Закон україни про прокуратуру ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1991, n 53, ст. 793 ) ( Вводиться в дію Постановою вр icon

Закон україни про прокуратуру ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1991, n 53, ст. 793 ) ( Вводиться в дію Постановою вр
Скачати 447.26 Kb.
НазваЗакон україни про прокуратуру ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1991, n 53, ст. 793 ) ( Вводиться в дію Постановою вр
Сторінка4/4
Дата25.08.2012
Розмір447.26 Kb.
ТипЗакон
1   2   3   4

середньомісячного (чинного) заробітку на одного члена сім'ї,

80 відсотків - на двох і більше членів сім'ї.


Призначені працівникам прокуратури пенсії перераховуються у

зв'язку з підвищенням заробітної плати відповідних категорій

прокурорсько-слідчих працівників. Перерахунок призначених пенсій

провадиться з першого числа місяця, що йде за місяцем, в якому

настали обставини, що тягнуть за собою зміну розміру пенсії. Якщо

при цьому пенсіонер набув права на підвищення пенсії, різницю в

пенсії за минулий час може бути виплачено йому не більш як за

12 місяців. Перерахунок пенсій провадиться з урахуванням фактично

отримуваних працівником виплат і умов оплати праці, що існували на

день його звільнення з роботи.


Положення цієї статті поширюються також на пенсіонерів з

числа працівників прокуратури, яким до набрання чинності цим

Законом призначена пенсія за віком, вислугою років або за

інвалідністю безпосередньо з прокурорсько-слідчих посад і посад у

науково-навчальних закладах, незалежно від часу виходу на пенсію,

за умови наявності у них стажу роботи, передбаченого цією статтею.


На ветеранів війни, які мають необхідний стаж роботи для

призначення пенсії за вислугою років, дія цієї статті поширюється

незалежно від того, з яких підприємств, установ чи організацій

вони вийшли на пенсію.

( Закон доповнено статтею 50-1 згідно із Законом N 3662-12 від

26.11.93, в редакції Закону N 2663-III ( 2663-14 ) від

12.07.2001 )


Р о з д і л V

^ ІНШІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ І ДІЯЛЬНОСТІ

ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ


Стаття 51. Науково-навчальні та інші установи прокуратури

Генеральна прокуратура України може створювати відомчі

науково-навчальні заклади для наукових досліджень, підвищення

кваліфікації прокурорських працівників, видавати спеціальну

літературу, мати поліграфічні підприємства.

При Генеральній прокуратурі України діє науково-методична

рада для вивчення пропозицій щодо поліпшення організації і

діяльності органів прокуратури, а також реалізації права

Генерального прокурора України на законодавчу ініціативу.


Стаття 52. Фінансування і матеріально-технічне

забезпечення органів прокуратури

Фінансування органів прокуратури здійснюється за рахунок

коштів державного бюджету України.

Розміри асигнувань на утримання органів прокуратури

затверджуються Верховною Радою України за поданням Генерального

прокурора України. Кошторис витрат на утримання органів

прокуратури затверджує Генеральний прокурор України, і в межах

виділених асигнувань він має право вносити в нього зміни.

Місцеві Ради, їх виконавчі органи забезпечують розташовані на

їх території органи прокуратури відповідними службовими

приміщеннями на умовах оренди. ( Частина третя статті 52 із

змінами, внесеними згідно із Законом N 2663-III ( 2663-14 ) від

12.07.2001 )

Транспортними і матеріально-технічними засобами органи

прокуратури забезпечуються за рахунок державного бюджету України у

централізованому порядку, що визначається Президентом України.

Грошове утримання прокурорів, слідчих, службовців та інших

працівників військових прокуратур здійснюється Міністерством

оборони України. ( Статтю 52 доповнено частиною п'ятою згідно із

Законом N 3662-12 від 26.11.93 )

Забезпечення військових прокуратур службовими приміщеннями,

їх охорони, транспортом, засобами зв'язку, іншим необхідним

майном, а військовослужбовців цих прокуратур - обмундируванням

здійснюється Міністерством оборони України. ( Статтю 52 доповнено

частиною шостою згідно із Законом N 3662-12 від 26.11.93 )


Стаття 53. Форменний одяг працівників прокуратури

Працівники прокуратури, яким присвоєно класні чини, мають

єдиний формений одяг з відповідними відзнаками, що видається

безкоштовно.


Стаття 54. Печатка органів прокуратури

Генеральна прокуратура України і підпорядковані їй

прокуратури є юридичними особами і мають свою печатку з

зображенням Державного герба України та своїм найменуванням.


Стаття 55. Посвідчення працівника прокуратури

Прокурори і слідчі прокуратури мають службове посвідчення.

Положення про службове посвідчення працівника прокуратури та його

зразок затверджує Кабінет Міністрів України.

( Стаття 55 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2663-III

( 2663-14 ) від 12.07.2001 )


Стаття 56. Роз'яснення поняття "прокурор"


Під поняттям "прокурор" у статті 8, частині четвертій статті

9, частинах першій, другій, третій статті 12, частині першій

статті 20, статтях 34, 35, 36, 44, 45, частинах першій, четвертій

і шостій статті 46, частині першій статті 46-1, частині першій

статті 47, статтях 48, 49, 50, 50-1, частині п'ятій статті 52 і

статті 55 цього Закону слід розуміти: Генеральний прокурор України

та його заступники, підпорядковані прокурори та їх заступники,

старші помічники і помічники прокурора, начальники управлінь і

відділів, їх заступники, старші прокурори і прокурори управлінь і

відділів, які діють у межах своєї компетенції.

( Стаття 56 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3662-12 від

26.11.93 )


Голова Верховної Ради України Л.КРАВЧУК


м. Київ, 5 листопада 1991 року

N 1789-XII
1   2   3   4

Схожі:

Закон україни про прокуратуру ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1991, n 53, ст. 793 ) ( Вводиться в дію Постановою вр iconЗакон україни про підприємництво ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1991, n 14, ст. 168 ) ( Вводиться в дію Постановою вр

Закон україни про прокуратуру ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1991, n 53, ст. 793 ) ( Вводиться в дію Постановою вр iconЗакон україни про підприємства в Україні ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1991, n 24, ст. 272 ) ( Вводиться в дію Постановою вр

Закон україни про прокуратуру ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1991, n 53, ст. 793 ) ( Вводиться в дію Постановою вр iconЗакон україни про освіту ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1991, n 34, ст. 451 ) ( Вводиться в дію Постановою вр
move to 0-15617600
Закон україни про прокуратуру ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1991, n 53, ст. 793 ) ( Вводиться в дію Постановою вр iconЗакон україни про державну податкову службу в Україні ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1991, n 6, ст. 37 ) ( Вводиться в дію Постановою вр

Закон україни про прокуратуру ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1991, n 53, ст. 793 ) ( Вводиться в дію Постановою вр iconЗакон україни про освіту ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1991, n 34, ст. 451 ) ( Вводиться в дію Постановою вр
move to 0-15617600
Закон україни про прокуратуру ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1991, n 53, ст. 793 ) ( Вводиться в дію Постановою вр iconЗакон україни про освіту ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1991, n 34, ст. 451 ) ( Вводиться в дію Постановою вр
Додатково див. Закон n 2120-iii ( 2120-14 ) від 07. 12. 2000, ввр, 2001, n 2-3, ст. 10 )
Закон україни про прокуратуру ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1991, n 53, ст. 793 ) ( Вводиться в дію Постановою вр iconЗакон україни про освіту ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1991, n 34, ст. 451 ) ( Вводиться в дію Постановою вр
Додатково див. Закон n 2120-iii ( 2120-14 ) від 07. 12. 2000, ввр, 2001, n 2-3, ст. 10 )
Закон україни про прокуратуру ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1991, n 53, ст. 793 ) ( Вводиться в дію Постановою вр iconЗакон україни про освіту ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1991, n 34, ст. 451 ) ( Вводиться в дію Постановою вр
Додатково див. Закон n 2120-iii ( 2120-14 ) від 07. 12. 2000, ввр, 2001, n 2-3, ст. 10 )
Закон україни про прокуратуру ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1991, n 53, ст. 793 ) ( Вводиться в дію Постановою вр iconЗакон україни про освіту ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1991, n 34, ст. 451 ) ( Вводиться в дію Постановою вр n 1144-xii ( 1144-12 )
Додатково див. Закон n 2120-iii ( 2120-14 ) від 07. 12. 2000, ввр, 2001, n 2-3, ст. 10 )
Закон україни про прокуратуру ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1991, n 53, ст. 793 ) ( Вводиться в дію Постановою вр iconЗакон україни про страхування ( Відомості Верховної Ради (ввр) 1996, n 18, ст. 78 ) ( Вводиться в дію Постановою вр n 86/96-вр від 07. 03. 96 )

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи