Про затвердження Інструкції про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті Постанова Правління Національного банку України від 18 грудня 1998 року n 527 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України icon

Про затвердження Інструкції про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті Постанова Правління Національного банку України від 18 грудня 1998 року n 527 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
НазваПро затвердження Інструкції про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті Постанова Правління Національного банку України від 18 грудня 1998 року n 527 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
Сторінка5/8
Дата25.08.2012
Розмір1.19 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8

^ 6.4. Режим вкладних (депозитних) рахунків в іноземній валюті фізичних осіб


6.4.1. На вкладний (депозитний) рахунок в іноземній валюті фізичної особи - резидента зараховуються:


- готівкова валюта;


- валюта, перерахована з власного поточного чи вкладного рахунку в іноземній валюті в іншому уповноваженому банку України.


6.4.2. З вкладного рахунку в іноземній валюті за розпорядженням фізичної особи - резидента чи за його дорученням проводяться операції (при закритті рахунку):


- виплата готівкою (вивезення за межі України здійснюється згідно з Порядком переміщення валюти через митний кордон України);


- виплата платіжними документами (вивезення за межі України здійснюється згідно з Порядком переміщення валюти через митний кордон України);


- перерахування на власний поточний чи вкладний рахунок в іноземній валюті в іншому уповноваженому банку України.


6.4.3. На вкладний рахунок в іноземній валюті фізичної особи - нерезидента зараховуються:


- готівкова валюта, яка ввезена на територію України і зареєстрована митною службою при в'їзді в Україну (в митній декларації робиться відмітка уповноваженого банку України про зарахування готівкової іноземної валюти на рахунок);


- валюта, перерахована з власного поточного чи вкладного рахунку в іноземній валюті в іншому уповноваженому банку.


6.4.4. З вкладного рахунку в іноземній валюті фізичної особи - нерезидента за розпорядженням власника чи за його дорученням проводяться такі операції (при закритті рахунку):


- перерахування за межі України через кореспондентські рахунки уповноважених банків України відповідно до Правил переказу іноземної валюти за межі України за рахунок особистих коштів фізичних осіб - резидентів і нерезидентів;


- виплата готівкою (вивезення за межі України здійснюється згідно з Порядком переміщення валюти через митний кордон України);


- виплата платіжними документами (вивезення за межі України здійснюється згідно з Порядком переміщення валюти через митний кордон України);


- перерахування на власний поточний чи вкладний рахунок в іноземній валюті в іншому уповноваженому банку України.


^ 6.5. Режим поточних рахунків в іноземній валюті представництв,

 установ та нерезидентів-інвесторів


(назва підрозділу 6.5 в редакції постанови Правління

  Національного банку України від 22.07.99 р. N 364)


6.5.1. На поточні рахунки в іноземній валюті офіційних представництв, представництв юридичних осіб - нерезидентів, які не займаються підприємницькою діяльністю в Україні, установ (груп управління програмами або проектами міжнародної допомоги та міжнародної технічної допомоги) зараховуються такі кошти:


- у готівковій формі, що ввезені на територію України уповноваженим представником юридичної особи - нерезидента і зареєстровані митною службою при в'їзді в Україну (у ввізній митній декларації робиться відмітка уповноваженого банку про прийняття валюти, а копія митної декларації залишається в уповноваженому банку);


- невикористаний залишок готівкової іноземної валюти чи іноземна валюта за платіжними документами, що були раніше отримані (куплені) в уповноважених банках України для оплати витрат на відрядження, експлуатаційні витрати, пов'язані з обслуговуванням транспортних засобів за кордоном, та представницькі витрати за кордоном;


- перераховані з-за кордону на ім'я власника рахунку через уповноважені банки (у тому числі для виконання міжнародних програм або проектів технічної допомоги);


- за платіжними документами, що надіслані з-за кордону на ім'я власника рахунку в порядку, встановленому чинним законодавством України;


- за платіжними документами на ім'я власника рахунку, ввезеними на територію України і зареєстрованими митною службою при в'їзді в Україну (у ввізній митній декларації робиться відмітка уповноваженого банку про прийняття платіжних документів, а копія митної декларації залишається в уповноваженому банку);


- за іменними платіжними документами (в тому числі - дорожні чеки), що ввезені в Україну та не зареєстровані митною службою при в'їзді в Україну, за відсутності передавальних надписів на них (зараховуються тільки на рахунки офіційного представництва);


- куплені на міжбанківському валютному ринку України власником рахунку за рахунок власних коштів, наявних на рахунках типу "Н" (також при закритті цього рахунку), в порядку, встановленому чинним законодавством України;


- перераховані в межах України власнику рахунку відповідно до чинного законодавства України;


- сума відсотків, нарахованих за залишком коштів на власному поточному рахунку;


- інші надходження на користь власника рахунку, що не суперечать чинному законодавству України.


6.5.2. З поточного рахунку в іноземній валюті офіційних представництв, представництв юридичних осіб - нерезидентів, які не займаються підприємницькою діяльністю в Україні, установ (груп управління програмами або проектами міжнародної технічної допомоги) за розпорядженням власника проводяться такі операції:


- виплата готівкою для оплати праці працівникам - нерезидентам, які працюють в Україні за контрактом (договором) згідно з чинним законодавством України;


- виплата готівкою чи платіжними документами працівникам на службові відрядження при виїзді за кордон, на експлуатаційні витрати, пов'язані з обслуговуванням транспортних засобів за кордоном, та представницькі витрати за кордоном (вивезення валюти за межі України здійснюється згідно з Порядком переміщення валюти через митний кордон України);


- виплата готівкою для забезпечення статутної діяльності міжнародних організацій, що користуються привілеями та імунітетом спеціалізованих установ (вивезення валюти за межі України здійснюється згідно з Порядком переміщення валюти через митний кордон України);


- перерахування за межі України на рахунки юридичних осіб - нерезидентів згідно з контрактом (договором, угодою), що передбачає купівлю обладнання для виконання проектів у рамках чинних міжнародних угод про гуманітарне та техніко-економічне співробітництво;


- перерахування за межі України на рахунки відповідних органів іноземної держави та юридичних осіб, інтереси яких представляють в Україні ці представництва (також при закритті цього рахунку);


- перерахування на рахунок юридичної особи - резидента як благодійний внесок;


- перерахування залишків коштів при закритті поточного рахунку в одному уповноваженому банку і відкритті поточного рахунку в іншому уповноваженому банку;


- продаж на міжбанківському валютному ринку України з метою подальшого зарахування на рахунок типу "Н" для утримання представництва, виконання статутної діяльності, впровадження міжнародних програм або проектів технічної допомоги;


- інші перерахування, що не суперечать чинному законодавству України.


6.5.3. На поточні рахунки в іноземній валюті постійних представництв іноземних компаній, фірм, міжнародних організацій, через які повністю або частково здійснюється підприємницька діяльність в Україні, зараховуються кошти:


- у готівковій формі, що ввезені на територію України уповноваженим представником юридичної особи - нерезидента і зареєстровані митною службою при в'їзді в Україну (у ввізній митній декларації робиться відмітка уповноваженого банку про прийняття валюти, а копія митної декларації залишається в уповноваженому банку);


- в сумі невикористаного залишку готівкової іноземної валюти та іноземної валюти за платіжними документами, що були раніше отримані (куплені) в уповноважених банках України для оплати витрат на відрядження та експлуатаційні витрати, пов'язані з обслуговуванням транспортних засобів за кордоном, та представницьких витрат за кордоном;


- перераховані з-за кордону на ім'я власника рахунку через уповноважені банки України;


- за платіжними документами, що надіслані з-за кордону на ім'я власника рахунку в порядку, встановленому чинним законодавством України;


- за платіжними документами на ім'я постійного представництва юридичної особи - нерезидента, ввезеними на територію України і зареєстрованими митною службою при в'їзді в Україну (у ввізній митній декларації робиться відмітка уповноваженого банку про прийняття платіжних документів, а копія митної декларації залишається в уповноваженому банку);


- куплені на міжбанківському валютному ринку України власником рахунку за рахунок власних коштів, наявних на рахунках типу "П" (також при закритті цього рахунку), в порядку, встановленому чинним законодавством України;


- перераховані в межах України власнику рахунку відповідно до чинного законодавства України;


- у сумі відсотків, нарахованих за залишком коштів на власному поточному рахунку;


- перераховані в межах України з власного поточного рахунку при його закритті в іншому банку;


- в сумі кредитів, отриманих від уповноважених банків за кредитними угодами;


- інші надходження, отримання яких не суперечить чинному законодавству України.


6.5.4. З поточного рахунку в іноземній валюті постійних представництв іноземних компаній, фірм, міжнародних організацій, через які повністю або частково здійснюється підприємницька діяльність в Україні, за розпорядженням власника рахунку проводяться такі операції:


- виплата готівкою для оплати праці працівникам - нерезидентам, які працюють в Україні за контрактом (договором) згідно з чинним законодавством України;


- виплата готівкою чи платіжними документами працівникам на службові відрядження при виїзді за кордон, на експлуатаційні витрати, пов'язані з обслуговуванням транспортних засобів за кордоном, представницькі витрати за кордоном відповідно до чинного законодавства України (вивезення валюти за межі України здійснюється згідно з Порядком переміщення валюти через митний кордон України);


- перерахування за межі України на рахунки юридичних осіб - нерезидентів, інтереси яких представляють в Україні ці постійні представництва (також при закритті цього рахунку);


- перерахування на користь юридичної особи - резидента у разі, якщо у призначенні платежу коштів, що надійшли із-за кордону, зазначено, що ці кошти згідно з договором (контрактом, угодою) належать цьому резиденту;


- перерахування на рахунок юридичної особи - резидента в уповноваженому банку як благодійний внесок;


- перерахування залишків коштів при закритті поточного рахунку в одному уповноваженому банку і відкритті поточного рахунку в іншому уповноваженому банку;


- перерахування в рахунок погашення кредиту та відсотків за ним;


- продаж на міжбанківському валютному ринку України з метою подальшого зарахування на рахунок типу "П" для цільового використання (оплата витрат за кошторисом, рахунків-фактур, благодійних внесків та інших витрат, що не суперечать чинному законодавству України);


- інші будь-які перерахування, що не суперечать чинному законодавству України.


6.5.5. На поточні рахунки в іноземній валюті військових частин Чорноморського флоту Російської Федерації, що дислокуються на території України, зараховуються кошти:


- перераховані з-за кордону на ім'я власника рахунку через уповноважені банки;


- за платіжними документами, що надіслані з-за кордону на ім'я власника рахунку в порядку, встановленому чинним законодавством України;


- у готівковій формі, що ввезені на територію України уповноваженим представником Міністерства оборони Російської Федерації і зареєстровані митною службою при в'їзді в Україну (у ввізній декларації робиться відмітка уповноваженого банку про прийняття валюти, а копія митної декларації залишається в уповноваженому банку).


(підрозділ 6.5. доповнено пунктом 6.5.5 згідно з постановою

 Правління Національного банку України від 22.07.99 р. N 364)


6.5.6. З поточних рахунків в іноземній валюті військових частин Чорноморського флоту Російської Федерації, що дислокуються на території України, за розпорядженням власника проводяться такі операції:


- виплата готівкою для оплати праці військовослужбовців-нерезидентів, які несуть службу на території України;


- виплата готівкою чи платіжними документами військовослужбовцям на службові відрядження при виїзді за кордон;


- продаж іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України з метою подальшого зарахування на рахунок типу "Н" для утримання військових частин Чорноморського флоту Російської Федерації, що дислокуються на території України.


(підрозділ 6.5. доповнено пунктом 6.5.6 згідно з постановою

 Правління Національного банку України від 22.07.99 р. N 364)


6.5.7. На рахунок нерезидента-інвестора в іноземній валюті зараховуються кошти:


- перераховані з-за кордону для здійснення інвестиції в Україну;


- доходи (дивіденди), одержані нерезидентом-інвестором від інвестиційної діяльності на території України, у тому числі від спільної діяльності без створення юридичної особи та від операцій з цінними паперами;


- повернуті в результаті припинення нерезидентом інвестиційної діяльності в Україні.


(підрозділ 6.5. доповнено пунктом 6.5.7 згідно з постановою

 Правління Національного банку України від 22.07.99 р. N 364)


6.5.8. З рахунку нерезидента-інвестора в іноземній валюті проводяться такі операції:


- інвестиційна діяльність на території України (включаючи реінвестиції) за наявності відповідної індивідуальної ліцензії Національного банку України згідно з чинним законодавством України;


- розрахунки з митними органами у випадках, передбачених чинним законодавством України;


- перерахування за кордон доходів (дивідендів), отриманих від інвестиційної діяльності на території України, а також суми інвестиції у разі її припинення;


- сплата послуг уповноваженому банку, який обслуговує рахунок (у порядку, визначеному чинним законодавством України).


(пункт 6.5 доповнено пунктом 6.5.8 згідно з постановою

 Правління Національного банку України від 22.07.99 р. N 364)


6.5.9. Поточні рахунки в іноземній валюті спеціалізованим установам Організації Об'єднаних Націй (Міжнародний банк реконструкції та розвитку та інші), що здійснюють свою діяльність відповідно до Конвенції ООН "Про привілеї та імунітети спеціалізованих установ" (від 21.11.47), відкриваються у порядку, який передбачений пунктами 4.5.2 та 4.5.3.


(підрозділ 6.5. доповнено пунктом 6.5.9 згідно з постановою

 Правління Національного банку України від 22.07.99 р. N 364)


^ 6.6. Режим поточних рахунків в іноземній валюті юридичних осіб - резидентів


6.6.1. На поточні рахунки в іноземній валюті юридичних осіб - резидентів зараховуються такі кошти:


а) через розподільчі рахунки:


- що надійшли у готівковій формі, від нерезидента до каси уповноваженого банку згідно з експортним контрактом (договором, угодою) в порядку, встановленому чинним законодавством України;


- що ввезені у готівковій формі, у випадках, передбачених чинним законодавством України, уповноваженими особами на територію України на транспортних засобах, які надають послуги за межами України та зареєстровані митною службою при в'їзді в Україну (у ввізній митній декларації робиться відмітка уповноваженого банку про прийняття валюти, а копія митної декларації залишається в уповноваженому банку);


- що одержані у готівковій формі як сплата за державне мито, митні платежі та інші збори відповідно до чинного законодавства України;


- невикористаний залишок готівкової іноземної валюти та іноземна валюта за платіжними документами, що були раніше отримані (куплені) в уповноважених банках України чи за кордоном для оплати витрат на відрядження та експлуатаційні витрати, пов'язані з обслуговуванням транспортних засобів за кордоном, та представницькі витрати за кордоном;


- що внесені у готівковій формі нерезидентом на рахунок юридичної особи - резидента як благодійний внесок (за наявності акта про оприбуткування коштів чи приходно-касового ордера);


- у готівковій формі на рахунок морського агента - резидента, який виступає посередником за фінансовими розрахунками, для подальшого перерахування іншим резидентам - суб'єктам підприємницької діяльності згідно з чинним законодавством України;


- за платіжними документами, що надіслані з-за кордону на ім'я власника рахунку в порядку, встановленому чинним законодавством України;


- за платіжними документами на ім'я власника рахунку, ввезеними на територію України і зареєстрованими митною службою при в'їзді в Україну (у ввізній митній декларації робиться відмітка уповноваженого банку про прийняття платіжних документів, а копія митної декларації залишається в уповноваженому банку);


- перераховані з-за кордону нерезидентами за зовнішньоекономічними контрактами (договорами, угодами);


- повернені з будь-яких причин нерезидентом, на користь якого були перераховані раніше;


- перераховані з-за кордону нерезидентом на рахунок резидента, який виступає посередником, для подальшого перерахування іншим резидентам - суб'єктам господарської діяльності, за дорученням яких на підставі договорів комісії, доручення, консигнації або агентських угод було здійснено продаж товарів (робіт, послуг);


- перераховані з рахунків постійних представництв нерезидентів в Україні у разі, якщо у призначенні платежу коштів, що надійшли з-за кордону, зазначено, що ці кошти згідно з договором (контрактом, угодою) належать цьому резиденту;


- перераховані юридичними особами - нерезидентами (у тому числі через їх представництва в Україні) згідно з міжурядовими угодами та проектами технічної допомоги;


- перераховані як благодійний внесок юридичними особами - нерезидентами (у тому числі через їх представництва в Україні);


- перераховані з-за кордону за видачу охоронних документів на використання об'єктів промислової власності і підтвердження їх чинності на території України (зараховуються на рахунок юридичних осіб - резидентів, які мають відповідні повноваження згідно з чинним законодавством України);


- перераховані з-за кордону за використання авторського права резидентів (зараховуються на рахунок юридичних осіб - резидентів, які мають відповідні повноваження згідно з чинним законодавством України)****;


- перераховані з-за кордону адвокатським та іншим компаніям - резидентам за справами, які перебувають у провадженні цих компаній згідно з їх статутною діяльністю та ліцензією на відповідну діяльність****;


- перераховані з-за кордону згідно з контрактом (договором, угодою) юридичній особі - резиденту, яка є агентом юридичної особи - нерезидента згідно з Кодексом торговельного мореплавства, для виплати капітану судна, що належить судновласнику - нерезиденту, на експлуатаційні потреби****;


- перерахована з-за кордону нерезидентами гуманітарна допомога за наявності рішення Комісії з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України про визнання цих коштів гуманітарною допомогою відповідно до чинного законодавства України;******


(підпункт "а" пункту 6.6.1 доповнено абзацом двадцятим згідно з

 постановою Правління Національного банку України від 14.04.2000 р. N 146,

 у зв'язку з цим абзаци двадцятий - двадцять третій вважати

 відповідно абзацами двадцять першим - двадцять четвертим)


- конфісковані, безхазяйні, успадковані у вигляді скарбу та такі, за якими не звернувся власник до кінця строку зберігання (зараховуються на рахунки юридичних осіб - резидентів, які мають відповідні повноваження згідно з чинним законодавством України);


- перераховані як благодійний внесок юридичною особою - резидентом за наявності індивідуальної ліцензії Національного банку України;


- перераховані з-за кордону нерезидентами у вигляді кредитів (позик, фінансової допомоги);


- інші надходження на користь резидента - власника рахунку, що не суперечать чинному законодавству України.


б) безпосередньо на поточні рахунки:


- куплені за дорученням власника рахунку уповноваженим банком відповідно до чинного законодавства України;


- перераховані з кредитного рахунку як кредит відповідно до кредитної угоди;


- перераховані з власного депозитного рахунку в уповноваженому банку відповідно до депозитної угоди;


- перераховані з рахунку отримувача гуманітарної допомоги на рахунок набувача гуманітарної допомоги;


- у сумі відсотків, нарахованих за залишком коштів, що надійшли на рахунок як гуманітарна допомога;******


(підпункт "б" пункту 6.6.1 доповнено абзацами п'ятим та шостим згідно з

 постановою Правління Національного банку України від 14.04.2000 р. N 146,

 у зв'язку з цим абзаци п'ятий та шостий

 вважати відповідно абзацами сьомим та восьмим)


- у сумі відсотків, нарахованих за залишком коштів на власному поточному та депозитному рахунках;


- перераховані з власного поточного рахунку.


6.6.2. З поточного рахунку в іноземній валюті юридичних осіб - резидентів за розпорядженням власника рахунку проводяться такі операції:


- виплата готівкою для оплати праці працівникам - нерезидентам, які працюють в Україні за контрактом (договором);


- виплата готівкою чи платіжними документами працівникам на службові відрядження при виїзді за кордон, на експлуатаційні витрати, пов'язані з обслуговуванням транспортних засобів за кордоном, представницькі витрати за кордоном відповідно до чинного законодавства України (вивезення за межі України здійснюється згідно з Порядком переміщення валюти через митний кордон України);


- виплата готівкою на експлуатаційні потреби для виконання обов'язків перед капітаном судна, яке належить судновласнику - нерезиденту, за контрактом (договором, угодою) на здійснення агентських послуг, укладеним згідно з Кодексом торговельного мореплавства;


- виплата готівкою фізичним особам коштів, які отримані адвокатськими та іншими компаніями - резидентами із-за кордону за дорученням фізичних осіб за справами, що перебувають у провадженні цих компаній згідно з їх статутною діяльністю та ліцензією на відповідну діяльність*****;


- виплата готівкою фізичним особам - резидентам за використання їх творів за кордоном (здійснюється юридичними особами - резидентами, які мають відповідні на це повноваження згідно з чинним законодавством України, за рахунок коштів, отриманих із-за кордону)*****;


- виплата готівкою для сплати державного мита згідно з чинним законодавством України;


- перерахування з рахунку резидента-посередника на поточні рахунки інших резидентів - суб'єктів господарської діяльності, за дорученням яких на підставі договорів комісії, доручення, консигнації або агентських угод було здійснено продаж нерезиденту товарів (робіт, послуг);


- перерахування на користь нерезидента за межі України за зовнішньоекономічними договорами (контрактами, угодами);


- перерахування коштів, що надійшли як гуманітарна допомога, за кордон на рахунки юридичних осіб - нерезидентів в оплату за товари та послуги у межах цілей, визначених іноземним донором, та відповідно до вимог Порядку використання гуманітарної допомоги у вигляді коштів в іноземній валюті з рахунків в іноземній валюті отримувачів гуманітарної допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.03.2000 N 542;


- перерахування з рахунку отримувача гуманітарної допомоги на поточні рахунки набувачів гуманітарної допомоги;******


(пункт 6.6.2 доповнено новими абзацами десятим та одинадцятим згідно з

 постановою Правління Національного банку України від 14.04.2000 р. N 146)


- перерахування за кордон на рахунок юридичних осіб - нерезидентів за видачу охоронних документів на використання об'єктів промислової власності і підтвердження їх чинності (здійснюється організаціями, що мають відповідні на це повноваження згідно з чинним законодавством України);


- перерахування за кордон на рахунок юридичних осіб - нерезидентів згідно з відповідними зобов'язаннями про сплату за використання творів зарубіжних авторів (здійснюється організаціями, що мають відповідні на це повноваження згідно з чинним законодавством України);


- перерахування за кордон за навчання, за участь у конференціях, виставках за умови наявності відповідних документів (запрошення, рахунка-фактури тощо), що підтверджують потребу здійснення зазначених перерахувань;


- перерахування за кордон на рахунок юридичних осіб - нерезидентів, адвоката або нотаріуса для відшкодування витрат судовим, арбітражним, нотаріальним та іншим правоохоронним органам іноземних держав, а також витрат на державне мито за справами, що розглядаються цими органами (на підставі рішень судових органів, рахунків та інших документів, що підтверджують необхідність здійснення зазначених перерахувань;


- перерахування фізичним особам коштів, які отримані адвокатськими компаніями - резидентами із-за кордону за дорученням фізичних осіб за справами, що перебувають у провадженні цих компаній згідно з їх статутною діяльністю;


- перерахування на рахунок в іноземній валюті фізичним особам - резидентам за використання їх творів за кордоном (здійснюється юридичними особами - резидентами, які мають відповідні на це повноваження згідно з чинним законодавством України, за рахунок коштів, отриманих з-за кордону);


- перерахування на кредитний рахунок для погашення заборгованості за отриманим кредитом та відсотків за ним;


- продаж на міжбанківському валютному ринку України коштів, що надійшли як гуманітарна допомога, для зарахування на поточні рахунки в гривнях набувачів гуманітарної допомоги;******


(пункт 6.6.2 доповнено абзацом дев'ятнадцятим згідно з постановою Правління Національного банку України від 14.04.2000 р. N 146, у зв'язку з цим абзаци десятий - вісімнадцятий вважати відповідно абзацами дванадцятим - двадцятим, а абзаци дев'ятнадцятий - двадцять четвертий вважати відповідно абзацами двадцять другим - двадцять сьомим)- перерахування на території України за умови одержання індивідуальної ліцензії Національного банку України згідно з чинним законодавством України;


- продаж валюти уповноваженим банком відповідно до чинного законодавства України;


- перерахування на власний депозитний рахунок в іноземній валюті в обслуговуючому або в іншому уповноваженому банку;


- перерахування благодійних внесків на рахунок іншої юридичної особи - резидента за умови отримання індивідуальної ліцензії Національного банку України;


- перерахування за сплату державного мита згідно з чинним законодавством України;


- перерахування на власний поточний рахунок;


- перерахування нерезидентам для погашення заборгованості за кредитами, позиками (у тому числі відсотки, комісія, пеня), повернення поворотної фінансової допомоги;


- інші перерахування, що не суперечать чинному законодавству України.


6.6.3. Зарахування коштів на поточний рахунок в іноземній валюті фізичної особи - резидента, яка займається підприємницькою діяльністю, та використання коштів з цього рахунку здійснюється за режимом поточного рахунку в іноземній валюті юридичних осіб - резидентів.

1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Про затвердження Інструкції про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті Постанова Правління Національного банку України від 18 грудня 1998 року n 527 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України iconПро затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті Постанова Правління Національного банку України від 29 березня 2001 року n 135 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті
Про затвердження Інструкції про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті Постанова Правління Національного банку України від 18 грудня 1998 року n 527 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України iconПро затвердження Інструкції про міжбанківські розрахунки в Україні Постанова Правління Національного банку України від 27 грудня 1999 року n 621 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
Відповідно до статей 7, 40 Закону України "Про Національний банк України" та з метою удосконалення нормативно-правової бази щодо...
Про затвердження Інструкції про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті Постанова Правління Національного банку України від 18 грудня 1998 року n 527 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України iconПостанова Правління Національного банку України від 27 серпня 2001 року n 367 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 листопада 2001 р за n 954/6145 Відповідно до статті 40 закон
Про затвердження Положення про порядок емісії платіжних карток І здійснення операцій з їх застосуванням
Про затвердження Інструкції про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті Постанова Правління Національного банку України від 18 грудня 1998 року n 527 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України iconНаказ №72/78 від 01 лютого 2013 року Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 лютого 2013 р за №288/22820 Про затвердження Інструкції про звільнення від
Про затвердження Інструкції про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних...
Про затвердження Інструкції про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті Постанова Правління Національного банку України від 18 грудня 1998 року n 527 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України iconНаказ №72/78 від 01 лютого 2013 року Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 лютого 2013 р за №288/22820 Про затвердження Інструкції про звільнення від
Про затвердження Інструкції про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних...
Про затвердження Інструкції про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті Постанова Правління Національного банку України від 18 грудня 1998 року n 527 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України iconПро затвердження Змін до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті Відповідно до статті 7 Закону України "Про Національний банк України" ( 679-14 ) та з метою приведення діючого порядку
Україні в національній валюті у відповідність до вимог Законів України Про запобігання
Про затвердження Інструкції про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті Постанова Правління Національного банку України від 18 грудня 1998 року n 527 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України iconМ. П. Драгоманова Інститут політології та права всеукраїнський тиждень права 09-13 грудня 2013 року На виконання Указу Президента України від 08 грудня 2008 року №1149 «Про Всеукраїнський тиждень права», розпорядження
«Про затвердження плану заходів з проведення у 2013 році Всеукраїнського тижня права» Міністерством юстиції України спільно з Координаційною...
Про затвердження Інструкції про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті Постанова Правління Національного банку України від 18 грудня 1998 року n 527 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України iconНаказ №158-оп " Про склад комісії на списання матеріальних цінностей з балансу " Відповідно до типової інструкції "
України Державне казначейство України “ Про затвердження Типової інструкції про списання майна бюджетних установ “ Зареєстровано...
Про затвердження Інструкції про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті Постанова Правління Національного банку України від 18 грудня 1998 року n 527 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України iconНаказ №158-оп " Про склад комісії на списання матеріальних цінностей з балансу " Відповідно до типової інструкції "
України Державне казначейство України “ Про затвердження Типової інструкції про списання майна бюджетних установ “ Зареєстровано...
Про затвердження Інструкції про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті Постанова Правління Національного банку України від 18 грудня 1998 року n 527 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України iconНаказ №243 Зареєстровано в Міністерстві Юстиції України „ 19 квітня 2007р за №393/13660 Про затвердження Правил медичної сертифікації авіаційного персоналу, крім членів льотного екіпажу
Стратегії інтеграції України до Європейського Союзу” та наказу Державіаслужби від 27. 03. 2006 №223 „Про застосування в цивільній...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи