Програмний комітет голова програмного комітету icon

Програмний комітет голова програмного комітету
Скачати 68.73 Kb.
НазваПрограмний комітет голова програмного комітету
Дата27.08.2012
Розмір68.73 Kb.
ТипДокументи

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ


Голова програмного комітету

Юрій С.І. – ректор Тернопільського національного економічного університету, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки.

Співголова

Дивак М.П. – декан факультету комп’ютерних інформаційних технологій ТНЕУ, д.т.н., професор.


Члени програмного комітету

Степашко В.С. - д.т.н., професор (Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАНУ та МОНУ);

Мислович М.В. - д.т.н., професор (Інститут електродинаміки НАНУ);

Личак М.М.д.ф.-м.н., професор (Інститут космічних досліджень НАНУ-НКАУ);

Мельник А.О. - д.т.н., професор (НУ «Львівська Політехніка»);

Стахів П.Г. - д.т.н., професор (НУ «Львівська Політехніка»);

Пасічник В.В. - д.т.н., професор (НУ «Львівська Політехніка»);

Романюк О.Н.д.т.н., професор (Вінницький національний технічний університет);

Саченко А.О. - д.т.н., професор (ТНЕУ);

Николайчук Я.М. - д.т.н., професор (ТНЕУ);

Боднар Д.І.д.ф.-м.н., наук, професор (ТНЕУ);

Недашковський М.О.д.ф.-м.н., професор (ТНЕУ);

Васильєва Н.К. – д.е.н., професор (Дніпропетровський державний аграрний університет);

Ріппа С.П. - д.е.н, професор (Національний університет державної податкової служби України);

Ляшенко О.М. - д.е.н, професор (ТНЕУ);

Лупенко С.А. - д.т.н., професор (Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя);

Яворський Б.І. - д.т.н., професор (Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя).


Секретаріат

Шевчук Р.П.к.т.н., доцент (ТНЕУ);

Пукас А.В.к.т.н., доцент (ТНЕУ).

^ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ


Матеріали подаються в електронному вигляді у форматі Microsoft Word (*.doc);

 • обсяг тез 1-2 повні сторінки (зі списком літератури) формату A4; вартість кожної додаткової сторінки 20 грн;

 • поля – 2 см з усіх боків сторінки;

 • у верхньому лівому кутку вказується УДК;

 • назва статті - посередині прописними літерами, шрифт 12пт, Тimes New Roman, жирний;

 • далі через один інтервал розміщуються прізвище та ініціали авторів - шрифт 11пт, Тimes New Roman, жирний, вирівнювання посередині;

 • нижче, під ініціалами, назва установи та регалії автора - шрифт 10пт, Тimes New Roman, курсив, вирівнювання посередині;

 • далі через один інтервал – текст тез основним стилем; основний текст - шрифт 11пт, Тimes New Roman, міжрядковий інтервал - 1; абзац - 1см; вирівнювання за шириною; заголовки структурних частин друкуються посередині з інтервалом 6 пт. перед абзацом та виділяються жирним шрифтом;

 • слово «Таблиця №» розташовується праворуч, а заголовок нижче – посередині; наповнення таблиці - шрифт 10пт, Тimes New Roman.

 • рисунки групуються як один об’єкт; приводяться до формату - відтінки сірого; розміщення по центру; назва рисунка – внизу по центру;

 • всі формули набираються в редакторі Microsoft Equation;

 • через рядок від основного тексту розміщується пронумерований список літератури - шрифт 9пт, Тimes New Roman.


Відповідальність за зміст тез несуть автори та наукові керівники. Матеріали, надіслані пізніше встановленого терміну, до публікації не приймаються. Програмний комітет залишає за собою право відбору тез для участі у школі-семінарі.


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Тернопільський національний економічний університет

Факультет комп’ютерних інформаційних технологій

Асоціація фахівців комп’ютерних інформаційних технологій

Рада молодих вчених ТНЕУ

школа-семінар

молодих вчених і студентів

«Сучасні комп’ютерні інформаційні технології»


«Advanced Computer Information Technology»


Інформаційний лист

ТЕРНОПІЛЬ

4-5 ТРАВНЯ 2012

^ ШАНОВНІ КОЛЕГИ!


Факультет комп’ютерних інформаційних технологій Тернопільського національного економічного університету запрошує Вас, шановні молоді вчені, аспіранти, здобувачі та студенти до участі у школі-семінарі «Сучасні комп’ютерні інформаційні технології», яка відбудеться 4-5 травня 2012 року у м. Тернопіль.

^
Метою школи-семінару є:

 • надання трибуни молодим науковцям для представлення результатів їх досліджень;

 • стимуляція наукової діяльності студентів;

 • обмін прогресивними ідеями і науковими результатами між студентами, аспірантами і молодими вченими;

 • розвиток творчого підходу до наукової діяльності;

 • ознайомлення студентів, аспірантів і молодих вчених з досягненнями і науковими результатами в галузі сучасних комп’ютерних інформаційних технологій.


Напрями роботи:

 1. Математичні моделі об’єктів та процесів;

 2. Комп’ютерні мережеві технології;

 3. Спеціалізовані комп’ютерні системи;

 4. Цифрова компресія, оброблення, синтез та розпізнавання сигналів і зображень;

 5. Паралельні та розподілені обчислення;

 6. Прикладні засоби програмування та програмне забезпечення;

 7. Бази даних і знань та побудова інтелектуальних систем на їх основі;

 8. Комп’ютерні технології інформаційної безпеки.

 9. Інформаційно-аналітичне забезпечення економіч-ної діяльності.
^

Робочі мови семінару:


 • українська;

 • російська;

 • англійська.

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ


П.І.Б. учасника _________________________________

Науковий ступінь, вчене звання___________________

Науковий керівник (за необхідності) ^ ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи_______________

______________________________________________

______________________________________________


Координати учасника:


Місце роботи (навчання) _________________________

______________________________________________

Посада________________________________________

Дом. адреса з індексом __________________________

______________________________________________


Інформаційні канали зв’язку:

Тел.: __________________ факс:___________________

Моб. тел: ______________________________________

E-mail ________________________________________


Обраний напрям________________________________

Назва доповіді _________________________________

______________________________________________


Планую (потрібне позначити):

 • виступити з доповіддю (до 10 хв.);

 • представити стендову доповідь;

 • дистанційна участь (збірку тез буде надіслано за вказаною Вами адресою).


Потрібні технічні засоби (потрібне позначити):

 • мультимедійний проектор;

 • комп’ютер;

інше _____________________________


Бажаєте забронювати місце? (потрібне позначити):

 • готель;

 • гуртожиток;

 • ні

^ ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО УЧАСТІ


Учаснику школи-семінару до 1 квітня 2012 р. слід подати:

- заповнену заявку на участь;

- тези доповіді, оформлені згідно вимог;

- копію платіжного документу про сплату оргвнеску.

Ці матеріали направляються в одному файлі (архіві) на електронну адресу оргкомітету.


^ Організаційний внесок включає: участь в роботі конференції, публікацію тез доповіді, отримання повного комплекту матеріалів, організаційні витрати та складає:

- для учасників з України – 120 грн.;

- для закордонних учасників – 300 грн.;

- для аспірантів та студентів – 75 грн.

^ Поштові витрати на розсилку збірника праць школи-семінару не включені в організаційний внесок та складають 20 грн.

Видання матеріалів планується до початку школи-семінару, видача авторам - при реєстрації.


Витрати на відрядження, проживання та харчування – за кошти учасників.


^ Кошти слід перерахувати за адресою:

Р/р 2600801233784 в Тернопільському відділенні центральної філії ПАТ «Кредобанк», МФО 325365, код ЄДРПО: 37246369, Україна, 46018, м. Тернопіль, вул. Юності 9.

Призначення платежу: за участь у школі-семінарі

Отримувач платежу: ТОБО «Асоціація фахівців комп’ютерних інформаційних технологій»

Адреса оргкомітету: Факультет комп’ютерних інформаційних технологій Тернопільського національного економічного університету, 46018, м. Тернопіль, вул. Юності 9.

тел. 8(0352) 43-18-39 / 43-61-74

тел. моб. 0989457945, 0679069232

Е-mail: workshopACIT@gmail.com


Більш детальнішу інформацію про роботу школи-семінару можна за адресою: http://acit.tneu.edu.ua

Схожі:

Програмний комітет голова програмного комітету iconПрограмний комітет голова програмного комітету
Крисоватий А.І. – в о ректора Тернопільського національного економічного університету, доктор економічних наук, професор
Програмний комітет голова програмного комітету iconПрограмний комітет бобало ю. Я. – Голова програмного комітету, ректор Національного університету «Львівська політехніка»
Бобало ю. Я. – Голова програмного комітету, ректор Національного університету «Львівська політехніка», д т н., професор
Програмний комітет голова програмного комітету iconПрограмний комітет бобало ю. Я. – Голова програмного комітету, ректор Національного університету «Львівська політехніка»
Бобало ю. Я. – Голова програмного комітету, ректор Національного університету «Львівська політехніка», д т н., професор
Програмний комітет голова програмного комітету iconПрограмний комітет бобало ю. Я. – Голова програмного комітету, ректор Національного університету «Львівська політехніка»
Бобало ю. Я. – Голова програмного комітету, ректор Національного університету «Львівська політехніка», д т н., професор
Програмний комітет голова програмного комітету iconПрограмний комітет голова

Програмний комітет голова програмного комітету iconПрограмний комітет голова: бобало ю. Я
Голова: бобало ю. Я. Ректор Національного університету «Львівська політехніка», д т н., професор
Програмний комітет голова програмного комітету iconГолова програмного комітету
Бузько І. Р. – д е н., проф., проректор з науково-педагогічної роботи сну ім. В. Даля, м. Луганськ
Програмний комітет голова програмного комітету iconВ. Даля Тумакова С. В. с
Голубенко О. Л. – Голова програмного комітету, д т н., професор, ректор сну ім. В. Даля
Програмний комітет голова програмного комітету iconВ. Даля Тумакова С. В. с
Голубенко О. Л. – Голова програмного комітету, д т н., професор, ректор сну ім. В. Даля
Програмний комітет голова програмного комітету iconВ. Даля Тумакова С. В. с
Голубенко О. Л. – Голова програмного комітету, д т н., професор, ректор сну ім. В. Даля
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи