У к а з президента україни про Комплексну програму профілактики злочинності на 2001-2005 роки з метою дальшого зміцнення закон icon

У к а з президента україни про Комплексну програму профілактики злочинності на 2001-2005 роки з метою дальшого зміцнення закон
Скачати 449.42 Kb.
НазваУ к а з президента україни про Комплексну програму профілактики злочинності на 2001-2005 роки з метою дальшого зміцнення закон
Сторінка1/2
У К А З<> <> ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ<><><>Про Комплексну програму про
Дата25.08.2012
Розмір449.42 Kb.
ТипЗакон
  1   2

У К А З

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про Комплексну програму профілактики

злочинності на 2001-2005 роки


З метою дальшого зміцнення законності та правопорядку в

державі п о с т а н о в л я ю:


1. Затвердити Комплексну програму профілактики злочинності на

2001-2005 роки (далі - Програма), що додається.


Надати Кабінету Міністрів України право вносити у разі

потреби зміни і доповнення до цієї Програми.


2. Кабінету Міністрів України під час формування показників

Державного бюджету України щорічно передбачати видатки на

реалізацію Програми.


3. Контроль за виконанням Програми покласти на Кабінет

Міністрів України.


Президент України Л.КУЧМА


м. Київ, 25 грудня 2000 року

N 1376/2000


ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 25 грудня 2000 року N 1376/2000


^ КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА

профілактики злочинності на 2001-2005 роки


Метою цієї Програми є забезпечення активної наступальної

протидії злочинності та досягнення уповільнення темпів її

зростання на основі чітко визначених пріоритетів, поступового

нарощування зусиль держави і громадськості, вдосконалення

законодавства, організації, засобів і методів запобігання і

розкриття злочинів.


Досягненню цієї мети сприятимуть заходи, спрямовані на:


створення атмосфери суспільної нетерпимості до злочинності;


ослаблення дії криміногенних факторів;


припинення зрощування кримінальних структур з органами

державної влади, дальшого поширення і консолідації організованої

та інших найбільш небезпечних форм злочинності;


недопущення втягнення у злочинну діяльність нових соціальних

груп, особливо неповнолітніх; витіснення злочинності з окремих

сфер суспільного життя;


викорінення корупції, зменшення кримінального тиску на

економічні відносини;


створення надійних перешкод посиленню кримінального

насильства;


обмеження незаконного обігу зброї, наркотичних засобів,

кримінальних проявів пияцтва і алкоголізму, проституції та інших

супутніх для злочинності явищ.


У результаті посилення профілактичного впливу на злочинність

очікується:


зниження рівня злочинності, ослаблення суспільної напруги,

викликаної її впливом;


зменшення впливу організованої злочинності на економічну та

політичну сфери суспільства;


зменшення корупційних проявів, очищення органів державної

влади від корумпованих державних службовців, створення прозорої

системи прийняття і виконання управлінських рішень;


істотне підвищення рівня захисту економічних відносин від

злочинних посягань, витіснення з економічної сфери кримінального

елементу, скорочення обсягів "тіньової" економіки;


поліпшення захисту правоохоронними органами прав, свобод і

власності громадян, створення безпечних умов життя в державі;


мінімізація злочинного впливу на молодь та підлітків,

усунення причин і умов, що сприяють втягненню їх у протиправну

діяльність;


зниження рівня вживання наркотиків населенням та проникнення

їх в Україну, припинення транзиту наркотичних засобів через

територію держави;


створення системи ресоціалізації осіб, які звільнилися з

місць позбавлення волі;


підтримання громадського порядку та безпеки громадян на

максимально високому рівні;


поліпшення стану безпеки дорожнього руху на основі

встановлення партнерських відносин між громадянами та працівниками

державтоінспекції;


зміцнення кадрового потенціалу правоохоронних та контролюючих

органів;


досягнення належного рівня фінансового і матеріального

забезпечення правоохоронної та профілактичної діяльності.


Програма передбачає такі основні заходи:


I. Організаційне забезпечення профілактики

злочинності


1. Систематично аналізувати стан правопорядку в кожному

населеному пункті, на підприємствах, в установах та організаціях.

За результатами аналізу та з урахуванням факторів, що негативно

впливають на стан правопорядку, розробити комплексні плани заходів

щодо запобігання злочинності.


МВС України, Рада міністрів

Автономної Республіки Крим,

місцеві державні адміністрації


Щороку


2. Створити:


1) робочу групу при Міністерстві юстиції України з фахівців

державних органів, Академії правових наук України, Національної

академії наук України для проведення з метою вдосконалення

правового регулювання суцільного аналізу законодавчих актів з

питань запобігання та протидії корупції, організованій

злочинності, насамперед у сфері економіки;


Мін'юст України, Академія

правових наук України,

Національна академія наук

України, МВС України,

Державна податкова

адміністрація України,

Служба безпеки України


2001 рік


2) інформаційно-пошукову систему ведення обліку

автотранспортних засобів під час їх реєстрації "Автоексперт",

сумісну з інформаційними системами "Автомобіль", "Угон" і

"Документ";


МВС України


2001-2002 роки


3) окремі загони цивільної охорони "Варта" Державної служби

охорони при Міністерстві внутрішніх справ України для здійснення

охорони об'єктів, перевезення грошових вантажів;


МВС України


2001 рік


4) державну автоматизовану дактилоскопічну уніфіковану

пошукову систему "Калина".


МВС України


2003 рік


3. Опрацювати механізм повернення в Україну вивезених за

кордон капіталів некримінального походження та створити умови для

їх інвестування в національну економіку з гарантуванням

недоторканності та недопущення їх експропріації за будь-яких

політичних змін у державі.


Мінфін України, Мінекономіки

України, Мін'юст України, МВС

України, Державна податкова

адміністрація України,

Державна митна служба

України


2001 рік


4. Розробити проект нормативно-правового акта з питань

повернення дітей іноземців, які перебувають у притулках для

неповнолітніх, до місць їх постійного проживання.


МЗС України, Мін'юст України,

Держкоммолодьспорттуризм

України


2001 рік


II. Правове забезпечення профілактики

злочинності


5. З метою вдосконалення правової бази з питань профілактики

злочинності та діяльності відповідних державних органів розробити:


1) проекти законів України:


про декларування майнового стану та доходів громадян;


Державна податкова

адміністрація України, Мін'юст

України


2001 рік


про кредит;


Національний банк

України, Мінекономіки

України, Мінфін України,

Державна податкова

адміністрація України,

Мін'юст України


2002 рік


про основні засади регулювання міграційних процесів;


Мін'юст України, Академія

правових наук України, МВС

України, Служба безпеки

України


2002 рік


про профілактику злочинності;


МВС України, Служба безпеки

України, Державна податкова

адміністрація України, Мін'юст

України


2001 рік


про посилення боротьби з терористичними актами;


МВС України, Служба безпеки

України, Мін'юст України


2001 рік


про довірче управління майном;


Мін'юст України, Фонд

державного майна України


2001 рік


про інститут спільного інвестування;


Мін'юст України, Мінекономіки

України, Мінфін України


2001 рік


2) пропозиції про внесення змін до актів законодавства щодо:


створення інституту правового компромісу стосовно осіб, які

добровільно сприяли виявленню, розслідуванню та припиненню

злочинних діянь, учинених ними особисто або іншими особами;


Мін'юст України, Служба

безпеки України, Державна

податкова адміністрація

України, МВС України


2001 рік


спрощення порядку оформлення документації, яка стосується

дорожньо-транспортних пригод без потерпілих;


МВС України, Мін'юст України,

Мінтранс України


2001 рік


розширення функцій органів державної контрольно-ревізійної

служби, а також контрольно-ревізійних підрозділів, що діють у

міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади,

стосовно обов'язкового проведення документальних ревізій за

зверненнями правоохоронних органів на підприємствах, установах та

організаціях усіх форм власності;


Головне контрольно-ревізійне

управління України, Мінфін

України, Мін'юст України, МВС

України, Державна податкова

адміністрація України


2001 рік


притягнення до кримінальної відповідальності осіб, винних у

незаконному відчуженні майна (житла), яке належить неповнолітнім

на правах спільної власності;


Мін'юст України, Держбуд

України,

Держкоммолодьспорттуризм

України, МВС України


2002 рік


запровадження спрощеного порядку досудового збирання

матеріалів стосовно осіб, які не досягли віку, з якого настає

кримінальна відповідальність;


Мін'юст України, МВС України,

Держкоммолодьспорттуризм

України


2001 рік


3) проекти:


Державної програми соціальної адаптації осіб, які

звільняються з місць позбавлення волі;


Державний департамент

України з питань виконання

покарань, Мінпраці України,

Держкоммолодьспорттуризм

України, МВС України


2001 рік


Державної програми адаптації законодавства України до

законодавства Європейського Союзу;


Мін'юст України, Академія

правових наук України, МВС

України, Служба безпеки

України, Генеральна

прокуратура України


2001 рік


Програми боротьби з виробництвом та розповсюдженням

фальсифікованих лікарських засобів.


МОЗ України, МВС України,

Держкомкордон України,

Держмитслужба України,

Служба безпеки України,

Мін'юст України


2001 рік


6. Розробити та здійснити заходи щодо запобігання контрабанді

та порушенням митних правил.


Служба безпеки України,

Держмитслужба України,

Держкомкордон України, МВС

України


2001-2005 роки


7. З метою посилення охорони кредитно-фінансових установ

внести відповідні зміни до Інструкції з організації охорони

установ банків України, затвердженої наказом Міністерства

внутрішніх справ України від 25 грудня 1998 року N 963 та

постановою правління Національного банку України від 25 грудня

1998 року N 548.


МВС України, Національний

банк України


2001 рік


8. Розробити і ввести в дію в установах

кримінально-виконавчої системи інструкцію щодо реєстрації заяв і

повідомлень про злочини.


Державний департамент

України з питань виконання

покарань


2001 рік


9. Ужити заходів до вдосконалення нормативно-правової бази з

питань запобігання негативним проявам у дитячому середовищі

відповідно до вимог Конвенції ООН про права дитини і норм

міжнародного права ( 995_021 ).


Держкоммолодьспорттуризм

України, МВС України, МОН

України, Мін'юст України,

Академія правових наук України,

Інститут держави і права імені

В.М. Корецького НАН України


2001-2002 роки


III. Захист життя, здоров'я, честі і гідності особи,

її майна від злочинних посягань


10. З метою запобігання злочинним посяганням із застосуванням

зброї та вибухових пристроїв проти особи і суспільства, зокрема

терористичним актам, здійснити комплекс організаційно-практичних

заходів, спрямованих на виявлення каналів незаконного обігу і

крадіжок вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухових речовин;

посилити охорону об'єктів, де використовуються чи зберігаються

вибухові та отруйні предмети і речовини.


Служба безпеки України, МВС

України, Держкомкордон

України, Держмитслужба

України


2001 рік


11. Посилити контроль за суб'єктами господарювання, що мають

ліцензії на посередництво у працевлаштуванні на роботу за

кордоном, систематично проводити перевірки додержання ними умов

виданих ліцензій.


Мінпраці України,

Держпідприємництво України


2001-2005 роки


12. Здійснити заходи щодо проведення обліку житла, де

проживають особи похилого віку, самотні, особи, визнані

недієздатними, психічно хворі, інші особи, які потребують опіки,

та хворі на алкоголізм і наркоманію, з метою запобігання фактам

знущання над ними, незаконного відчуження їх житла.


Мінпраці України, МОЗ України,

МВС України, Держбуд України,

Рада міністрів Автономної

Республіки Крим, місцеві

державні адміністрації


2001-2005 роки


13. Розробити заходи щодо запобігання порушенням у діяльності

страхових, інвестиційних, пенсійних фондів, які залучають кошти

громадян.


Мінпраці України, Мінфін

України, Мін'юст України, МВС

України


2002 рік


14. Здійснити заходи щодо виявлення спортивних клубів і

секцій з бойових видів спорту всіх форм власності, де проводиться

підготовка та тренування членів кримінальних угруповань,

організувати постійний дійовий контроль за функціонуванням таких

клубів, секцій і контингентом, який у них тренується та працює.


Держкоммолодьспорттуризм

України, МВС України


2001-2005 роки


15. Провести паспортизацію під'їздів багатоповерхових жилих

будинків і гуртожитків з метою вирішення питання щодо

запровадження їх охорони, технічного захисту, розроблення системи

термінового зв'язку постів охорони з міліцією.


Забезпечити поширення запровадженого у м. Києві позитивного

досвіду щодо здійснення охорони будинків за рахунок коштів їх

мешканців.


Рада міністрів Автономної

Республіки Крим, місцеві

державні адміністрації, МВС

України, Держбуд України


2001 рік


16. Забезпечити заміну технічно застарілої апаратури на

об'єктах, що охороняються, сучасною автоматизованою та

автоматичною технікою.


МВС України


2001-2005 роки


17. Розробити і реалізувати комплекс заходів щодо створення

міжрайонних пультів централізованої охорони, впровадження в

сільській місцевості сучасних технічних систем охорони.


МВС України


2001 рік


18. Опрацювати механізм взаємодії працівників Міністерства

внутрішніх справ України, Держкомкордону України та Держмитслужби

України з питань виявлення викраденого автомототранспорту та

запровадження обліку транспортних засобів, які перетинають

державний кордон України.


МВС України, Держкомкордон

України, Держмитслужба

України


2001 рік


IV. Протидія організованій злочинності

і корупції


19. Для реалізації Концепції боротьби з корупцією на

1998-2005 роки, затвердженої Указом Президента України від

24 квітня 1998 року N 367 ( 367/98 ), вжити заходів, спрямованих

на викриття корупційних діянь, передусім у вищих ланках державної

влади, з притягненням до відповідальності осіб, винних у їх

вчиненні. Запровадити відповідно до міжнародних стандартів єдину

систему державної статистичної звітності про масштаби і стан

боротьби з корупцією. Підготувати пропозиції щодо посилення

відповідальності за неналежне виконання державними службовцями

своїх обов'язків та недодержання вимог законодавства щодо

запобігання проявам корупції.


Служба безпеки України, МВС

України, Головдержслужба

України, Держкомстат

України, Генеральна

прокуратура України, Державна

податкова адміністрація України


2001 рік


20. З метою розроблення та здійснення ефективних заходів з

профілактики корупції, зокрема щодо притягнення винних осіб до

дисциплінарної відповідальності за корупційні діяння, продовжити

практику звітування центральних і місцевих органів виконавчої

влади про виконання вимог Закону України "Про боротьбу з

корупцією" ( 356/95-ВР ) відповідно до постанови Кабінету

Міністрів України від 27 вересня 1999 року N 1785 ( 1785-99-п ),

передусім у частині обов'язкового реагування керівників органів

виконавчої влади на кожний факт порушення державними службовцями

вимог закону.


Головдержслужба України, інші

центральні органи виконавчої

влади, Рада міністрів

Автономної Республіки Крим,

місцеві державні адміністрації


2001-2002 роки


21. Підготувати і забезпечити видання монографій, посібників,

методичних рекомендацій з питань прогнозування, профілактики та

боротьби з організованою злочинністю, протидії корупції,

легалізації "тіньової" економіки. Вивчити і узагальнити сучасний

досвід роботи з цих питань правоохоронних органів іноземних держав

з метою дальшого його використання в практичній діяльності

вітчизняних правоохоронних органів.


Академія правових наук

України, МВС України, Служба

безпеки України, Державна

податкова адміністрація

України, Мін'юст України


2002-2003 роки


22. Розробити дійовий механізм здійснення контролю за

додержанням вимог законодавства щодо заборони державним службовцям

займатися підприємницькою діяльністю та з цією метою:


1) створити у Головдержслужбі України систему обліку

державних службовців;


Головдержслужба України,

Рада міністрів Автономної

Республіки Крим, місцеві

державні адміністрації


2002 рік


2) розробити проект концепції ротації керівних працівників на

окремих посадах державних службовців;


Головдержслужба України,

Мінпраці України, Мін'юст

України


2001 рік


3) підготувати пропозиції щодо запровадження практики

проведення перевірки осіб, які є кандидатами на посади державних

службовців або працюють на таких посадах, у тому числі стосовно

законності їх прибутків і витрат.


Головдержслужба України,

Рада міністрів Автономної

Республіки Крим, місцеві

державні адміністрації


2002 рік


23. Узагальнити результати судової практики звільнення за

малозначністю від адміністративної відповідальності осіб, які

вчинили корупційні правопорушення, і рекомендувати Верховному Суду

України дати судам роз'яснення щодо критеріїв допустимості

прийняття такого рішення.


Мін'юст України,

Головдержслужба України,

МВС України за участю
  1   2

Схожі:

У к а з президента україни про Комплексну програму профілактики злочинності на 2001-2005 роки з метою дальшого зміцнення закон iconПрезидента україни
Затвердити Комплексну цільову програму боротьби зі злочинністю на 1996-2000 роки (далі Програма), схвалену
У к а з президента україни про Комплексну програму профілактики злочинності на 2001-2005 роки з метою дальшого зміцнення закон iconУказ президента україни про заходи щодо дальшого зміцнення правопорядку, охорони прав І свобод громадян
З метою поліпшення роботи правоохоронних та інших державних органів у галузі додержання прав І свобод людини І громадянина, захисту...
У к а з президента україни про Комплексну програму профілактики злочинності на 2001-2005 роки з метою дальшого зміцнення закон iconЗакон України від 26. 04. 2001 року «Про охорону дитинства»// ввр україни. 2001. №30 Закон України від 13. 01. 2005 року „Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
Закон України від 26. 04. 2001 року «Про охорону дитинства»// ввр україни. – 2001. №30
У к а з президента україни про Комплексну програму профілактики злочинності на 2001-2005 роки з метою дальшого зміцнення закон iconЗакон України "Про заставу" від 02. 10. 1992р. (№2854 12) //. Закон України "Про іпотеку" від 05. 06. 2003р. (№898-iv ) // Збірник систематизованого законодавства. 2005. №8. С. 49-64
...
У к а з президента україни про Комплексну програму профілактики злочинності на 2001-2005 роки з метою дальшого зміцнення закон iconПро затвердження Державної програми "Інформації та комунікації технології в освіті науці" на 2006 2010 роки: Постанова від 7 грудня 2005 року.// Офіційний вісник України. 2005. №49. С. 40 46. Україна. Президент
Про внесення змін до закону України" Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді України." Закон від 29 листопада 2005...
У к а з президента україни про Комплексну програму профілактики злочинності на 2001-2005 роки з метою дальшого зміцнення закон iconУказ президента україни №347/2002 Про Національну доктрину розвитку освіти
З метою визначення стратегії та основних напрямів дальшого розвитку освіти в Україні постановляю
У к а з президента україни про Комплексну програму профілактики злочинності на 2001-2005 роки з метою дальшого зміцнення закон iconЗакон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16. 04. 91 Положення про порядок іноземного інвестування в Україну / Затверджене Постановою Правління Національного банку України №280 від 10. 08. 2005 р
Закон України “Про банки І банківську діяльність” // Законодавчі І нормативні акти з банківської діяльності. – 2001, № – с. 3 47
У к а з президента україни про Комплексну програму профілактики злочинності на 2001-2005 роки з метою дальшого зміцнення закон iconЗакон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16. 04. 91. (З подальшим урахуванням змін.). Положення про порядок іноземного інвестування в Україну / Затверджене Постановою Правління Національного банку України №280 від 10. 08. 2005 р
Закон України “Про банки І банківську діяльність” // Законодавчі І нормативні акти з банківської діяльності. – 2001, № – с. 3 47
У к а з президента україни про Комплексну програму профілактики злочинності на 2001-2005 роки з метою дальшого зміцнення закон iconПро затвердження Державної програми розвитку вищої освіти на 2005-2007 роки Кабінет Міністрів Українипостановля є
Затвердити Державну програму розвитку вищої освіти на 2005-2007 роки (далі Програма), що додається
У к а з президента україни про Комплексну програму профілактики злочинності на 2001-2005 роки з метою дальшого зміцнення закон iconЗакон україни про внесення змін до Закону України " Про фізичну культуру І спорт" (нова редакція) Верховна Рада Українипостановля є
Внести зміни до Закону України “Про фізичну культуру І спорт” (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 14, ст. 80; 1999р., N...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи