Методичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи icon

Методичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
НазваМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Сторінка3/4
Дата18.02.2014
Розмір0.83 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4

^ Розрахункові завдання

1. Підприємство планує в плановому році виготовити товарної продукції на суму 300 тис. грн, надати послуг промислового характеру стороннім організаціям на суму 85 тис. грн, виготовити напівфабрикатів на 120 тис. грн, у тому числі 70 % для власної потреби, решта — для реалізації на сторону. На кінець рокуочікується зменшення залишків незавершеноговиробництва на 12 тис. грн. За прогнозами залишки готової продукції на складах підприємства становитимуть: на початок року — 20 тис. грн; на кінець року — 30 тис. грн. Визначити товарну, валову та реалізовану продукцію підприємства в плановому році.

2. Підприємство щоквартально випускає продукцію на суму 1,5 млн грн. У І кварталі виробіток на одного працюючого становив 5500 грн. У ІІ кварталі підприємство планує зменшити кількість працюючих на 30 чоловік порівняно з І кварталом. На скільки відсотків має зрости виробіток на одного працюючого в ІІ кварталі?

3. Розрахуйте середньорічну вартість основних виробничих фондів, якщо на початок року вона склала 40 млн. грн. Протягом року планується ввести нових основних фондів: у лютому - на 1 млн. грн., у квітні - на 1,5 та в грудні на 10 млн. грн. Протягом року буде ліквідовано основних фондів: в травні на 1 млн. грн. і в жовтні - на 1,5 млн. грн.

4. Середньорічна вартість основних виробничих фондів підприємства - 12 млн. грн. Річний випуск продукції 1,2 млн. од. продукції, величина валової продукції ¬ -3,6, товарної - 4 млн. грн. Визначте фондовіддачу в натуральному і вартісному вираженні (за валовою, товарною продукцією) та фондомісткість продукції.

5. Щомісяця підприємство випускає 120 тис. одиниць продукції, кожна з яких відпускається за ціною 400 грн. Середньорічна вартість основних виробничих фондів підприємства 14 млн. грн. Розрахуйте всі показники фондовіддачі.

6. Встановіть коефіцієнти екстенсивного, інтенсивного та інтегрального навантажень електродвигуна потужністю 50 кВт. Середньомісячний режимний фонд часу - 390 ч. За рік витрачено 157 тис. кВт ч.

7. Фондоозброєність праці робітника підприємства на початок періоду 14 тис. грн., на кінець - 23 тис. грн. Середньомісячна продуктивність роботи відповідно 74 і 70 одиниць продукції. Визначте відсоток зниження фондовіддачі.

8. Визначте вартість зносу машини, якщо її балансова вартість 270 тис. грн., Нормативний термін служби - 8 років, фактичний - 5 років.

9. Вартість агрегату 600 тис. грн., Термін служби його 5 років, ліквідаційна вартість 20 тис. грн. Розрахуйте, яка норма його амортизації?

10. Повна первісна вартість верстата 10,2 тис. грн., Термін служби 8 років. Витрати на модернізацію складуть 2,3 тис. грн., Витрати з демонтажу - 0,2 тис., ліквідаційна вартість верстата - 0,5 тис. грн. Визначте річну суму амортизаційних відрахувань і норму амортизації.

11. Вартість агрегату 35 тис. грн., річна продуктивність його 1500 одиниць продукції. У результаті здешевлення виготовлення агрегату відбулося зниження його вартості на 5 тис. грн. Визначте величину морального зносу першого роду, його річний випуск продукції підприємства 5400 одиниць.

12. За п'ятиріччя випуск продукції фірмою збільшився на 20 тис. грн., що склало 80% до базисного рівня, середньорічна вартість основних виробничих фондів зросла з 100 до 250 тис. грн., у тому числі за рахунок переоцінки на 14 тис. грн. Визначте загальні зміни фондомісткості продукції та зміну її за рахунок переоцінки.

13. У цеху машинобудівного заводу встановлено 100 верстатів. Режим роботи цеху двозмінний, в першу зміну працюють всі верстати, у другому - 50% верстатного парку. Розрахуйте коефіцієнт змінності роботи верстатів.

14. У поточному році було списано ОВФ на суму 60 млн. грн., вибуття фондів склало 4%. Визначте вартість ОВФ на початок і кінець року.

15. На початок року вартість ОВФ склала 160 млн. грн. Протягом року на підприємстві було введено в експлуатацію ОВФ на суму: у березні - на 2,1 млн. грн., липні - 1,3 млн. грн., листопаді - 5, 6 млн. грн. У квітні і грудні вибуло ОВФ відповідно на 1,2 і 1,8 млн. грн. Визначте середньорічну вартість ОВФ, їх вартість на кінець року, коефіцієнти вибуття і оновлення.

16. Визначте балансову вартість нематеріальних активів, що перебувають в експлуатації 4 роки, якщо їх первісна вартість дорівнює 8 млн. грн., річна норма амортизації - 18%.

17. Визначте амортизаційні накопичення за три роки по групі нематеріальних активів, термін корисного використання яких сім років, а первісна вартість 150 тис. грн.

18. Визначте балансову вартість основних фондів I групи на початок 2010 року, якщо їх балансова вартість на початок 2008 року становила 5 млн. грн., на капітальний ремонт у 2009 році було витрачено 1 млн. грн.

19. Визначте річні амортизаційні відрахування по витратах, пов'язаних з видобуванням корисних копалин, якщо початкова вартість таких витрат склала 6 млн. грн., річний видобуток - 3 млн. т, розрахунковий обсяг видобутку - 75 млн. т. У другому кварталі були здійснені витрати на дорозвідку корисної копалини в розмірі 0,5 млн. грн.

20. На початок базового року запаси шахтного поля склали 60 млн. т, балансова вартість спеціалізованих ОВФ - 4,5 млн. грн. У звітному році планується приріст запасів шахтного поля на 5,8 млн. т. Визначте потону ставку амортизаційних відрахувань в базовому та звітному періодах, якщо річний обсяг видобутку становить 2 млн. т.

21. Вартість агрегату 600 тис. грн., Термін його служби - 5 років, ліквідаційна вартість - 20 тис. грн. Визначте річну норму амортизації.

22. Фактичний час, відпрацьований видобувним комбайном на шахті у звітному році склав 7200 годин, в базовому - 5800 годин. Обсяг видобутку відповідно 352 і 196, 5 тис. т. Визначте екстенсивне завантаження обладнання по роках і зміну екстенсивного й інтенсивного завантаження.

23. Визначте фондовіддачу, фондомісткість і фондоозброєність праці по шахті з річним видобутком 850 тис. т, якщо на 1.01 поточного року вартість ОВФ склала 3 млн. грн., на 1.06 - 3,2 млн. грн., на 1.08 - 3,5 млн. грн., на 1.01 наступного року - 3,4 млн. грн. Середньооблікова чисельність ВПП шахти 2950 чоловік, ціна для обліку валової продукції - 800 грн. Показники визначити в натуральній і вартісній оцінці.

24. У звітному році підприємству за рахунок організаційно-технічних заходів вдалося скоротити втрати робочого часу. Визначте показники екстенсивного навантаження обладнання в базисному і звітному роках, виходячи з даних таблиці, що наведено нижче. Режим роботи підприємства двозмінний, тривалість зміни - 8 годин.

Таблиця – Вихідні дані

Показник

Од. виміру

Базисний рік

Звітний рік

Обсяг товарної продукції

тис. грн./рік

20520

21830

Середньорічна виробнича потужність

тис. грн./рік

24723

24528

Фактичний час праці (в середньому на одиницю обладнання) за рік

год./(рік. облад.)

3190

3473

Втрати робочого часу на плановий ремонт обладнання

% від режимного фонду

12

8

Кількість вихідних та святкових днів за рік

дні

108

112


25. Виходячи з даних балансу наявності та руху основних фондів підприємства, визначте коефіцієнти їх ліквідації, придатності, абсолютну суму зносу на кінець року і коефіцієнт зносу.

Таблиця – Баланс наявності та руху основних фондів


Наявність на початок року

Надійшло у звітному році

Вибуло у звітному році

Наявність на кінець року

Наявність на 1.01

наступного за звітним роком за вирахуванням зносу (залишкова вартість)

Всього

В т.ч. нових

основних фондів

Всього

В т.ч.

ліквідації

4250
600

200

150

280

3850


26. Використовуючи дані, наведені в таблиці, визначте, як змінилася фондовіддача всіх основних фондів:

1) за рахунок віддачі активної частини їх;

2) за рахунок зміни структури основних фондів (частки активної частини в загальній їх вартості).

Таблиця – Вихідні дані


Показник

Одиниці

виміру

Рік, що

передує

Звітний рік

Зміна (+, -)

тис.

грн.


%

Обсяг продукції за рік

тис. грн.

927

1189

+262

+28,3

Середньорічна вартість

основних виробничих фондів


тис. грн.


600


680


+80


+11,3

в тому числі активної

частини


тис. грн.


380


479,4


+99,4


+26,2

Фондовіддача всіх

основних фондів


грн./грн.


1,545


1,749


+0,204


+13,2

Фондовіддача активної частини

грн./грн.

2,440

2,480

+0,040

+1,6

Частка активної частини в

загальній вартості основних фондів


частка од.


0,633


0,705


+0,072


+11,4

27. Розрахуйте амортизаційні відрахування для автомобіля рівномірним і кумулятивним методами за роками його амортизаційного періоду та всього за весь нормативний термін служби. Дані для розрахунків наведені в таблиці

Таблиця – Вихідні дані для розрахунку амортизаційних відрахувань

Обладнання

Річна норма амортизації на

реновацію, %

Балансова вартість, тис. грн.

Автомобіль вантажний

20

40

Трактор

10

50

Верстат металорізальний

6,7

80

28. Розрахуйте плановану на шахті величину фондовіддачі основних виробничих фондів в натуральному і вартісному вимірі, користуючись даними таблиці

Таблиця – Вихідні дані

Показники

Одиниці виміру

Планований рік

Видобуток вугілля

тис. т / рік

720

Ціна 1 т вугілля

грн.

25

Чисельність працюючих

чол.

1000

Вартість основних виробничих фондів на початок року

млн. грн.

20

Планується ввести протягом року ОВФ:

У лютому

У квітні


млн. грн.


1

1,5

Планується погасити протягом року

У травні

У жовтні


млн. грн.


1

1,5


29. Визначити суми щорічних амортизаційних відрахувань для устаткування, строк експлуатації якого —6 років, первісна вартість — 420 тис. грн за умови, що застосовується:

а) метод прискореного зменшення залишкової вартості;

б) кумулятивний метод (цілих значень років, прискорений).

30. Первісна вартість верстату — 50 тис. грн. Згодом його виведено з експлуатації і реалізовано як металобрухт за 1 тис. грн. Річна норма амортизації — 15 %. Якою була б норма амортизації, якби строк служби верстата був подовжений на 2 роки? Амортизація проводилася прямолінійним методом.

31. У виробничому цеху встановлено й діють 60 верстатів. Трудомісткість виготовлення однієї деталі становить 0,4 нормо-год. Режим роботи — двозмінний, тривалість зміни —8 год. У році 258 робочих днів. Регламентовані простої верстатів становлять 5% номінального фонду часу. Коефіцієнт використання виробничої потужності — 0,85. Визначити річну виробничу потужність цеху та фактичну кількість виготовлених ним деталей.

32. Визначте вартість запасів матеріалу і проаналізуйте зміни в залежності від причин, що їх викликали, користуючись даними таблиці

Таблиця - Вихідні даніПоказники

Одиниця виміруЗа планом


Фактично

Добова витрата матеріалу

м3

130

132

Ціна одиниці матеріалу

грн.

10

12

Норма запасу матеріалу

дні

30

32


33. Підприємство реалізувало продукції в звітному кварталі на 100 млн. грн. при середніх залишках оборотних коштів 25 млн. грн. Визначте прискорення оборотності оборотних коштів у днях і їх вивільнення за рахунок зміни коефіцієнта оборотності у плановому кварталі, якщо обсяг реалізованої продукції зростає на

10% при незмінній сумі оборотних коштів.

34. Розрахуйте, користуючись даними таблиці показники використання оборотних коштів підприємства: коефіцієнт оборотності, тривалість обороту, коефіцієнт закріплення і суми, що абсолютно і відносно вивільняються (або додатково залучаються) оборотних коштів.

Таблиця - Вихідні даніПоказники

Одиниця виміру

За планом за 1 квартал

Фактично за 1 квартал

Видобуток вугілля

тис. т / кв.

160

180

Витрата вугілля на власні потреби

тис. т / кв

5

5

Ціна 1 т вугілля

грн.

20

20

Залишки оборотних коштів

на 1 січня

тис. грн.

580

670

на 1 лютого

тис. грн.

595

690

на 1 березня

тис. грн.

600

700

на 1 квітня

тис. грн.

605

710

35. Визначте середній залишок оборотних коштів за квартал, якщо відомі їх залишки на: 1.01 - 38 тис. грн., на 1.02 - 27, на 1.03 - 30, на 1.04 - 33 тис. грн.

36. У поточному році мінімальний розмір майбутніх платежів склав 60,4 тис. грн., Одноденний фонд заробітної плати 10,07 тис. грн. Визначте розмір майбутніх платежів в планованому році, якщо величина одноденного фонду заробітної плати збільшиться на 1 тис. грн.

37. Визначте поточний складський запас лісових матеріалів, якщо вони поступають на підприємство через 18 днів, а середньодобовий витрата їх 15 м3.

38. Визначте приріст стійких пасивів по заробітній платі, якщо її фонд в IV кварталі планованого року складе 815 тис. грн., термін виплати заробітної плати 8 і 25 числа кожного місяця.

39. Норма запасу палива на підприємстві 12 днів; за кошторисом витрат на виробництво витрати на паливо в IV кварталі передбачені у розмірі 30 тис. грн. Визначити норматив запасу на паливо.

40. Визначити потребупідприємства в оборотних коштах наступного року, якщо відомо, що в звітному році обсяг реалізованої продукції цього підприємства становив 9,6 млн. грн при нормативі оборотних коштів 3 млн грн. У наступному році очікується збільшення обсягу реалізованої продукції на 20 % при скороченні тривалості обороту оборотних коштів на 4 дні.

41. Обсяг реалізації продукції за рік 45 млн. грн., Потреба в оборотних коштах 3 млн. грн. Визначте оборотність оборотних коштів в днях.

42. Визначте період одного обороту обігових коштів, якщо відомі: обсяг реалізації за квартал - 100 тис. грн., сума коштів, що беруть участь в обороті 25 тис. грн.

43. У першому кварталі підприємство реалізувало продукції на 250 тис. грн., Середні квартальні залишки коштів склали 25 тис. грн. У другому кварталі обсяг реалізації продукції збільшиться на 10%, а час одного обороту обігових коштів буде скорочено на 1 день. Розрахуйте: 1) коефіцієнт оборотності оборотних коштів і час одного обороту в днях в першому кварталі; 2) коефіцієнт оборотності оборотних коштів і їх абсолютну величину в другому кварталі; 3) вивільнення обігових коштів у результаті скорочення одного обороту оборотних коштів.

44. Визначте коефіцієнт завантаження оборотних коштів, якщо їх наявність 30 тис. грн., а обсяг реалізації - 450 тис. грн.

45. Яка сума вивільнення оборотних коштів, якщо фактичний оборот по реалізації за рік становить 48 млн. грн., оборотність в днях: планова - 24, фактична -22.

46. Визначте величину вивільнення оборотних коштів, якщо у звітному році фірма реалізувала продукції на 23 млн. грн., планом передбачено збільшити обсяг реалізації на 10%, а тривалість одного обороту оборотних коштів скоротити на 4 дні.

47. Визначте потребу в додаткових оборотних коштах, якщо відомо, що обсяг реалізації за планом 45 тис. грн., фактичний 48 тис. грн., середня сума нормованих оборотних коштів за рік за планом 8 тис. грн., оборотність в днях фактично на 1 день менше, ніж за планом.

48. Визначте абсолютну і відносну потребу в додаткових оборотних коштах, якщо відомо, що обсяг реалізації за планом 20 млн. грн., фактично - 21 млн. грн., тривалість одного обороту планова - 27 днів, фактична - 30 днів.

49. У звітному році підприємство виробило продукції на 45,6 млн. грн. На планований рік передбачено зниження обсягу реалізації на 1,5% при скороченні середньої тривалості одного обороту на 4 дні. Середні залишки оборотних коштів у звітному періоді склали 3,3 млн. грн. Визначте потребу в оборотних коштах у планованому році, абсолютне і відносне вивільнення (залучення) частини обігових коштів.

50. Визначте кількість оборотів і тривалість одного обороту оборотних коштів підприємства для наступних умов: оборотні кошти становили на 1 січня - 200 тис. грн., на 1 лютого - 250 тис. грн., на 1 березня 230 тис. грн., на 1 квітня -- 200 тис. грн. За три місяці було реалізовано 300 од. продукції за ціною 1000 грн. / од.

51. Обсяг реалізації продукції (у млн. грн.) склав: за 1-й квартал - 20; 2-й -20; 3-й - 15; 4-й - 25. Середні залишки оборотних коштів (тис. грн.) склали: у 1-му кварталі - 1500; в 2-му - 2000; в 3-му - 3000; в 4-му - 1500. Визначте кількість оборотів і тривалість одного обороту оборотних коштів підприємства за рік.

52. Сума оборотних коштів підприємства на початок року становила 1,2 млн. грн., на кінець року - 1,4 млн. грн., вартість товарної продукції за рік - 16 млн. грн. Планом передбачено збільшення обсягу товарної продукції в натуральному виразі на 8%, зниження ціни продукції на 2%, скорочення тривалості обороту оборотних коштів на 3 дні. Визначте додаткову потребу або вивільнення оборотних коштів в абсолютному і відносному вираженні.

53. Фірма у звітному періоді повинна була реалізувати продукцію на загальну суму 1200 тис. грн. Оборотні кошти фірми становлять 150 тис. грн. Фактично було реалізовано продукції за даних оборотних коштах на суму 1320 тис. грн. Визначте суму вивільнення обігових коштів.

54. За рік заплановано видобути 13,5 млн. т корисної копалини. Режим роботи видобувного підприємстві безперервний. Питома витрата вибухової речовини (ВР) на 1 т видобутої корисної копалини склала 0,25 кг, ціна 1 кг ВР - 16 грн. Інтервал між постачання ВР - 15 днів, час транспортування - 7 днів, час пробігу розрахункових документів та їх оплати - 4 дні, час на підготовку і складування ВР - 1 день. Визначте норматив оборотних коштів на матеріали, якщо страховий запас дорівнює 3-добової потреби підприємства.

55. Для виробництва 1 т товарної руди витрачається 1,5 т сирої руди, собівартість 1 т товарної руди - 170,8 грн. Визначте норматив оборотних коштів для складського запасу при наступних умовах: виробнича потужність кар'єру - 15,6 млн. т, режим роботи перериваним з одним вихідним днем на тиждень, святкових днів у році - 10, норма запасу руди дорівнює 5-денного її випуску.

56. Корисна копалина видобувається відкритим способом. Обсяг непогашеної вскриші на початок року склав 17,5 млн. куб. м при собівартості розкривних робіт 65 грн./т. В планованому році передбачено добути 12,5 млн. куб. м вскриші при плановій собівартості 60 грн. / т. Протягом року заплановано погашення вскриші на суму 975 млн. грн. Визначте відповідний норматив оборотних коштів.

57. У звітному році підприємство реалізувало продукції на суму 280 тис. грн за наявності середньорічної суми оборотних коштів 60 тис. грн. У наступному році передбачається збільшити обсяги продажу на 15 %. На скільки днів та в який бік зміниться тривалість оборотуоборотних коштів за умови незмінності суми обігових коштів?

58. Річний обсяг випуску продукції меблевим комбінатом — 350 тис. шт. виробів. Виробнича собівартість одного виробу — 375 грн. Тривалість виробничого циклу —3 дні. У перший день виробничого циклу матеріальні витрати становлять 60 % собівартості. Визначити норматив оборотних засобів у незавершеному виробництві меблевого комбінату, якщо в році 360 робочихднів.

59. Розрахуйте продуктивність праці працівника комплексної прохідницької бригади на вихід, використовуючи наступні дані: обсяг робіт за місяць - 100 м; середня кількість виходів одного прохідника на місяць - 20; явочна чисельність прохідницької бригади - 40 м.

60. Визначте явочну чисельність електромонтерів по ремонтному обслуговуванню устаткування, якщо чисельність ремонтних одиниць обладнання - 50; норма часу на обслуговування однієї ремонтної одиниці в зміну - 0,5 години; коефіцієнт змінності роботи устаткування - 1,5; тривалість зміни - 7 годин.

61. Явочний складу робочих добувних ділянок - 100 чол. Розрахуйте обліковий склад працівників ділянки, якщо відомо: шахта працює 6 днів на тиждень, а робітник - 5; тривалість відпустки робітника - 40 днів; число святкових днів у році - 10; коефіцієнт, що враховує відсутність на роботі з поважних причин - 0, 96.

62. Розрахуйте явочну чисельність робітників очисного вибою. Вихідні дані: плановий видобуток вугілля з лави за місяць - 1000 т; встановлена комплексна норма виробітку - 10 т / чол-зм; число робочих днів ділянки - 25; кількість змін по видобутку вугілля за добу - 3; плановий коефіцієнт виконання комплексної норми виробітку - 1,1

63. Розрахуйте продуктивність праці на вихід і за місяць, якщо щодоби приходять на роботу 45 чоловіка і здобувають 900 т на добу, КСС = 1,4 при 25 робочих днях в місяць.

64. Облікова чисельність працівників ділянки - 120 чол. За 25 робочих днів у місяці видобуто 15 тис. т вугілля. Середня тривалість відпустки одного робітника -48 днів. Розрахуйте продуктивність праці робітника на вихід.

65. На вихід у обліковому складі числяться 1400 підземних і 800 робочих поверхні. Обліковий склад більше явочного в 1,4 рази. За місяць було видобуто 120 тис.т. Розрахуйте продуктивність праці робітника з видобутку.

66. Продуктивність праці ГРОЗ ділянки - 32 тон/ особу-зміну. Яка продуктивність праці робітника очисних робіт, якщо частка ГРОЗ в загальній чисельності робітників склала 80%?

67. Місячний видобуток шахти 110 тис. т, середньооблікова чисельність робітників з видобутку 1600 чол., кількість відпрацьованих за місяць виходів 35200. Визначте місячну і змінну продуктивність праці робітника і трудомісткість робіт на 1000 т видобутку.

68. Встановіть трудомісткість на 1000 т видобутку вугілля в лаві, якщо місячний видобуток - 26500 т, облікова чисельність робітників 100 чол., середня кількість виходів одного робітника - 26.

69. Річний видобуток шахти 800 тис.т, число днів роботи в році - 305. Питома вага видобутку з очисних забоїв 90%, змінна норма виробітку робочого лави - 15 т, коефіцієнт її виконання - 1,05. Визначте явочну чисельність робочих очисних забоїв.

70. Визначте темпи підвищення продуктивності праці звітного року в порівнянні з базовим методом умовних одиниць за даними, наведеними в таблиці

Таблиця - Вихідні дані

Показники

Найменування виробу

Всього

А

Б

В

Базовий період1. Обсяг виробництва, тис од / міс

1,5

2,4

3,2
2.Трудомісткість, люд.-зм./міс

150

100

170
3. Средня облікова, чол.

80

80

185
Звітний період1. Обсяг виробництва, тис од / міс

1,2

2,5

3,3
2.Трудомісткість, люд.-зм./міс

140

100

180
3. Средня облікова, чол.

80

80

185
71. Визначте темпи зростання продуктивності праці в звітному періоді порівняно з базовим, використовуючи трудовий метод, якщо виробнича ситуація характеризується даними таблиці

Таблиця - Вихідні дані


Показники

Вид продукції

А

Б

Норма часу, люд.-зм./одиницю

Базовий період

1.Обсяг виробництва, од. / міс.

2. Витрати праці, люд.-зм/міс.

6


120

550

3


60

150

Звітний період

1.Обсяг виробництва, од. / міс.

2. Витрати праці, люд.-зм./міс.


130

560


200

450
1   2   3   4

Схожі:

Методичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка енергетики" для студентів напряму...
Методичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи iconМетодичні вказівки до вивчення матеріалу кожної теми та індивідуальні завдання для контролю якості засвоєння тем. Наведені методичні вказівки до виконання контрольної роботи, а також варіанти вихідних даних
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Неметалеві матеріали» для студентів напряму...
Методичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи iconМетодичні вказівки до вивчення матеріалу кожної теми та індивідуальні завдання для контролю якості засвоєння тем. Наведені методичні вказівки до виконання контрольної роботи, а також варіанти індивідуальних завдань
«Діагностика та дефектоскопія матеріалів І виробів» для студентів напряму 050403
Методичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи iconМетодичні вказівки до вивчення матеріалу кожної теми та наводяться запитання для контролю якості засвоєння тем. Даються методичні вказівки до виконання контрольної роботи, а також варіанти вихідних даних для неї
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Безпека життєдіяльності” для студентів усіх...
Методичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни " Технологічна оснастка" для студентів спеціальності 090202
Вміщують робочу програму, контрольні питання для перевірки знань, методичні вказівки до виконання контрольної роботи та приклад її...
Методичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни "Гідрологія", завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни "Гідрологія" для студентів спеціальності 070801...
Методичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи iconРобоча програма та методичні вказівки до виконання
Вміщують робочу програму, контрольні питання для перевірки знань, методичні вказівки до виконання контрольної роботи та приклад її...
Методичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни "Системи технологій", завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни ”Системи технологій” для студентів за напрямом...
Методичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни "Mенеджмент у виробництві", завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Наведені робоча програма, методичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни “Mенеджмент у виробництві”,...
Методичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Ефективність інформаційних систем» для студентів-заочників спеціальності 050102
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи