Закон України \"Про боротьбу з економічною злочинністю\" icon

Закон України "Про боротьбу з економічною злочинністю"




НазваЗакон України "Про боротьбу з економічною злочинністю"
Сторінка1/12
Дата25.08.2012
Розмір0.77 Mb.
ТипЗакон
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Проект




Закон України “Про боротьбу з економічною злочинністю”



Цей Закон визначає головні напрями загальнодержавної політики та статус державних органів, що здійснюють боротьбу з економічною злочинністю, їх функції та правові основи діяльності.

Розділ I


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1.1. Поняття та визначення, пов’язані з економічною злочинністю



Економічні злочини – це передбачені кримінальним законом суспільно небезпечні діяння, що посягають на суспільні відносини різних форм власності і господарської діяльності.


^ Економічна злочинність - це сукупність різних видів навмисних посягань на економічні відносини, що охороняються державою, незалежно від форм власності і видів діяльності суб’єктів, які виконують певні функції у сфері виробництва, обміну, обслуговування, а також осіб, пов’язаних з регулюванням цієї діяльності і контролем за нею.

Види та ознаки економічних злочинів, а також кримінально-правові заходи щодо осіб, які їх вчинили, встановлюються Кримінальним, Податковим та Митним кодексами України.

^

Стаття 1.2. Мета боротьби з економічною злочинністю

- встановлення оперативного контролю, локалізація та подолання економічної злочинності;


 • протидія незаконній діяльності фізичних та юридичних осіб, з одночасним вжиттям заходів щодо приведення економічних взаємовідносин між суб’єктами, незалежно від форми їх власності, у відповідність до чинного законодавства;

 • встановлення, викриття та сприяння в притягненні до відповідальності осіб, що скоюють економічні злочини;

 • усунення причин та умов існування економічної злочинності.


Стаття 1.3. Завдання Закону


Основними завданнями цього Закону є:


 • створення загальних правових і організаційних засад у сфері боротьби з економічною злочинністю, виявлення причин і умов, які сприяють вчиненню правопорушень у цій сфері та вжиття заходів до їх усунення;

 • визначення державних органів, що ведуть боротьбу з економічною злочинністю, з одночасним розмежуванням покладених на них функцій та системи їх взаємовідносин;

 • встановлення повноважень державних органів у сфері боротьби з економічною злочинністю та спеціальних заходів, що здійснюються ними;

 • всебічний захист економічної сфери держави від злочинних посягань, в першу чергу, через протидію зловживанням з бюджетними коштами всіх рівнів;

 • попередження та виявлення економічних злочинів, визначених у Кримінальному, Податковому та Митних кодексах України, вчинених посадовими, матеріально-відповідальними чи іншими особами, на підставі звернення, отриманого від фізичних чи юридичних осіб і оформленого згідно чинного законодавства або іншої інформації, яка знайшла своє підтвердження під час її подальшої перевірки;

 • правове забезпечення фінансових, матеріально-технічних та інших умов, необхідних для боротьби з економічною злочинністю;

 • забезпечення гарантій прав громадян і юридичних осіб під час здійснення заходів боротьби з економічною злочинністю.



^

Стаття 1.4. Основні напрями боротьби з економічною злочинністю.



Основними напрямами боротьби з економічною злочинністю є:


 • створення правової основи, організаційних, матеріально-технічних та інших умов для ефективної боротьби з економічною злочинністю, насамперед, за рахунок надійного захисту використання бюджетних коштів усіх рівнів;

 • вжиття заходів, спрямованих на забезпечення діяльності суб’єктів підприємницької діяльності як резидентів, так і нерезидентів України, відповідно до норм чинного законодавства України;

 • протидія легалізації коштів здобутих злочинним шляхом та запобігання використанню суб'єктів підприємницької діяльності для реалізації злочинних намірів в різних сферах економічних відносин, організація міжнародного співробітництва у цій сфері;

 • виявлення та усунення або нейтралізація негативних процесів і явищ, що породжують економічну злочинність чи їй сприяють, в першу чергу, за рахунок внесення пропозицій, спрямованих на вдосконалення норм чинного законодавства в економічній сфері;

 • запобігання “тінізації” економіки України, що, в свою чергу, наносить шкоду людині, суспільству та державі;

 • викриття нових схем і форм скоєння економічних злочинів та запобігання їх подальшому розвитку;

 • для ефективного викриття економічних злочинів, у встановленому законом порядку, використання всього комплексу оперативно-розшукових заходів та здійснення оперативного обслуговування суб’єктів господарювання незалежно від форми їх власності;

 • аналіз та відстеження криміногенних процесів в економічній сфері держави та підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів, з питань боротьби зі злочинністю у цій сфері, для органів виконавчої влади;

 • здійснення дослідчої перевірки матеріалів щодо фактів порушення чинного законодавства в економічній сфері, виявлення ознак скоєння економічних злочинів, з подальшим проведенням по них досудового розслідування кримінальних справах та притягненням винних до відповідальності;

- вжиття заходів, спрямованих на забезпечення відшкодування шкоди державі, а також фізичним та юридичним особам;

 • викриття фактів встановлення корумпованих зв'язків з державними службовцями, а також посадовими особами усіх рівнів, через втягнення їх у злочинну діяльність;

 • протидія використанню засобів масової інформації для здійснення злочинної діяльності учасниками злочинних угруповань;

 • виявлення та притягнення до кримінальної відповідальності осіб, що займаються підробкою грошей, цінних паперів, білетів державних лотерей, а також інших засобів розрахунку та проведення профілактичної роботи серед цих осіб;

 • спільно з іншими правоохоронними органами вияв­­­лення та попередження злочинів, пов’язаних з порушенням прав інтелектуальної власності, авторських прав, а також різних зловживань з використанням сучасних інформаційних технологій;

 • створення інформаційно-аналітичних систем з одночасною комп'ютеризацією робочих місць спеціальних державних органів, що здійснюють боротьбу з економічною злочинністю;

 • матеріальне і моральне заохочування громадян, які надають допомогу в боротьбі з економічною злочинністю;

 • здійснення заходів щодо добору, розстановки, професійної підготовки та перепідготовки кадрів для спеціальних державних органів, що здійснюють боротьбу з економічною злочинністю;

 • проведення серед населення роботи щодо роз’яснення норм чинного законодавс­­­тва в економічній сфері, з метою попередження фактів скоєння ними економічних злочинів;

 • висвітлення в засобах масової інформації стан боротьби зі злочинністю у сфері економіки.


Стаття 1.5. Законодавство про боротьбу з економічною злочинністю


1. Законодавство про боротьбу з економічною злочинністю базується на Конституції України, включає цей Закон, Кримінальний і Кримінально-процесуальний, Бюджетний, Податковий, Митний, Цивільний та Цивільно-процесуальний, Господарський та Господарсько – процесуальний кодекси України, закони України "Про міліцію", "Про оперативно-розшукову діяльність", “Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю”, "Про Службу безпеки України", "Про прокуратуру", “Про державну податкову адміністрацію” та інші закони, міжнародно-правові угоди, учасником яких є Україна, а також нормативно-правові акти, що регулюють діяльність фізичних та юридичних осіб в різних сферах господарської діяльності.


2. Підзаконні акти, що регулюють відносини у сфері боротьби з економічною злочинністю, не можуть встановлювати повноваження державних органів чи обов'язки фізичних та юридичних осіб, які не випливають із законів України.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

Закон України \"Про боротьбу з економічною злочинністю\" iconЗакон україни про приєднання України до Міжнародної конвенції про боротьбу з бомбовим тероризмом
Приєднатися до Міжнародної конвенції про боротьбу з бомбовим тероризмом ( 995 374 ), прийнятої Генеральною Асамблеєю
Закон України \"Про боротьбу з економічною злочинністю\" iconЗакон україни про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про боротьбу з тероризмом"
У законі України "Про оперативно-розшукову діяльність" ( 2135-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 22
Закон України \"Про боротьбу з економічною злочинністю\" iconЗакон україни про ратифікацію Європейської конвенції про боротьбу з тероризмом Верховна Рада Українипостановля є

Закон України \"Про боротьбу з економічною злочинністю\" iconЗакон україни про боротьбу з тероризмом Цей Закон з метою захисту особи, держави І суспільства від
Положення цього Закону не можуть бути застосовані як підстава для переслідування громадян, які, діючи в межах закону, виступають
Закон України \"Про боротьбу з економічною злочинністю\" iconЗакон україни про ратифікацію Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму Верховна Рада Українипостановля є
Нью-Йорку, підписану від імені України 8 червня 2000 року (додається*), ратифікувати з такою заявою
Закон України \"Про боротьбу з економічною злочинністю\" iconЗакон україни про боротьбу з корупцією ( Відомості Верховної Ради (ввр) 1995, n 34, ст. 266 ) ( Вводиться в дію Постановою вр n

Закон України \"Про боротьбу з економічною злочинністю\" iconЗакон України про охорону навколишнього природного середовища Закон України про екологічну мережу України 53 Закон України про екологічну експертизу 64 Закон України про екологічний аудит 83

Закон України \"Про боротьбу з економічною злочинністю\" iconЗакон України "Про інвестиційну діяльність". Закон України "Про банкрутство". Закон України "Про оплату праці". Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств". Закон України "Про лізинг"
Управління фінансовою діяльністю підприємства. Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства. Фінансово-економічні результати...
Закон України \"Про боротьбу з економічною злочинністю\" icon2. органи та установи виконання покарань
Взаємодія органів І установ виконання покарань з іншими державними органами, які здійснюють боротьбу з І злочинністю
Закон України \"Про боротьбу з економічною злочинністю\" iconЗакон ( 638-15 ) зобов'язує вести боротьбу з тероризмом на
Тероризмом закон визначає суспільно небезпечну діяльність, яка полягає у свідомому
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи