Про затвердження Інструкції про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті Постанова Правління Національного банку України від 18 грудня 1998 року n 527 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України icon

Про затвердження Інструкції про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті Постанова Правління Національного банку України від 18 грудня 1998 року n 527 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
НазваПро затвердження Інструкції про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті Постанова Правління Національного банку України від 18 грудня 1998 року n 527 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
Сторінка6/8
Дата25.08.2012
Розмір1.19 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8

^ 7. Картки із зразками підписів


(назва розділу 7 в редакції постанови

 Правління Національного банку України від 14.04.2000 р. N 146)


7.1. Усі юридичні особи незалежно від форм власності та їх відокремлені підрозділи подають картку із зразками підписів та відбитком печатки згідно з додатком 2. У картку включаються зразки підписів осіб, яким відповідно до чинного законодавства та установчих документів підприємства надано право розпоряджання рахунком і підписання розрахункових документів.


(пункт 7.1 із змінами, внесеними згідно з постановою

 Правління Національного банку України від 14.04.2000 р. N 146)


7.2. Право першого підпису належить керівнику підприємства, якому відкривається рахунок, а також відповідним службовим особам, уповноваженим керівником.


Право другого підпису належить головному бухгалтеру, а в разі відсутності такої посади - особі, що користується правами головного бухгалтера, або службовій особі, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку та звітності, та відповідним службовим особам, уповноваженим керівником.


(абзац другий пункту 7.2 в редакції постанови

 Правління Національного банку України від 14.04.2000 р. N 146)


7.3. Особи, які мають право першого та другого підпису, вказуються в картці із зразками підписів і відбитком печатки при її складанні. Зразок підпису керівника включається в картку обов'язково.


7.4. Право першого підпису не може бути надано головному бухгалтеру та іншим особам, які мають право другого підпису.


Право другого підпису не може бути надано особам, які користуються правом першого підпису.


7.5. За рахунками юридичних осіб, які обслуговуються централізованими бухгалтеріями, право другого підпису належить головному бухгалтеру централізованої бухгалтерії та особам, ним уповноваженим.


7.6. За рахунками юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів, у штаті яких відсутні особи, яким може бути надане право другого підпису, а також підприємців без створення юридичної особи в установу банку подається засвідчена відповідно до вимог цієї Інструкції картка із зразками підписів осіб, яким належить право першого підпису.


7.7. У разі відкриття поточного рахунку бюджетній організації, в штаті якої немає рахівника або іншого працівника, на якого можна покласти ведення бухгалтерського обліку, в картку із зразками підписів та відбитком печатки включається тільки зразок підпису керівника. В цьому разі вищестоящий орган, засвідчуючи картку, робить відмітку в графі, що призначена для зазначення посади, прізвища, підписів осіб, які мають право другого підпису, про відсутність у штаті працівників, яким може бути надано право другого підпису.


Якщо картка засвідчується нотаріально, то установі банку видається окрема довідка від вищестоящого органу про відсутність у штаті працівників, яким може бути надано право другого підпису.


7.8. У картку із зразками підписів та відбитком печатки обов'язково включається зразок відбитка наданої підприємствам та їх відособленим підрозділам печатки. Печатки підприємств - суб'єктів підприємницької діяльності та їх відокремлених підрозділів мають містити їх ідентифікаційні коди. Використання печаток, призначених для спеціальних цілей, наприклад "для пакетів", "для перепусток", є неприпустимим.


(пункт 7.8 із змінами, внесеними згідно з постановами

 Правління Національного банку України від 14.04.2000 р. N 146,

 від 20.03.2001 р. N 114)


7.9. У разі тимчасової відсутності печатки у новоствореного підприємства, а також у зв'язку з реорганізацією, зміною найменування чи підпорядкованості, спрацьованістю чи втратою печатки керівник установи банку надає власнику рахунку строк для виготовлення нової печатки.


7.10. Комітети первинних організацій добровільних товариств, яким печатка не надана, можуть користуватися печаткою вищестоящих органів або печаткою тих організацій, при яких вони перебувають. У картці із зразками підписів та відбитком печатки у графі "Зразок відбитка печатки" має бути проставлений зразок печатки, якою користуватиметься первинна організація добровільного товариства.


7.11. Картка із зразками підписів та відбитком печатки має бути засвідчена підписом керівника чи заступника керівника вищестоящого органу та печаткою вищестоящого органу або нотаріально, а в населених пунктах, де немає нотаріальних контор чи приватних нотаріусів, сільською, селищною, районною, міською Радою.


(абзац перший пункту 7.11 із змінами, внесеними згідно з постановою

 Правління Національного банку України від 20.03.2001 р. N 114)


Міністерства, що входять до числа центральних органів державної виконавчої влади України відповідно до Указу Президента України від 13.11.92 N 566/92 "Про зміни в системі центральних органів державної виконавчої влади України", подають картки із зразками підписів і відбитком печатки, засвідчені керівниками та головними бухгалтерами цих органів.


7.12. У разі заміни чи доповнення хоча б одного з підписів подається нова картка із зразками підписів усіх осіб, які мають право першого чи другого підпису.


7.13. Якщо картка засвідчена вищестоящим органом, що знаходиться в іншому місті, то в разі зміни керівника чи головного бухгалтера, іншої службової особи, яка виконує обов'язки головного бухгалтера юридичної особи, якій відкрито рахунок, вищестоящий орган може телеграфом повідомити про це установу банку, при цьому підпис керівника вищестоящого органу або його заступника засвідчується телеграфом. У цьому разі нова картка із зразками підписів та відбитком печатки подається протягом 3 днів.


7.14. Якщо в новій картці, що подається у разі заміни чи доповнення підписів, підписи керівника та головного бухгалтера юридичної особи залишаються колишні, то додатково завіряти таку картку не потрібно. Вона приймається за дозвільним написом головного бухгалтера установи банку чи його заступника після звірення ним підписів керівника та головного бухгалтера, які підписали картку, із зразками їх підписів на картці, що заміняється. Стара картка зберігається у справі з оформлення рахунку.


7.15. У разі призначення тимчасово виконуючого обов'язки керівника чи головного бухгалтера подається нова тимчасова картка тільки із зразками підписів особи, яка тимчасово виконує обов'язки керівника чи головного бухгалтера, засвідчена вищестоящою організацією чи нотаріально.


7.16. У разі тимчасового надання особі права першого чи другого підпису, а також у разі тимчасової заміни однієї з осіб, уповноважених керівником чи головним бухгалтером відповідно, нова картка не складається, а додатково подається картка тільки із зразком підпису тимчасово уповноваженої особи із зазначенням строку її дії та копія відповідного документа (протоколу, наказу та інше), що підтверджує ці повноваження.


7.17. Ця тимчасова картка підписується керівником та головним бухгалтером, засвідчується відбитком печатки і додаткового засвідчення не потребує.


7.18. Картка із зразками підписів та відбитком печатки подається в установу банку в двох примірниках. Додаткові примірники можуть бути затребувані від власників рахунків, які мають у цій установі банку більше одного рахунку, якщо це потрібно за умовами розміщення операційних підрозділів установ банку. При цьому додаткові примірники засвідчуються головним бухгалтером установи банку або його заступником після звірення з основним примірником картки. Такі додаткові примірники карток засвідчення вищестоящим органом чи нотаріусом не потребують.


7.19. У картці із зразками підписів та відбитком печатки вказуються повна назва власника рахунку, його місцезнаходження, номер телефону, назва вищестоящої організації, ідентифікаційний код власника рахунку чи реєстраційний (обліковий) номер платника податку з Тимчасового реєстру Державної податкової адміністрації України. Уповноваженим працівником банку зазначається також номер рахунку, що відкривається.


(пункт 7.19 в редакції постанови Правління

 Національного банку України від 14.04.2000 р. N 146)


7.20. У картці із зразками підписів та відбитком печатки посвідчувальний напис нотаріуса вважається дійсним у разі, якщо він відповідає формі N 52 Форм реєстрів для реєстрації нотаріальних дій, нотаріальних свідоцтв, посвідчувальних написів, написів на угодах і засвідчувальних документах, затверджених наказом Міністерства юстиції України 07.02.94 N 7/5. Посвідчувальні написи нотаріусів, включені до картки із зразками підписів та відбитком печатки, до дати набуття чинності зазначеним наказом вважаються дійсними.


Картка із зразками підписів та відбитком печатки нерезидента може бути засвідчена нотаріусом іноземної держави та легалізована в консульській установі України, при цьому застосовується форма посвідчувального напису нотаріуса іноземної держави.


(пункт 7.20 доповнено абзацом другим згідно з постановою

 Правління  Національного банку України від 22.07.99 р. N 364,

 абзац другий пункту 7.20 із змінами, внесеними згідно з постановою

 Правління Національного банку України від 20.03.2001 р. N 114)


7.21. Картки із зразками підписів (згідно з додатком 6) подають фізичні особи (в тому числі - фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності). У картку включаються зразки підписів власника рахунку та його довірених осіб, які засвідчуються уповноваженою особою банку за умови пред'явлення паспорта чи документа, що його замінює. Копії сторінок зазначених документів із відомостями, що ідентифікують цих осіб, зберігаються у справі з юридичного оформлення. 


(абзац перший пункту 7.21 із змінами, внесеними згідно з постановою

 Правління Національного банку України від 20.03.2001 р. N 114)


У разі відкриття рахунку фізичній особі, яка через свої релігійні або інші переконання відмовляється від прийняття ідентифікаційного номера та офіційно повідомила про це відповідні державні органи і в паспорті якої зроблено відмітку про право здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного номера, уповноваженим працівником банку в картці робиться відповідна відмітка.


За наявності у фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності печатки в картку із зразками підписів включається зразок відбитка печатки, який має містити ідентифікаційний номер.


(абзац третій пункту 7.21 в редакції постанови Правління

 Національного банку України від 20.03.2001 р. N 114)


(розділ 7 доповнено пунктом 7.21 згідно з постановою

 Правління Національного банку України від 14.04.2000 р. N 146)


^ 8. Переоформлення та закриття рахунків


8.1. При реорганізації підприємства (злитті, приєднанні, поділі, перетворенні, виділенні) подаються такі ж документи, як і для відкриття рахунку.


У разі проведення перереєстрації суб'єкта підприємницької діяльності, викликаної змінами назви, організаційно-правової форми, форми власності, рахунок закривається. Для відкриття нового рахунку суб'єкт підприємницької діяльності зобов'язаний подати до установи банку заяву, нову копію свідоцтва про державну реєстрацію, зміни до установчих документів, копію документа, що підтверджує взяття підприємства на податковий облік, картку із зразками підписів та відбитком печатки, засвідчені в установленому порядку відповідно до чинного законодавства, а також довідку про реєстрацію в органах Пенсійного фонду України.


(абзац другий пункту 8.1 із змінами, внесеними згідно з

 постановою Правління Національного банку України

 від  22.07.99 р. N 364)


8.2. У разі ліквідації підприємства для проведення ліквідаційної процедури використовується один поточний рахунок підприємства, що ліквідовується, визначений ліквідатором (ліквідаційною комісією). Для цього до банку подаються рішення про ліквідацію підприємства і нотаріально засвідчена картка із зразками підписів ліквідатора (уповноважених членів ліквідаційної комісії) і відбитком печатки підприємства, що ліквідовується. Інші рахунки, виявлені при проведенні ліквідаційної процедури, підлягають закриттю ліквідатором (ліквідаційною комісією).


(пункт 8.2 в редакції постанови Правління

 Національного банку України від 20.03.2001 р. N 114)


8.3. Поточні рахунки закриваються в установах банку:


а) на підставі заяви власника рахунку;


б) на підставі рішення органу, на який законом покладено функції щодо ліквідації або реорганізації підприємства;


в) на підставі відповідного рішення суду або арбітражного суду про ліквідацію підприємства;


г) на інших підставах, передбачених чинним законодавством України чи договором між установою банку та власником рахунку.


8.4. Закриття поточного рахунку за бажанням власника здійснюється на підставі його заяви (згідно з додатком 7). Установа банку здійснює остаточні операції за рахунком, у тому числі - за перерахуванням залишку коштів на підставі платіжного доручення власника рахунку на інший, відкритий цим підприємством рахунок, зазначений в заяві. Датою закриття рахунку вважається день, наступний за днем останньої операції за рахунком. 


(абзац перший пункту 8.4 в редакції постанови Правління

 Національного банку України від 20.03.2001 р. N 114)


Абзац другий пункту 8.4 виключено 


(згідно з постановою Правління

 Національного банку України від 20.03.2001 р. N 114)


Абзац третій пункту 8.4 виключено 


(абзац третій пункту 8.4 в редакції постанови Правління

Національного банку України від 22.07.99 р. N 364,

 виключено згідно з постановою Правління

 Національного банку України від 20.03.2001 р. N 114)


8.5. Справа з юридичного оформлення рахунку залишається в установі банку.


8.6. Операції на рахунках в установах банків можуть бути тимчасово припинені на підставі рішення державних податкових, судових, правоохоронних та інших органів, якщо це передбачено законодавчими актами України. У разі тимчасового припинення операцій на рахунках такі рахунки не закриваються до отримання повідомлення відповідного органу про відміну рішень про припинення операцій на рахунках.


____________


* Довідка про реєстрацію в органах Пенсійного фонду України має відповідати зразку, передбаченому в додатку 3 до Інструкції про порядок обчислення і сплати підприємствами, установами, організаціями та громадянами збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, інших платежів, а також обліку їх надходження до Пенсійного фонду України, затвердженої постановою правління Пенсійного фонду України 03.06.99 N 4-6 і зареєстрованої Міністерством юстиції України 05.07.99 за N 436/3729 (із змінами і доповненнями). В обов'язковому порядку в зазначеній довідці має бути вказана установа банку. Уповноважений працівник банку, який приймає документи на відкриття рахунку, зобов'язаний відповідним чином оформити відривну частину довідки та повернути її клієнту для подання до органів Пенсійного фонду України.


(примітка * із змінами, внесеними згідно з постановою

 Правління Національного банку України від 20.03.2001 р. N 114)


** Форма нотаріального засвідчення має відповідати вимогам Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 18.06.94 N 18/5, зі змінами та доповненнями неї.


*** Легалізація - надання юридичної сили документам, які були видані на території іноземної держави. Ці документи мають бути нотаріально засвідчені за місцем їх видачі, перекладені українською мовою та легалізовані в консульській установі України, якщо міжнародними договорами, в яких бере участь Україна, не передбачено інше. Зазначені документи можуть бути також засвідчені в посольстві відповідної держави в Україні та легалізовані в МЗС України. Не потрібна легалізація документів, які були видані в Республіці Албанія, Народно-Демократичній Республіці Алжир, Республіці Болгарія, Соціалістичній Республіці В'єтнам, Корейській Народно-Демократичній Республіці, Республіці Куба, Монголії, Республіці Польща, Румунії, Словацькій Республіці, Угорській Республіці; країнах, що утворилися на території колишньої СФРЮ; Чеській Республіці, Латвійській Республіці, Литовській Республіці, Естонській Республіці, Російській Федерації, Республіці Вірменія, Республіці Білорусь, Республіці Грузія, Республіці Молдова, Республіці Казахстан, Республіці Киргизстан, Республіці Таджикистан, Туркменістані, Республіці Узбекистан, Республіці Азербайджан.


**** При отриманні коштів в іноземній валюті, що надійшли на ім'я фізичних осіб чи капітана судна, яке належить судновласнику-нерезиденту, юридичні особи - резиденти (посередники) здійснюють облік таких коштів окремо. Ці кошти не можуть бути використані на цілі, що не пов'язані з виконанням зобов'язань перед фізичними особами чи капітаном судна, яке належить судновласнику-нерезиденту.


***** Виплата валюти готівкою фізичним особам здійснюється через уповноважений банк, в якому відкритий поточний рахунок юридичної особи - резидента (посередника).


****** Облік коштів, що надходять на поточні рахунки отримувачів та набувачів як гуманітарна допомога, здійснюється окремо. Ці кошти використовуються виключно на цілі, визначені іноземним донором, та відповідно до Порядку використання гуманітарної допомоги у вигляді коштів в іноземній валюті з рахунків в іноземній валюті отримувачів гуманітарної допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.03.2000 N 542.


(примітки доповнено приміткою ****** згідно з постановою

 Правління Національного банку України від 14.04.2000 р. N 146)


  


Додаток 1

до Інструкції про відкриття банками

рахунків у національній та

іноземній валюті 

^ ЗАЯВА

на відкриття рахунків


Найменування установи банку

______________________________________________________

______________________________________________________

Найменування підприємства

______________________________________________________

(повна і точна назва)

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

 


Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Ідентифікаційний номер ДРФО 

  

 


 

 


 


 

 
Просимо відкрити 

______________________________________________________________________________________________

(поточний, бюджетний та ін. рахунки)


рахунок на підставі Інструкції Національного банку України про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті, що має для нас обов'язкову силу, із змістом цієї Інструкції ознайомлені. В інших установах банків рахунків


______________________________________________________________________________________________

не маємо, маємо (вказати номери рахунків та в яких установах банків відкриті)


Керівник (посада)

Головний бухгалтер

"____"___________199__р.


М. П. 


(Підпис, прізвище, ініціали)

(Підпис, прізвище, ініціали)________________________________________________________________


^ ВІДМІТКИ БАНКУ


Відкрити

______________________________________ рахунок

(поточний, депозитний та

ін. рахунки) 


         Документи на оформлення

         відкриття рахунку та здійснення 

         операцій за рахунком перевірив: 


Дозволяю

Керівник                         (підпис) 


  


Дата відкриття рахунку

"  " _________199 р. 


  

N бал. рахунку 

N особов. рахунку 

 

 

  Головний                                                      (підпис)

бухгалтер (додаток 1 із змінами, внесеними згідно з постановою

 Правління Національного банку України від 20.03.2001 р. N 114)


  


Додаток 2

до Інструкції про відкриття банками

рахунків у національній та

іноземній валюті 
1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Про затвердження Інструкції про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті Постанова Правління Національного банку України від 18 грудня 1998 року n 527 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України iconПро затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті Постанова Правління Національного банку України від 29 березня 2001 року n 135 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті
Про затвердження Інструкції про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті Постанова Правління Національного банку України від 18 грудня 1998 року n 527 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України iconПро затвердження Інструкції про міжбанківські розрахунки в Україні Постанова Правління Національного банку України від 27 грудня 1999 року n 621 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
Відповідно до статей 7, 40 Закону України "Про Національний банк України" та з метою удосконалення нормативно-правової бази щодо...
Про затвердження Інструкції про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті Постанова Правління Національного банку України від 18 грудня 1998 року n 527 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України iconПостанова Правління Національного банку України від 27 серпня 2001 року n 367 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 листопада 2001 р за n 954/6145 Відповідно до статті 40 закон
Про затвердження Положення про порядок емісії платіжних карток І здійснення операцій з їх застосуванням
Про затвердження Інструкції про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті Постанова Правління Національного банку України від 18 грудня 1998 року n 527 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України iconНаказ №72/78 від 01 лютого 2013 року Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 лютого 2013 р за №288/22820 Про затвердження Інструкції про звільнення від
Про затвердження Інструкції про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних...
Про затвердження Інструкції про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті Постанова Правління Національного банку України від 18 грудня 1998 року n 527 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України iconНаказ №72/78 від 01 лютого 2013 року Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 лютого 2013 р за №288/22820 Про затвердження Інструкції про звільнення від
Про затвердження Інструкції про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних...
Про затвердження Інструкції про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті Постанова Правління Національного банку України від 18 грудня 1998 року n 527 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України iconПро затвердження Змін до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті Відповідно до статті 7 Закону України "Про Національний банк України" ( 679-14 ) та з метою приведення діючого порядку
Україні в національній валюті у відповідність до вимог Законів України Про запобігання
Про затвердження Інструкції про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті Постанова Правління Національного банку України від 18 грудня 1998 року n 527 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України iconМ. П. Драгоманова Інститут політології та права всеукраїнський тиждень права 09-13 грудня 2013 року На виконання Указу Президента України від 08 грудня 2008 року №1149 «Про Всеукраїнський тиждень права», розпорядження
«Про затвердження плану заходів з проведення у 2013 році Всеукраїнського тижня права» Міністерством юстиції України спільно з Координаційною...
Про затвердження Інструкції про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті Постанова Правління Національного банку України від 18 грудня 1998 року n 527 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України iconНаказ №158-оп " Про склад комісії на списання матеріальних цінностей з балансу " Відповідно до типової інструкції "
України Державне казначейство України “ Про затвердження Типової інструкції про списання майна бюджетних установ “ Зареєстровано...
Про затвердження Інструкції про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті Постанова Правління Національного банку України від 18 грудня 1998 року n 527 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України iconНаказ №158-оп " Про склад комісії на списання матеріальних цінностей з балансу " Відповідно до типової інструкції "
України Державне казначейство України “ Про затвердження Типової інструкції про списання майна бюджетних установ “ Зареєстровано...
Про затвердження Інструкції про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті Постанова Правління Національного банку України від 18 грудня 1998 року n 527 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України iconНаказ №243 Зареєстровано в Міністерстві Юстиції України „ 19 квітня 2007р за №393/13660 Про затвердження Правил медичної сертифікації авіаційного персоналу, крім членів льотного екіпажу
Стратегії інтеграції України до Європейського Союзу” та наказу Державіаслужби від 27. 03. 2006 №223 „Про застосування в цивільній...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи