Міністерство юстиції україни icon

Міністерство юстиції україни
НазваМіністерство юстиції україни
Сторінка1/8
Дата25.08.2012
Розмір0.98 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ


Н А К А З


N 53/5 від 08.10.98 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

3 листопада 1998 р.

vd981008 vn53/5 за N 705/3145


Про затвердження Інструкції про призначення та проведення

судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з

питань підготовки та призначення судових експертиз


Відповідно до статей 7, 8 Закону України "Про судову

експертизу" ( 4038-12 ) та з метою забезпечення єдиного підходу

при проведенні судових експертиз і підвищення якості проведення

судових експертиз НАКАЗ У Ю:


1. Затвердити Інструкцію про призначення та проведення

судових експертиз (далі - Інструкція) та Науково-методичні

рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз

(далі - Рекомендації), що додаються.

2. Управлінню експертного забезпечення правосуддя довести ці

Інструкцію та Рекомендації до відома науково-дослідних інститутів

судових експертиз Міністерства юстиції України, відомчих

експертних служб, правоохоронних органів, суб'єктів

підприємницької діяльності.

3. Управлінню експертного забезпечення правосуддя

(Головченко Л.М.) та управлінню господарського забезпечення

(Антонюку О.Л.) забезпечити видання в потрібній кількості

затверджених цим наказом Інструкції та Рекомендацій.

4. Вважати такою, що втратила чинність, Інструкцію про

організацію та здійснення судових експертиз в науково-дослідних

судово-експертних установах Міністерства юстиції УРСР, затверджену

наказом Міністра юстиції УРСР від 30.05.88 р.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника

Міністра юстиції України Пасенюка О.М.


Міністр С.Р.Станік


Затверджено

Наказ Міністерства юстиції України

від 08.10.98 N 53/5


Інструкція

про призначення та проведення судових експертиз


1. Загальні положення


1. Порядок призначення судової експертизи (далі - експертиза)

у науково-дослідних судово-експертних установах Міністерства

юстиції України (далі - експертні установи), обов'язки, права та

відповідальність судового експерта (далі - експерт), організація

проведення експертиз та оформлення їх результатів визначаються

Законом України "Про судову експертизу" ( 4038-12 ),

Кримінально-процесуальним ( 1001-05, 1002-05, 1003-05 ),

Цивільно-процесуальним ( 1501-06, 1502-06, 1503-06 ) та

Арбітражно-процесуальним ( 1798-12 ) кодексами України, цією

Інструкцією та іншими нормативно-правовими актами з питань судової

експертизи.


2. Основними видами експертиз, які проводяться в експертних

установах, є:

2.1. Криміналістична: почеркознавча; авторознавча; технічна

експертиза документів; фототехнічна; технічна експертиза

матеріалів і засобів відеозвукозапису; портретна; трасологічна

(крім досліджень слідів пошкодження одягу, пов'язаних з одночасним

спричиненням тілесних ушкоджень, які проводяться в бюро

судово-медичної експертизи); балістична; вибухових пристроїв;

вибухових речовин і продуктів вибуху (пострілу); матеріалів і

речовин (волокон і волокнистих матеріалів; лакофарбових матеріалів

і покриттів; нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів;

наркотичних засобів і сильнодійних речовин; рідин, що містять

спирт; металів і сплавів; полімерів, пластмаси та скла).

2.2. Грунтознавча.

2.3. Біологічна.

2.4. Інженерно-технічна; автотехнічна;

транспортно-трасологічна; пожежно-технічна; будівельно-технічна.

2.5. Бухгалтерська.

2.6. Товарознавча, зокрема, автотоварознавча.

2.7. Комп'ютерної техніки та програмних продуктів.

2.8. Психологічна.

З метою більш повного задоволення потреб слідчої та судової

практики експертні установи можуть організовувати проведення інших

видів експертиз (крім судово-медичної та судово-психіатричної).

В експертних установах проводяться також комплексні

експертизи - як у поєднаннях різних видів експертиз, зазначених у

цьому пункті, так і в поєднанні з видами експертиз, які не увійшли

до цього переліку. В останньому випадку до проведення експертизи

залучаються фахівці інших центральних органів виконавчої влади та

державних органів.


3. Відповідно до ст.6 Закону України "Про адвокатуру"

( 2887-12 ) та ст.48 КПК України ( 1001-05 ) на замовлення

адвокатів, захисників та осіб, які самостійно захищають свої

інтереси, в експертних установах можуть виконуватись дослідження,

результати яких викладаються в письмових висновках спеціалістів

(далі - інші дослідження). Такого роду дослідження можуть

проводитись за дорученням органів нотаріату, митниці, а також на

прохання підприємств, установ, організацій і громадян (про

особливості документування результатів таких досліджень див.п.42

цієї Інструкції).

Експертизи та інші дослідження проводяться експертними

установами відповідно до регіональних зон обслуговування (перелік

зон додається).

4. Підставою для проведення експертиз в експертних установах

є передбачений законом процесуальний документ про призначення

експертизи, складений уповноваженою на те особою (органом).

Інші дослідження проводяться за письмовою заявою замовника з

обов'язковим зазначенням його реквізитів, а також питань, які

підлягають вирішенню.

5. Експертизи та інші дослідження в експертних установах

проводяться співробітниками, які мають вищу освіту, пройшли

відповідну підготовку та атестовані як експерти певної

спеціальності.

Експертизи та інші дослідження в експертних установах можуть

проводитись також позаштатними працівниками цих установ.

Комплектування складу позаштатних працівників та встановлення

порядку їхньої діяльності покладається на керівника експертної

установи.

6. Організаційне, матеріально-технічне забезпечення виконання

експертиз, контроль за своєчасним їх проведенням та за дотриманням

законів та інших нормативно-правових актів з питань експертизи

покладаються на керівника експертної установи.

7. Керівник експертної установи (її структурного підрозділу)

може виступати як експерт відповідно до присвоєної йому експертної

спеціальності.

8. Строки проведення експертиз встановлюються керівником

експертної установи (її структурного підрозділу) в межах:

10 днів - щодо матеріалів з невеликою кількістю об'єктів і не

складних за характером досліджень експертиз;

1-го місяця - щодо матеріалів з великою кількістю об'єктів

або складних за характером досліджень.

Якщо експертиза не може бути виконана у зазначені строки,

більший строк встановлюється за домовленістю з органом чи особою,

які призначили експертизу, після попереднього вивчення експертом

наданих матеріалів. Попереднє вивчення не повинно перевищувати

п'яти днів.

Строк проведення експертизи починається з робочого дня,

наступного за днем надходження матеріалів до експертної установи,

і закінчується у день направлення їх особі або органу, які

призначили експертизу. Якщо закінчення встановленого строку

проведення експертизи припадає на неробочий день, то днем

закінчення строку вважається наступний за ним робочий день.

У строк проведення експертизи не включається строк виконання

клопотань експерта, пов'язаних з витребуванням додаткових

матеріалів або усуненням інших недоліків, допущених особою або

органом, які призначили експертизу.


2. Обов'язки, права та відповідальність експерта


9. На експерта покладаються такі обов'язки:

9.1. Прийняти до виконання доручену йому експертизу.

9.2. Повідомити в письмовій формі особу або орган, які

призначили експертизу, про неможливість її проведення, якщо

поставлене питання виходить за межі компетенції експерта

(спеціаліста) або якщо надані йому матеріали недостатні для

вирішення поставленого питання, а витребувані додаткові матеріали

не були отримані.

9.3. З'явитися за викликом особи або органу, які призначили

експертизу, для допиту з приводу проведеної експертизи чи

повідомлення про неможливість її проведення.

9.4. Заявити самовідвід за наявності передбачених законом

обставин.

9.5. З дозволу особи або органу, які призначили експертизу,

проводити дослідження в присутності підозрюваного, обвинуваченого,

підсудного чи сторін у цивільних та арбітражних справах.


10. Експерт має право:

10.1. Знайомитися з матеріалами справи, які стосуються

експертизи.

10.2. Порушувати клопотання про надання додаткових та нових

матеріалів, необхідних для вирішення поставлених питань.

10.3. З дозволу особи або органу, які призначили експертизу,

бути присутнім під час проведення слідчих і судових дій,

порушувати клопотання, що стосуються проведення експертизи, та

задавати відповідні запитання особам, яких допитують.

10.4. Вказувати у висновку експертизи на факти, які мають

значення для справи, про які йому не були поставлені питання.

10.5. У випадку незгоди з іншими членами експертної комісії -

складати окремий висновок експертизи.

10.6. Викладати письмово відповіді на питання, які ставляться

перед ним під час допиту.

10.7. Оскаржувати в установленому порядку дії та рішення

особи або органу, які призначили експертизу, що порушують права

експерта або порядок проведення експертизи.


11. Експерту забороняється:

11.1. Проводити експертизу без письмової вказівки керівника

експертної установи (її структурного підрозділу), за винятком

експертиз, доручених йому безпосередньо після слідчого огляду, в

якому він брав участь як спеціаліст, а також експертиз, які

проводяться під час судового розгляду.

11.2. Самостійно збирати матеріали, які підлягають

дослідженню, а також вибирати вихідні дані для проведення

експертизи, якщо вони відображені у наданих йому матеріалах

неоднозначно.

11.3. Розголошувати без дозволу прокурора, слідчого, особи,

яка провадить дізнання, дані попереднього слідства чи дізнання.

11.4. Вступати в контакти, не передбачені порядком проведення

експертизи, з будь-якими особами, якщо такі особи прямо чи побічно

стосуються експертизи.

11.5. Зберігати кримінальні, цивільні та арбітражні справи, а

також речові докази й документи, що є об'єктами експертизи, поза

службовим приміщенням.


12. Експерт складає висновок експертизи від свого імені і

несе особисту відповідальність за його правдивість. За надання

завідомо неправдивого висновку, за відмову без поважних причин від

виконання покладених на нього обов'язків, а також за розголошення

без дозволу прокурора, слідчого або особи, яка провадить дізнання,

даних попереднього слідства чи дізнання експерт несе кримінальну

відповідальність за статтями КК України ( 2001-05, 2002-05 ).

За злісне ухилення від явки до органів дізнання та

попереднього слідства або суду експерт несе відповідальність за

статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення

( 80731-10, 80732-10 ).

13. За допущені порушення при проведенні експертизи, що не

призвели до кримінальної чи адміністративної відповідальності,

штатний співробітник експертної установи може бути притягнутий до

дисциплінарної відповідальності, а позаштатний - звільнений з

посади позаштатного експерта.


3. Оформлення матеріалів для проведення експертизи


14. Експертиза проводиться після подання особою чи органом,

які призначили експертизу, матеріалів, оформлених згідно з

вимогами процесуального законодавства та цієї Інструкції.

15. До експертної установи слід надсилати: постанову (ухвалу)

про призначення експертизи, а також об'єкти дослідження (у разі

потреби - зі зразками для порівняльного дослідження, протоколами

вилучення речових доказів, їх огляду, схемами тощо).

Орієнтовний перелік питань, що можуть бути поставлені при

проведенні експертизи, надається в Науково-методичних

рекомендаціях з питань підготовки і призначення судових експертиз

у науково-дослідних експертних установах Міністерства юстиції

України.

Про вилучення та відбір зразків складаються відповідні

протоколи, в яких, крім загальних реквізитів такого роду

документів, зазначається, які саме зразки були вилучені або

відібрані, їх кількість, умови відбору або вилучення, а також інші

суттєві обставини.

Для відбору зразків слідчий (суддя) може запросити

спеціаліста. Протокол мають підписати всі особи, які брали участь

у відборі.

Якщо в матеріалах справи є дані про особливості виявлення,

вилучення, зберігання об'єкта експертного дослідження або про інші

обставини, що могли вплинути на формування його ідентифікаційних

ознак, про них слід зазначити у постанові (ухвалі) про призначення

експертизи або надіслати експерту копії тих протоколів слідчих дій

(оглядів, допитів та ін.) чи виписки з них, де йдеться про ці

обставини.

16. У виняткових випадках, коли об'єкт дослідження не може

бути представлений експертові, експертиза може проводитись за

фотознімками та іншими копіями об'єкта, його описами та іншими

матеріалами, приєднаними до справи у встановленому порядку. Про

проведення експертизи за такими матеріалами має бути вказано у

постанові (ухвалі) про її призначення.

17. У постанові (ухвалі) про призначення експертизи

вказуються такі дані: місце й дата винесення постанови чи ухвали;

посада, звання та прізвище особи, назва суду, який виніс постанову

(ухвалу); назва справи та її номер; обставини справи, які

стосуються експертизи, підстави призначення експертизи, прізвище

експерта або назва установи, експертам якої доручається проведення

експертизи; питання, поставлені експертові; перелік об'єктів, що

підлягають дослідженню, порівняльних матеріалів, а також

матеріалів, направлених експертові для ознайомлення, або посилання

на такі переліки, які є в матеріалах справи; інші дані, які мають

значення для проведення експертизи.

18. У разі призначення додаткової або повторної експертизи

крім матеріалів, вказаних у пункті 17 цієї Інструкції, експертові

надсилаються також висновки попередніх експертиз з усіма додатками

(фотознімками, порівняльними зразками тощо), а також додаткові

матеріали, що стосуються предмета експертизи, які були зібрані

після надання первинного висновку.

У постанові (ухвалі) про призначення додаткової та повторної

експертизи зазначаються мотиви й підстави їх призначення.

19. У постанові (ухвалі) про призначення комплексної

експертизи зазначаються її назва та установа (установи), експертам

якого (яких) доручено її проведення, а у разі участі в її

проведенні особи, яка не є співробітником експертної установи -

також її прізвище, ім'я та по батькові.

У випадках, коли проведення комплексної експертизи доручено

експертам декількох установ, у постанові (ухвалі) про її

призначення зазначається, яка з них є провідною, тобто яка з них

здійснює організацію проведення експертизи, зокрема, координацію

роботи експертів і зв'язок з особою або органом, які призначили

експертизу.

Якщо проведення комплексної експертизи доручено

співробітникам експертної установи та особі, яка не є працівником

цієї установи, провідною призначається експертна установа.

Постанова (ухвала) про призначення комплексної експертизи

направляється в кожну з установ-співвиконавців, а також особі, яка

не є працівником експертної установи. Об'єкти дослідження і

матеріали справи направляються провідній установі.

Якщо у постанові (ухвалі) провідну установу не визначено,

вона визначається за згодою між керівниками установ, а якщо між

ними виникне суперечка - то особою чи органом, які призначили

комплексну експертизу.

20. За загальним правилом експертизи мають призначатися

відповідно до зони, яка обслуговується певною установою.

За наявності обставин, що зумовлюють неможливість або

недоцільність проведення експертизи в установі за зоною

обслуговування, особа або орган, які призначають експертизу,

вказавши відповідні мотиви, можуть доручити її виконання експертам

іншої установи.

21. Якщо необхідно провести експертизу на місці події або за

місцезнаходженням об'єкта дослідження, особа або орган, які

призначили експертизу, повинні забезпечити прибуття експерта,

безперешкодний доступ до об'єкта дослідження і належні умови

праці.


4. Організація досліджень та оформлення їх результатів


22. Керівник експертної установи розглядає отримані матеріали

і доручає відповідному структурному підрозділу установи

організувати проведення експертизи.

При цьому він може або вказати, кому з експертів слід

доручити її виконання, і встановити відповідний строк, або

передати вирішення цих питань керівникові підрозділу.

23. Якщо в одній постанові (ухвалі) про призначення

експертизи є питання, що стосуються предметів різних видів

експертиз, керівник установи визначає питання, які підлягають

вирішенню в кожному з підрозділів, і кількість виконуваних при

цьому експертиз.

24. Якщо отримані матеріали оформлені з порушеннями, які

виключають можливість організації проведення експертизи (не

надійшла постанова або ухвала про призначення експертизи, не

надійшли об'єкти досліджень і т.ін.), керівник установи негайно

повідомляє про це особу або орган, які призначили експертизу.

Якщо особа або орган, які призначили експертизу, не вживають

належних заходів для усунення цих перешкод, керівник установи з

закінченням одного місяця зі дня надіслання зазначеного

повідомлення повертає їм матеріали.

25. Організовуючи виконання комплексної експертизи, керівник

установи доручає проведення досліджень відповідним підрозділам

установи і визначає, який із них має бути провідним.

Керівник провідного підрозділу за погодженням з керівниками

інших підрозділів формує комісію експертів і призначає голову

експертної комісії.

Якщо комплексна експертиза виконується експертами кількох

установ, комісія експертів формується керівником провідної

установи разом з керівниками інших установ-співвиконавців. Голову

комісії призначає керівник провідної установи.

26. Експерт, призначений головою комісії, не має переваг

перед іншими співвиконавцями при вирішенні поставлених питань. Як

голова комісії він виконує лише організаційні функції, а саме:

скликає нараду експертів, на якій знайомить їх з постановою

(ухвалою) про призначення експертизи, матеріалами, які надійшли на

дослідження, а також організовує розробку спільної програми

досліджень;

здійснює зв'язок з керівниками установ (підрозділів),

співробітники яких є членами комісії, контролює строки проведення

окремих досліджень і координує виконання всієї програми

досліджень;

керує проміжними та підсумковими нарадами експертів;

повідомляє керівника експертної установи про дії членів

комісії, які не узгоджуються із загальною програмою досліджень або

порушують їх послідовність;

складає проект висновків (повідомлення про неможливість

провести експертизу) або доручає це зробити будь-кому з членів

комісії.

27. Якщо експертиза призначена не як комплексна, але при її
  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Міністерство юстиції україни iconМіністерство юстиції україни лист від 22. 02. 2013 р. N 1332-0-26-13/11
Міністерство юстиції України розглянуло лист Міністерства освіти І науки, молоді та спорту від 24 січня 2013 року n 1/12-684 І повідомляє...
Міністерство юстиції україни iconМіністерство праці україни міністерство юстиції україни
Затвердити Інструкцію про порядок ведення трудових книжок працівників, що додається. Пункт 1 із змінами, внесеними
Міністерство юстиції україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
...
Міністерство юстиції україни iconНаказ №272 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 1 лютого 2002 р за №95/6383 Про затвердження Правил охорони життя людей на водних об'єктах України
Міністерство україни з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків чорнобильської катастрофи
Міністерство юстиції україни iconМіністерство охорони здоров'я україни нака з 31. 01. 2005 n 53 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
Затвердити Положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних
Міністерство юстиції україни iconІнструкці я з діловодства в Міністерстві юстиції України
Міністерстві юстиції України встановлює правила документування діяльності Міністерства і регламентує порядок роботи з документами...
Міністерство юстиції україни iconПро проведення державної підсумкової атестації з економіки
Міністерстві юстиції України 27. 02. 08 №151/14842 у новій редакції, що затверджено наказом від 21. 12. 2009 №1151, зареєстровано...
Міністерство юстиції україни iconНаказ №243 Зареєстровано в Міністерстві Юстиції України „ 19 квітня 2007р за №393/13660 Про затвердження Правил медичної сертифікації авіаційного персоналу, крім членів льотного екіпажу
Стратегії інтеграції України до Європейського Союзу” та наказу Державіаслужби від 27. 03. 2006 №223 „Про застосування в цивільній...
Міністерство юстиції україни iconМіністерсТво юстиції України
Національного університету державної податкової служби України державному раднику податкової служби першого рангу
Міністерство юстиції україни iconМіністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту
Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 30. 12. 05 №3513 “Про забезпечення реалізації Положення про гранти Президента...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи