Методичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни «Біржова справа» Тематика індивідуальних завдань з дисципліни «Біржова справа» icon

Методичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни «Біржова справа» Тематика індивідуальних завдань з дисципліни «Біржова справа»
НазваМетодичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни «Біржова справа» Тематика індивідуальних завдань з дисципліни «Біржова справа»
Сторінка1/7
Дата17.02.2014
Розмір0.67 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6   7
1. /3 курс/Б_ржова справа.doc
2. /3 курс/Б_ржова справа.pdf
3. /3 курс/Безпека життєд_яльност_.doc
4. /3 курс/Бухгалтерський обл_к.doc
5. /3 курс/Етика та естетика.doc
6. /3 курс/М_жнародна економ_ка.doc
7. /3 курс/Нац_ональна економ_ка.doc
8. /3 курс/Оптим_зац_йн_ методи _ модел_.pdf
9. /3 курс/Оптим_зац_йн_ методи та модел_.doc
10. /3 курс/Основи б_знесу.doc
11. /3 курс/Рег_ональна економ_ка.pdf
12. /3 курс/Рел_г_єзнавство.doc
13. /3 курс/Соц_альна економ_ка.doc
14. /3 курс/Соц_олог_я.doc
15. /3 курс/Сучасн_ економ_чн_ теор_х.doc
16. /3 курс/Эконометрика_зао.pdf
Методичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни «Біржова справа» Тематика індивідуальних завдань з дисципліни «Біржова справа»
Методичні вказівки до вивчення матеріалу кожної теми та наводяться запитання для контролю якості засвоєння тем. Даються методичні вказівки до виконання контрольної роботи, а також варіанти вихідних даних для неї
Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Бухгалтерський облік", література, що рекомендується, робоча програма та пояснення до окремих тем, перелік практичних занять, індивідуальне завдання за варіантами та вказівки до його виконання
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Етика та естетика" для студентів усіх спеціальностей заочної
Методичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни «Міжнародна економіка» Тематика індивідуальних завдань з дисципліни «Міжнародна економіка»
Методичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни «Національна економіка» Тематика індивідуальних завдань з дисципліни «Національна економіка»
Методичні вказівки щодо вивчення дисципліни "Оптимізаційні методи та моделі " для студентів економічних спеціальностей
Методичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни «Основи бізнесу» Тематика індивідуальних завдань з дисципліни «Основи бізнесу»
Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Релігієзнавство", рекомендовану літературу, варіанти індивідуальних завдань
Методичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни «Соціальна економіка» Тематика індивідуальних завдань з дисципліни «Соціальна економіка»
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Соціологія" для студентів усіх спеціальностей заочної
Методичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни «Сучасні економічні теорії» Тематика індивідуальних завдань з дисципліни «Сучасні економічні теорії»


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни

Біржова справа”


Дніпропетровськ НМетАУ 2013


Зміст  1. Робоча програма з дисципліни «Біржова справа»

  2. Методичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни «Біржова справа»

  3. Тематика індивідуальних завдань з дисципліни «Біржова справа»

  4. Питання для підсумкового контролю з дисципліни «Біржова справа»

  5. Плани семінарських занять з дисципліни «Біржова справа»

  6. Тестові завдання з дисципліни «Біржова справа»1. Робоча програмаЗ дисципліни Біржова справа

Галузь знань 0305 Економіка та підприємництво

Напрями 6.030504 Економіка підприємства

6.030508 Фінанси і кредит

6.030509 Облік і аудит

6.030502 Економічна кібернетика
всього

в т.ч. по семестрах




Усього годин за навчальним планом

72

72


у тому числі:

Аудиторні заняття


32


32


з них:

- лекції


20


20


- лабораторні заняття
- практичні заняття
- семінарські заняття

12

12


Самостійна робота

40

40


у тому числі :

- підготовка до аудиторних занять


18


18


- підготовка до контрольних заходів

14

14


- виконання курсових проектів (робіт)
- виконання індивідуальних завдань
- опрацювання розділів програми, які не викладаються на лекціях

8

8


Підсумковий контроль (залік)


ДЗ

ДЗЗаочна форма навчання

Розклад навчальних годин
Всього

В т.ч. по семестрахУсього годин за навчальним планом

72

72
у тому числі:

Аудиторні заняття


32


32
з них:

- лекції


20


20
- лабораторні заняття


- практичні заняття


- семінари

12

12
Самостійна робота, у тому числі:

40

40
- підготовка до аудиторних занять


- підготовка до контрольних заходів


- виконання курсових проектів (робіт)


- виконання індивідуальних завдань

9

9
- опрацювання розділів програми, які не викладаються на лекціях

31

31
Підсумковий контроль

З

З  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Методичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни «Біржова справа» Тематика індивідуальних завдань з дисципліни «Біржова справа» iconМетодичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни «Мікроекономіка» Тематика індивідуальних завдань з дисципліни «Мікроекономіка»
Методичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни «Мікроекономіка»
Методичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни «Біржова справа» Тематика індивідуальних завдань з дисципліни «Біржова справа» iconМетодичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни «Основи бізнесу» Тематика індивідуальних завдань з дисципліни «Основи бізнесу»
Методичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни «Основи бізнесу»
Методичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни «Біржова справа» Тематика індивідуальних завдань з дисципліни «Біржова справа» iconМетодичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни «Соціальна економіка» Тематика індивідуальних завдань з дисципліни «Соціальна економіка»
Методичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни «Соціальна економіка»
Методичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни «Біржова справа» Тематика індивідуальних завдань з дисципліни «Біржова справа» iconМетодичні рекомендації щодо виконання практичної роботи з навчальної дисципліни "біржова справа" для студентів
Методичні рекомендації щодо виконання практичної роботи з навчальної дисципліни “Біржова справа” для студентів денної та заочної...
Методичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни «Біржова справа» Тематика індивідуальних завдань з дисципліни «Біржова справа» iconМетодичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни " біржова справа " для студентів
Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Біржова справа” для студентів денної та заочної...
Методичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни «Біржова справа» Тематика індивідуальних завдань з дисципліни «Біржова справа» iconМетодичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни «історія економіки та економічної думки» Тематика індивідуальних завдань з дисципліни «історія економіки та економічної думки»
Тематика індивідуальних завдань з дисципліни «історія економіки та економічної думки»
Методичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни «Біржова справа» Тематика індивідуальних завдань з дисципліни «Біржова справа» iconМетодичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни «Основи економiчних теорiй». Тематика індивідуальних завдань з дисципліни «Основи економiчних теорiй»
Методичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни «Основи економiчних теорiй»
Методичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни «Біржова справа» Тематика індивідуальних завдань з дисципліни «Біржова справа» iconМетодичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни «Державне регулювання економіки» Тематика індивідуальних завдань з дисципліни «Державне регулювання економіки»
Методичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни «Державне регулювання економіки»
Методичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни «Біржова справа» Тематика індивідуальних завдань з дисципліни «Біржова справа» iconМетодичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни «Проблеми теорії та практики перехідної економіки»
Тематика індивідуальних завдань з дисципліни «Проблеми теорії та практики перехідної економіки»
Методичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни «Біржова справа» Тематика індивідуальних завдань з дисципліни «Біржова справа» iconМетодичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни «методи структурного аналізу матеріалів» для студентів спеціальності
Методичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни «Методи структурного аналізу матеріалів» / укладачі В. М. Раб,...
Методичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни «Біржова справа» Тематика індивідуальних завдань з дисципліни «Біржова справа» iconМетодичні вказівки містять типові завдання з дисципліни «Медична хімія», яка викладається на першому курсі для студентів Медичного інституту Сумду зі спеціальностей «Лікувальна справа» та «Профілактична справа»
Збірник індивідуальних завдань з медичної хімії / укладачі: О. П. Манжос, Ю. В. Ліцман. – Суми : Сумський державний університет,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи