Методичні вказівки до вивчення дисципліни \"Адміністративне право\", літературу, що рекомендується, робочу програму, пояснення до тем дисципліни та індивідуальне завдання за варіантами icon

Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Адміністративне право", літературу, що рекомендується, робочу програму, пояснення до тем дисципліни та індивідуальне завдання за варіантами
Скачати 426.04 Kb.
НазваМетодичні вказівки до вивчення дисципліни "Адміністративне право", літературу, що рекомендується, робочу програму, пояснення до тем дисципліни та індивідуальне завдання за варіантами
Сторінка1/4
Дата18.02.2014
Розмір426.04 Kb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИРОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни “Адміністративне право”

для студентів напряму 6.030601 – менеджмент


Дніпропетровськ НМетАУ 2014

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ
РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни “Адміністративне право”

для студентів напряму 6.030601 – менеджмент


ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні Вченої ради

академії

Протокол № 15 від 27.12.2010


^

Дніпропетровськ НМетАУ 2014УДК


Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Адміністративне право” для студентів напряму 6.030601 – менеджмент /Укл.: В.В. Бондаренко, Н.П. Потрус. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2014. – 34 с.Містить загальні методичні вказівки до вивчення дисципліни “Адміністративне право”, літературу, що рекомендується, робочу програму, пояснення до тем дисципліни та індивідуальне завдання за варіантами.

Призначена для студентів напряму 6.030601 – менеджмент заочної форми навчання.Укладачі: В.В. Бондаренко, ст. викладач

Н.П. Потрус, ст. викладач


Відповідальний за випуск Д.Є. Козенков, канд. екон. наук, доц.

Рецензент Л.І. Сомова, канд. екон. наук, доц. (НМетАУ)


Підписано до друку . Формат 60х84 1/16. Папір друк. Друк плоский.
^

Облік.-вид. арк. . Умов. друк. арк. . Тираж пр. Замовлення №Національна металургійна академія України

49600, м. Дніпропетровськ-5, пр. Гагаріна, 4

_______________________________
^

Редакційно-видавничий відділ НМетАУ

  1. ПРИЗНАЧЕННЯ МЕТОДИЧНИХ ВКАЗІВОКМетодичні вказівки призначені для самостійного вивчення дисципліни «Адміністративне право» під час виконання контрольних завдань студентами.

Вони направлені на:

- закріплення, поглиблення і систематизацію теоретичних знань студентів;

- засвоєння знань щодо порядку здійснення державного управління, його форм і методів;

- застосування цих знань при розгляді конкретної теми.  1. ^ ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ НАПРЯМУ 6.030601 – МЕНЕДЖМЕНТ ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ «АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО»Самостійна робота сприяє кращому засвоєнню студентами матеріалу з навчальної дисципліни «Адміністративне право» та формуванню у них навичок та вмінь одержувати додаткові знання. Самостійна підготовка при вивченні дисципліни повинна починатися з ознайомлення з навчальним планом дисципліни, що дозволяє скласти чітке уявлення про теми дисципліни, звернути увагу на зв'язок окремих питань між собою.

Дисципліна «Адміністративне право» передбачає вивчення студентами основних правових норм, якими регулюються адміністративні правовідносини в Україні.

Дану дисципліну необхідно вивчати в безупинному зв'язку з актуальними питаннями економічного і політичного життя нашої держави, з основними напрямками адміністративного права на сучасному етапі адміністративного реформування.

До виконання контрольної роботи необхідно приступати після вивчення всієї програми, рекомендованої літератури, нормативно-правових актів.

При вивченні дисципліни студент зобов'язаний виконати контрольну роботу, яка повинна бути написана самостійно. Просте перекладання літератури, законодавчих актів не дозволяється. Роботи-аналоги до заліку не допускаються.

Робота повинна містити обгрунтування строго по суті. При необхідності цитуються відповідні джерела з вказівкою законів, нормативних актів, діючих на момент виконання контрольної роботи.  1. ^ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИТаблиця 3.1

Розподіл навчальних годин дисципліни «Адміністративне право»

за темами та видами занять


Найменування тем

Кількість аудитор-них годин

Практичні заняття, годин

Самостійна робота, годин

Разом

Державне управління і виконавча влада


-


-


10


10

Предмет, метод і система адміністративного права України


2


-


8


10

Адміністративно-правові норми і відносини


2


-


18


20

Суб’єкти адміністративного права України


2


2


24


28

Функції, форми та методи державного управління


-


-


20


20

Правові акти державного управління


-


2


8


10

Адміністративна відповідальність

2

-

8

10

Разом

8

4

96

108

  1. ^ РОБОЧА ПРОГРАМА І МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИТема 1. Державне управління і виконавча влада

  1   2   3   4

Схожі:

Методичні вказівки до вивчення дисципліни \"Адміністративне право\", літературу, що рекомендується, робочу програму, пояснення до тем дисципліни та індивідуальне завдання за варіантами iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни "Трудове право", літературу, що рекомендується, робочу програму, пояснення до тем дисципліни та індивідуальне завдання за варіантами
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Трудове право” для студентів напряму 030601...
Методичні вказівки до вивчення дисципліни \"Адміністративне право\", літературу, що рекомендується, робочу програму, пояснення до тем дисципліни та індивідуальне завдання за варіантами iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни "Бухгалтерський облік", література, що рекомендується, робоча програма та пояснення до окремих тем, перелік практичних занять, індивідуальне завдання за варіантами та вказівки до його виконання
Бухгалтерський облік” для студентів, які навчаються за напрямами підготовки: 030502 – економічна кібернетика, 030504 – економіка...
Методичні вказівки до вивчення дисципліни \"Адміністративне право\", літературу, що рекомендується, робочу програму, пояснення до тем дисципліни та індивідуальне завдання за варіантами iconМетодичні вказівки до вивчення окремих тем, індивідуальне завдання за варіантами
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Ринок фінансових послуг» для студентів напряму...
Методичні вказівки до вивчення дисципліни \"Адміністративне право\", літературу, що рекомендується, робочу програму, пояснення до тем дисципліни та індивідуальне завдання за варіантами iconМетодичні вказівки до вивчення окремих тем, індивідуальне завдання за варіантами
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Ринок фінансових послуг» для студентів спеціальності...
Методичні вказівки до вивчення дисципліни \"Адміністративне право\", літературу, що рекомендується, робочу програму, пояснення до тем дисципліни та індивідуальне завдання за варіантами icon0305 — економіка та підприємництво
Містить робочу програму, методичні вказівки до вивчення дисципліни "Вікова психологія", рекомендовану літературу, варіанти індивідуальних...
Методичні вказівки до вивчення дисципліни \"Адміністративне право\", літературу, що рекомендується, робочу програму, пояснення до тем дисципліни та індивідуальне завдання за варіантами iconМетодичні вказівки до виконання індивідуального завдання, теоретичні матеріали для самостійного вивчення, література, що рекомендується
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальне завдання до вивчення дисципліни «Екологія» для студентів напряму 050601 / Укл.:...
Методичні вказівки до вивчення дисципліни \"Адміністративне право\", літературу, що рекомендується, робочу програму, пояснення до тем дисципліни та індивідуальне завдання за варіантами iconМетодичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуального завдання, перелік літератури та нормативних документів
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальне завдання до вивчення дисципліни «Електронна комерція» для студентів напряму...
Методичні вказівки до вивчення дисципліни \"Адміністративне право\", літературу, що рекомендується, робочу програму, пояснення до тем дисципліни та індивідуальне завдання за варіантами iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни «Місцеві фінанси», рекомендована література, робоча програма, пояснення до тем, питання для самоконтролю, індивідуальні завдання по варіантах і рекомендації до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Місцеві фінанси» для студентів напряму 030508...
Методичні вказівки до вивчення дисципліни \"Адміністративне право\", літературу, що рекомендується, робочу програму, пояснення до тем дисципліни та індивідуальне завдання за варіантами iconМетодичні рекомендації до вивчення дисципліни "Фінанси, гроші та кредит", рекомендована література, робоча програма дисципліни, пояснення до тем, контрольні завдання по варіантах і рекомендації щодо їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни “Фінанси, гроші та кредит ” для студентів за напрямком...
Методичні вказівки до вивчення дисципліни \"Адміністративне право\", літературу, що рекомендується, робочу програму, пояснення до тем дисципліни та індивідуальне завдання за варіантами iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни «Технологія конструкційних матеріалів», наведені: рекомендована література, робоча програма І пояснення до тем лекцій, самостійної роботи, лабораторних занять, питання з самоконтролю
Робоча програма, методичні вказівки І індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Технологія конструкційних матеріалів» для студентів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи