Про затвердження Інструкції про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті Постанова Правління Національного банку України від 18 грудня 1998 року n 527 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України icon

Про затвердження Інструкції про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті Постанова Правління Національного банку України від 18 грудня 1998 року n 527 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
НазваПро затвердження Інструкції про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті Постанова Правління Національного банку України від 18 грудня 1998 року n 527 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
Сторінка1/8
Дата25.08.2012
Розмір1.19 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8

Про затвердження Інструкції про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті


Постанова Правління Національного банку України

від 18 грудня 1998 року N 527


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

24 грудня 1998 р. за N 819/3259


Із змінами і доповненнями, внесеними

 постановами Правління Національного банку України

 від 22 липня 1999 року N 364,

 від 14 квітня 2000 року N 146,

від 17 січня 2001 року N 18,

від 20 березня 2001 року N 114


Додатково див. лист

 Національного банку України

 від 28 квітня 2001 року N 25-120/849-2737


На виконання Закону України "Про внесення до деяких законів України змін щодо відкриття банківських рахунків" Правління постановляє:


1. Затвердити Інструкцію про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті (додається).


2. Визнати такою, що втратила чинність, Інструкцію N 3 про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті, затверджену постановою Правління від 27.05.96 N 121, в редакції постанови Правління від 04.02.98 N 36 (із змінами і доповненнями).


3. Постанову надіслати на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.


4. Юридичному департаменту (В. Л. Кротюк) після державної реєстрації довести цю постанову до відома регіональних управлінь Національного банку України та комерційних банків для використання в роботі.


5. Зобов'язати всі установи банків у двомісячний строк привести справи з юридичного оформлення рахунків клієнтів у відповідність з вимогами цієї Інструкції.


6. Визначити Департамент платіжних систем (В. М. Кравець) відповідальним за ведення Інструкції про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті.


7. Постанова набуває чинності через десять днів після її реєстрації.


 


Голова 


В. А. Ющенко 

  


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Правління Національного 

банку України

від 18 грудня 1998 р. N 527


Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

24 грудня 1998 р. за N 819/3259 Інструкція про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті


(назва Інструкції в редакції постанови

 Правління Національного банку України від 14.04.2000 р. N 146)


1. Загальні положення


1.1. Інструкція регулює правовідносини, що виникають при відкритті клієнтам банків поточних, депозитних (вкладних) рахунків у національній та іноземній валюті, а також поточних бюджетних рахунків у національній валюті України.


1.2. Банки відкривають рахунки зареєстрованим в установленому чинним законодавством порядку юридичним особам та фізичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності (далі - підприємства), філіям, представництвам, відділенням та іншим відокремленим підрозділам підприємств, у тому числі структурним підрозділам, виділеним у процесі приватизації (далі - відокремлені підрозділи), виборчим фондам (політичних партій, виборчих блоків партій та кандидатів у депутати), представництвам юридичних осіб - нерезидентів, іноземним інвесторам, фізичним особам на умовах, викладених у цій Інструкції та в договорі між установою банку і власником рахунку. Умови договору не повинні суперечити вимогам цієї Інструкції.


1.3. Рахунки для зберігання грошових коштів і здійснення усіх видів банківських операцій відкриваються у будь-яких банках України за вибором клієнта і за згодою цих банків.


1.4. Порядок проведення операцій на рахунках у національній та іноземній валюті регулюється чинним законодавством України, нормативними актами Національного банку України та цією Інструкцією. Операції на рахунках здійснюються на підставі розрахункових документів установлених форм.


1.5. Клієнти банку можуть відкривати лише один рахунок для формування статутного фонду господарського товариства (в іноземній та/або національній валюті) і один рахунок (в іноземній та/або національній валюті) за кожною угодою сумісної (спільної) діяльності без створення юридичної особи.


(абзац перший пункту 1.5 із змінами, внесеними згідно з

 постановою Правління Національного банку України

 від 22.07.99 р. N 364)


Юридичні особи - нерезиденти можуть відкривати на території України такі рахунки в національній та іноземній валюті:


поточні рахунки для здійснення інвестицій (відповідно до вимог підрозділу 4.4 цієї Інструкції);


депозитні рахунки.


Поточні рахунки в національній та іноземній валюті відкриваються представництвам юридичних осіб - нерезидентів.


(абзац другий пункту 1.5 замінено абзацами

 другим - п'ятим згідно з постановою Правління

 Національного банку України від 20.03.2001 р. N 114)


1.6. У разі відкриття поточного або депозитного рахунку суб'єкта підприємницької діяльності до отримання банками від суб'єкта підприємницької діяльності повідомлення про відкриття (закриття) рахунку з відміткою про взяття рахунку на облік податковим органом операції за цим рахунком здійснюються лише із зарахування коштів. 


Датою початку операцій за видатками за рахунком суб'єкта підприємницької діяльності в установі банку є дата реєстрації отримання банком зазначеного повідомлення. Копія повідомлення, засвідчена уповноваженим працівником банку, зберігається в справі з юридичного оформлення.


Операції за рахунком відокремленого підрозділу юридичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності здійснюються після отримання банком від відокремленого підрозділу повідомлення про відкриття (закриття) рахунку з відміткою про взяття рахунку на облік податковим органом за місцезнаходженням підрозділу.


Днем відкриття рахунку вважається дата, зазначена на заяві про відкриття рахунку в розділі "Відмітки банку".


(пункт 1.6 із змінами, внесеними згідно з постановою

 Правління Національного банку України від 22.07.99 р. N 364,

в редакції постанови Правління Національного

 банку України від 20.03.2001 р. N 114)


1.7. Пункт 1.7 виключено 


(згідно з постановою Правління Національного

 банку України від 20.03.2001 р. N 114,

у зв'язку з цим пункти 1.8, 1.9 та 1.10

 уважати відповідно пунктами 1.7, 1.8 та 1.9)


1.7. Місцезнаходженням власника рахунку вважається адреса, зазначена в картці із зразками підписів та відбитком печатки, яка має відповідати адресі, зазначеній в статуті та свідоцтві про державну реєстрацію.


У разі зміни місцезнаходження власник рахунку протягом трьох днів з дня внесення змін до свідоцтва про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності зобов'язаний подати установі банку:


нову копію свідоцтва про реєстрацію з унесеними змінами, засвідчену органом, який його видав, або нотаріально;


копію змін до установчих документів, засвідчену органом, що зареєстрував зміни, або нотаріально.


На підставі наданих документів уносяться відповідні зміни в картку із зразками підписів і відбитком печатки або надається нова картка.


За наявності в суб'єкта підприємницької діяльності відокремлених підрозділів, що мають рахунки в інших установах банків, нові копії свідоцтв додатково надаються установам банків, у яких відкриті такі рахунки.


(пункт 1.7 в редакції постанови Правління

 Національного банку України від 20.03.2001 р. N 114)


1.8. Документи на відкриття всіх банківських рахунків підприємств особисто подають до банку особи, які мають право першого та другого підписів і повноваження яких перевіряються уповноваженим працівником банку. У разі зміни особи (осіб), яка (які) має право підпису, новопризначена особа (особи) має особисто подати до банку картки із зразками підпису та пред'явити паспорт. Якщо серед осіб, які мають право першого чи другого підписів, є іноземці або особи без громадянства, які тимчасово перебувають на території України, то зазначені особи зобов'язані додатково подати документи, що підтверджують законність їх перебування на території України, а у випадках, передбачених чинним законодавством України, - дозвіл на працевлаштування, виданий Державним центром зайнятості Міністерства праці та соціальної політики України або за його дорученням відповідними центрами зайнятості Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, якщо інше не передбачено законами та міжнародними договорами України. Копії зазначених документів залишаються у справі з юридичного оформлення.


Фізичні особи, які відкривають рахунки на своє ім'я, на ім'я неповнолітніх осіб чи на ім'я іншої фізичної особи за довіреністю, мають пред'явити уповноваженому працівнику банку паспорт чи документ, що його замінює, а також довідку податкового органу про присвоєння ідентифікаційного номера.


У разі відкриття рахунку особисто неповнолітньою особою, якій не виповнилося 16 років, вона подає свідоцтво про народження та довідку із зразком свого підпису, видану навчальним закладом, де навчається, або картку із зразком підпису, засвідчену в установленому законодавством порядку. Крім того, рахунок може бути відкритий в присутності одного з батьків із поданням паспорта, де є запис про дитину, та свідоцтва про народження неповнолітньої особи.


Банки відкривають поточні рахунки суб'єктам підприємницької діяльності протягом десяти календарних днів після отримання банком повного пакета документів на відкриття рахунків.


Уповноважений працівник банку в присутності осіб, які відкривають рахунки, робить копії сторінок паспорта (що містять останнє фото, прізвище та ім'я, інформацію про дату видачі та орган, що видав паспорт, а за наявності - інформацію про постійне місце проживання громадянина) або документа, що його замінює, та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, які зберігаються в справі з юридичного оформлення.


У разі виявлення банком підроблених (недостовірних) документів, наданих для відкриття рахунку, банк зобов'язаний негайно повідомити про це органи внутрішніх справ із зазначенням паспортних даних особи, яка подає документи на відкриття банківського рахунку.


При отриманні документів на відкриття чи переоформлення банківських рахунків банки зобов'язані здійснити перевірку поданих документів на відповідність їх чинному законодавству, зокрема:


а) підписи осіб на заяві про відкриття рахунку мають бути розшифровані з обов'язковим зазначенням прізвища й ініціалів та ідентифіковані з підписами в картці із зразками підписів та відбитком печатки;


б) свідоцтво про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності має відповідати зразкам, передбаченим у додатку 3 (для юридичних осіб) і в додатку 4 (для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності) до Положення про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.98 N 740 (із змінами і доповненнями). Для суб'єктів підприємницької діяльності, які зареєстровані до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.98 N 740 "Про порядок державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності", свідоцтва про державну реєстрацію мають відповідати зразкам, передбаченим у додатках 3 і 4 до Положення про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності та реєстраційний збір за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.94 N 276 (із змінами і доповненнями);


в) посвідчувальні написи нотаріуса на документах уважаються, якщо вони відповідають формам, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 07.02.94 N 7/5 "Про затвердження форм реєстрів для реєстрації нотаріальних дій, нотаріальних свідоцтв, посвідчувальних написів на угодах і засвідчувальних документах", зареєстрованим Міністерством юстиції України 02.03.94 за N 38/247 (із змінами і доповненнями).


(пункт 1.8 із змінами, внесеними згідно з постановами

 Правління Національного банку України від 22.07.99 р. N 364,

від 14.04.2000 р. N 146,

в редакції постанови Правління Національного

 банку України від 20.03.2001 р. N 114)


1.9. Усі суб'єкти підприємницької діяльності та установи банків зобов'язані дотримуватись вимог чинного законодавства з питань відкриття рахунків в установах банків та цієї Інструкції.


За порушення зазначених вимог суб'єкти підприємницької діяльності та комерційні банки несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.


^ 2. Відкриття банками рахунків у національній валюті


(назва розділу 2 із змінами, внесеними згідно з постановою

 Правління Національного банку України від 14.04.2000 р. N 146)


^ 2.1. Характеристика рахунків


2.1.1. Поточні рахунки відкриваються підприємствам усіх видів та форм власності, їх відокремленим підрозділам, а також фізичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності для зберігання грошових коштів та здійснення усіх видів операцій за цими рахунками відповідно до чинного законодавства України. Поточні рахунки відкриваються фізичним особам для зберігання коштів, отримання готівки та проведення безготівкових розрахунків у національній валюті з юридичними та іншими фізичними особами.


(абзац перший пункту 2.1.1 із змінами, внесеними згідно з постановою

 Правління Національного банку України від 20.03.2001 р. N 114)


Поточні бюджетні рахунки відкриваються підприємствам, установам, організаціям, які утримуються за рахунок бюджетів.


До поточних рахунків також належать:


а) рахунки за спеціальними режимами їх використання, що відкриваються у випадках, передбачених законами України або рішеннями Кабінету Міністрів України; 


(підпункт "а" пункту 2.1.1 в редакції постанови Правління

 Національного банку України від 20.03.2001 р. N 114)


б) карткові рахунки (картрахунки), що відкриваються відповідно до вимог цієї Інструкції. Операції за цими рахунками здійснюються з урахуванням особливостей, визначених цією Інструкцією та відповідними нормативно-правовими актами Національного банку України, що регулюють здійснення операцій із застосуванням платіжних карток.


(пункт 2.1.1 в редакції постанови Правління

 Національного банку України від 14.04.2000 р. N 146)


2.1.2. Депозитні рахунки відкриваються підприємствам усіх форм власності, їх відокремленим підрозділам, фізичним особам на підставі укладеного депозитного договору між власником рахунку та установою банку на визначений у договорі строк. Установи банків відкривають депозитні рахунки підприємствам, що використовують найману працю, за умови надання ними копії документа про повідомлення органів Фонду соціального страхування від нещасних випадків щодо намірів платника страхових внесків відкрити відповідні рахунки. Кошти на депозитні рахунки підприємств та їх відокремлених підрозділів перераховуються з поточного рахунку і після закінчення строку зберігання повертаються на поточний рахунок. Проведення розрахункових операцій та видача коштів готівкою з депозитного рахунку юридичної особи або її відокремленого підрозділу забороняється.


(абзац перший пункту 2.1.2 із змінами, внесеними згідно з постановою

 Правління Національного банку України від 20.03.2001 р. N 114)


Кошти на вкладні (депозитні) рахунки фізичних осіб можуть бути внесені готівкою, перераховані з власного вкладного рахунку в іншому банку чи з поточного рахунку в національній чи іноземній валюті.


Нараховані проценти за депозитами підприємств та їх відокремлених підрозділів відповідно до умов депозитного договору можуть перераховуватися на поточний рахунок або зараховуватися на поповнення депозиту. Фізичні особи відповідно до умов договору можуть перераховувати нараховані проценти за депозитами на поточний рахунок, на поповнення депозиту чи отримувати їх готівкою.


(абзац третій пункту 2.1.2 в редакції постанови

 Правління Національного банку України від 20.03.2001 р. N 114)


(пункт 2.1.2 в редакції постанови Правління

 Національного банку України від 14.04.2000 р. N 146)


2.1.3. Відкриття рахунку з метою акумуляції коштів для виїзду на лікування за кордон здійснюється у порядку, передбаченому Положенням про порядок направлення громадян на лікування за кордон, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 08.12.95 за N 991 "Про затвердження Положення про порядок направлення громадян на лікування за кордон".


2.1.4. Рахунки виборчих фондів відкриваються для фінансування передвиборної агітації кандидатам у депутати, довіреним особам кандидатів у депутати, уповноваженим особам політичних партій чи виборчих блоків партій після їх реєстрації відповідними виборчими комісіями згідно зі статтею 37 Закону України "Про вибори народних депутатів України".


^ 2.2. Порядок відкриття рахунків підприємствам та їх відокремленим підрозділам


(назва підрозділу 2.2 в редакції постанови

 Правління Національного банку України від 14.04.2000 р. N 146)


2.2.1. Для відкриття поточних рахунків та поточних бюджетних рахунків підприємства подають установам банків такі документи:


а) заяву на відкриття рахунку встановленого зразка (згідно з додатком 1). Заяву підписує керівник та головний бухгалтер підприємства. Якщо в штаті немає посади головного бухгалтера чи іншої службової особи, на яку покладено функцію ведення бухгалтерського обліку та звітності, то заяву підписує лише керівник;


б) копію свідоцтва про державну реєстрацію в органі виконавчої влади, іншому органі, уповноваженому здійснювати державну реєстрацію, засвідчену нотаріально** чи органом, який видав свідоцтво про державну реєстрацію (крім бюджетних установ та організацій);


(підпункт "б" пункту 2.2.1 в редакції постанови Правління

 Національного банку України від 20.03.2001 р. N 114)


в) копію належним чином зареєстрованого статуту (положення), засвідчену нотаріально чи органом, який реєструє. Положення, які затверджуються постановами Кабінету Міністрів України чи указами Президента України, нотаріального засвідчення не потребують.


Установи та організації, які діють на підставі законів, статути (положення) не подають;


г) копію документа, що підтверджує взяття підприємства на податковий облік, засвідчену податковим органом, нотаріально або уповноваженим працівником банку;


ґ) картку із зразками підписів осіб, яким відповідно до чинного законодавства чи установчих документів підприємства надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів, завірену нотаріально або вищестоящою організацією в установленому порядку. У картку включається також зразок відбитка печатки підприємства;


д) довідку* про реєстрацію в органах Пенсійного фонду України; 


е) копію довідки про внесення підприємства до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчену нотаріально або органом, що видав довідку;


(пункт 2.2.1 доповнено підпунктом "е" згідно з постановою

 Правління Національного банку України від 20.03.2001 р. N 114)


є) документ, що підтверджує реєстрацію підприємства як платника соціальних страхових внесків, або його копію, засвідчену нотаріально або органом, що його видав, чи уповноваженим працівником банку.


(пункт 2.2.1 доповнено підпунктом "є" згідно з постановою

 Правління Національного банку України від 20.03.2001 р. N 114)


Якщо в цій установі банку відкрито поточний рахунок клієнта, то бюджетний рахунок відкривається на підставі заяви на відкриття бюджетного рахунку.


Надання документів, передбачених підпунктами "б" - "є" цього пункту, не вимагається. У разі ненадходження коштів з бюджету протягом року зазначені рахунки закриваються у порядку, передбаченому чинним законодавством.


(абзац одинадцятий пункту 2.2.1 із змінами, внесеними згідно з

 постановою Правління Національного  банку України від 20.03.2001 р. N 114)


2.2.2. При відкритті поточних рахунків відокремленим підрозділам підприємств в установу банку, в якій відкривається поточний рахунок відокремленому підрозділу, подаються такі документи:


а) заява на відкриття поточного рахунку встановленого зразка (згідно з додатком 1). Заяву підписує керівник та головний бухгалтер відокремленого підрозділу. Якщо в штаті немає посади головного бухгалтера чи іншої службової особи, на яку покладено обов'язок з ведення бухгалтерського обліку та звітності, то заяву підписує лише керівник;


б) копія довідки про внесення відокремленого підрозділу до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчена нотаріально або органом, що видав відповідну довідку;


в) копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи в органі державної виконавчої влади, іншому органі, уповноваженому здійснювати державну реєстрацію, засвідчена нотаріально чи органом, який видав свідоцтво про державну реєстрацію;


г) копія належним чином оформленого положення про відокремлений підрозділ, засвідчена нотаріально чи органом, що створив відокремлений підрозділ;


ґ) картка з відбитком печатки та зразками підписів службових осіб підрозділу, яким згідно з чинним законодавством та відповідними документами підприємства надано право розпоряджання рахунком та підписування розрахункових документів. Зразки підписів та повноваження службових осіб засвідчуються нотаріально або керівником підприємства - юридичної особи, до складу якого входить відокремлений підрозділ;


д) клопотання підприємства або відповідного органу приватизації (щодо структурних підрозділів, які виділяються у процесі приватизації) до банку, в якому відкривається поточний рахунок відокремленому підрозділу, про відкриття рахунку, із зазначенням місцезнаходження підприємства, його ідентифікаційного коду, номера основного поточного рахунку та банку, в якому він відкритий, а також податкового органу, в якому підприємство стоїть на обліку;


(підпункт "д" пункту 2.2.2 із змінами, внесеними згідно з

 постановою Правління Національного банку України від 14.04.2000 р. N 146)


е) довідка про реєстрацію в органах Пенсійного фонду України;


є) копії документів про взяття на податковий облік юридичної особи, яка створила відокремлений підрозділ, та відокремленого підрозділу (від податкового органу за місцезнаходженням цього підрозділу), засвідчені податковим органом, нотаріально або уповноваженим працівником банку; 


(пункт 2.2.2 доповнено підпунктом "є" згідно з постановою

 Правління Національного банку України від 22.07.99 р. N 364)


ж) копію документа, що підтверджує реєстрацію юридичної особи як платника соціальних страхових внесків, засвідчену нотаріально або органом, що його видав, або уповноваженим працівником банку.


(пункт 2.2.2 доповнено підпунктом "ж" згідно з постановою

 Правління Національного банку України від 20.03.2001 р. N 114)


2.2.3. Підприємства, що діють на підставі лише установчого договору, замість статуту, передбаченого підпунктом "в" пункту 2.2.1, надають нотаріально засвідчену копію установчого договору. 


(пункт 2.2.3 в редакції постанови Правління

 Національного банку України від 22.07.99 р. N 364)


2.2.4. Колективні сільськогосподарські підприємства, товариства споживчої кооперації, політичні партії, громадські та релігійні організації (релігійні громади, управління і центри, монастирі, релігійні братства, місіонерські товариства (місії), духовні навчальні заклади) для відкриття рахунку подають документи, зазначені в пункті 2.2.1 цієї Інструкції.


(пункт 2.2.4 в редакції постанови

 Правління Національного банку України від 14.04.2000 р. N 146)


2.2.5. Професійні спілки та їх об'єднання для відкриття поточного рахунку подають до установи банку документи, зазначені в підпунктах "а" - "в", "ґ", "е" пункту 2.2.1 цієї Інструкції.


Організаційні ланки профспілок, крім документів, зазначених у підпунктах "а", "ґ", "е" пункту 2.2.1 цієї Інструкції, подають копії свідоцтва про державну реєстрацію та статуту зареєстрованої профспілки (всеукраїнської профспілки чи профспілки іншого статусу), засвідчені нотаріально або органом, що реєструє.


(пункт 2.2.5 в редакції постанови Правління

 Національного банку України від 20.03.2001 р. N 114)


2.2.6. Орендні підприємства, крім документів, зазначених у пункті 2.2.1, подають копію договору оренди, засвідчену нотаріально.


2.2.7. Пункт 2.2.7 втратив чинність


(згідно з постановою Правління

  Національного банку України від 22.07.99 р. N 364)


2.2.8. Довірчі товариства при відкритті поточного рахунку подають в установу банку документи, передбачені пунктом 2.2.1, та укладають з установою банку договір на відкриття та обслуговування банківського рахунку відповідно до Типового договору на обслуговування комерційним банком довірчого товариства, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 24.12.93 за N 583 і постановою Правління Національного банку України від 18.02.94 за N 30.


2.2.9. Фізичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності, які здійснюють свою діяльність без створення юридичної особи, поточний та інші рахунки відкриваються на їх ім'я за умови надання паспорта чи іншого документа, що засвідчує особу.


Для відкриття рахунку в установу банку подаються:


а) заява про відкриття поточного рахунку встановленого зразка (згідно з додатком 1), підписана суб'єктом підприємницької діяльності;


б) копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, засвідчена нотаріально або органом, що його видав;


в) копія документа, що підтверджує взяття підприємства на податковий облік, засвідчена податковим органом, нотаріально або уповноваженим працівником банку;


г) довідка про реєстрацію в органах Пенсійного фонду України;


ґ) картка із зразками підписів (згідно з додатком 6), що надаються в присутності працівника банку, який відкриває рахунок, та засвідчуються цим працівником або нотаріально; 


(підпункт "ґ" пункту 2.2.9 із змінами, внесеними згідно з

 постановою Правління НБУ від 14.04.2000 р. N 146)


д) копія документа, що підтверджує реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності як платника соціальних страхових внесків, засвідчена нотаріально або органом, що його видав, чи уповноваженим працівником банку, якщо фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності використовує найману працю.


(пункт 2.2.9 доповнено підпунктом "д" згідно з постановою

 Правління Національного банку України від 20.03.2001 р. N 114)


За довіреністю суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи, що засвідчена нотаріально, його рахунком можуть розпоряджатися інші особи.


У разі смерті суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи його права і обов'язки щодо розпоряджання коштами на рахунках переходять до його спадкоємців відповідно до чинного законодавства України.


2.2.10. Пункт 2.2.10 втратив чинність


(згідно з постановою Правління

 Національного банку України від 22.07.99 р. N 364)


2.2.11. Рахунки виборчих фондів відкриваються за заявою кандидатів у депутати, довірених осіб кандидатів у депутати, уповноважених осіб політичних партій або виборчих блоків партій після їх реєстрації відповідними виборчими комісіями. До заяви додається рішення про їх реєстрацію відповідною виборчою комісією та картка із зразками підписів (незалежно від кількості підписів), засвідчена нотаріально.


Якщо картка містить зразок підпису тільки кандидата у депутати, то зразок його підпису може бути наданий у присутності уповноваженого працівника банку та засвідчений цим працівником після надання документів, що засвідчують особу кандидата у депутати, та рішення про його реєстрацію у відповідній виборчій комісії.


Рахунки виборчих фондів закриваються через місяць з дня проведення виборів (повторних виборів). Не використані під час виборчої кампанії кошти виборчих фондів за рішенням Центральної або відповідних окружних виборчих комісій перераховуються до Державного бюджету України. Якщо проводяться повторні вибори кандидата у депутати, він має право розпоряджатися коштами, що залишилися в його власному виборчому фонді, за умови подання рішення відповідної виборчої комісії про реєстрацію кандидата в народні депутати на повторні вибори.


2.2.12. Для забезпечення таких видів діяльності, як виробнича кооперація, спільне виробництво та інші види сумісної діяльності (статті 432 - 434 Цивільного кодексу України), що здійснюються на підставі договорів (контрактів) без утворення юридичної особи, в установах банків відкривається лише один поточний рахунок. При цьому подається:


а) заява про відкриття рахунку (згідно з додатком 1), підписана особою, якій на підставі довіреності надано право розпорядчого підпису при проведенні грошових операцій за цим рахунком;


б) копія договору про ведення сумісної діяльності, засвідчена нотаріально;


в) копія документа про реєстрацію такого договору (контракту), засвідчена нотаріально або органом, що видав цей документ (подається тільки за договорами з участю іноземних інвесторів);


г) рішення учасників договору про визначення осіб, яким надається право розпорядчого підпису при проведенні грошових операцій за цим рахунком, що оформлюється у вигляді довіреності;


ґ) картка із зразками підписів осіб, які мають право розпоряджатися рахунком, засвідчена нотаріально. В картці із зразками підписів ставиться зразок відбитка печатки учасника договору, якому за довіреністю усіх учасників договору про сумісну діяльність надано право розпорядчого підпису при проведенні грошових операцій за цим рахунком;


д) копія документа, що підтверджує взяття підприємства (резидента) на податковий облік, засвідчена податковим органом, нотаріально або уповноваженим працівником банку. 


(пункт 2.2.12 доповнено підпунктом "д" згідно з постановою

 Правління Національного  банку України від 22.07.99 р. N 364)


Відмітка установи банку про відкриття рахунку ставиться на титульній сторінці першого примірника договору (контракту).


2.2.13. При відкритті рахунку для формування статутного фонду господарського товариства подається: рішення засновників про визначення особи, якій надається право розпорядчого підпису при проведенні грошових операцій за цим рахунком, яке оформлюється у вигляді довіреності, засвідченої нотаріально (якщо хоча б одним із засновників є фізична особа); копія установчого договору, засвідчена нотаріально (якщо засновником є фізична особа); заява про відкриття рахунку, підписана уповноваженою засновниками особою; картка із зразком підпису особи, якій засновниками надано право розпорядчого підпису, засвідчена уповноваженим працівником банку.


(абзац перший пункту 2.2.13 із змінами, внесеними згідно з

 постановою Правління Національного банку України від 14.04.2000 р. N 146)


Кошти на цей рахунок перераховуються засновниками, учасниками для формування статутного фонду господарського товариства до його реєстрації як юридичної особи. Цей рахунок починає функціонувати як поточний тільки після одержання банком документів щодо реєстрації господарського товариства в установленому порядку. У разі відмови в реєстрації господарського товариства або в інших випадках, передбачених чинним законодавством України, кошти повертаються засновникам, учасникам, а рахунок закривається.


(абзац другий пункту 2.2.13 в редакції постанови

 Правління Національного банку України від 14.04.2000 р. N 146)


2.2.14. Пункт 2.2.14 втратив чинність


 (згідно з постановою Правління

 Національного банку України від 22.07.99 р. N 364)


2.2.14. Карткові рахунки відкриваються клієнтам на умовах договору про відкриття картрахунку і здійснення операцій із застосуванням платіжних карток.


У разі відсутності в установі банку поточного рахунку подання клієнтом документів, передбачених пунктами 2.2.1, 2.2.2 і 2.2.9 цієї Інструкції, є обов'язковим.


Якщо в установі банку відкрито поточний рахунок клієнта, то картковий рахунок йому відкривається на підставі заяви про відкриття карткового рахунку та отримання платіжної картки і договору. У заяві про відкриття карткового рахунку та отримання платіжної картки, крім реквізитів, передбачених у додатку 1 до цієї Інструкції, при потребі зазначаються інші додаткові реквізити, встановлені установою банку та/або платіжною системою, які необхідні для ідентифікації держателя картки, визначення параметрів платіжної картки тощо.


(підрозділ 2.2 доповнено пунктом 2.2.14 згідно з постановою

 Правління Національного банку України від 14.04.2000 р. N 146)

  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Про затвердження Інструкції про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті Постанова Правління Національного банку України від 18 грудня 1998 року n 527 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України iconПро затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті Постанова Правління Національного банку України від 29 березня 2001 року n 135 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті
Про затвердження Інструкції про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті Постанова Правління Національного банку України від 18 грудня 1998 року n 527 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України iconПро затвердження Інструкції про міжбанківські розрахунки в Україні Постанова Правління Національного банку України від 27 грудня 1999 року n 621 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
Відповідно до статей 7, 40 Закону України "Про Національний банк України" та з метою удосконалення нормативно-правової бази щодо...
Про затвердження Інструкції про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті Постанова Правління Національного банку України від 18 грудня 1998 року n 527 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України iconПостанова Правління Національного банку України від 27 серпня 2001 року n 367 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 листопада 2001 р за n 954/6145 Відповідно до статті 40 закон
Про затвердження Положення про порядок емісії платіжних карток І здійснення операцій з їх застосуванням
Про затвердження Інструкції про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті Постанова Правління Національного банку України від 18 грудня 1998 року n 527 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України iconНаказ №72/78 від 01 лютого 2013 року Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 лютого 2013 р за №288/22820 Про затвердження Інструкції про звільнення від
Про затвердження Інструкції про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних...
Про затвердження Інструкції про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті Постанова Правління Національного банку України від 18 грудня 1998 року n 527 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України iconНаказ №72/78 від 01 лютого 2013 року Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 лютого 2013 р за №288/22820 Про затвердження Інструкції про звільнення від
Про затвердження Інструкції про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних...
Про затвердження Інструкції про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті Постанова Правління Національного банку України від 18 грудня 1998 року n 527 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України iconПро затвердження Змін до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті Відповідно до статті 7 Закону України "Про Національний банк України" ( 679-14 ) та з метою приведення діючого порядку
Україні в національній валюті у відповідність до вимог Законів України Про запобігання
Про затвердження Інструкції про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті Постанова Правління Національного банку України від 18 грудня 1998 року n 527 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України iconМ. П. Драгоманова Інститут політології та права всеукраїнський тиждень права 09-13 грудня 2013 року На виконання Указу Президента України від 08 грудня 2008 року №1149 «Про Всеукраїнський тиждень права», розпорядження
«Про затвердження плану заходів з проведення у 2013 році Всеукраїнського тижня права» Міністерством юстиції України спільно з Координаційною...
Про затвердження Інструкції про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті Постанова Правління Національного банку України від 18 грудня 1998 року n 527 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України iconНаказ №158-оп " Про склад комісії на списання матеріальних цінностей з балансу " Відповідно до типової інструкції "
України Державне казначейство України “ Про затвердження Типової інструкції про списання майна бюджетних установ “ Зареєстровано...
Про затвердження Інструкції про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті Постанова Правління Національного банку України від 18 грудня 1998 року n 527 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України iconНаказ №158-оп " Про склад комісії на списання матеріальних цінностей з балансу " Відповідно до типової інструкції "
України Державне казначейство України “ Про затвердження Типової інструкції про списання майна бюджетних установ “ Зареєстровано...
Про затвердження Інструкції про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті Постанова Правління Національного банку України від 18 грудня 1998 року n 527 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України iconНаказ №243 Зареєстровано в Міністерстві Юстиції України „ 19 квітня 2007р за №393/13660 Про затвердження Правил медичної сертифікації авіаційного персоналу, крім членів льотного екіпажу
Стратегії інтеграції України до Європейського Союзу” та наказу Державіаслужби від 27. 03. 2006 №223 „Про застосування в цивільній...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи