Закон України \"Про боротьбу з економічною злочинністю\" icon

Закон України "Про боротьбу з економічною злочинністю"
НазваЗакон України "Про боротьбу з економічною злочинністю"
Сторінка2/12
Дата25.08.2012
Розмір0.77 Mb.
ТипЗакон
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
^

Стаття 1.6. Система державних органів, що здійснюють боротьбу з економічною злочинністю чи зобов’язані виконувати певні функції
 1. ^

  Систему державних органів, які приймають участь у боротьбі з економічною злочинністю, становлять:

 • Спеціальні державні органи, які в державі, в межах покладених на них повноважень, безпосередньо здійснюють боротьбу з економічною злочинністю, включаючи і з організованими її формами;

 • Державні органи, які беруть участь або здійснюють певні функції в боротьбі з економічною злочинністю, в межах виконання покладених на них інших основних функцій.


2. До спеціальних державних органів, які безпосередньо здійснюють боротьбу з економічною злочинністю, включаючи і з організованими її формами, належать:


 • Спеціальні державні підрозділи Міністерства внутрішніх справ України:
 • Департамент державної служби боротьби з економічною злочинністю;

 • Головне управління по боротьбі з організованою злочинністю;
 • Спеціальні державні підрозділи Служби безпеки України:
 • Управління по контррозвідувальному захисту економіки держави;

 • Управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю;
 • Спеціальні державні підрозділи Державної податкової адміністрації України.У разі необхідності Верховною Радою України на постійній або тимчасовій основі можуть бути створені й інші спеціальні органи для боротьби з економічною злочинністю.

3. До державних органи, які беруть участь або здійснюють певні функції в боротьбі з економічною, в межах виконання покладених на них інших основних функцій, належать:


 • Координаційний комітет по боротьбі зі злочинністю та корупцією при Президенті України;

 • органи внутрішніх справ і Служби безпеки України, крім зазначених у пункті 2 цієї статті;

 • органи прокуратури України;

 • судові органи України;

 • органи і установи виконання покарань;

 • митні органи і підрозділи Прикордонних військ України;

 • органи Державної податкової адміністрації України, крім зазначених у пункті 2 цієї статті;

 • державні органи контрольно-ревізійні служби, включаючи і відомчі ревізійні підрозділи державних органів виконавчої влади;

 • органи, що входять до структури Антимонопольного комітету та Національного банку України, а також інші кредитно – фінансові установи, де зберігаються державні інтереси;

 • органи, що входять до структури Фонду державного майна, Національного депозитарію та Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

 • відповідні органи і установи, що входять до структури Міністерства фінансів України, Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства закордонних справ України, Міністерства аграрної політики України, Державного комітету по статистиці України та деяких інших центральних та місцевих органів виконавчої влади.^

Стаття 1.7. Спеціальні державні підрозділи, що здійснюють боротьбу з економічною злочинністю органів внутрішніх справ України1. Департамент державної служби боротьби з економічною зло­­­чинністю є складовою частиною кримінальної міліції системи Міністерства внутрішніх справ Ук­­­раїни.

Департамент державної служби боротьби з економічною злочинністю входить до структури центрального апарату Міністерства внутрішніх справ України, який підпорядковується першому заступнику Державного секретаря Міністерства внутрішніх справ Ук­­­раїни.

На рівні територіальних органів у структурі Головних управлінь Міністерства внутрішніх справ України в Автономної Республіки Крим, міст Києва та Київської об­­­ласті, управлінь Міністерства внутрішніх справ України в областях, місті Севастополі та на транспорті створюються та діють Бюро держав­­­ної служби боротьби з економічною злочинністю, які безпосередньо підпорядковуються начальникам головних управлінь, управлінь внутрішніх справ, а також начальнику Департаменту державної служби боротьби з економічною злочинністю Міністерства внутрішніх справ України.

Департамент (Бюро) державної служби боротьби з економічною злочинністю Головних управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, місті Києві, Київській області, управлінь МВС України в областях, місті Севастополі та на транспорті, є юридичними особами, мають самостійні кошториси, розрахункові та інші рахунки в установах банків, печатки із зображенням Державного герба України і з своїм найменуванням.

На рівні районів, райо­­­нів у містах, містах (містах обласного підпорядкування) та лінійних ор­­­ганах внутрішніх справ діють служби боротьби з економічною злочинністю, які безпосередньо підпорядковуються начальникам міськрайлінорганів внутрішніх справ України.

Підрозділи (служби та міжрайонні відділи) в районах, містах і районах у містах як структурні підрозділи Бюро державної служби боротьби з економічною злочинністю Головних управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, місті Києві, Київській області, управлінь МВС України в облас­­­тях, місті Севастополі та на транспорті мають печатки і відповідні бланки.


2. До складу Департаменту державної служби боротьби з економічною злочинністю Міністерства внутрішніх справ України входять оперативні управління, які відстежують криміногенні процеси на визначених пріоритетних напрямках економічних відносин, фінансово-контрольні та інформаційно-аналітичні управління, оперативно підпорядковані відповідні слідчі підрозділи, що здійснюють розслідування злочинів економічної спрямованості.

У складі Департаменту (Бюро) державної служби боротьби з економічною злочинністю можуть утворюватися спеціальні підрозділи, у т. ч. міжрайонного характеру, для боротьби з найбільш небезпечними злочинами на визначених пріоритетних напрямках діяльності, в межах існуючої штатної чисельності, а при необхідності і наявності економічного обґрунтування – за рахунок додаткової чисельності.

До складу фінансово-контрольного управління входить Головне управління в структурі Департаменту державної служби боротьби з економічною злочинністю Міністерства внутрішніх справ України, фінансово-контрольні управління в структурі Головних управлінь Міністерства внутрішніх справ України в Автономної Республіки Крим, міст Києва та Київської об­­­ласті, управлінь Міністерства внутрішніх справ України в областях, місті Севастополі та на транспорті, які безпосередньо підпорядковуються начальникам Бюро державної служби боротьби з економічною злочинністю Міністерства внутрішніх справ України, начальникам головних управлінь та управлінь внутрішніх справ областей та на транспорті.


3. Начальник Департаменту державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України призначається і звільняється з посади Міністром внутрішніх справ України за поданням Державного секретаря Міністерства внутрішніх справ України та погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань боротьби зі злочинністю і корупцією.

Начальник Головного фінансово-контрольного управління Департаменту державної служби боротьби з економічною злочинністю Міністерства внутрішніх справ України призначається і звільняється з посади Державним секретарем Міністерства внутрішніх справ України.

Начальники Бюро державної служби боротьби з економічною зло­­­чинністю, а також підпорядкованих їм фінансово-контрольних управлінь, Головних управлінь Міністерства внутрішніх справ України в Автономній Республіці Крим, місті Києві, Київській області, управлінь Міністерства внутрішніх справ України в областях, місті Севастополі та на транспорті призначаються і звільняються з цих посад Державним секретарем або його першим заступником Міністерства внутрішніх справ України за поданням начальників головних управлінь, управлінь внутрішніх справ за погодженням з начальником Департаменту державної служби боротьби з економічною злочинністю Міністерства внутрішніх справ України.

Начальники міських (районних) служб, а також спеціальних підрозділів, у т. ч. міжрайонного характеру, державної служби боротьби з економічною злочинністю призначаються на посаду і звільняються з неї начальниками головних управлінь внутрішніх справ міста Києва, Київській області та Автономної Республіки Крим і управлінь внутрішніх справ областей, міста Севастополя за погодженням з начальниками Бюро державної служби боротьби з економічною злочинністю головних управлінь, управлінь Міністерства внутрішніх справ України.


4. Створення і ліквідація служб (міжрайонних відділів) державної служби боротьби з економічною злочинністю в містах (районах) здійснюється наказом начальника головних управлінь внутрішніх справ міста Києва, Київській області та Автономної Республіки Крим і управлінь внутрішніх справ областей, міста Севастополя, відповідних органів на транспорті за погодженням з начальниками Департаменту державної служби боротьби з економічною злочинністю.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

Закон України \"Про боротьбу з економічною злочинністю\" iconЗакон україни про приєднання України до Міжнародної конвенції про боротьбу з бомбовим тероризмом
Приєднатися до Міжнародної конвенції про боротьбу з бомбовим тероризмом ( 995 374 ), прийнятої Генеральною Асамблеєю
Закон України \"Про боротьбу з економічною злочинністю\" iconЗакон україни про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про боротьбу з тероризмом"
У законі України "Про оперативно-розшукову діяльність" ( 2135-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 22
Закон України \"Про боротьбу з економічною злочинністю\" iconЗакон україни про ратифікацію Європейської конвенції про боротьбу з тероризмом Верховна Рада Українипостановля є

Закон України \"Про боротьбу з економічною злочинністю\" iconЗакон україни про боротьбу з тероризмом Цей Закон з метою захисту особи, держави І суспільства від
Положення цього Закону не можуть бути застосовані як підстава для переслідування громадян, які, діючи в межах закону, виступають
Закон України \"Про боротьбу з економічною злочинністю\" iconЗакон україни про ратифікацію Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму Верховна Рада Українипостановля є
Нью-Йорку, підписану від імені України 8 червня 2000 року (додається*), ратифікувати з такою заявою
Закон України \"Про боротьбу з економічною злочинністю\" iconЗакон україни про боротьбу з корупцією ( Відомості Верховної Ради (ввр) 1995, n 34, ст. 266 ) ( Вводиться в дію Постановою вр n

Закон України \"Про боротьбу з економічною злочинністю\" iconЗакон України про охорону навколишнього природного середовища Закон України про екологічну мережу України 53 Закон України про екологічну експертизу 64 Закон України про екологічний аудит 83

Закон України \"Про боротьбу з економічною злочинністю\" iconЗакон України "Про інвестиційну діяльність". Закон України "Про банкрутство". Закон України "Про оплату праці". Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств". Закон України "Про лізинг"
Управління фінансовою діяльністю підприємства. Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства. Фінансово-економічні результати...
Закон України \"Про боротьбу з економічною злочинністю\" icon2. органи та установи виконання покарань
Взаємодія органів І установ виконання покарань з іншими державними органами, які здійснюють боротьбу з І злочинністю
Закон України \"Про боротьбу з економічною злочинністю\" iconЗакон ( 638-15 ) зобов'язує вести боротьбу з тероризмом на
Тероризмом закон визначає суспільно небезпечну діяльність, яка полягає у свідомому
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи