Про затвердження Інструкції про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті Постанова Правління Національного банку України від 18 грудня 1998 року n 527 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України icon

Про затвердження Інструкції про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті Постанова Правління Національного банку України від 18 грудня 1998 року n 527 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
НазваПро затвердження Інструкції про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті Постанова Правління Національного банку України від 18 грудня 1998 року n 527 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
Сторінка3/8
Дата25.08.2012
Розмір1.19 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8

4.2. Рахунок типу "П"


4.2.1. Рахунок типу "П" відкривається уповноваженим банком постійним представництвам іноземних компаній, фірм, міжнародних організацій, створеним у будь-якій організаційній формі без статусу юридичної особи, через які повністю або частково здійснюється підприємницька діяльність нерезидента на території України.


4.2.2. Для відкриття рахунку типу "П" постійному представництву до уповноваженого банку подаються такі документи:


клопотання юридичної особи - нерезидента про відкриття постійному представництву рахунку типу "П";


заява про відкриття рахунку;


копія свідоцтва про реєстрацію постійного представництва в уповноваженому органі державної влади України, засвідчена нотаріально або органом, що його видав;


копія легалізованої*** довіреності на здійснення представницьких функцій тією чи іншою особою в Україні, засвідчена нотаріально;


копія легалізованого*** витягу з торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента, якій належить постійне представництво, засвідчена нотаріально;


копія дозволу центрального банку відповідної країни на відкриття рахунку типу "П" постійному представництву юридичної особи - нерезидента на території України, засвідчена нотаріально, якщо наявність цього дозволу передбачена договорами, які укладені на рівні урядів та/або центральних банків України та іноземної країни, юридичною особою якої є цей нерезидент, та набрали чинності в установленому порядку;


картка із зразками підписів і відбитком печатки, засвідчена нотаріально.


(пункт 4.2.2 в редакції постанови Правління

 Національного банку України від 20.03.2001 р. N 114)


4.2.3. Пункт 4.2.3 виключено 


(пункт 4.2.3 із змінами, внесеними згідно з постановами

 Правління Національного банку України від 22.07.99 р. N 364,

від 14.04.2000 р. N 146,

виключено згідно з постановою Правління Національного

 банку України від 20.03.2001 р. N 114)


4.2.4. Рахунок типу "П" використовується відповідно до правил, встановлених для поточних рахунків резидентів України (у тому числі для нарахування та зарахування на рахунок відсотків за залишком коштів на цьому рахунку, якщо таке нарахування передбачено договором між банком та власником рахунку), крім випадків купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України.


Наявні кошти з рахунку типу "П" можуть бути використані постійним представництвом юридичної особи - нерезидента для купівлі на міжбанківському валютному ринку України іноземної валюти з метою її перерахування тільки на:


а) рахунок юридичної особи - нерезидента, інтереси якої представляє на території України це представництво, на суму коштів:


- отриманих внаслідок здійснення в Україні операцій купівлі - продажу товарів (робіт, послуг);


- нарахованих та зарахованих відсотків за розміщеними депозитами та за залишком коштів на цьому рахунку;


- залишку на рахунку (після сплати обов'язкових податків та платежів) у разі припинення діяльності на території України, яке підтверджується відповідними документами;


б) власний рахунок в іноземній валюті в уповноваженому банку України для використання на:


- оплату праці працівників - нерезидентів;


- виплату коштів на відрядження за кордон;


- представницькі витрати за кордоном відповідно до чинного законодавства України.


4.2.5. Здійснення інвестицій в Україн з цього виду рахунків не дозволяється.


(абзац перший пункту 4.2.5 із змінами, внесеними згідно з постановою

 Правління Національного банку України від 20.03.2001 р. N 114)


Розміщення коштів на депозитних рахунках в установах банків України здійснюється з рахунку типу "П" з подальшим поверненням коштів та нарахованих відсотків на зазначений рахунок.


4.3. Пункт 4.3 виключено 


(пункт 4.3 із змінами, внесеними згідно з постановою Правління

 Національного банку України від 14.04.2000 р. N 146,

виключено згідно з постановою Правління

 Національного банку України від 20.03.2001 р. N 114)


^ 4.4. Рахунки нерезидентів-інвесторів


4.4.1. Для відкриття поточного рахунку нерезиденту-інвестору до уповноваженого банку особисто розпорядниками рахунку подаються такі документи:


- заява на відкриття рахунку;


- картка із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися рахунком, засвідчена нотаріально;


- копія легалізованої*** довіреності на ім'я особи, яка має право відкривати та розпоряджатися рахунком, засвідчена нотаріально;


- копія легалізованого*** витягу з торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, засвідчена нотаріально.


Якщо нерезидентом-інвестором виступає фізична особа, то до уповноваженого банку для відкриття рахунку подаються вказані вище документи, крім копії легалізованого витягу з торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.


Останній абзац пункту 4.4.1 виключено 


(згідно з постановою Правління

 Національного банку України від 20.03.2001 р. N 114)


4.4.2. На поточний рахунок у національній валюті нерезидента-інвестора зараховуються кошти:


- одержані від продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України, що вносяться як іноземна інвестиція;


- одержані у вигляді доходів (дивідендів) від здійснення інвестиційної діяльності на території України, у тому числі від спільної діяльності без створення юридичної особи та від операцій з цінними паперами;


- повернуті у результаті припинення нерезидентом інвестиційної діяльності в Україні;


- одержані в інших випадках, визначених чинним законодавством.


4.4.3. З поточного рахунку в національній валюті нерезидента-інвестора проводяться такі операції:


- здійснення реінвестиційної діяльності на території України;


- придбання іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України для подальшого перерахування за кордон доходів, дивідендів від інвестиційної діяльності в Україні;


- розрахунки з митними, податковими та ін. органами у випадках, передбачених чинним законодавством України;


- розрахунки з резидентами при здійсненні спільної інвестиційної діяльності з дотриманням вимог чинного законодавства України;


- сплата послуг уповноваженому банку, який обслуговує рахунок (у порядку, визначеному чинним законодавством України);


- інші виплати, якщо вони передбачені договорами (угодами, контрактами) про інвестиційну діяльність і не суперечать чинному законодавству України.


4.4.4 Для забезпечення таких видів діяльності, як виробнича кооперація, спільне виробництво, та інших видів спільної діяльності за участю юридичних осіб - нерезидентів-інвесторів, які здійснюються на підставі договорів (контрактів) без утворення юридичної особи, в установі банку відкривається поточний рахунок у національній валюті для ведення обліку коштів за цими договорами (контрактами) на підставі документів, зазначених у підпунктах "б" - "г" пункту 2.2.12 та пункті 4.4.1 цієї Інструкції. 


(пункт 4.4.4 доповнено новим абзацом першим згідно з постановою

 Правління Національного банку України від 20.03.2001 р. N 114,

у зв'язку з цим абзаци перший - четвертий

 вважати відповідно абзацами другим - п'ятим) 


Зарахування та списання коштів з поточних рахунків, що відкриваються для забезпечення таких видів діяльності, як виробнича кооперація, спільне виробництво та інші види спільної діяльності за участю нерезидентів-інвесторів без створення юридичної особи, має здійснюватися виключно на цілі, передбачені договорами (контрактами) про спільну інвестиційну діяльність, включаючи і розподіл прибутків між сторонами угоди (контракту) з урахуванням вимог чинного законодавства України.


Після завершення розподілу належних сторонам коштів та/або строку дії договору (контракту) про спільну інвестиційну діяльність зазначені кошти перераховуються:


- у грошовій одиниці України - на поточні рахунки резидентів та/або нерезидентів-інвесторів у національній валюті;


- в іноземній валюті - на поточні рахунки резидентів та/або нерезидентів-інвесторів в іноземній валюті, у тому числі на рахунки нерезидентів-інвесторів у банках за кордоном


(абзац п'ятий пункту 4.4.4 із змінами, внесеними згідно з постановою

 Правління Національного банку України від 20.03.2001 р. N 114)


(розділ 4 доповнено підрозділом 4.4 згідно з постановою

 Правління Національного банку України від 22.07.99 р. N 364)


^ 4.5. Рахунки в національній валюті спеціалізованих установ Організації Об'єднаних Націй та інших міжнародних фінансових установ


(назва підрозділу 4.5 в редакції постанови

 Правління Національного банку України від 14.04.2000 р. N 146)


4.5.1. Спеціалізованим установам Організації Об'єднаних Націй (Міжнародний банк реконструкції та розвитку та ін.), що здійснюють свою діяльність відповідно до Конвенції ООН "Про привілеї та імунітети спеціалізованих установ" (від 21.11.47), відкриваються поточні рахунки.


4.5.2. Для відкриття поточного рахунку в національній валюті спеціалізованій установі ООН до уповноваженого банку подаються такі документи:


- заява про відкриття рахунку;


- картки зразків підписів.


4.5.3. Режим цього рахунку не обмежується ніяким фінансовим контролем, правилами чи мораторієм будь-якого роду відповідно до розділу 7 Конвенції ООН "Про привілеї та імунітети спеціалізованих установ" (від 21.11.47). 


(розділ 4 доповнено підрозділом 4.5 згідно з постановою

 Правління Національного банку України від 22.07.99 р. N 364)


4.5.4. Міжнародні фінансові установи, які здійснюють свою діяльність на підставі міжнародних програм та домовленостей, підтриманих (гарантованих) Урядом України, що спрямовані на підтримку економіки України, відкривають рахунок у національній валюті на підставі рішення Правління Національного банку України.


(пункт 4.5 доповнено пунктом 4.5.4 згідно з постановою

 Правління Національного банку України від 14.04.2000 р. N 146)


^ 5. Відкриття рахунків військовим частинам, установам, підприємствам та організаціям


5.1. Військові частини, установи, підприємства й організації Збройних Сил України, Служби безпеки України, Державного комітету у справах охорони державного кордону України, Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України та інших органів виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні військові формування (далі - військові частини /установи/), можуть мати в установах банків такі рахунки:


а) поточні бюджетні рахунки для готівкових виплат;


б) поточні рахунки в разі здійснення військовою частиною (установою) господарської діяльності.


Відкриття поточного бюджетного рахунку здійснюється установою банку на підставі наданого військовою частиною (установою) дозволу на відкриття рахунку і підтвердження дозволу, одержаного установою банку безпосередньо від фінансового органу, що виділяє бюджетні кошти, а також заяви про відкриття рахунку і картки із зразками підписів та відбитком печатки.


При відкритті поточного рахунку подаються документи, передбачені в пунктах "а", "б", "г" - "є" пункту 2.2.1 цієї Інструкції, а також дозвіл фінансового органу, що виділяє бюджетні кошти.


(пункт 5.1 в редакції постанови Правління

 Національного банку України від 20.03.2001 р. N 114)


5.2. Відкриття рахунків військовим частинам, установам, підприємствам та організаціям проводиться на підставі дозволів, які видаються фінансовими органами - розпорядниками бюджетних коштів.


5.3. Дозволи на відкриття рахунків складаються на бланках, виготовлених у друкарнях, із захисною сіткою і оснащених централізованою нумерацією, підписуються двома особами і засвідчуються відбитком печатки розпорядника бюджетних коштів. Бланк дозволу складається з чотирьох частин: дозволу, підтвердження дозволу, повідомлення і корінця.


Дозвіл на відкриття рахунку фінансовим органом відповідного розпорядника бюджетних коштів видається тій військовій частині, установі, підприємству чи організації, якій повинен відкриватися рахунок. Одночасно фінансовий орган розпорядника бюджетних коштів надсилає через спеціальний зв'язок чи рекомендованим листом установі банку, в якій повинен бути відкритий рахунок, підтвердження дозволу на відкриття рахунку разом з примірником повідомлення про відкриття рахунку установою банку.


Якщо військова частина (установа) має таке ж найменування, як і розпорядник бюджетних коштів, який фінансує військову частину (установу), то дозвіл на відкриття рахунку цій військовій частині (установі) має бути виданий тим самим фінансовим органом, який видав дозвіл розпоряднику бюджетних коштів, що фінансує військову частину (установу).


5.4. Абзац перший пункту 5.4 виключено 


 (згідно з постановою Правління

 Національного банку України від 20.03.2001 р. N 114)


Абзац другий пункту 5.4 виключено 


 (згідно з постановою Правління

 Національного банку України від 20.03.2001 р. N 114,

 у зв'язку з цим абзаци третій та четвертий

 вважати відповідно абзацами першим та другим)


Установа банку перевіряє наявність на дозволі і на підтвердженні дозволу підписів і відбитка печатки.


Дозвіл на відкриття рахунку дійсний до закриття рахунку або переоформлення рахунку у зв'язку зі зміною найменування військової частини, установи, підприємства, організації чи з інших причин на підставі нового дозволу.


5.5. Зразки підписів надаються установі банку на картці встановленої форми у двох примірниках за підписами командира (начальника) - перший підпис і начальника фінансового органу (головного чи старшого бухгалтера) - другий підпис.


Картка містить зразок відбитка гербової печатки військової частини, установи, підприємства чи організації, якій відкривається рахунок. Використання печаток, призначених для спеціальних цілей (для пакетів, перепусток тощо), є неприпустимим.


Зразок відбитка гербової печатки є одночасно підтвердженням підписів службових осіб власника рахунку.


Якщо власник рахунку не має гербової печатки, то картка із зразками підписів має бути засвідчена підписами і відбитком гербової печатки вищестоящої організації.


Якщо в установі банку відкриті два рахунки під одним і тим самим найменуванням військової частини чи установи, то в картки із зразками підписів і відбитком печатки за обома рахунками включається один і той самий зразок відбитка гербової печатки, що присвоєний цій військовій частині або установі.


У разі тимчасової відсутності печатки у військовій частині, установі, підприємстві чи організації керівник установи банку дає власнику рахунку необхідний строк для виготовлення печатки. Одночасно він визначає порядок оформлення грошових документів на час відсутності печатки. У цьому разі керівник чи головний бухгалтер установи банку робить відповідну відмітку в картці із зразками підписів і відбитком печатки.


5.6. Дозвіл на відкриття рахунку, заява на відкриття рахунку і картки із зразками підписів і відбитком печатки подаються в установу банку тією службовою особою військової частини, установи, підприємства чи організації, якій надано право першого чи другого підпису на грошових документах за цим рахунком.


Особа, яка подає в установу банку зазначені документи, пред'являє своє посвідчення, паспорт чи документ, що його заміняє.


Після перевірки правильності оформлення зазначених вище документів на відкриття рахунку на картці із зразками підписів і відбитком печатки робиться відмітка: "Посвідчення пред'явлене" (без посилань на дату видачі, номер і без вказівок про те, ким видано посвідчення). У разі пред'явлення паспорта вказується його номер, дата видачі і ким виданий. Відмітка про пред'явлення документа засвідчується підписом керівника чи головного бухгалтера установи банку.


У разі тимчасової заміни однієї з осіб, які мають право першого чи другого підпису, нова картка не складається, а додатково надається картка із зразком підпису тимчасового заступника із зазначенням строку її дії. Ця тимчасова картка підписується командиром (начальником) і начальником фінансового органу (головним чи старшим бухгалтером) цієї військової частини, установи, підприємства чи організації і скріпляється відбитком печатки.


5.7. Про відкриття рахунку установа банку негайно надсилає рекомендованим листом заповнене нею повідомлення фінансовому органу - розпорядникові бюджетних коштів, який видав дозвіл на відкриття рахунку.


Установам банків забороняється видавати повідомлення про відкриття рахунку на руки представникам військових частин, установ, підприємств і організацій для передання їх фінансовим органам - розпорядникам бюджетних коштів.


5.8. У разі неотримання установою банку підтвердження дозволу на відкриття рахунку (з примірником повідомлення про відкриття рахунку) установа банку відкриває рахунок військовій частині, установі, підприємству чи організації на підставі наданих власником рахунку документів, перерахованих у п. 5.7 цієї Інструкції, на строк до отримання підтвердження дозволу.


Дозвіл на тимчасове відкриття рахунку надається керівником установи банку, про що робиться відповідний напис на картці із зразками підписів і відбитком печатки.


Протягом вказаного строку на рахунок, відкритий військовій частині, установі, підприємству чи організації, можуть тільки зараховуватися кошти. Видача і перерахування коштів з цього рахунку забороняється.


Документи з оформлення рахунку військовій частині, установі, підприємству чи організації - рахунку, відкритого до отримання підтвердження дозволу на право відкриття рахунку, зберігаються у головного бухгалтера установи банку. Картки із зразками підписів і відбитком печатки зберігаються окремо в операційних працівників установи банку.


Після одержання підтвердження дозволу на право відкриття рахунку в картці із зразками підписів і відбитком печатки напис про дозвіл на відкриття тимчасового рахунку анулюється, про що робиться відмітка "анульовано". Після цього в загальновстановленому порядку керівник установи банку робить напис на заяві про відкриття рахунку, головний бухгалтер чи його заступник оформляють картку із зразками підписів і відбитком печатки.


^ 6. Відкриття уповноваженими банками України рахунків в іноземній валюті


6.1. Характеристика рахунків


6.1.1. Банківські рахунки в іноземній валюті поділяються на:


- поточні;


- депозитні (вкладні).


6.1.2. Поточний рахунок в іноземній валюті відкривається підприємству для проведення розрахунків у межах чинного законодавства України в безготівковій та готівковій іноземній валюті при здійсненні поточних операцій, визначених чинним законодавством України, та для погашення заборгованості за кредитами в іноземній валюті.


Фізичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності (резидентам), які здійснюють свою діяльність без створення юридичної особи, поточний рахунок відкривається за режимом, що визначений для юридичних осіб - резидентів.


Поточними торговельними операціями в іноземній валюті є такі розрахунки:


- між юридичними особами - резидентами і юридичними особами - нерезидентами при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності за торговельними операціями; 


- між юридичними особами - резидентами на території України, за умови наявності індивідуальної ліцензії Національного банку України;


- між юридичними особами - нерезидентами та юридичними особами - резидентами через юридичних осіб - резидентів посередників відповідно до договорів (контрактів, угод), що укладені відповідно до чинного законодавства України;


- інші розрахунки, що здійснюються відповідно до чинного законодавства України;


- операції на міжбанківському валютному ринку України;


- оплата товарів (робіт, послуг) з використанням чеків та пластикових карток.


Поточними неторговельними операціями є такі розрахунки:


- виплата готівкової іноземної валюти та платіжними документами в іноземній валюті на витрати, пов'язані з відрядженнями;


- здійснення обмінних операцій з іноземною валютою та платіжними документами в іноземній валюті;


- виплата готівкової іноземної валюти за чеками та пластиковими картками фізичним особам (резидентам та нерезидентам);


- купівля платіжних документів в іноземній валюті фізичними особами (резидентами та нерезидентами);


- виплата авторських гонорарів і платежів за користування авторськими правами;


- перерахування коштів на проведення міжнародних виставок, конгресів, симпозіумів, конференцій та інших міжнародних зустрічей;


- оплата праці нерезидентів, які згідно з укладеними трудовими угодами (контрактами) працюють в Україні;


- перерахування коштів в іноземній валюті за навчання, лікування, патентування, сплату митних платежів, членських внесків;


- платежі з відшкодування витрат судових, арбітражних, нотаріальних, правоохоронних органів;


- виплата готівкової іноземної валюти за переказами з-за кордону (пенсії, аліменти, оплата праці, спадщина, допомога родичів тощо);


- переказ за межі України коштів в іноземній валюті (пенсії, аліменти, оплата праці, спадщина, допомога родичам тощо);


- інші виплати та перекази в іноземній валюті, що не суперечать чинному законодавству України.


6.1.3. Відокремленим підрозділам підприємств поточні рахунки в іноземній валюті відкриваються за згодою головного підприємства, що має право використовувати іноземну валюту відповідно до чинного законодавства України.


На поточний рахунок відокремленого підрозділу можуть зараховуватися валютні кошти за реалізовані товари та надані послуги у випадках, передбачених чинним законодавством України, а також перераховані головним підприємством чи придбані на міжбанківському валютному ринку України.


Виручка, одержана за товари (роботи, послуги) в іноземній валюті після зарахування на поточний рахунок відокремленого підрозділу протягом п'яти робочих днів (включаючи день зарахування виручки на поточний рахунок відокремленого підрозділу) перераховується у повному обсязі на поточний рахунок юридичної особи - резидента (через розподільчий рахунок, відкритий уповноваженим банком для цієї юридичної особи).


(абзац третій пункт 6.1.3 в редакції постанови

 Правління Національного банку України від 20.03.2001 р. N 114)


Кошти з поточного рахунку відокремленого підрозділу (в межах перерахованих головним підприємством чи придбаних на міжбанківському валютному ринку України) можуть бути використані відокремленими підрозділами для здійснення таких операцій (згідно із затвердженим кошторисом):


- на оплату витрат на службові відрядження за кордон своїх працівників, а також для забезпечення експлуатаційних потреб власних (орендованих, зафрахтованих) транспортних засобів під час їх перебування за межами України;


- на оплату праці працівників - нерезидентів, які згідно з укладеними трудовими угодами (контрактами) працюють у зазначених підрозділах і здійснення оплати праці яких передбачено в іноземній валюті;


- на придбання для власних потреб підрозділу обладнання, меблів тощо за контрактами (договорами, угодами) з нерезидентами.


6.1.4. Вкладні (депозитні) рахунки в іноземній валюті відкриваються уповноваженим банком фізичним і юридичним особам (резидентам та нерезидентам) на підставі укладеного депозитного договору між власником рахунку та банком на визначений у договорі строк.


Установи банків відкривають депозитні рахунки в іноземній валюті підприємствам, що використовують найману працю, за умови надання ними копії документа про повідомлення органів Фонду соціального страхування від нещасних випадків щодо намірів платника страхових внесків відкрити відповідні рахунки.


(пункт 6.1.4 доповнено абзацом другим згідно з постановою

 Правління Національного банку України від 20.03.2001 р. N 114)

1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Про затвердження Інструкції про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті Постанова Правління Національного банку України від 18 грудня 1998 року n 527 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України iconПро затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті Постанова Правління Національного банку України від 29 березня 2001 року n 135 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті
Про затвердження Інструкції про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті Постанова Правління Національного банку України від 18 грудня 1998 року n 527 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України iconПро затвердження Інструкції про міжбанківські розрахунки в Україні Постанова Правління Національного банку України від 27 грудня 1999 року n 621 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
Відповідно до статей 7, 40 Закону України "Про Національний банк України" та з метою удосконалення нормативно-правової бази щодо...
Про затвердження Інструкції про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті Постанова Правління Національного банку України від 18 грудня 1998 року n 527 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України iconПостанова Правління Національного банку України від 27 серпня 2001 року n 367 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 листопада 2001 р за n 954/6145 Відповідно до статті 40 закон
Про затвердження Положення про порядок емісії платіжних карток І здійснення операцій з їх застосуванням
Про затвердження Інструкції про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті Постанова Правління Національного банку України від 18 грудня 1998 року n 527 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України iconНаказ №72/78 від 01 лютого 2013 року Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 лютого 2013 р за №288/22820 Про затвердження Інструкції про звільнення від
Про затвердження Інструкції про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних...
Про затвердження Інструкції про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті Постанова Правління Національного банку України від 18 грудня 1998 року n 527 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України iconНаказ №72/78 від 01 лютого 2013 року Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 лютого 2013 р за №288/22820 Про затвердження Інструкції про звільнення від
Про затвердження Інструкції про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних...
Про затвердження Інструкції про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті Постанова Правління Національного банку України від 18 грудня 1998 року n 527 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України iconПро затвердження Змін до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті Відповідно до статті 7 Закону України "Про Національний банк України" ( 679-14 ) та з метою приведення діючого порядку
Україні в національній валюті у відповідність до вимог Законів України Про запобігання
Про затвердження Інструкції про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті Постанова Правління Національного банку України від 18 грудня 1998 року n 527 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України iconМ. П. Драгоманова Інститут політології та права всеукраїнський тиждень права 09-13 грудня 2013 року На виконання Указу Президента України від 08 грудня 2008 року №1149 «Про Всеукраїнський тиждень права», розпорядження
«Про затвердження плану заходів з проведення у 2013 році Всеукраїнського тижня права» Міністерством юстиції України спільно з Координаційною...
Про затвердження Інструкції про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті Постанова Правління Національного банку України від 18 грудня 1998 року n 527 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України iconНаказ №158-оп " Про склад комісії на списання матеріальних цінностей з балансу " Відповідно до типової інструкції "
України Державне казначейство України “ Про затвердження Типової інструкції про списання майна бюджетних установ “ Зареєстровано...
Про затвердження Інструкції про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті Постанова Правління Національного банку України від 18 грудня 1998 року n 527 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України iconНаказ №158-оп " Про склад комісії на списання матеріальних цінностей з балансу " Відповідно до типової інструкції "
України Державне казначейство України “ Про затвердження Типової інструкції про списання майна бюджетних установ “ Зареєстровано...
Про затвердження Інструкції про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті Постанова Правління Національного банку України від 18 грудня 1998 року n 527 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України iconНаказ №243 Зареєстровано в Міністерстві Юстиції України „ 19 квітня 2007р за №393/13660 Про затвердження Правил медичної сертифікації авіаційного персоналу, крім членів льотного екіпажу
Стратегії інтеграції України до Європейського Союзу” та наказу Державіаслужби від 27. 03. 2006 №223 „Про застосування в цивільній...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи