Закон України \"Про боротьбу з економічною злочинністю\" icon

Закон України "Про боротьбу з економічною злочинністю"
НазваЗакон України "Про боротьбу з економічною злочинністю"
Сторінка10/12
Дата25.08.2012
Розмір0.77 Mb.
ТипЗакон
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Розділ V


ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА НАУКОВО -ДОСЛІДНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БОРОТЬБИ З ЕКОНОМІЧНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ

^

Стаття 5.1. Інформаційне забезпечення боротьби з економічною злочинністю
1. Для вирішення завдань боротьби з економічною злочинністю спеціальні державних підрозділи, що здійснюють боротьбу з економічною злочинністю Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації і Служби безпеки України мають право збирати, накопичувати і зберігати інформацію про події і факти, що свідчать про злочинну діяльність в економічній сфері, її причини та умови, про осіб, які беруть участь в злочинній діяльності.

З цією метою в спеціальних державних підрозділах, що здійснюють боротьбу з економічною злочинністю, створюються централізовані інформаційно-аналітичні бази даних.

Порядок використання таких даних регулюється нормативними актами Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації та Служби безпеки України, які вживають заходів щодо їх захисту.

Спеціальні державні підрозділи, що здійснюють боротьбу з економічною злочинністю, взаємодіють на безоплатній основі з інформаційно-довідковими службами Міністерства статистики України, Генеральної прокуратури України, Міністерства юстиції України, Верховного Суду України, Державного митного комітету України, Державної податкової адміністрації України, а також банківськими чи іншими фінансовими установами, де одержують від них всю інформацію про реальні прояви злочинної діяльності в економічній сфері.

Порядок збирання, накопичення, опрацювання і надання такої інформації регламентується положеннями про ці органи та установи, відповідними законодавчими актами.

Відповідні банки даних створюються в спеціальних державних підрозділах, що здійснюють боротьбу з економічною злочинністю на місцях в регіонах та на транспорті.

Посадові особи державних органів влади та управління, включаючи і державні (казенні) підприємства, ініціативно в обов’язковому порядку, а суб’єкти підприємництва інших форм власності – згідно запиту, зобов’язані надавати інформацію до спеціальних державних органам, що здійснюють боротьбу з економічною злочинністю, про факти порушення чинного законодавства в цій сфері з боку окремих юридичних та фізичних осіб. Відмова або не надання такої інформації, з метою її укриття чи знищення, тягне за собою відповідальність таких осіб згідно законодавства України.

^

Стаття 5.2. Науково-дослідне забезпечення боротьби з економічно злочинністюДля науково-дослідного забезпечення боротьби з економічною злочинністю діє Міжвідомчий центр з проблем боротьби зі злочинністю та корупцією (назву цього науково-дослідного закладу також пропонується змінити, одночасно розширивши перелік питань , які підлягають для їх опрацювання, через внесення відповідних змін в чинне законодавство).

^

Розділ VI


ГАРАНТІЇ ПРАВ ГРОМАДЯН ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ ЗАХОДІВ, СПРЯМОВАНИХ НА БОРОТЬБУ З ЕКОНОМІЧНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ


Стаття 6.1. Гарантії прав і законних інтересів громадян та юридичних осіб під час здійснення заходів, спрямованих на боротьбу з економічною злочинністю


1. Відносини, що виникають у сфері боротьби з економічною злочинністю між державними органами і фізичними чи юридичними особами, будуються на принципах законності, справедливості та максимального забезпечення прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб.

2. Забороняється використання спеціальних державних органів, що здійснюють боротьбу з економічною злочинністю, їх співробітників, матеріально-технічних засобів для виконання завдань, не віднесених законами України до компетенції цих спеціальних підрозділів


3. Одержана співробітниками спеціальних державних підрозділів, що здійснюють боротьбу з економічною злочинністю, інформація, не пов'язана з вчиненням злочинів чи інших правопорушень з боку фізичних та юридичних осіб, може використовуватися в оперативних цілях, але з дотриманням та забезпеченням конституційних прав та законних інтересів цих осіб.


4. Фізичні та юридичні особи мають право в порядку, встановленому законодавством України, оскаржити до судових органів дії співробітників спеціальних державних підрозділів, що здійснюють боротьбу з економічною злочинністю, зазначених у статті 1.5 цього Закону, які вони вважають неправомірними.


5. Для розгляду судових справ з питань, пов'язаних з боротьбою з економічною злочинністю, у судах визначаються судді, яким забезпечуються додаткові гарантії захисту та особистої безпеки.

Р о з д і л VII

КАДРИ СПЕЦІАЛЬНИХ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ БОРОТЬБУ З ЕКОНОМІЧНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ
^

Стаття 7.1. Вимоги до осіб, які призначаються на посади в спеціальні державні підрозділи, що здійснюють боротьбу з економічною злочинністюДля роботи в спеціальних державних підрозділах, що здійснюють боротьбу з економічною злочинністю Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації і Служби безпеки України, можуть призначатися громадяни України, які мають вищу юридичну чи економічну освіту, необхідні ділові і моральні якості. Особи, які не мають досвіду практичної роботи за спеціальністю обов’язково проходять первинну підготовку у відповідних учбових закладах та подальшим стажуванням у спеціальних державних підрозділах строком до одного року. Порядок стажування визначається керівництвом центральних апаратів спеціальних державних підрозділів Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації і Служби безпеки України.

Після практичної роботи (понад 5-ть раків) на посадах в цих спеціальних державних підрозділах найбільш досвідчені і кваліфіковані працівники Міністерства внутрішніх справ України проходять додаткову підготовку у відповідних учбових закладах з подальшим отриманням сертифікату на право проведення аудиторських (документальних) перевірок та подальшого комплектування фінансово-контрольних управлінь органів внутрішніх справ.

На посади начальників спеціальних державних підрозділів, що здійснюють боротьбу з економічною злочинністю та корупцією Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя призначаються особи віком не молодше 30 років, які мають необхідний досвід та певний стаж роботи в оперативних, фінансово-контрольних чи слідчих підрозділах не менше п’яти років. Працівники спеціальних державних підрозділів, що здійснюють боротьбу з економічною злочинністю, підлягають атестації один раз у п'ять років. Порядок атестації визначається керівництвом Міністерством внутрішніх справ, Державною податковою адміністрацією та Служби безпеки України.

Сумісництво служби в спеціальних державних підрозділах органів внутрішніх справ та відповідних підрозділів Державної податкової адміністрації і Служби безпеки України з роботою на підприємствах, в установах чи організаціях, а також з будь-яким підприємництвом забороняється, за винятком наукової і педагогічної діяльності.

Спеціальні звання працівників підрозділів, що здійснюють боротьбу з економічною злочинністю можуть присвоюватися на два ступені вище встановлених за посадою відповідно з вислугою років.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Схожі:

Закон України \"Про боротьбу з економічною злочинністю\" iconЗакон україни про приєднання України до Міжнародної конвенції про боротьбу з бомбовим тероризмом
Приєднатися до Міжнародної конвенції про боротьбу з бомбовим тероризмом ( 995 374 ), прийнятої Генеральною Асамблеєю
Закон України \"Про боротьбу з економічною злочинністю\" iconЗакон україни про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про боротьбу з тероризмом"
У законі України "Про оперативно-розшукову діяльність" ( 2135-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 22
Закон України \"Про боротьбу з економічною злочинністю\" iconЗакон україни про ратифікацію Європейської конвенції про боротьбу з тероризмом Верховна Рада Українипостановля є

Закон України \"Про боротьбу з економічною злочинністю\" iconЗакон україни про боротьбу з тероризмом Цей Закон з метою захисту особи, держави І суспільства від
Положення цього Закону не можуть бути застосовані як підстава для переслідування громадян, які, діючи в межах закону, виступають
Закон України \"Про боротьбу з економічною злочинністю\" iconЗакон україни про ратифікацію Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму Верховна Рада Українипостановля є
Нью-Йорку, підписану від імені України 8 червня 2000 року (додається*), ратифікувати з такою заявою
Закон України \"Про боротьбу з економічною злочинністю\" iconЗакон україни про боротьбу з корупцією ( Відомості Верховної Ради (ввр) 1995, n 34, ст. 266 ) ( Вводиться в дію Постановою вр n

Закон України \"Про боротьбу з економічною злочинністю\" iconЗакон України про охорону навколишнього природного середовища Закон України про екологічну мережу України 53 Закон України про екологічну експертизу 64 Закон України про екологічний аудит 83

Закон України \"Про боротьбу з економічною злочинністю\" iconЗакон України "Про інвестиційну діяльність". Закон України "Про банкрутство". Закон України "Про оплату праці". Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств". Закон України "Про лізинг"
Управління фінансовою діяльністю підприємства. Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства. Фінансово-економічні результати...
Закон України \"Про боротьбу з економічною злочинністю\" icon2. органи та установи виконання покарань
Взаємодія органів І установ виконання покарань з іншими державними органами, які здійснюють боротьбу з І злочинністю
Закон України \"Про боротьбу з економічною злочинністю\" iconЗакон ( 638-15 ) зобов'язує вести боротьбу з тероризмом на
Тероризмом закон визначає суспільно небезпечну діяльність, яка полягає у свідомому
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи