Методичні вказівки і індивідуальні завдання з дисципліни «Історія інженерної діяльності» для студентів спеціальностей 090202, 090218, 092301 icon

Методичні вказівки і індивідуальні завдання з дисципліни «Історія інженерної діяльності» для студентів спеціальностей 090202, 090218, 092301
Скачати 188.31 Kb.
НазваМетодичні вказівки і індивідуальні завдання з дисципліни «Історія інженерної діяльності» для студентів спеціальностей 090202, 090218, 092301
Дата17.02.2014
Розмір188.31 Kb.
ТипМетодичні вказівки
1. /4 курс/_стор_я _нженернох д_яльност_.doc
2. /4 курс/Безпека життєд_яльност_.doc
3. /4 курс/Г_дравл_ка, г_дро- _ пневмопривод.doc
4. /4 курс/Детал_ машин.pdf
5. /4 курс/Електротехн_ка, електрон_ка _ м_кропроцесорна техн_ка.doc
6. /4 курс/КР Гидравлика, гидро- и пневмопривод.doc
7. /4 курс/М_кроеконом_ка.rtf
8. /4 курс/Обладнання та транспорт механообробних цех_в.doc
9. /4 курс/Основи еколог_х.doc
10. /4 курс/Основи математичного моделювання,для _М901.doc
11. /4 курс/Р_зальний _нструмент/Контрольная РИ/Р_зальний _нструмент.doc
12. /4 курс/Р_зальний _нструмент/Курсовой РИ/Р_зальний _нструмент КР.doc
13. /4 курс/Р_зальний _нструмент.doc
14. /4 курс/Теор_я р_зання.doc
15. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 10c. Кратко.doc
16. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 11c. Кратко.doc
17. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 12c. Кратко.doc
18. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 13с. Кратко.doc
19. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 14с. Кратко.doc
20. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 15с Кратко.doc
21. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 1с. Кратко моя.doc
22. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 1с. Кратко.doc
23. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 2с. Кратко.doc
24. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 3с. Кратко.doc
25. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 4c. Кратко.doc
26. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 5c. Кратко.doc
27. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 6с. Кратко.doc
28. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 7c. Кратко.doc
29. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 8c. Кратко.doc
30. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 9с. Кратко.doc
31. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Метод. ТОТзаочн.doc
32. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Раб. пр. ТОТ.doc
33. /4 курс/Технолог_чн_ методи виробництва заготовок деталей машин.doc
Методичні вказівки і індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Різальний інструмент» для студентів спеціальності 090202
Методичні вказівки і індивідуальні завдання з дисципліни «Історія інженерної діяльності» для студентів спеціальностей 090202, 090218, 092301
Методичні вказівки до вивчення матеріалу кожної теми та наводяться запитання для контролю якості засвоєння тем. Даються методичні вказівки до виконання контрольної роботи, а також варіанти вихідних даних для неї
Методичні вказівки до вивчення дисципліни 8 Тема 1 Тема 2
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Електротехніка, електроніка і мікропроцесорна техніка», література, пояснення до виконання індивідуальних завдань
Методические указания и индивидуальные задания к выполнению курсовой работы по дисциплине «Гидравлика, гидро- и пневмопривод» для студентов специальности 090202 технология
Методичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни «Мікроекономіка» Тематика індивідуальних завдань з дисципліни «Мікроекономіка»
Дисципліна " Обладнання та транспорт механообробних цехів ", що є базою для вивчення таких спеціальних дисциплін, як "Технологія машинобудування", "Проектування і виробництво металорізального інструменту" і ін
Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів заочної
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Основи математичного моделювання" для студентів спеціальності 090202
Методичні вказівки і індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Різальний інструмент» для студентів спеціальності 090202
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Різальний інструмент» для студентів спеціальності 090202
Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Теорія різання", наведені: рекомендована література, робоча програма і пояснення до тем лекцій, лабораторних занять, питання з самоконтролю
Топливо и его характеристики 13 Виды топлива и их особенности
11. Теплообмен излучением
12. Сложный теплообмен
10. Конвективный теплообмен
Тема основные термодинамические понятия и законы
Тема основные термодинамические понятия и законы
Тема 14. Газообразное топливо и его сжигание
Тема 15. Твердое и жидкое топливо и их сжигание >15 Расчет горения твердого и жидкого топлива Для расчета процессов горения твердого и жидкого топлива составляют материальный баланс процесса горения
Тема теплоёмкость газов
Закон термодинамики
Тема термодинамические процессы
Закон термодинамики
6. Теоретические основы теплотехники 1998г
7. Тепловые двигатели
8. Теоретические основы теплотехники 1998г
9. Теплопроводность
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Теоретичні основи теплотехніки" для студентів спеціальностей 090202, 090218
Національна металургійна академія україни
Методичні вказівки і індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Технологічні методи виробництва заготовок деталей машин» для студентів спеціальності 090202


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ


РОБОЧА ПРОГРАМА,


методичні вказівки і індивідуальні

завдання з дисципліни

«Історія інженерної діяльності»

для студентів спеціальностей 7.090202, 7.090218, 7.092301
Затверджено

на засіданні Учбової Ради

НМетАУ

Протокол відДніпропетровськ НМетАУ 2004


УДК 621-621.9.06 (07)


Робоча програма, методичні вказівки й індивідуальні завдання з дисципліни «Історія інженерної діяльності» для студентів спеціальностей: 7.090202, 7.090218, 7.092301 / Укл. О.С. Кузьменок. –Дніпропетровськ: НМетАУ, 2004 - 15 с.


Викладені загальні методичні вказівки до вивчення дисципліни “Історія інженерної діяльності”, наведена література, що рекомендується, робоча програма і пояснення до тем лекцій, самостійного вивчення, питання для самоконтролю, варіанти завдань для виконання контрольної роботи з дисципліни.

Призначена для студентів спеціальностей: 7.090202 - технологія машинобудування, 7.090218 - металургійне устаткування, 7. 092301 - технологія й устаткування зварювання.


Укладач О.С. Кузьменок, канд. техн. наук, доцент


Відповідальний за випуск О.Є. Проволоцький, д-р техн. наук, професор


Рецензент І.Г. Махницький, канд. техн. наук, доц. (НМетАУ)


Редактор О.І. Лук’янець


ВСТУПУсе, що створено і буде створено людиною, є плід його інженерної (творчої) розумової діяльності. Історія людства - це історія розвитку його техніки, технології, науки, тобто історії інженерної діяльності людини.

У даній роботі дається опис історії науково-технічного прогресу від первісного ладу до наших днів, тут висвітлюються всі аспекти розвитку сучасної техніки, що відображають загальні тенденції розвитку суспільства. Міститься докладний огляд найважливіших явищ історії інженерної діяльності, включаючи становлення першого укладу техніки, неолітичну революцію, формування ремісничого виробництва, період становлення машинно-фабричного виробництва, створення електричних засобів зв'язку, розвиток машинної інформації і сучасний розвиток техніки.

Головна умова життя людини – виробництво матеріальних і духовних благ, за допомогою яких люди задовольняють свої потреби. Потреба лежить в основі будь-якої діяльності не тільки людини, але і будь-якої живої істоти.

Для того щоб зрозуміти значення техніки наших днів студентам необхідно знати історію зв'язку людини з природою, історію його відкриттів і винаходів, історію його перемог і торжества над силами природи. Ознайомившись з історією інженерної діяльності, студенти побачать картину світового технічного прогресу від створення перших примітивних ручних знарядь праці до складних автоматичних пристроїв наших днів.

Історія інженерної діяльності є наука, що показує розвиток засобів праці в системі суспільного виробництва. Інженерна діяльність, головним чином, – інтелектуальна праця, результати якої дозволяють створювати знаряддя і предмети праці і нові технології.

Показуючи закономірності технічного розвитку, історія техніки повинна простежити єдність цього розвитку, розкрити, як у процесі виробництва людина навчилася відкривати всі нові властивості речей, як завдяки цьому вона навчилась пізнавати закони природи, опановувати ними, забезпечувати ріст продуктивної сили праці.

Історія інженерної діяльності розкриває зв'язок між технікою і наукою, показує, як під впливом практичних потреб формуються наукові положення, і як наука потім рухає техніку.

У розглянутій дисципліні вивчаються досягнення інженерної думки в області механіки, металургії, машинобудування, а також історія тих винаходів і наукових відкриттів, що вплинули на її розвиток.


Дисципліна «Історія інженерної діяльності» формує спеціальну підготовку інженера-механіка з машинобудування спеціальностей: 7.090202, 7.090218, 7. 092301.

При вивченні дисципліни будуть проведені аудиторні заняття - лекції .

Студенти зобов'язані приділити час для самостійної роботи при:

  • підготовці до лекцій ;

  • написанні контрольних робіт;

  • вивченні літератури.

Написання контрольних робіт переслідує наступні цілі:

  • навчання студентів працювати з літературою, проробляти інформацію й оформляти текстові документи;

  • вироблення в студентів мислення, що дозволяє розглядати технологічні процеси й устаткування в їхньому розвитку, стимулювати в студентів процеси технічної творчості;

  • збір і систематизація матеріалів для кафедри за розробленою дисципліною.
 1. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


Відповідно до навчального плану дисципліну «Історія інженерної діяльності» вивчають студенти спеціальностей: 7.090202 - технологія машинобудування, 7.090218 - металургійне устаткування, 7.092301- технологія й устаткування зварювання. Загальний обсяг дисципліни для студентів заочної форми навчання –54 академічних годин.

Розподіл годин за семестрами, видами занять і видами контролю представлено в таблиці 1.1.


Таблиця 1.1


Семестр

Усього годин

Види занять

Види контролю

Аудиторні, годин

Лекції, годин

Практичні заняття, годин

Самостійна робота, годин

Контрольна робота

Залік

VII, VIII

54

8

8

-

46Робоча навчальна програма дисципліни з указівкою тем і методичних вказівок до лекційного матеріалу наведена в розділі 3.

При вивченні дисципліни "Історія інженерної діяльності" планується контрольована викладачем самостійна робота, що передбачає:

 • самостійне вивчення розділів дисципліни, що не викладаються на лекціях;

 • вивчення лекційного матеріалу;

 • виконання контрольної роботи.

Варіанти для виконання контрольної роботи наведені в розділі 4.

Контрольна робота являє собою текстовий документ, що складається з титульного аркуша, змісту, розділів теми, літератури. Виконана й оформлена за встановленими правилами Єдиної системи конструкторської документації (ЕСКД) контрольна робота здається в деканат.


2. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


 1. Аптекарь М.Д., Рамазанов С.К., Фрегер Г.Е. История инженерной деятельности.- Киев: Аристей, 2003.- 568 с.

 2. История техники /Отв. ред. Милонов Ю.К.- М.: Соцэкгиз, 1962.-

772 с.

 1. Техника в ее историческом развитии. От появления ручных орудий труда до становления техники машинно-фабричного производства.- М.: Наука, 1979.- 416 с.

 2. Техника в ее историческом развитии. 70-е годы ХIХ – начало ХХ в.- М.: Наука, 1982.- 510 с.

 3. Очерки истории техники в России (Кол. авторов). – М.: Наука,

1978. – 385 с., ил.

 1. Медовар Б.И. Металлургия вчера, сегодня и завтра.- К.: Наукова думка, 1986.- 129 с.

 2. Рыжов К.В. Сто великих изобретений.- М.: Вече, 1999.- 528 с.

 3. Мусский С.А. 100 великих чудес техники.- М.: Вече, 2003.- 432 с.

 4. Цапко В.К., Махницкий И.Г., Гордиенко С.А. История инженерной деятельности. Краткий конспект лекций. Днепропетровск:

ГИПОмет, 2001.- 40 с.


3. ПРОГРАМА І МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИВЧЕННЯ

ДИСЦІПЛИНИ


Розподіл навчальних годин по темах і видах занять з дисципліни "Історія інженерної діяльності" наведено в таблиці 3.1.


Таблиця 3.1


Розподіл навчальних годин по темах і видах занять
тем

Найменування тем

Види занять

Аудиторні, годин

Лекції, годин

Практичні заняття, годин

Самостійне вивчення, годин

1

2

3

4

5

6

1

Вступ. Техніка первіснообщинного ладу

1

1

-

5

2

Епоха древньосхідних цивілізацій і античності

1

1

-

5

3

Історія техніки середньовіччя і Відродження

1

1

-

5

4

Промисловий переворот у ХVIII - ХІХ ст.

1

1

-

5

5

Розвиток системи машин на базі електропривода

1

1

-

6

6

Зародження і розвиток нових галузей техніки

1

1

-

6

7

Розвиток техніки металургії

1

1

-

7

8

Інженерна діяльність у машинобудуванні

1

1

-

7
ВСЬОГО

8

8

-

46


Відповідно до навчальної програми студент зобов'язаний засвоїти всі теми дисципліни. Нижче наводяться зміст робочої програми дисципліни і методичних указівок до вивчення окремих тем з поділом на лекційне і самостійне вивчення.


Тема 1. Вступ. Техніка первіснообщинного ладу (6 годин)


Лекційний матеріал (1 година)


Сутність і об'єкти інженерної діяльності. Роль техніки в сучасному суспільстві. Знаряддя праці сучасної людини.


Методика вивчення дисципліни «Історія інженерної діяльності». Лекції, самостійна робота (підготовка до занять, написання контрольної роботи, вивчення літератури).

Визначення інженерної діяльності. Області інженерної діяльності, що розглядаються в досліджуваній дисципліні. Етапи розвитку техніки в історії людства. Знаряддя праці первіснообщинної людини.


Самостійне вивчення (5 годин)


Особливості первіснообщинного ладу. Періодизація історії людства з погляду використання матеріалів. Розвиток макролітичної і мікролітичної техніки в кам'яному віці. Поява і нагромадження простих знарядь праці. Відкриття вогню, винахід лука і стріл. Перше застосування металу.

Поява землеробства. Великі винаходи цього періоду.


[1, С. 4-34, 41-57], [2, С. 5-18, 21-60], [3, С. 19-47]

Питання для самоперевірки

 1. Що таке інженерна діяльність?

 2. Які області інженерної діяльності розглядаються в досліджуваній дисципліні?

 3. Які особливості первіснообщинного ладу? Яка періодизація історії людства з погляду матеріалу, що використовувався, для знарядь праці?

 4. Що таке макролітична і мікролітична техніка?

 5. Як людина навчилася виплавляти метал і освоїла перші прийоми його обробки і легування?


Тема 2. Епоха древньосхідних цивілізацій і античності (6 годин)


Лекційний матеріал (1 година)


Історія інженерної діяльності в античному світі. Виникнення кричного способу одержання заліза. Древні механізми. Важіль. Винахід колеса. Прості механічні передачі. Розвиток металообробки. Розвиток кування. Закладення основ механіки древніми грецькими філософами і вченими. Способи збереження інженерної інформації. Великі винаходи цього періоду.


Самостійне вивчення (5 годин)


Розвиток і поширення складних знарядь праці. Перехід від первіснообщинного ладу до рабовласницького в країнах Древнього Сходу. Знаряддя праці з бронзи. Виплавка заліза – одне з найбільших досягнень людства. Землеробство і зрошувальні спорудження. Відокремлення ремесла від землеробства. Будівельна техніка. Розвиток військової техніки. Поліпшення способів пересування.


[1, С. 61-100], [2, С. 30-47], [3, С. 49-79]

Питання для самоперевірки

 1. Спосіб і пристрої для одержання кричного заліза.

 2. Методи обробки металів в епоху древньосхідних цивілізацій і античності.

 3. Основні механізми і пристосування епохи древніх цивілізацій і античності.

 4. Винахід колеса і застосування обертального руху в механізмах стародавності.

 5. Деякі закони механіки, відкриті в стародавності.

 6. Передача інформації в стародавності.


Тема 3. Історія техніки Середньовіччя і Відродження (6 годин)


Лекційний матеріал (1 година)


Розвиток техніки в епохи Середньовіччя і Відродження. Трансформація середньовічного цеху в мануфактуру з погляду розвитку технологій. Перехід від одностадійного виробництва сталі до двохстадійного. Розвиток верстатобудування і металообробки в епоху Середньовіччя.

Виникнення вогнепальної зброї як поштовх до розвитку ливарного виробництва і металообробки. Виникнення перших машин. Зародження основ механіки в епоху Відродження.


Самостійне вивчення (5 годин)


Знаряддя праці ремісника феодального суспільства. Техніка розвитого феодалізму. Техніка землеробства. Розвиток ремесла. Виплавка металу. Найбільші винаходи: порох, папір, друкарство, окуляри, компас. Стан природознавства.


[1, С. 105-160], [2, С. 62-75], [3, С. 80-141]

Питання для самоперевірки

 1. Ріст міст у Середньовіччя і розвиток технології виробництва.

 2. Поява двохстадійного способу одержання сталі.

 3. Основні відмінності мануфактурного виробництва від попередніх видів виробництва.

 4. Нові способи лиття, засновані в Середньовіччя.

 5. Винахід механізмів, що послужили основою для розвитку машин і машинного виробництва.

 6. Інженерна діяльність Леонардо да Вінчі.Тема 4. Промисловий переворот XVIII - XIX ст.

(6 годин)


Лекційний матеріал (1 година)


Епоха виникнення машин і парового двигуна.

Трансформація мануфактури в капіталістичну фабрику. Загальна класифікація механізмів і машин. Історична послідовність проходження промислового перевороту. Винахід універсального парового двигуна. Виникнення технології машинобудування в результаті появи механічного супорта. Розвиток доменного виробництва. Поява пудлінгованих печей для виготовлення сталі. Поява перших прокатних станів і парового молота. Основні тенденції розвитку механіки. Розділ механіки на різноманітні галузі.


Самостійне вивчення (5 годин)


Виникнення великої машинної капіталістичної промисловості. Винахід і поширення в основних галузях промисловості робочих машин. Перші робочі машини в текстильному виробництві. Створення фабричної системи. Боротьба робітників проти машин. Створення універсального теплового двигуна. Створення робочих машин у машинобудуванні. Розвиток техніки металургії.


[1, С. 164-280], [2, С. 113-161], [3, С. 156-220]


Питання для самоперевірки

 1. Фактори, що послужили причиною промислового перевороту.

 2. Відмінність капіталістичної фабрики від мануфактури.

 3. Передумови створення універсального парового двигуна. Діяльність І. Ползунова і Т. Ньюкомена.

 4. Основні нововведення в двигуні Д. Уатта.

 5. Основні етапи діяльності Г. Модслі і І. Вітворта.

 6. Нововведення в доменному процесі, що дозволили істотно підвищити виробництво чавуну.Тема 5. Розвиток системи машин на базі електропривода


( 7 годин)


Лекційний матеріал (1 година)


Особливості розвитку машинобудування в цей період. Розвиток верстатобудування. Впровадження електропривода в машинобудування. Розвиток різальних інструментів. Тенденції росту точності обробки. Розвиток науки про металообробку. Виникнення теорії різання металів. Винахід електричного зварювання металів.

Найважливіші винаходи цього періоду.


Самостійне вивчення (6 годин)


Особливості розвитку енергетики. Створення електричного освітлення. Розвиток генераторів і електродвигунів. Рішення проблеми передачі електроенергії на відстань. Технічний прогрес у теплоенергетиці.

[1, С. 284-365], [2, С. 302-307, 385-412]


Питання для самоперевірки


 1. Особливості генераторів постійного струму З. Грама і Ф. Гефнер-Альтенека.

 2. Заслуги М.О. Доливо-Добровольського при впровадженні струму перемінної частоти.

 3. Основні переваги електропривода в порівнянні з паровим.

 4. Виникнення теорії різання металів.

 5. Сутність винаходів електричного зварювання У. Томсона ,

Н.Н. Бенардоса і Н.Г. Славянова.


Тема 6. Зародження і розвиток нових галузей (7 годин)


Лекційний матеріал (1 година)


Розробка і застосування двигунів внутрішнього згоряння. Створення автомобіля і літака. Винахід телефону, кінематографа, радіо. Розробка газових турбін, турбореактивних двигунів. Розвиток авіаційної техніки, реактивних двигунів, новітніх ракет і штучних супутників Землі.


Самостійне вивчення (6 годин)


Розвиток військової техніки. Вибухові речовини. Нові типи бойових машин. Військове суднобудування. Розвиток радіотехніки й електроніки, телебачення, радіолокації, ультразвуку, електронних обчислювальних машин.


[1, С. 371-451], [2 С. 313-322, 492-521]

Питання для самоперевірки

 1. Шлях розвитку двигуна внутрішнього згоряння.

 2. Перші винахідники автомобіля з бензиновим двигуном.

 3. Створення керованого літака з двигуном внутрішнього згоряння.

 4. Винахід телеграфу, телефону, радіо.

 5. Винахід кінематографа, слухавки і телебачення.Тема 7. Розвиток техніки металургії в XIX-XX ст.

(8 годин)


Лекційний матеріал (1 година)


Розвиток металургії. Удосконалення конструкцій доменних печей. Поява бесемерівських, мартенівських, томасівських способів виробництва сталі. Створення нових технологій прокатки. Виникнення науки про будову металів. Основні риси розвитку чорної і кольорової металургії. Виникнення нових галузей металургії.


Самостійне вивчення (7 годин)


Удосконалення доменного виробництва. Основні риси розвитку чорної металургії. Металургія легких металів. Металургія рідких металів. Порошкова металургія.


[1, С. 454-487], [2, С. 261-273, 575-603]


Питання для самоперевірки


 1. Зміни в доменній печі в другій половині ХІХ століття.

 2. Виникнення і сутність бесемерівського, мартенівського і томасівського процесів одержання сталі.

 3. Основні тенденції розвитку металургії в ХХ столітті.

 4. Особливості виробництва кольорових металів.

5. Роль Д.К. Чернова в розвитку металургії і металознавства.


Тема 8. Інженерна діяльність у машинобудуванні в ХХ ст.

(8 годин)


Лекційний матеріал (1 година)


Розвиток техніки і машинобудування. Основні особливості сучасного машинобудування. Перехід до масового потокового виробництва. Розвиток металорізального устаткування. Перехід до автоматичних верстатних ліній. Розвиток процесів виготовлення заготовок. Винахід прогресивних методів лиття. Розвиток електрозварювання.


Самостійне вивчення (7 годин)


Розвиток ядерної техніки. Загальні відомості з історії розвитку сучасної ядерної фізики. Атомна і воднева бомби. Термоядерна реакція. Комп'ютерна техніка й інформаційні технології. Історія розвитку. Інженерна діяльність людини і біосфера.


[1, С. 489-556], [2, С. 542-574]

Питання для самоперевірки

 1. Явища і тенденції, що перетворили на початку ХХ століття машинобудування в передову галузь виробництва.

 2. Зміни, що відбулися в парку металорізального устаткування в ХХ столітті.

 3. Особливості масового спеціалізованого потокового виробництва.

 4. Автоматичні верстатні лінії.

 5. Основні тенденції в розвитку виробництва заготовок.

 6. Зміни, що відбулися в парку устаткування для процесів ковальсько-штампувального виробництва.

 7. Основні напрямки в розвитку ливарного виробництва.

 8. Упровадження прогресивних методів зварювання в масове виробництво.4. ТЕМИ РЕКОМЕНДОВАНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ


У результаті самостійної роботи кожен студент зобов'язаний написати контрольну роботу на одну з пропонованих тем:

 1. Історія знарядь праці первісної людини.

 2. Древні способи одержання металів.

 3. Древні способи обробки металів різанням.

 4. Винахід колеса.

 5. Винахід важеля.

 6. Металургія, обробка металів тиском і ливарне виробництво.

 7. Історія обробки металів різанням.

 8. Проблема будівлі Єгипетських пірамід.

 9. Древні способи збереження інженерної інформації.

 10. Історія винаходу пороху і вогнепальної зброї.

 11. Металообробні верстати середньовіччя.

 12. Винахід паперу і друкарства.

 13. Основні винаходи Леонардо да Вінчі в області механіки.

 14. Основні винаходи і роботи Галілео Галілея.

 15. Роботи М. Ломоносова і Г. Ріхмана в області механіки.

 16. Винахід А. Нартовим токарського верстата з механічним супортом.

 17. Історія розвитку інженерної графіки і конструювання. Роботи Монжа.

 18. Історія виникнення взаємозамінності і стандартизації.

 19. Діяльність російських винахідників І. Ползунова, І. Кулібіна,

Є. і М. Черепановых.

 1. Діяльність Г. Модслі по створенню верстатного устаткування.

 2. Історія створення парового двигуна.

 3. Історія створення двигунів внутрішнього згоряння і типу "дизель".

 4. Історія створення автомобілів.

 5. Винахід електродвигуна.

 6. Розвиток механіки як науки в ХVІІІ - XX століттях.

 7. Розвиток способів переділу чавуну в залізо в ХVІІ-ХІХ століттях.

 8. Поява бесемерівського, мартенівського, томасівського способів виробництва сталі.

 9. Перехід від універсальних до вузькоспеціалізованих верстатів.

 10. Розвиток науки про металообробку. Роботи І. Тіме, К. Зворикіна,

А. Тейлора.

 1. Історія розвитку електричного зварювання металів.

 2. Історія розвитку науки про будову металів.

 3. Історія розвитку технології машинобудування.

 4. Історія діяльності Г. Форда.

 5. Розвиток металорізальних верстатів.

 6. Застосування твердих сплавів як інструментальні матеріали.

 7. Історія виникнення автоматів і напівавтоматів у верстатному устаткуванні.

 8. Історія виникнення прецизійних верстатів.

 9. Історія поділу верстатобудування на галузі.

 10. Виникнення автоматизації в металообробці.

 11. Історія появи електронно-обчислювальних машин.

 12. Історія виникнення автоматизованих ковальських ліній.

 13. Історія появи блюмінгів і слябінгів.

 14. Історія появи спеціалізованих прокатних станів.

 15. Історія виникнення спеціальних способів лиття.

 16. Історія створення прогресивних методів зварювання.

 17. Історія створення конвертерного виробництва сталі.

 18. Історія створення нових способів виробництва високоякісних сталей.

 19. Історія виникнення безупинного розливання сталі.

 20. Історія виникнення порошкової металургії.

 21. Основні перспективи розвитку технології машинобудування.

 22. Основні перспективи розвитку верстатобудування.

 23. Основні перспективи розвитку обробки металів тиском.

 24. Основні перспективи розвитку способів виробництва сталей.

 25. Історія створення вічних двигунів.

 26. Історія танкобудування.

 27. Історія розвитку локомотивної тяги.

 28. Історія діяльності Е. Патона.

 29. Історія діяльності Архімеда.

 30. Історія створення електропривода.

 31. Впровадження електрометалургійних процесів.

 32. Впровадження електропривода в металорізальне устаткування.

 33. Історія розвитку теорії тертя.

 34. Використання позитивного впливу тертя в техніку.

 35. Поява інженерної екології як науки.

 36. Створення теорії відносності А. Ейнштейном.

 37. Винахід телефону і телеграфу.

 38. Історія виникнення фотографії.

 39. Діяльність А. Попова по створенню радіо.

 40. Упровадження двигунів внутрішнього згоряння в авіаційну техніку.

 41. Історія повітроплавання без застосування двигунів.

 42. Поява нових способів передачі і збереження інженерної інформації в ХХ столітті.

 43. Історія діяльності С. Корольова в області космічної техніки.

 44. Історія металургійного комбінату "Криворіжсталь".

 45. Історія Нікопольського Південнотрубного заводу.

 46. Історія Харцизського трубного заводу.

 47. Історія металургійного комбінату "Запоріжсталь".

 48. Історія Дніпропетровського комбайнового заводу.

 49. Історія заводу пресів (м. Дніпропетровськ)

 50. Історія комбінату Дніпроспецсталь.

 51. Історія Нікопольського заводу феросплавів.


Студент має право за узгодженням з викладачем самостійно вибрати тему контрольної роботи. Обсяг роботи 20-30 сторінок рукописного чи машинного тексту. Рекомендується ксерокопіювання схем, малюнків, портретів з першоджерела і вклеювання їх у текст.


Підписано по друку 24.06.04. Формат 6084 1/16. Папір друк. Друк плоский. Облік. – вид. арк. 0,88. Умов. друк. арк. 0,86. Тираж 200 пр. Замовлення № .


Національна металургійна академія України

49600, Дніпропетровськ-5, пр. Гагаріна, 4

_______________________________


Редакційно-видавничий відділ НМетАСхожі:

Методичні вказівки і індивідуальні завдання з дисципліни «Історія інженерної діяльності» для студентів спеціальностей 090202, 090218, 092301 iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Філософія» для студентів усіх спеціальностей
Робоча програма, методичні вказівки тa індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Філософія» для студентів усіх спеціальностей...
Методичні вказівки і індивідуальні завдання з дисципліни «Історія інженерної діяльності» для студентів спеціальностей 090202, 090218, 092301 iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Філософія» для студентів усіх спеціальностей
Робоча програма, методичні вказівки тa індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Філософія» для студентів усіх спеціальностей...
Методичні вказівки і індивідуальні завдання з дисципліни «Історія інженерної діяльності» для студентів спеціальностей 090202, 090218, 092301 iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Соціологія" для студентів усіх спеціальностей заочної
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни „Соціологія” для студентів усіх спеціальностей...
Методичні вказівки і індивідуальні завдання з дисципліни «Історія інженерної діяльності» для студентів спеціальностей 090202, 090218, 092301 iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Соціологія" для студентів усіх спеціальностей заочної
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни „Соціологія” для студентів усіх спеціальностей...
Методичні вказівки і індивідуальні завдання з дисципліни «Історія інженерної діяльності» для студентів спеціальностей 090202, 090218, 092301 iconРобоча програма методичні вказівки І індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Математика для економістів» для студентів економічних спеціальностей (АР)
Робоча програма, методичні вказівки І індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Математичний аналіз” для студентів економічних...
Методичні вказівки і індивідуальні завдання з дисципліни «Історія інженерної діяльності» для студентів спеціальностей 090202, 090218, 092301 iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Інтелектуальна власність» для студентів технічних спеціальностей
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Інтелектуальна власність» для студентів технічних...
Методичні вказівки і індивідуальні завдання з дисципліни «Історія інженерної діяльності» для студентів спеціальностей 090202, 090218, 092301 iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Логіка" для студентів усіх спеціальностей заочної
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Логіка” для студентів усіх спеціальностей заочної...
Методичні вказівки і індивідуальні завдання з дисципліни «Історія інженерної діяльності» для студентів спеціальностей 090202, 090218, 092301 iconРобоча програма методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни „організація виробництва для студентів спеціальностей
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Організація виробництва" для студентів спеціальностей...
Методичні вказівки і індивідуальні завдання з дисципліни «Історія інженерної діяльності» для студентів спеціальностей 090202, 090218, 092301 iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Професійна іноземна лексика» для студентів технічних спеціальностей
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Професійна іноземна лексика» для студентів...
Методичні вказівки і індивідуальні завдання з дисципліни «Історія інженерної діяльності» для студентів спеціальностей 090202, 090218, 092301 iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національна металургійна академія україни робоча програма методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни „організація виробництва” для студентів спеціальностей
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Організація виробництва" для студентів спеціальностей...
Методичні вказівки і індивідуальні завдання з дисципліни «Історія інженерної діяльності» для студентів спеціальностей 090202, 090218, 092301 iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни: «Психологія особистості та розвитку людини» для студентів усіх спеціальностей
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни: «Психологія особистості та розвитку людини»...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи