафедри
Загальні відомості про проблеми і теми, що виконувались на кафедрі у звітному році: 3
Науково-дослідницька діяльність кафедри iconЗвіт про наукову та науково-технічну діяльність кафедри Національного університету фізичного виховання І спорту України за 20 рік Завідувач кафедри
Загальні відомості про проблеми і теми, що виконувались на кафедрі у звітному році
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи