Закон україни про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв\

Закон україни про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про боротьбу з тероризмом"
Скачати 56.24 Kb.
НазваЗакон україни про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про боротьбу з тероризмом"
Дата25.08.2012
Розмір56.24 Kb.
ТипЗакон

ЗАКОН УКРАЇНИ


Про внесення змін до деяких законодавчих актів

України у зв'язку з прийняттям Закону України

"Про боротьбу з тероризмом"


У зв'язку з прийняттям Закону України "Про боротьбу з

тероризмом" ( 638-15 ) Верховна Рада України

п о с т а н о в л я є:


I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:


1. У статті 14-1 Кримінально-процесуального кодексу України

( 1001-05 ):


у частинах четвертій і п'ятій слово "переговорів" замінити

словом "розмов";


частину п'яту доповнити словами "крім випадків, передбачених

Законом України "Про боротьбу з тероризмом".


2. У Законі України "Про оперативно-розшукову діяльність"

( 2135-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 22,

ст. 303, N 39, ст. 572; 2001 р., N 10, ст. 44, N 14, ст. 72;

2002 р., N 33, ст. 236):


1) пункт 5 статті 7 після слів "правоохоронними органами"

доповнити словами "в тому числі відповідними органами іноземних

держав та міжнародних антитерористичних організацій";


2) у статті 8:


пункт 7 частини першої після слова "тяжкого" доповнити

словами "та особливо тяжкого";


частину третю після слів "запобігання і припинення" доповнити

словами "терористичних актів";


доповнити частиною шостою такого змісту:


"Координацію дій щодо реалізації прав підрозділів, які

проводять оперативно-розшукову діяльність з метою боротьби з

тероризмом, здійснює Служба безпеки України";


3) у статті 9:


частину п'яту після слів "ознаки тяжкого" доповнити словами

"або особливо тяжкого";


частину дванадцяту доповнити реченням такого змісту:

"Відомості, одержані внаслідок оперативно-розшукової діяльності,

щодо підготовки до терористичних актів чи їх вчинення окремими

особами та групами, зберігаються до 5 років";


частину чотирнадцяту після слів "запобігання тяжким"

доповнити словами "та особливо тяжким";


4) у статті 9-1:


частину першу доповнити пунктом 6 такого змісту:


"6) щодо осіб, стосовно яких є дані про їх участь або

причетність до терористичної діяльності, терористичної групи чи

терористичної організації, а так само до матеріального,

організаційного чи іншого сприяння створенню терористичної групи

чи терористичної організації, - до 5 років";


частину другу після слова "тяжкого" доповнити словами "та

особливо тяжкого";


частину четверту після слова "іноземців" доповнити словами

"та осіб без громадянства", а після слів "розвідувально-підривній

діяльності проти України" - словами "підготовці або вчиненні

терористичного акту";


5) у частині першій статті 11 слова "Державні органи"

замінити словами "Органи державної влади, підприємства, установи,

організації незалежно від форми власності";


6) частину третю статті 12 після слова "тяжкого" доповнити

словами "та особливо тяжкого".


3. У Законі України "Про Службу безпеки України" ( 2229-12 )

(Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 27, ст. 382;

2000 р., N 10, ст. 79; 2002 р., N 17, ст. 117; 2003 р., N 15,

ст. 109):


1) статтю 9 доповнити частиною четвертою такого змісту:


"Для організації і проведення антитерористичних операцій та

координації діяльності суб'єктів, які ведуть боротьбу з тероризмом

чи залучаються до антитерористичних операцій, при Службі безпеки

України функціонує Антитерористичний центр. Положення про

Антитерористичний центр при Службі безпеки України затверджується

Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України";


2) статтю 25 доповнити частинами другою та третьою такого

змісту:


"У разі проведення заходів щодо боротьби з тероризмом і

фінансуванням терористичної діяльності Служба безпеки України, її

органи і співробітники мають також право:


1) одержувати в установленому законом порядку на письмову

вимогу керівника органу або оперативного підрозділу Служби безпеки

України від митних, фінансових та інших установ, підприємств,

організацій (незалежно від форми власності) інформацію і документи

про операції, стан рахунків і руху коштів на них за конкретний

проміжок часу (з розшифруванням сум, дати призначення та

контрагента платежу), вклади, внутрішньо- та зовнішньоекономічні

угоди, а також завірені копії документів, на підставі яких було

відкрито рахунок конкретної юридичної або фізичної особи.

Отримання від банків відомості, яка містить банківську таємницю,

здійснюється у порядку та обсязі, встановлених Законом України

"Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ). Документи та

інформація повинні бути подані негайно, а якщо це неможливо - не

пізніш як протягом 10 діб;


2) залучати в установленому законодавством порядку до

проведення перевірок, ревізій та експертиз кваліфікованих

спеціалістів установ, організацій контрольних і фінансових

органів;


3) одержувати в установленому законодавством порядку за

письмовими запитами керівника органу або оперативного підрозділу

Служби безпеки України інформацію з автоматизованих інформаційних

і довідкових систем та банків даних, створюваних Верховним Судом

України, Генеральною прокуратурою України, Національним банком

України, Антимонопольним комітетом України, Фондом державного

майна України, міністерствами, іншими центральними органами

виконавчої влади та органами місцевого самоврядування України;


4) подавати за матеріалами оперативно-розшукової діяльності

до суду заяви про скасування реєстрації і припинення діяльності

суб'єктів підприємництва, а також за наявності підстав,

передбачених законом, подавати до суду позови про визнання

недійсними угод у порядку, встановленому законодавством України;


5) входити за письмовим розпорядженням керівника органу або

оперативного підрозділу Служби безпеки України за службовими

посвідченнями на територію, у приміщення, склади та сховища

підприємств, організацій і установ (крім іноземних дипломатичних

представництв) незалежно від форми власності, на пункти пропуску

через державний кордон та митниць, а також у виробничі приміщення

громадян, які займаються підприємницькою діяльністю;


6) за постановою слідчого та з санкції відповідного прокурора

по нагляду за додержанням законів під час проведення

оперативно-розшукової діяльності, а у невідкладних випадках - з

наступним повідомленням прокурора протягом доби в разі загрози

знищення, приховування або втрати предметів чи документів, які

можуть бути використані в розкритті та розслідуванні злочинної

діяльності, на строк до 10 діб опечатувати архіви, каси,

приміщення (за винятком жилих) чи інші сховища, брати їх під

охорону, накладати арешт на грошові кошти та інші цінності

фізичних та юридичних осіб, вилучати предмети і документи із

складанням відповідного акта. Копії акта вручаються громадянину чи

представнику підприємства, установи, організації.


Органи і підрозділи Служби безпеки України, які здійснюють

боротьбу з тероризмом, мають повноваження органу дізнання".


4. Пункт 40 частини першої статті 20 Закону України "Про

Державну прикордонну службу України" ( 661-15 ) викласти в такій

редакції:


"40) одержувати в установленому законом порядку за письмовими

запитами керівників підрозділів з оперативно-розшукової роботи чи

розвідувального органу відомості з автоматизованих інформаційних і

довідкових систем та банків даних, створюваних Верховним Судом

України, Генеральною прокуратурою України, Національним банком

України, Антимонопольним комітетом України, Фондом державного

майна України, міністерствами, іншими центральними органами

виконавчої влади та органами місцевого самоврядування України".


II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.


Президент України Л.КУЧМА


м. Київ, 19 червня 2003 року

N 965-IV

Схожі:

Закон україни про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв\Повідомлення про оприлюднення проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів з питань авторського права І суміжних прав"
Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо особливостей розпоряджання майновими правами інтелектуальної...
Закон україни про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв\Наказ №255 Про виконання законодавчих вимог у зв’язку із прийняттям Закону України від 21 січня 2010 року №1824 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо обмеження споживання і продажу пива та слабоалкогольних напоїв"
Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських...
Закон україни про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв\Закон україни про мiлiцiю [Про поширення дiї окремих положень Закону України "Про мiлiцiю" на о]
Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України у зв'язку з у] вiд 11 грудня 1998 року n 312-xiv, Голос України, 19. 01. 99...
Закон україни про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв\Правова позиція щодо конституційного подання Верховного суду України щодо конституційності положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвідомчості справ, пов’язаних із соціальними виплатами» від 18 лютого 2010 р.
Верховного суду України щодо конституційності положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо...
Закон україни про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв\Закон україни про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення управління професійно-технічною освітою
У статті 32 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., №24, ст. 170)
Закон україни про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв\Закон україни про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення своєчасної виплати
Оплата праці працівників здійснюється в першочерговому порядку. Всі інші платежі здійснюються власником або уповноваженим ним органом...
Закон україни про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв\Закон україни про приєднання України до Міжнародної конвенції про боротьбу з бомбовим тероризмом
Приєднатися до Міжнародної конвенції про боротьбу з бомбовим тероризмом ( 995 374 ), прийнятої Генеральною Асамблеєю
Закон україни про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв\Закон україни про боротьбу з тероризмом Цей Закон з метою захисту особи, держави І суспільства від
Положення цього Закону не можуть бути застосовані як підстава для переслідування громадян, які, діючи в межах закону, виступають
Закон україни про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв\Шановні учасники конференції!
Договір укладено відповідно до Закону України «Про колективні договори і угоди», Закону України про освіту, Закону України про вищу...
Закон україни про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв\Закон україни про внесення змін до Закону України "Про державну таємницю"     Верховна Рада України постановляє
Внести зміни до Закону України "Про державну таємницю" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 16, ст. 93), виклавши його у...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи