Указ президента україни про заходи щодо дальшого зміцнення правопорядку, охорони прав І свобод громадян icon

Указ президента україни про заходи щодо дальшого зміцнення правопорядку, охорони прав І свобод громадян
НазваУказ президента україни про заходи щодо дальшого зміцнення правопорядку, охорони прав І свобод громадян
Дата25.08.2012
Розмір75.8 Kb.
ТипДокументиУКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про заходи щодо дальшого зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод громадян


З метою поліпшення роботи правоохоронних та інших державних органів у галузі додержання прав і свобод людини і громадянина, захисту життя та здоров'я особи, підвищення рівня боротьби зі злочинністю, забезпечення громадського порядку в державі постановляю:


1. Звернути увагу Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державної митної служби України, Державного комітету у справах охорони державного кордону України, Державної податкової адміністрації України, Головного контрольно-ревізійного управління України на наявні в їх діяльності факти недодержання норм законів, тяганини у викритті та розслідуванні злочинів й інших правопорушень, невжиття своєчасних заходів щодо охорони прав і свобод людини і громадянина.


Вважати пріоритетними напрямами діяльності правоохоронних органів боротьбу зі злочинами проти особи, власності, з організованою злочинністю і корупцією, тероризмом, торгівлею людьми, відмиванням коштів, здобутих злочинним шляхом, правопорушеннями у бюджетній сфері, незаконним обігом наркотичних засобів, зброї та вибухових речовин.


2. Міністерству внутрішніх справ України, Службі безпеки України, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:


розглядати не рідше одного разу на півріччя та при ускладненні оперативної обстановки разом з іншими правоохоронними органами, за участю керівників центральних органів виконавчої влади питання щодо ефективності заходів, які вживаються для забезпечення правопорядку в регіоні, конкретному населеному пункті, та визначати напрями поліпшення ситуації;


систематично проводити й надалі комплексні заходи та спеціальні операції, спрямовані на викриття вчинених злочинів, знешкодження озброєних злочинних угруповань, виявлення місць можливого перебування злочинців;


визначити заходи щодо забезпечення правопорядку в громадських місцях, захисту прав і свобод, законних інтересів, життя і здоров'я мешканців кожного міста, району;


зміцнити підрозділи міліції, що працюють безпосередньо з населенням, насамперед дільничних інспекторів і патрульно-постової служби міліції, шляхом перерозподілу штатної чисельності та введення додаткових посад.


3. Службі безпеки України, Міністерству внутрішніх справ України систематично здійснювати з метою запобігання вчиненню злочинів із застосуванням зброї та вибухових пристроїв, зокрема терористичних актів, заходи з виявлення каналів незаконного обігу і крадіжок вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухових речовин.


4. Державному комітету у справах охорони державного кордону України, Службі безпеки України, Державній митній службі України, Міністерству внутрішніх справ України вжити заходів щодо підвищення відповідальності керівників підпорядкованих органів і підрозділів за забезпечення надійної охорони державного кордону, перекриття каналів проникнення в Україну нелегальних мігрантів, предметів контрабанди, зокрема наркосировини, зброї, боєприпасів та інших засобів вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів.


Ініціювати у першому кварталі 2002 року разом з Міністерством закордонних справ України питання щодо розроблення та здійснення з відповідними органами суміжних держав спільних заходів із боротьби з нелегальною міграцією.


5. Міністерству фінансів України створити у 2002 році інтегрований (міжвідомчий) банк даних про значні та сумнівні фінансові операції, визначити порядок користування ними з метою виявлення правоохоронними органами протиправних фінансових операцій з легалізації ("відмивання") доходів, одержаних злочинним шляхом.


6. Державній податковій адміністрації України, Службі безпеки України, Державній митній службі України, Міністерству внутрішніх справ України разом з Міністерством палива та енергетики України, Міністерством промислової політики України, Міністерством транспорту України, Міністерством аграрної політики України вжити заходів щодо контролю за збереженням активів підприємств-боржників.


7. Міністерству внутрішніх справ України, Службі безпеки України, Міністерству юстиції України, Міністерству закордонних справ України узагальнити протягом 2002 року світовий досвід із забезпечення безпеки потерпілих та свідків, які беруть участь у кримінальному судочинстві, та подати в установленому порядку пропозиції щодо внесення змін до Закону України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві" стосовно механізму реалізації його положень та фінансування відповідних заходів.


8. Державному департаменту України з питань виконання покарань разом із Міністерством освіти і науки України відновити у 2002 році з метою поліпшення адаптації осіб, які звільняються з місць позбавлення волі, систему професійно-технічної освіти засуджених, забезпечити оволодіння ними соціально необхідними професіями з урахуванням потреб національної економіки.


9. Кабінету Міністрів України, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям, Міністерству внутрішніх справ України:


посилити контроль за додержанням учасниками дорожнього руху транспортної дисципліни;


ужити заходів щодо усунення причин та умов, які сприяють аварійності на автомобільних шляхах і вулицях населених пунктів, щодо ремонту дорожнього покриття, встановлення необхідної апаратури світлофорного регулювання та дорожніх знаків, забезпечення засобами зв'язку для виклику аварійних та рятувальних служб;


створити протягом 2002 року разом з органами місцевого самоврядування та Міністерством транспорту України на магістральних автомобільних шляхах мережу охоронюваних стоянок для вантажних автомобілів, які здійснюють міжміські перевезення, з комплексами дорожнього сервісу біля населених пунктів, де дислокуються органи внутрішніх справ, та розробити систему заходів щодо забезпечення безпеки на цих стоянках.


10. Кабінету Міністрів України:


а) подати на розгляд Верховної Ради України проекти законів:


у першому кварталі 2002 року - про боротьбу з тероризмом, про внесення змін до законодавчих актів з питань процесуального забезпечення реалізації Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" стосовно продовження строку арешту активів платника податку;


у другому кварталі 2002 року - про соціальну адаптацію осіб, які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, про боротьбу з економічною злочинністю, про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення стосовно встановлення відповідальності посадових осіб органів, що здійснюють фінансовий контроль, за ненадання правоохоронним органам інформації про значні та сумнівні фінансові операції;


б) підготувати в шестимісячний строк пропозиції щодо заходів протидії фіктивному підприємництву;


в) проаналізувати та розглянути на засіданні Кабінету Міністрів України стан виконання Комплексної програми профілактики злочинності на 2001 - 2005 роки, затвердженої Указом Президента України від 25 грудня 2000 року N 1376. У разі потреби внести зміни і доповнення до цієї Програми, своєчасно реагувати на причини та умови, що негативно впливають на її виконання. Про результати поінформувати в липні 2002 року;


г) затвердити у 2002 році Концепцію реформування відомчої науки з урахуванням реальних економічних умов, забезпечити спрямованість наукових досліджень на застосування у практичній діяльності, забезпечити належний рівень аналітичної роботи у правоохоронних органах, широке впровадження перспективного, в тому числі довгострокового, прогнозування стану криміногенної обстановки.


11. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:


аналізувати та розглядати один раз на півріччя за участю правоохоронних органів та інших заінтересованих організацій і установ стан роботи з профілактики правопорушень, бездоглядності та безпритульності серед підлітків, їх соціального і правового захисту, створення мережі притулків для неповнолітніх, зміцнення матеріально-технічної бази цих закладів;


організовувати із залученням закладів охорони здоров'я, освіти, культури, соціальної сфери та правоохоронних органів періодичне висвітлення у засобах масової інформації проблем, пов'язаних з наркоманією, шляхів їх розв'язання, розгорнути рекламу антинаркотичної спрямованості, забезпечити протягом першого півріччя 2002 року ефективне функціонування мережі наркологічних закладів, у тому числі закритого типу, оснащення їх сучасними лікувальними препаратами, медичним обладнанням та постійне підтримання цих закладів у належному стані;


затвердити у тримісячний строк регіональні програми забезпечення діяльності судів, передбачивши додаткові заходи щодо надання їм відповідних приміщень для відправлення правосуддя, вирішення житлово-побутових проблем суддів, систематично аналізувати стан цієї роботи;


надавати правоохоронним органам всебічну допомогу в матеріально-технічному та фінансовому забезпеченні заходів з профілактики і боротьби зі злочинністю.


12. Рекомендувати Генеральній прокуратурі України визначити у першому півріччі 2002 року разом з Державним комітетом статистики України, Міністерством внутрішніх справ України, Міністерством юстиції України та іншими правоохоронними органами нові підходи до критеріїв оцінки роботи правоохоронних органів, передбачивши проведення такої оцінки за реальним станом правопорядку в конкретному населеному пункті, регіоні, з урахуванням громадської думки.


13. Координаційному комітету по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при Президентові України систематично розглядати стан виконання правоохоронними органами покладених на них завдань щодо боротьби зі злочинністю, охорони прав і свобод людини і громадянина, додержання ними вимог закону стосовно своєчасного викриття злочинів, повного, всебічного і об'єктивного їх розслідування, усунення недоліків у діяльності цих органів.


14. Міністрові внутрішніх справ України, Голові Служби безпеки України, Голові Державної митної служби України, Голові Державного комітету у справах охорони державного кордону України, Голові Державної податкової адміністрації України, Голові Головного контрольно-ревізійного управління України про хід виконання цього Указу доповідати щоквартально.


15. Контроль за виконанням цього Указу покласти на Головне управління з питань діяльності військових формувань та правоохоронних органів Адміністрації Президента України.


16. Визнати такою, що втратила чинність, статтю 10 Указу Президента України від 21 липня 1994 року N 396 "Про невідкладні заходи щодо посилення боротьби зі злочинністю".


 


Президент України 


Л. КУЧМА 


м. Київ

18 лютого 2002 року

N 143/2002 


   

Схожі:

Указ президента україни про заходи щодо дальшого зміцнення правопорядку, охорони прав І свобод громадян iconПрезидента україни про додаткові заходи щодо вдосконалення
Указ Президента "Про додаткові заходи щодо вдосконалення професійно-технічної освіти в Україні"
Указ президента україни про заходи щодо дальшого зміцнення правопорядку, охорони прав І свобод громадян iconІіі. Нормативно-правові акти з питань розгляду звернень громадян
Указ Президента України від 7 лютого 2008 року №109 ”Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного...
Указ президента україни про заходи щодо дальшого зміцнення правопорядку, охорони прав І свобод громадян iconУказ Президента України
Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні
Указ президента україни про заходи щодо дальшого зміцнення правопорядку, охорони прав І свобод громадян iconУказ Президента України
Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні
Указ президента україни про заходи щодо дальшого зміцнення правопорядку, охорони прав І свобод громадян iconНаука України: Поточний інформаційний список
Про додаткові заходи щодо забезпечення розвитку наукової сфери: Указ Президента України від 16 травня 2008 року
Указ президента україни про заходи щодо дальшого зміцнення правопорядку, охорони прав І свобод громадян iconЗа іvкв. 200
Про додаткові заходи щодо розвитку наукової І науково-технічної діяльності Національної академії наук України: указ Президента України...
Указ президента україни про заходи щодо дальшого зміцнення правопорядку, охорони прав І свобод громадян iconУказ президента україни №347/2002 Про Національну доктрину розвитку освіти
З метою визначення стратегії та основних напрямів дальшого розвитку освіти в Україні постановляю
Указ президента україни про заходи щодо дальшого зміцнення правопорядку, охорони прав І свобод громадян iconНаука України: Поточний інформаційний список за іiiкв. 2008 р
Про додаткові заходи щодо забезпечення розвитку наукової сфери: Указ Президента України від 16 травня 2008 року №444 / Україна. Президент...
Указ президента україни про заходи щодо дальшого зміцнення правопорядку, охорони прав І свобод громадян iconПрограма фахового вступного випробовування для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліст, магістр з навчальної дисципліни «Цивільне процесуальне право України»
Правосуддя як гарантія зміцнення законності, вдосконалення законодавства з метою охорони прав, свобод і законних інтересів особи....
Указ президента україни про заходи щодо дальшого зміцнення правопорядку, охорони прав І свобод громадян iconУказ президента україни про Національну антикорупційну стратегію на 2011-2015 роки
Визнати таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 11 вересня 2006 року n 742 ( 742/2006 ) "Про Концепцію подолання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи