Дисципліна \" Обладнання та транспорт механообробних цехів \", що є базою для вивчення таких спеціальних дисциплін, як \"Технологія машинобудування\", \"Проектування і виробництво металорізального інструменту\" і ін icon

Дисципліна " Обладнання та транспорт механообробних цехів ", що є базою для вивчення таких спеціальних дисциплін, як "Технологія машинобудування", "Проектування і виробництво металорізального інструменту" і ін
НазваДисципліна " Обладнання та транспорт механообробних цехів ", що є базою для вивчення таких спеціальних дисциплін, як "Технологія машинобудування", "Проектування і виробництво металорізального інструменту" і ін
Сторінка4/4
Дата17.02.2014
Розмір0.64 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4
1. /4 курс/_стор_я _нженернох д_яльност_.doc
2. /4 курс/Безпека життєд_яльност_.doc
3. /4 курс/Г_дравл_ка, г_дро- _ пневмопривод.doc
4. /4 курс/Детал_ машин.pdf
5. /4 курс/Електротехн_ка, електрон_ка _ м_кропроцесорна техн_ка.doc
6. /4 курс/КР Гидравлика, гидро- и пневмопривод.doc
7. /4 курс/М_кроеконом_ка.rtf
8. /4 курс/Обладнання та транспорт механообробних цех_в.doc
9. /4 курс/Основи еколог_х.doc
10. /4 курс/Основи математичного моделювання,для _М901.doc
11. /4 курс/Р_зальний _нструмент/Контрольная РИ/Р_зальний _нструмент.doc
12. /4 курс/Р_зальний _нструмент/Курсовой РИ/Р_зальний _нструмент КР.doc
13. /4 курс/Р_зальний _нструмент.doc
14. /4 курс/Теор_я р_зання.doc
15. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 10c. Кратко.doc
16. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 11c. Кратко.doc
17. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 12c. Кратко.doc
18. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 13с. Кратко.doc
19. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 14с. Кратко.doc
20. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 15с Кратко.doc
21. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 1с. Кратко моя.doc
22. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 1с. Кратко.doc
23. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 2с. Кратко.doc
24. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 3с. Кратко.doc
25. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 4c. Кратко.doc
26. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 5c. Кратко.doc
27. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 6с. Кратко.doc
28. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 7c. Кратко.doc
29. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 8c. Кратко.doc
30. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 9с. Кратко.doc
31. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Метод. ТОТзаочн.doc
32. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Раб. пр. ТОТ.doc
33. /4 курс/Технолог_чн_ методи виробництва заготовок деталей машин.doc
Методичні вказівки і індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Різальний інструмент» для студентів спеціальності 090202
Методичні вказівки і індивідуальні завдання з дисципліни «Історія інженерної діяльності» для студентів спеціальностей 090202, 090218, 092301
Методичні вказівки до вивчення матеріалу кожної теми та наводяться запитання для контролю якості засвоєння тем. Даються методичні вказівки до виконання контрольної роботи, а також варіанти вихідних даних для неї
Методичні вказівки до вивчення дисципліни 8 Тема 1 Тема 2
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Електротехніка, електроніка і мікропроцесорна техніка», література, пояснення до виконання індивідуальних завдань
Методические указания и индивидуальные задания к выполнению курсовой работы по дисциплине «Гидравлика, гидро- и пневмопривод» для студентов специальности 090202 технология
Методичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни «Мікроекономіка» Тематика індивідуальних завдань з дисципліни «Мікроекономіка»
Дисципліна " Обладнання та транспорт механообробних цехів ", що є базою для вивчення таких спеціальних дисциплін, як "Технологія машинобудування", "Проектування і виробництво металорізального інструменту" і ін
Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів заочної
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Основи математичного моделювання" для студентів спеціальності 090202
Методичні вказівки і індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Різальний інструмент» для студентів спеціальності 090202
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Різальний інструмент» для студентів спеціальності 090202
Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Теорія різання", наведені: рекомендована література, робоча програма і пояснення до тем лекцій, лабораторних занять, питання з самоконтролю
Топливо и его характеристики 13 Виды топлива и их особенности
11. Теплообмен излучением
12. Сложный теплообмен
10. Конвективный теплообмен
Тема основные термодинамические понятия и законы
Тема основные термодинамические понятия и законы
Тема 14. Газообразное топливо и его сжигание
Тема 15. Твердое и жидкое топливо и их сжигание >15 Расчет горения твердого и жидкого топлива Для расчета процессов горения твердого и жидкого топлива составляют материальный баланс процесса горения
Тема теплоёмкость газов
Закон термодинамики
Тема термодинамические процессы
Закон термодинамики
6. Теоретические основы теплотехники 1998г
7. Тепловые двигатели
8. Теоретические основы теплотехники 1998г
9. Теплопроводность
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Теоретичні основи теплотехніки" для студентів спеціальностей 090202, 090218
Національна металургійна академія україни
Методичні вказівки і індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Технологічні методи виробництва заготовок деталей машин» для студентів спеціальності 090202

ЗАВДАННЯ № 1

на контрольну роботу № 2

Студенту______________________________________гр._______________

розрахунок коробки швидкостей ____________________________верстата

Початкові дані: ___________________________________________________ ________________________________________________________________

 1. Технологічні розрахунки.

 2. Графоаналітичний метод розрахунку коробки швидкостей, обґрунтування вибору кінематичної схеми і її опис, вибір верстата аналога.

 3. Визначення потужності двигуна і моментів, що крутять, на шпинделі і проміжних валах.

 4. Визначення реакцій в опорах, вибір підшипників, розрахунок на міцність, жорсткість, вібростійку валів коробки швидкостей.


ЗАВДАННЯ № 2

на контрольну роботу № 2

 1. Конструкції станин, стійок, супортів і столів.

 2. Направляючі ковзання для прямолінійного руху. Напрямних кочення.

 3. Шпинделі і вали в приводі верстатів. Опори шпинделів і валів.

 4. Система мащення і охолоджування у верстатах.

 5. Стадії проектування і організації виробництва верстатів.

 6. Розробка технічного завдання на створення верстата.

 7. Випробування металорізальних верстатів.

 8. Експлуатація і ремонт металорізальних верстатів.

 9. Монтаж верстатів.

 10. Запобіжні пристрої від перевантаження верстатів.


Консультант _______________________


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Колев Н.С., Красниченко Л.В., Никулин Н.С. и др. Металлорежущие станки. - М.: Машиностроение, 1973. - 360 с.,

 2. Колев Н.С., Красниченко Л.В., Никулин Н.С. и др. Металлорежущие станки. - М.: Машиностроение, 1980. - 375 с.,

 3. Кучер И.М. Металлорежущие станки. Основы конструирования и расчета. - М.-Л: Машиностроение, 1964. - 508 с.,

 4. Чернов Н.Н. Металлорежущие станки. - М.: Машиностроение, 1978. -

285 с.,

 1. Ачеркан Н.С., Гаврюшин А.А. и др. Металлорежущие станки. - М: Машиностроение, 1965. - 492 с.,

 2. Методические указания к выполнению курсового проекта по металлорежущим станкам. - Днепропетровск: ГМетАУ, 1999,

 3. Металлорежущие станки (альбом общих видов, кинематических схем и узлов) / Кучер А.М. и др. - М.: Машиностроение, 1972. - 308 с.,

 4. Роботизированные технологические комплексы и гибкие производственные системы в машиностроении. / Соломенцев Ю.М. и др. -М.: Машиностроение, 1989. - 192 с.,

 5. Промышленные роботы в машиностроении / Соломенцев Ю.М. и др. -М.: Машиностроение, 1986. - 140 с.,

 6. Металлорежущие системы машиностроительных производств. /Под редакцией Г.Г.Земскова, О.В.Таратынова.-М.: Высшая школа,1988.- 464 с.,

 7. Металлорежущие станки. Учебник для машиностроительных вузов. /Под редакцией В.Э.Пуша. -М.: Машиностроение, 1985. - 256 с.,

 8. Проектирование металлорежущих станков и станочных систем: Справочник-учебник в 3-х томах /Под общей редакцией А.С. Проникова.- М.: Машиностроение, 1985.,

 9. Тарзиманов Г.А. Проектирование металлорежущих станков. - М.:Машиностроение, 1972. - 312 с.,

 10. Металлорежущие станки и автоматы /Под редакцией А.С.Проникова.

- М.: Машиностроение, 1981. - 479 с.,

 1. Костюк В.И., Гавриш А.П., Ямпольский Л.С., Карлов Л.Г. Промышленные роботы. - К.: Вища школа, 1985. - 359 с.,

 2. Спыну Г.А. Промышленные роботы. Конструирование и применение. -

К.: Вища школа, 1981. - 206 с.,

 1. Кузнецов Ю.Н. Станки с ЧПУ: Учебное пособие. -К.: Вища школа, 1991. - 278 с.,

 2. Кочергин А.И. Конструирование и расчет металлорежущих станков и

станочных комплексов. Курсовое проектирование: Учебное пособие для

вузов. -Мн.: Вища школа, 1991. - 382 с.,

 1. Конструкции промышленных роботов: Учебное пособие в шести книгах. /Е.М.Канаев. -М.: Высшая школа, 1987. - 95 с.


ЗМІСТ


ВСТУП.................................................................................................................3

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО МЕТАЛОРІЖУЧІ ВЕРСТАТИ…………5

1.1. Вступ……………………………………………………………………….5

1.2. Кінематичні основи формоутворення поверхонь при обробці

деталей на металорізальних верстатах……………………….……………….5

1.3. Класифікація рухів і елементи кінематичної структури

металорізальних верстатів …………………………………………………….6

1.4. Структурний аналіз кінематичних зв'язків у верстатах…………………7

1.5. Класифікація і елементи технічної характеристики

металорізальних верстатів……………………………………………………..8

1.6. Силові характеристики верстатів…………………………………………9

1.7. Механізми верстатів. …………………………………………………….10

1.8. Гідравлічний привід металорізальних верстатів і його елементи…….12

2. БУДОВА, КІНЕМАТИКА І НАСТРОЙКА МЕТАЛОРІЗАЛЬНИХ

ВЕРСТАТІВ…………………………………………………………………...15

2.1. Токарні верстати…………………………………………………………15

2.2. Свердлувальні і розточувальні верстати……………………………….15

2.3. Шліфувальні верстати……………………………………………………16

2.4. Верстати для електрофізичних методів обробки матеріалів. ………. .17

2.5. Зуборізні і різеобробні верстати………………………………………. .18

2.6. Фрезерні верстати……………………………………………………… .19

2.7. Стругальні, довбальні і протяжні верстати…………………………… 20

2.8. Верстати для розрізання заготівок……………………………………... 21

2.9. Агрегатні верстати……………………………………………………… 22

2.10.Транспортно-накопительные і завантажувальні системи…………….22

2.11.Промислові роботи……………………………………………………... 23

2.12. Верстати з програмним управлінням………………………………….24

3. МЕТАЛОРІЗАЛЬНИХ ВЕРСТАТІВ РОЗРАХУНОК І КОНСТРУЮВАННЯ ВУЗЛІВ І ДЕТАЛЕЙ ……………………………………………….25

3.1. Корпусні деталі і напрямні вузли верстатів ……………………………25

3.2. Вузли шпинделів…………………………………………………............26

3.3. Муфти, гальмівні і запобіжні пристрої………………………………. ..27

3.4. Механізми точного позиціонування………………………………….. ..28

3.5. Системи мащення і охолоджування, пристрої для захисту від

стружки………………………………………………………………………...28

3.6. Загальні питання проектування металорізальних верстатів…………..29

3.7. Випробування металорізальних верстатів……………………………...31

3.8. Експлуатація і ремонт металорізальних верстатів……………………..32

3.9. Динаміка верстатів. ……………………………………………………. .32

4. ВАРІАНТИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ № 1……………….......33

Таблиця 4.1…………………………………………………………………….38

Завдання № 1 для індивідуального завдання № 2………………………… .42

Завдання № 2 для індивідуального завдання № 2………………………… .42

Рекомендована література……………………………………………………43


Подписано к печати 15.10.04. Формат 60х84 1/16. Бумага типогр. Печать

плоская. Уч.-изд. л. 7,35. Усл. печ. л. 7,27. Тираж 150 экз. Заказ № .


Национальная металлургическая академия Украины

49600, Днепропетровск -5, пр. Гагарина,4
Редакционно-издательский отдел НМетАУ1   2   3   4

Схожі:

Дисципліна \" Обладнання та транспорт механообробних цехів \", що є базою для вивчення таких спеціальних дисциплін, як \"Технологія машинобудування\", \"Проектування і виробництво металорізального інструменту\" і ін iconДисципліна " Обладнання та транспорт механообробних цехів ", що є базою для вивчення таких спеціальних дисциплін, як "Технологія машинобудування", "Проектування і виробництво металорізального інструменту" і ін
Технологія машинобудування”, “Проектування і виробництво металорізального інструменту” і ін., повинна дати майбутнім інженерам-машинобудівникам...
Дисципліна \" Обладнання та транспорт механообробних цехів \", що є базою для вивчення таких спеціальних дисциплін, як \"Технологія машинобудування\", \"Проектування і виробництво металорізального інструменту\" і ін iconСписо к контрольних робіт для заочників Дисципліна «Технічна діагностика бурового обладнання І інструменту»
Основні види пошкоджень деталей бурового І нафтопромислового обладнання І інструменту
Дисципліна \" Обладнання та транспорт механообробних цехів \", що є базою для вивчення таких спеціальних дисциплін, як \"Технологія машинобудування\", \"Проектування і виробництво металорізального інструменту\" і ін iconРобоча програма дисципліни Спеціальне обладнання хімічних цехів для студентів за напрямом підготовки
Робоча програма дисципліни Спеціальне обладнання хімічних цехів для студентів за напрямом підготовки 050503 «Машинобудування» зі...
Дисципліна \" Обладнання та транспорт механообробних цехів \", що є базою для вивчення таких спеціальних дисциплін, як \"Технологія машинобудування\", \"Проектування і виробництво металорізального інструменту\" і ін iconМодуль 1 Хімічна термодинаміка. Фазові рівноваги. Колігативні властивості розбавлених розчинів. Електрохімія. Хімічна кінетика Донецьк 2011
Фізична та колоїдна хімія є фундаментальною дисципліною для майбутніх провізорів, яка є базою для таких професійно-орієнтованих дисциплін,...
Дисципліна \" Обладнання та транспорт механообробних цехів \", що є базою для вивчення таких спеціальних дисциплін, як \"Технологія машинобудування\", \"Проектування і виробництво металорізального інструменту\" і ін iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Хімічні технології тугоплавких неметалевих І силікатних матеріалів»
Технологія І обладнання виробництва в’яжучих матеріалів та виробів на їх основі. Технологія І обладнання виробництва кераміки та...
Дисципліна \" Обладнання та транспорт механообробних цехів \", що є базою для вивчення таких спеціальних дисциплін, як \"Технологія машинобудування\", \"Проектування і виробництво металорізального інструменту\" і ін iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів»
Технологія і обладнання виробництва в’яжучих матеріалів та виробів на їх основі. Технологія і обладнання виробництва кераміки та...
Дисципліна \" Обладнання та транспорт механообробних цехів \", що є базою для вивчення таких спеціальних дисциплін, як \"Технологія машинобудування\", \"Проектування і виробництво металорізального інструменту\" і ін iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Електротехнічне обладнання металургійних цехів» для студентів напряму підготовки
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Електротехнічне обладнання металургійних цехів”...
Дисципліна \" Обладнання та транспорт механообробних цехів \", що є базою для вивчення таких спеціальних дисциплін, як \"Технологія машинобудування\", \"Проектування і виробництво металорізального інструменту\" і ін iconМетодичні вказівки до вивчення програм ного матеріалу та виконання практичних робіт, а також перелік завдань до курсових робіт
Проектування ливарних цехів” для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 0904 спеціальність 090415 Ливарне виробництво...
Дисципліна \" Обладнання та транспорт механообробних цехів \", що є базою для вивчення таких спеціальних дисциплін, як \"Технологія машинобудування\", \"Проектування і виробництво металорізального інструменту\" і ін iconТехнічна діагностика бурового обладнання І інструменту» (станом на 03. 2012 р.) Но-08-1 Дзеньків С. (2н) («Методи технічного діагностування»
Теми рефератів для відпрацювання пропущених занять з дисципліни «Технічна діагностика бурового обладнання І інструменту»
Дисципліна \" Обладнання та транспорт механообробних цехів \", що є базою для вивчення таких спеціальних дисциплін, як \"Технологія машинобудування\", \"Проектування і виробництво металорізального інструменту\" і ін iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Основи проектування» для студентів напряму 050401 металургія чорних металів
Засвоєння знань та придбання та придбання навичок в питаннях конструкції та проектування сталеплавильних агрегатів, сучасних конверторних...
Дисципліна \" Обладнання та транспорт механообробних цехів \", що є базою для вивчення таких спеціальних дисциплін, як \"Технологія машинобудування\", \"Проектування і виробництво металорізального інструменту\" і ін iconОснови проектування та експлуатації технологічного обладнання електричного транспорту
Основи проектування та експлуатації технологічного обладнання електричного транспорту: Конспект лекцій для студентів 5 курсу спеціальності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи