Про затвердження Інструкції про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті Постанова Правління Національного банку України від 18 грудня 1998 року n 527 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України icon

Про затвердження Інструкції про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті Постанова Правління Національного банку України від 18 грудня 1998 року n 527 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
НазваПро затвердження Інструкції про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті Постанова Правління Національного банку України від 18 грудня 1998 року n 527 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
Сторінка7/8
Дата25.08.2012
Розмір1.19 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8

КАРТКА

 із зразками підписів та відбитком печатки 


^ ВІДМІТКА БАНКУ

                        Дозвіл на прийняття зразків підписів 


 

 

 

 

Власник рахунку 


Ідентифікаційний код

за ЄДРПОУ

Ідентифікаційний

номер ДРФО 


Головний бухгалтер

(чи його заступник)             (підпис)

 

 

" "___________ 19 р.


 


^ ІНШІ ВІДМІТКИ 


  


(повна назва) 


  


Адреса 


тел. N 


Назва вищестоящої організації 


Коди 


(міністерство, відомство, центральна кооперативна 


  


  


  


чи громадська організація) 


  


  


  


Назва установи банку 


  


  


  


Місцезнаходження установи банку 


  


 

 

 


Наводимо зразки підписів та печатки, які просимо вважати обов'язковими при здійсненні операцій за рахунком.

 

 

Чеки та інші розпорядження за рахунком _______________ просимо вважати дійсними в разі наявності на них одного першого і одного другого підписів.

 


  


  


  


  


 

 


  


  


 

 

 

 


  


 

 

  

______________________________________________________________

(найменування власника рахунку)


Посада 


Прізвище, ім'я та по батькові 


Зразок підпису 


 

 

Зразок печатки 


  


  


 

___________________ 


Перший

підпис 


_____________________ 


Другий

підпис 


_____________________ 


__________  


Місце для печатки вищестоящої організації, що засвідчила повноваження та підписи 


Строк повноважень і підписи службових осіб, які тимчасово користуються правом першого чи другого підписів, засвідчуємо:


 

Керівник _________________

Головний бухгалтер _______**


  


Повноваження та підписи керівника та головного бухгалтера, які діють відповідно до Статуту (Положення), засвідчую

__________________________________________________

(посада і підпис керівника чи заступника керівника вищестоящої організації).  


Посвідчувальний напис нотаріуса* (форма N 52)

" "____________199 р. Я, державний (приватний) нотаріус

_____________________________________________________

                                     (прізвище, ініціали)

нотаріальної контори (нотаріального

округу) ______________________________________________


засвідчую справжність підпису __________________________

(посада, найменування юридичної особи, прізвище, ім'я та по батькові

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________ представника) __,

який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, повноваження його перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за N ______________________

Стягнуто _______________________________________

                      (державного мита, плати)

      (Державний, приватний) нотаріус __________________ 

                  печатка                                            (підпис) 


Видані грошові чеки 

дата 

з N 

до N 

дата 

з N 

до N 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


 


 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


 


 

  

  

  

  

  
_____________________________________________________________________________________________ 


* Вимагається за рахунками підприємств, організацій та фізичних осіб, якщо повноваження і підписи не засвідчені вищестоящою організацією. 


** Підписи керівника і головного бухгалтера вимагаються у випадках, передбачених пунктами 7.16 - 7.17 Інструкції.


  


Додаток 3

до Інструкції про відкриття банками

рахунків у національній та

іноземній валюті Поточний рахунок в іноземній валюті фізичної особи-резидента


Відкрити поточний рахунок

N __________________

в__________________

(найменування валюти)

________________________

(підписи службових осіб банку)

"____"_______________199__р.


Заява


від _____________________________________________________________________________________,


(прізвище, ім'я, по батькові)


паспорт, серія _________ N ______________, виданий _________________________________________


(інший документ, що засвідчує особу)                                             (ким і коли)


________________________________________________________________________________________,


Ідентифікаційний номер ДРФО _____________________________________________________________.


Прошу відкрити поточний рахунок у _________________________________________________________


(найменування валюти)


на моє ім'я.


Письмові розпорядження будуть підписуватись мною або уповноваженою мною особою за довіреністю.


У разі зміни повноважень особи на право розпоряджатися рахунком зобов'язуюсь негайно повідомити про це в письмовій формі.


Правила банку щодо ведення поточних рахунків мені відомі, вважаю їх для себе обов'язковими. Все листування щодо цього рахунку прошу надсилати за адресою


________________________________________________________________________________________.


Про зміну адреси повідомлятиму банк письмово.


"____"___________199__р.               _________________________________


(підпис власника рахунку)


Інформація для клієнта


На поточний рахунок в іноземній валюті фізичної особи-резидента зараховуються:


- готівкова валюта;


- валюта за платіжними документами, що надіслані з-за кордону на ім'я власника рахунку згідно з чинним законодавством України;


- валюта за іменними платіжними документами (чеками), виписаними уповноваженими банками України;


- валюта, переказана з-за кордону на ім'я власника рахунку через уповноважені банки України;


- валюта, одержана з-за кордону від юридичної особи-нерезидента як оплата праці, премії, призи, авторські гонорари;


- валюта за іменними платіжними документами, що надіслані з-за кордону на ім'я власника рахунку;


- валюта за платіжними документами, ввезеними з-за кордону власником рахунку і зареєстрованими митною службою при в'їзді в Україну;


- валюта, куплена уповноваженим банком на міжбанківському валютному ринку України за дорученням фізичної особи, яка виїжджає на постійне місце проживання за кордон, за кошти з рахунку в національній валюті (копії документів про виїзд залишаються в уповноваженому банку);


- валюта, перерахована власнику рахунку за дорученням юридичної особи-нерезидента через юридичну особу - резидента (посередника) на підставі укладених міжнародних угод (контрактів, договорів), якими передбачено отримання резидентами України гонорарів, премій, призів та інших виплат від нерезидентів з-за кордону за використання їх товарів, винаходів, відкриттів тощо згідно з чинним законодавством України;


- валюта, перерахована в межах України іншою фізичною особою - (резидентом чи нерезидентом) з власного поточного рахунку в іноземній валюті.


З поточного рахунку в іноземній валюті за розпорядженням фізичної особи-резидента чи за його дорученням проводяться такі операції:


а) в іноземній валюті:


- перерахування за межі України через кореспондентські рахунки уповноважених банків України відповідно до Правил переказу іноземної валюти за межі України за рахунок особистих коштів фізичних осіб - резидентів і нерезидентів;


- виплата готівкою (вивезення за межі України здійснюється згідно з Порядком переміщення валюти через митний кордон України, що встановлюється Національним банком України);


- виплата платіжними документами (вивезення за межі України здійснюється згідно з Порядком переміщення валюти через митний кордон України);


- перерахування у межах України на рахунок іншої фізичної особи - громадянина України - резидента;


- перерахування на власний поточний рахунок в іншому уповноваженому банку України чи вкладний рахунок;


- продаж на міжбанківському валютному ринку України для подальшого зарахування на рахунок у національній валюті;


б) у грошовій одиниці України:


- виплата готівкою в грошовій одиниці України (при здійсненні операції продажу іноземної валюти уповноваженому банку України використовується курс Національного банку України);


- перерахування коштів для сплати юридичній особі за продаж товару чи надання послуг на території України (при здійсненні операції продажу іноземної валюти використовується курс Національного банку України).


(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з постановою

 Правління Національного банку України від 22.07.99 р. N 364)


  


Додаток 4

до Інструкції про відкриття банками

рахунків у національній та

іноземній валюті Поточний рахунок в іноземній валюті фізичної особи-нерезидента.


Відкрити поточний рахунок


N __________________________

в __________________________

(найменування валюти)

____________________________

(підписи службових осіб банку)

"___"_________199__р. 


______________________________________

(назва установи уповноваженого банку)

 

______________________________________

 Заява


від _____________________________________________________________________________________,


(прізвище, ім'я, по батькові)


паспорт, серія _______ N ____________________, громадянство__________________________________


(інший документ, що засвідчує особу)


________________________________________________________________________________________


Рядок виключено


(згідно з постановою Правління

Національного банку України від 22.07.99 р. N 364)

_______________________________________.


Прошу відкрити поточний рахунок у ________________________________________________________


(найменування валюти)


на моє ім'я.


Письмові розпорядження будуть підписуватись мною або уповноваженою мною особою за довіреністю.


У разі зміни повноважень особи на право розпоряджатися рахунком зобов'язуюсь негайно повідомити про це в письмовій формі.


Правила банку щодо ведення поточних рахунків мені відомі, і я вважаю їх для себе обов'язковими. Все листування щодо цього рахунку прошу надсилати за адресою


________________________________________________________________________________________


Про зміну адреси повідомлятиму банк письмово.


"___"________199__р. 


____________________________

(підпис власника рахунку) У разі потреби комерційний банк може виготовляти та використовувати запропоновану форму заяви двома мовами (українською та іноземною).


Інформація для клієнта


На поточний рахунок в іноземній валюті фізичної особи-нерезидента зараховується:


- валюта, перерахована з-за кордону на ім'я власника рахунку через уповноважені банки України;


- готівкова валюта, що ввезена на територію України і зареєстрована митною службою при в'їзді в Україну (у митній декларації робиться відмітка уповноваженого банку України про зарахування іноземної валюти на рахунок);


- валюта за платіжними документами, ввезена на територію України власником рахунку і зареєстрована митною службою при в'їзді в Україну (у митній декларації робиться відмітка уповноваженого банку України про зарахування іноземної валюти на рахунок, а копія митної декларації залишається в уповноваженому банку);


- валюта за платіжними документами, що надіслані з-за кордону на ім'я власника рахунку в порядку, встановленому чинним законодавством України;


- валюта за іменними платіжними документами (чеками), виписаними уповноваженими банками України;


- валюта, одержана в Україні як оплата праці, премії, призи, авторські гонорари згідно з чинним законодавством України;


- валюта, що перерахована у межах України іншою фізичною особою-нерезидентом з власного поточного рахунку в іноземній валюті;


- кошти, що були раніше зняті власником з рахунку і невикористані або не повністю використані, але сума не повинна бути більше знятої раніше (у документі про раніше зняті кошти робиться відмітка уповноваженого банку про зарахування цих коштів).


З поточного рахунку в іноземній валюті фізичної особи-нерезидента за розпорядженням власника чи за його дорученням проводяться такі операції:


а) в іноземній валюті:


- перерахування за межі України через кореспондентські рахунки уповноважених банків України відповідно до Правил переказу іноземної валюти за межі України за рахунок особистих коштів фізичних осіб - резидентів і нерезидентів;


- виплата готівкою (вивезення за межі України здійснюється згідно з Порядком переміщення валюти через митний кордон України);


- виплата платіжними документами (вивезення за межі України здійснюється згідно з Порядком переміщення валюти через митний кордон України);


- перерахування на власний поточний рахунок чи вкладний рахунок в іншому уповноваженому банку України;


- перерахування в межах України на поточний рахунок іншої фізичної особи - резидента чи нерезидента;


- перерахування фізичною особою-нерезидентом на рахунок юридичної особи-резидента як інвестиції згідно з чинним законодавством України;


б) у грошовій одиниці України:


- виплата готівкою в грошовій одиниці України (при здійсненні операції продажу іноземної валюти уповноваженому банку України використовується курс Національного банку України);


- перерахування коштів для сплати юридичній особі за продаж товару чи надання послуг на території України (при здійсненні операції продажу іноземної валюти використовується курс Національного банку України).


(додаток 4 із змінами, внесеними згідно з постановою

 Правління Національного банку України від 22.07.99 р. N 364)


  


Додаток 5

до Інструкції про відкриття банками

рахунків у національній та

іноземній валюті 

^ ЗАЯВА

на відкриття рахунку фізичної особи

в грошовій одиниці України 


Ідентифікаційний номер ДРФО

 

  


Найменування установи банку

______________________________________________

______________________________________________

Прізвище, ім'я та по батькові

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 


  


Прошу відкрити                                                                                                                                             рахунок.

____________________________________________________________________________________________

                                                                   (поточний, депозитний та інші)  


 

"____"___________199__р. 


(підпис, прізвище, ініціали) ________________________________________________________________

1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Про затвердження Інструкції про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті Постанова Правління Національного банку України від 18 грудня 1998 року n 527 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України iconПро затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті Постанова Правління Національного банку України від 29 березня 2001 року n 135 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті
Про затвердження Інструкції про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті Постанова Правління Національного банку України від 18 грудня 1998 року n 527 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України iconПро затвердження Інструкції про міжбанківські розрахунки в Україні Постанова Правління Національного банку України від 27 грудня 1999 року n 621 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
Відповідно до статей 7, 40 Закону України "Про Національний банк України" та з метою удосконалення нормативно-правової бази щодо...
Про затвердження Інструкції про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті Постанова Правління Національного банку України від 18 грудня 1998 року n 527 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України iconПостанова Правління Національного банку України від 27 серпня 2001 року n 367 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 листопада 2001 р за n 954/6145 Відповідно до статті 40 закон
Про затвердження Положення про порядок емісії платіжних карток І здійснення операцій з їх застосуванням
Про затвердження Інструкції про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті Постанова Правління Національного банку України від 18 грудня 1998 року n 527 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України iconНаказ №72/78 від 01 лютого 2013 року Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 лютого 2013 р за №288/22820 Про затвердження Інструкції про звільнення від
Про затвердження Інструкції про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних...
Про затвердження Інструкції про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті Постанова Правління Національного банку України від 18 грудня 1998 року n 527 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України iconНаказ №72/78 від 01 лютого 2013 року Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 лютого 2013 р за №288/22820 Про затвердження Інструкції про звільнення від
Про затвердження Інструкції про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних...
Про затвердження Інструкції про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті Постанова Правління Національного банку України від 18 грудня 1998 року n 527 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України iconПро затвердження Змін до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті Відповідно до статті 7 Закону України "Про Національний банк України" ( 679-14 ) та з метою приведення діючого порядку
Україні в національній валюті у відповідність до вимог Законів України Про запобігання
Про затвердження Інструкції про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті Постанова Правління Національного банку України від 18 грудня 1998 року n 527 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України iconМ. П. Драгоманова Інститут політології та права всеукраїнський тиждень права 09-13 грудня 2013 року На виконання Указу Президента України від 08 грудня 2008 року №1149 «Про Всеукраїнський тиждень права», розпорядження
«Про затвердження плану заходів з проведення у 2013 році Всеукраїнського тижня права» Міністерством юстиції України спільно з Координаційною...
Про затвердження Інструкції про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті Постанова Правління Національного банку України від 18 грудня 1998 року n 527 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України iconНаказ №158-оп " Про склад комісії на списання матеріальних цінностей з балансу " Відповідно до типової інструкції "
України Державне казначейство України “ Про затвердження Типової інструкції про списання майна бюджетних установ “ Зареєстровано...
Про затвердження Інструкції про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті Постанова Правління Національного банку України від 18 грудня 1998 року n 527 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України iconНаказ №158-оп " Про склад комісії на списання матеріальних цінностей з балансу " Відповідно до типової інструкції "
України Державне казначейство України “ Про затвердження Типової інструкції про списання майна бюджетних установ “ Зареєстровано...
Про затвердження Інструкції про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті Постанова Правління Національного банку України від 18 грудня 1998 року n 527 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України iconНаказ №243 Зареєстровано в Міністерстві Юстиції України „ 19 квітня 2007р за №393/13660 Про затвердження Правил медичної сертифікації авіаційного персоналу, крім членів льотного екіпажу
Стратегії інтеграції України до Європейського Союзу” та наказу Державіаслужби від 27. 03. 2006 №223 „Про застосування в цивільній...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи