Методичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни «Mенеджмент», завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання icon

Методичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни «Mенеджмент», завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Скачати 437.58 Kb.
НазваМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни «Mенеджмент», завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Сторінка1/4
Дата18.02.2014
Розмір437.58 Kb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ


РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни «Менеджмент» для студентів

напрямів 6.050502 – інженерна механіка,

6.050503 – машинобудування


Затверджено

на засіданні Вченої ради

академії

Протокол № 1 від 30.01.2012


Дніпропетровськ НМетАУ 2011

УДК 658:378.04(075.8)


Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Mенеджмент» для студентів напрямів 6.050502 – інженерна механіка, 6.050503 – машинобудування / Укл.: Ю.П. Синиціна, І.А. Алєксєєнко. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2012. – 24 с.


Наведені робоча програма, методичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни «Mенеджмент», завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання.

Призначена для студентів напрямів 6.050502 – інженерна механіка, 6.050503 – машинобудування заочної форми навчання.


Укладачі: Ю.П. Синиціна, канд. техн. наук, доц.

І.А. Алєксєєнко, асистент

Відповідальний за випуск Д.Є. Козенков, канд. екон. наук, доц.


Рецензент В.С. Гришин, канд. техн. наук, доц. (НМетАУ)


Підписано до друку 26.12.2012. Формат 60х84 1/16. Папір друк. Друк плоский.

Облік.-вид. арк. 1,41. Умов. друк. арк. 1,39. Тираж 100 пр. Замовлення №

^

Національна металургійна академія України


49600, м. Дніпропетровськ-5, пр. Гагаріна, 4

_______________________________

Редакційно-видавничий відділ НМетАУ


ЗМІСТ


ВСТУП………………………………………………..…………………………....

4

РОБОЧА ПРОГРАМА……………………………………………………………..

4

1 ^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЗА ТЕМАМИ ДИСЦИПЛІНИ
«менеджмент»… ……………………………………...………… …………


5

1.1 Вступ до сучасного менеджменту………………………..….......................

5

1.2 Категорії менеджменту………………………………………………………

6

1.3 Суб'єкт і об'єкт управління. Види підприємств…………………..………..

9

1.4 Функція планування в сучасний період………………….….......................

10

1.5 Функція організації діяльності підприємства……...………........................

11

1.6 Функція мотивації працівників……………………………………………..

12

1.7 Функція контролю…………………………………………………………..

13

1.8 Функція комунікації…………………………………………………………

14

^ 2 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З
ДИСЦИПЛІНИ ”менеджмент”…………………………………………….


15

ЛІТЕРАТУРА……………………………………..……………………………….

19

Додатки………………………………………………………………………….

20ВСТУП


Цей навчально-методичний матеріал стане у нагоді студентам, які вивчають дисципліну «Менеджмент» та виконують контрольну роботу з цієї дисципліни. Уважне вивчення вказівок дозволить студентам самостійно опанувати матеріал, який не було викладено під час аудиторних заняттях, а також виконати контрольну роботу.

Вивчення дисципліни «Менеджмент» і виконання контрольної роботи з неї є важливим елементом освіти майбутніх спеціалістів технологів.


Робоча програма
дисципліни «Менеджмент» для студентів заочної форми навчання


Назва теми

Кількість годин

всього

у тому числі

лекції

практичні

сам. роб.

1. Вступ до сучасного менеджменту

5

14

2. Категорії менеджменту

8

26

3. Суб'єкт і об'єкт управління. Види підприємств

6

1

1

4

4. Функція планування в сучасний період

12

2

4

6

5. Функція організації діяльності підприємства

5

14

6. Функція мотивації працівників

9

1

2

6

7. Функція контролю

6

1

1

4

8. Функція комунікації

7

16

Виконання контрольної роботи

23

-23

Форма контролю

Залік

Всього

81

10

8

63^ 1 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЗА ТЕМАМИ ДИСЦИПЛІНИ «менеджмент»


1.1 Вступ до сучасного менеджменту


1.1.1 Поняття «менеджменту», його зміст і загальна термінологія.


Методичні вказівки


Для позначення діяльності з координації роботи людей на практиці використовують різні поняття:

 • «управління»;

 • «менеджмент»;

 • «адміністрування».

«Управління» – найбільш загальне поняття, що поширюється на велике коло різноманітних об’єктів, явищ і процесів, наприклад:

 • технічні системи;

 • господарські системи;

 • суспільні системи;

 • державні системи тощо.

Менеджмент – це поняття, що використовують переважно для характеристики процесів управління господарськими організаціями (підприємствами) з метою досягнення цілей організації.

Види менеджменту:

а) за часовими масштабами – стратегічний менеджмент, оперативний менеджмент;

б) за предметом діяльності – операційний менеджмент, фінансовий менеджмент, менеджмент персоналу, функціональний менеджмент та ін.;

в) за методами, що використовуються – американський менеджмент, японський менеджмент та ін.

Організація – група людей, діяльність яких свідомо координується для досягнення значущої для них усіх мети.

Щоб вважатися організацією, група людей повинна відповідати трьом обов'язковим вимогам:

а) наявності, принаймні, двох людей, що вважають себе частиною цієї групи;

б) наявності, принаймні, однієї мети, яку приймають як спільну всі члени групи (прості і складні організації);

в) наявності членів групи, які навмисно працюють разом для досягнення значущої для всіх мети.

Загальні характеристики організацій (їх значущість для різних організацій):

 1. наявність цілі (цілей) – це витікає з самого визначення поняття «організація» (для людей характерне ціле покладання, на відміну від цілеспрямованості у тваринному світі);

 2. ресурси (досягнення цілей будь-якої організації обов'язково передбачає перетворення ресурсів);

 3. залежність від зовнішнього середовища – одна з найважливіших характеристик організації як відкритої системи;

 4. розподіл праці – найбільш очевидна характеристика організації;

 5. необхідність управління (організація – це основна причина виникнення менеджменту як самостійної наукової дисципліни і галузі знань).

Література: [1 – 5, 12 – 14].


^ 1.2 Категорії менеджменту


1.2.1 Характеристика категорій менеджменту.
  1   2   3   4

Схожі:

Методичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни «Mенеджмент», завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни "Mенеджмент у виробництві", завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Наведені робоча програма, методичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни “Mенеджмент у виробництві”,...
Методичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни «Mенеджмент», завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни "Гідрологія", завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни "Гідрологія" для студентів спеціальності 070801...
Методичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни «Mенеджмент», завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни "Системи технологій", завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни ”Системи технологій” для студентів за напрямом...
Методичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни «Mенеджмент», завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни "Організація виробництва", завдання до індивідуальних робіт та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Організація виробництва” для студентів спеціальності...
Методичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни «Mенеджмент», завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення та виконання контрольної роботи
Методичні вказівки до самостійного вивчення та виконання контрольної роботи з курсу «Аудит» (для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни «Mенеджмент», завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання iconМетодичні вказівки до вивчення матеріалу кожної теми та індивідуальні завдання для контролю якості засвоєння тем. Наведені методичні вказівки до виконання контрольної роботи, а також варіанти вихідних даних
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Неметалеві матеріали» для студентів напряму...
Методичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни «Mенеджмент», завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання iconМетодичні вказівки до вивчення матеріалу кожної теми та наводяться запитання для контролю якості засвоєння тем. Даються методичні вказівки до виконання контрольної роботи, а також варіанти вихідних даних для неї
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Безпека життєдіяльності” для студентів усіх...
Методичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни «Mенеджмент», завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу й виконання контрольної роботи з дисципліни
Методичні вказівки до самостійного вивчення І виконання контрольної роботи з дисципліни „Економіка технічної експлуатації будівель”...
Методичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни «Mенеджмент», завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Міжнародний маркетинг² для студентів напряму...
Методичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни «Mенеджмент», завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка енергетики" для студентів напряму...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи