Президента україни icon

Президента україни
Скачати 40.32 Kb.
НазваПрезидента україни
Дата25.08.2012
Розмір40.32 Kb.
ТипЗаконУКАЗ


ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про додатковi заходи щодо посилення ефективностi

застосування процедур банкрутства


(Офiцiйний вiсник України, 1998, N 27)


[Про вiдхилення проекту Закону України про внесення змiн i доповнень ]

(Внесений у вiдповiдностi до пункту 4 роздiлу XV

"Перехiднi положення" Конституцiї України проект

Закону України про внесення змiн i доповнень до

деяких законiв України щодо банкрутства

вiдхилено Верховною Радою України згiдно з

Постановою Верховної Ради України

вiд 11 вересня 1998 року N 99-XIV, Голос України вiд 17.09.98 р.)


З метою прискорення реструктуризацiї пiдприємств та їх

боргiв, посилення ефективностi застосування процедур банкрутства

та вiдповiдно до пункту 4 роздiлу XV "Перехiднi положення"

Конституцiї України постановляю:


1. Установити, що у провадженнi справ про банкрутство

арбiтражний суд для здiйснення нагляду за майном боржника

призначає розпорядника цього майна.


2. Розпорядник майна пiдприємства-боржника має право робити

обов'язковi приписи або накладати заборону на дiї керiвництва

пiдприємства-боржника у разi здiйснення цим боржником передачi або

вiдчуження в iнший спосiб належного йому майна.


З метою забезпечення майнових вимог кредиторiв розпорядник

майна може звертатися до суду з клопотанням про застосування таких

додаткових заходiв:


накладення арешту на майно i кошти, що належать боржнику;


зупинення стягнення, зверненого на майновi активи боржника

на пiдставi виконавчого або iншого документа, за яким списання

здiйснюється у безспiрному порядку;


заборону власнику майна боржника вчиняти певнi дiї щодо його

реорганiзацiї чи лiквiдацiї.


Розпорядник майна для виконання покладених на нього функцiй

може залучати iнших осiб (оцiнювачiв майна, консультантiв,

торговцiв цiнними паперами та майном).


3. Установити, що арбiтражний суд ухвалою може призначити

Агентство з питань банкрутства розпорядником майна боржника i

лiквiдатором пiдприємства-банкрута.


4. У разi покладення арбiтражним судом повноважень

розпорядника майна боржника, лiквiдатора банкрута на Агентство з

питань банкрутства воно може доручати виконувати цi функцiї

юридичнiй або фiзичнiй особi, яка у цьому випадку дiє вiд його

iменi.


5. Установити, що арбiтражний суд на пiдставi згоди

кредиторiв може прийняти рiшення про проведення спрощеної

процедури банкрутства.


Спрощена процедура банкрутства передбачає примусове створення

на базi майна банкрута вiдкритого акцiонерного товариства з

подальшим продажем акцiй на вiдкритих торгах вiдповiдно до

законодавства України.


Кошти, одержанi вiд продажу акцiй новоствореного

акцiонерного товариства, спрямовуються на задоволення вимог

кредиторiв вiдповiдно до встановленої законодавством черговостi.

Кошти, що залишилися пiсля задоволення вимог кредиторiв,

повертаються власнику майна боржника.


У разi вiдсутностi покупцiв акцiй за згодою кредитора його

вимоги можуть бути задоволенi шляхом передачi йому вiдповiдної

кiлькостi акцiй новоствореного товариства.


Якщо рiшення про проведення спрощеної процедури банкрутства

приймається щодо державного пiдприємства, лiквiдацiйна комiсiя

(лiквiдатор) передає акцiї створеного товариства органу

приватизацiї для їх реалiзацiї у встановленому порядку.


Залишок коштiв вiд реалiзацiї акцiй товариства, створеного

на базi майна державного пiдприємства-банкрута, спрямовується до

державного позабюджетного фонду приватизацiї.


6. Для прискорення процесу лiквiдацiї пiдприємства-банкрута

лiквiдацiйна комiсiя може залучати до виконання своїх функцiй

фiзичну або юридичну особу (лiквiдатора), яка дiє за дорученням

лiквiдацiйної комiсiї та пiд її контролем.


7. Установити, що фахiвцi з питань банкрутства -

розпорядники майна боржника та лiквiдатори банкрута (крiм

державних органiв) є суб'єктами пiдприємницької дiяльностi i дiють

на пiдставi лiцензiї, виданої Агентством з питань банкрутства.


За виконання функцiй розпорядника майна боржника та

лiквiдатора майна банкрута отримується винагорода, розмiр якої

визначається кредиторами, але не може перевищувати п'яти вiдсоткiв

суми задоволених боргiв.


Винагорода, визначена кредиторами за виконання функцiй

розпорядника майна боржника та лiквiдатора банкрута, у разi

виконання цих функцiй державними органами спрямовується на їх

розвиток, а також на розрахунки з особами, що залучаються для

виконання цих функцiй.


8. Кабiнету Мiнiстрiв України:


привести свої рiшення у вiдповiднiсть iз цим Указом;


вирiшити питання про створення в Автономнiй Республiцi Крим,

областях, мiстах Києвi та Севастополi вiддiлень Агентства з питань

банкрутства.


9. Покласти на Кабiнет Мiнiстрiв України надання офiцiйних

роз'яснень щодо цього Указу.


10. Цей Указ набирає чинностi в порядку, передбаченому

пунктом 4 роздiлу XV "Перехiднi положення" Конституцiї України.


Президент України Л. КУЧМА


м.Київ, 8 липня 1998 року

N 753/98


------------------------------------------------------------------------

Заглавная страница     Intranet server     Расширенный запрос


------------------------------------------------------------------------

Вопросы, комментарии, замечания и предложения просьба посылать по данному адресу.

© 1998-99 Temporary Unavailable.

Схожі:

Президента україни iconАнотований перелік web-ресурсів з міжнародної економіки
Офіційний сайт Президента України містить тексти офіційних документів (законів України, розпоряджень та указів Президента), графік...
Президента україни iconАнотований перелік web -ресурсів з міжнародної економіки
Офіційний сайт Президента України містить тексти офіційних документів (законів України, розпоряджень та указів Президента), графік...
Президента україни iconАнотований перелік web-ресурсів з міжнародної економіки
Офіційний сайт Президента України містить тексти офіційних документів (законів України, розпоряджень та указів Президента), графік...
Президента україни iconКонкурс на здобуття премії президента україни для молодих вчених
Указом Президента України від 17. 06. 00 №779 (із змінами, внесеними Указами Президента України від 21. 02. 01 №104, від 24. 03....
Президента україни iconПро подання праць на здобуття щорічних премій Президента України для молодих вчених
Указом Президента України від 12 червня 2000 року №779 «Про Положення про щорічну премію Президента України для молодих вчених» започатковано...
Президента україни iconПро щорічні премії Президента директорам наукових установ, України для молодих вчених підпорядкованих Міністерству освіти І науки
Указом Президента України від 17. 06. 00 №779 (зі змінами, внесеними Указами Президента України від 21. 02. 01 №104, від 24. 03....
Президента україни iconПро щорічні премії Президента директорам наукових установ, України для молодих вчених підпорядкованих Міністерству освіти І науки
Указом Президента України від 17. 06. 00 №779 (зі змінами, внесеними Указами Президента України від 21. 02. 01 №104, від 24. 03....
Президента україни iconЩорічна премія Президента України
Президента України для молодих вчених. Щорічні премії Президента України присуджуються за видатні досягнення в галузі природничих,...
Президента україни iconПро подання праць на здобуття щорічних премій Президента України для молодих учених
Указом Президента України від 12 червня 2000 року №779 започатко-вано щорічні премії Президента України для молодих учених
Президента україни iconУказом Президента України від 17. 06. 00 №779 започатковано щорічні премії Президента України для молодих вчених

Президента україни iconКонкурс на здобуття премії президента україни для молодих вчених указом Президента України
move to 0-21835765
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи